ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ


Державні вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації
Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


Державні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЛЕСІ УКРАЇНКИ

434025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

(0332) тел. 24-84-31, 24-00-18

E-mail: post@univer.lutsk.ua; Web-site: www.univer.lutsk.ua

Факультети і спеціальності: 1) Біологічний: біологія. 2) Географічний: географія; екологія та охорона навколишнього середовища; землевпорядкування та кадастр. 3) Економічний: фінанси; облік і аудит. 4) Історичний: історія; політологія. 5) Математичний: математика; інформатика. 6) Міжнародних відносин: міжнародні економічні відносини; країнознавство. 7) Педагогічний: початкове навчання; соціальна педагогіка; дошкільне виховання. 8) Психологічний: психологія. 9) Романо-германської філології: мова та літ. (англ., нім., фр., прикладна лінгвістика). 10) Слов'янської філології: мова та літ. (рос., польська). 11) Україністики: укр. мова та літ. 12) Фізичний: фізика. 13) Хімічний: хімія. 14) Юридичний: правознавство. 15) Інститут мистецтв: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво; музична педагогіка та виховання; хореографія. 16) Інститут соціальних наук: соціологія; культурологія. 17) Інститут фізичної культури та здоров'я: фізичне виховання; фізична реабілітація; олімпійський та професійний спорт. 18) Післядипломної освіти: перепідготовка фахівців за базовими напрямами (спеціальностями) з наданням другої вищої освіти, при умові комплектування групи. 19) Довузівської підготовки: надає допомогу для вступу на спеціальності, ліцензовані в університеті.

Місця: 51% безкоштовних. Вартість навчання за семестр: від 856 до 2140 грн. — ДФН; від 475 до 1025 грн. — ЗФН. На факультеті післядипломної освіти — від 590 до 1020 грн.

ДФН. ЗФН. Екстернат. Освітньо-кваліфікаційні рівні — "бакалавр", "спеціаліст", "магістр". До послуг студентів 19 комп'ютерних залів, під'єднаних до мережі Інтернет та бібліотека (фонди — понад 65 тис. примірників).


ЛУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75

(03322) тел. 77-48-40, 6-44-10

Факультети і спеціальності: 1) Машинобудівний: автомобілі та автомобільне гос­подарство; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; обладнання переробних і харчових виробництв; обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; металорізальні верстати та системи. 2) Обліку та фінансів: облік і аудит; фінанси. 3) Економіки та менеджменту: економіка підприємства; менеджмент організацій; товарознавство та експертиза в митній справі. 4) Будівельний: дизайн; про­мислове і цивільне будівництво; міське будівництво та господарство. 5) Технологіч­ний: технологія машинобудування; автоматизоване управління технологічними проце­сами і виробництвами; машини і технологія пакування; екологія та охорона навколиш­нього середовища. 6) Енергоощадний: електротехнічні системи електроспоживання; прилади точної механіки; прикладне матеріалознавство; обробка металів тиском.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 2000-5500 грн. (ДФН); 1000-2750 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: державна форма навчання — письмові тестування з фізики, мате­матики, укр. мови та літ.; контрактна форма — конкурс атестатів.

Діє факультет перепідготовки спеціалістів. До складу університету входить вище технічне училище. Працюють курси водіїв категорії "В" і "С". Кращі студенти ВНЗ навчаються і проходять практику за кордоном. Тел. для довідок: (03322) 6-44-10.


Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ЛУЦЬКИЙ БІОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

43020, м. Луцьк, вул. Сагайдачного, 6

(03322) тел. 5-13-82, 5-60-06.

Факультети і спеціальності: 1) Економіко-гуманітарний: економіка (фінанси; облік і аудит); менеджмент (менеджмент організацій); філологія (перекладач англ., фр., нім.); право (правознавство). 2) Медико-технічний: електронні апарати (біотехнічні апарати і системи; побутова електронна апаратура); екологія (екологія та охорона на­вколишнього середовища); комп'ютерні науки (програмне забезпечення автоматизова­них систем).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 100-230 грн. за місяць.

Вступні іспити: "Економіка", "Комп'ютерні науки", "Менеджмент" — математика, укр. мова; "Право" — укр. мова, правознавство; "Філологія" — укр. мова, англ. мова; "Екологія" — біологія, укр. мова; "Побутова електронна апаратура" — фізика, укр. мова; "Медичні апарати" — укр. мова, біологія.

Студенти проходять мовне стажування у Великобританії. На базі інституту діє ме­дичний центр і спортивний комплекс. Тел. для довідок: (03322) 5-13-82.


ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

43000, м. Луцьк, просп. Президента Грушевського, 30

(03322) тел. 3-41-56, 3-22-64, 3-12-31, 7-05-68; факс 3-41-56

Факультети і спеціальності: 1) Економіки та менеджменту: облік і аудит; менеджмент організацій. 2) Філологічний: переклад.

Місця: 100% платних. Вартість навчання (станом на 01.01.2001 р.): ДФН — 192 грн. міс. (І курс), 184 грн. міс. (Н, III, IV курси), 156 гри. міс. (V курс); ЗФН — 449 грн. семестр (І, II, III курси), 431 грн. семестр (IV, V, VI курси).

Т.н. за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" — 4 роки, "спеціаліст" — 5 років. На факультеті економіки та менеджменту за спеціальностями облік і аудит, ме­неджмент організацій є ЗФН. Т.н. за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" — 4,5 роки, "спеціаліст" — 5,5 років. За рейтингом популярності "Софія Київська" Волинсь­кий інститут економіки та менеджменту увійшов у двадцятку найкращих недержавних вузів України.


Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


ЛУЦЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

43010, м. Луцьк, просп. Волі, 51

(03322) тел. 3-41-41

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік. 2) Торгівля: товарознавство та комерційна діяльність. 3) Харчова технологія та інженерія: технологія харчування.

Місця: 54% безкоштовних. Вартість навчання: 930 грн. рік. При технікумі відкрито Обласний економічний ліцей, де поряд з загальноосвітнім циклом предметів проводиться допрофесійна підготовка за спеціальністю "Банківська справа". Випускники ліцею за підсумками кваліфікаційного екзамену та співбесіди з профільних предметів можуть продовжити навчання в Львівському банківському інституті, Луцькому комерційному технікумі та інших н.з., що входять до складу навчального комплексу.


ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича, 27

(03342) тел. 2-34-72, 2-13-79

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Механізація та електрифікація сільського господарства: механізація сільського господарства; електрифікація і автоматизація сільського господарства. 2) Геодезія, картографія і землевпорядкування: землевпорядкування. 3) Право: правознавство.

Місця: 84% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 800-1300 грн. — ДФН; 400-450 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: диктант, математика — механізація та електрифікація сільського господарства, геодезія, картографія та землевпорядкування; диктант, історія України право. При технікумі працюють курси водіїв категорій "В" і "С", операторів з вве­дення даних в ЕОМ (ОМ). Тел. для довідок: (03342) 2-34-72.


ГОРОХІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

45700, м. Горохів, вул. Студентська, 8

(03379) тел. 2-16-39, 2-15-91

Відділення і спеціальності: 1) Агрономічне: агрономія; організація і технологія ведення фермерського господарства. 2) Зоотехнічне: зоотехнія. 3) Бухгалтерське: бухгалтерський облік; комерційна діяльність. 4) Заочне відділення: агрономія; бухгалтерський облік, організація і технологія ведення фермерського господарства.

Місця: бухгалтерський облік та комерційна діяльність — 50% безкоштовних; інші спедіальності — 100% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 900 грн. (ДФН), 450 грн, (ЗФН)..

Вступні Іспити: диктант, математика; диктант, хімія (агрономія, зоотехнія); медал­істам, відмінникам — співбесіда.

Випускники напряму "Агрономія" отримують робітничі професії тракториста-машиніста та водія категорії "В" і "С", інші, за бажанням, — на курсах водія.

Тел. для довідок: (03379) 2-16-39.


КОВЕЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

45000, м. Ковель, вул. Заводська, 23

(03352) тел. 4-97-37, 4-94-95, 2-63-27

ДФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Інженерна механіка: виробництво сільськогосподарських машин (технік-механік); обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях (технік-технолог). 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік (бухгалтер). 3) Менеджмент: організація виробництва (менеджер).

ЗФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Інженерна механіка: виробництво сільськогосподарських машин (технік-механік). 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік (бухгалтер).

Місця: 60% безкоштовних (технічні спеціальності); "Бухгалтерський облік", "Організація виробництва" — 25% безкоштовних. Вартість навчання: 250-300 грн. семестр (технічні спеціальності); 500 грн. семестр ("Бухгалтерський облік", "Організація виробництва"); 200-300 грн. семестр (ЗФН).

На ДФН набір на базі 9 кл. На ЗФН ("Виробництво сільськогосподарських машин" і "Бухгалтерський облік") набір на базі 11 кл. Випускникам ДФН дається робітнича професія: токар; фрезерувальник; оператор ПЕОМ.


НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

45400, м. Нововолинськ, вул. Шахтарська, 16

(03344) тел. 3-24-73, 3-10-66, 3-25-92, 3-12-04

Е-таіl : петt@еltесh.сот.иа

Відділення і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: економіка підприємства. 2) Інженерна механіка: технічне обслуговування і ремонт обладнання підприємств машинобудування; технічне обслуговування і ремонт побутової техніки. 3) Електротехніка: монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд. 4) комп'ютерна інженерія: обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 750-1000 грн. (ДФН); 450-600 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: диктант, математика; відмінникам — співбесіда з математики. ДФН. ЗФН (крім "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж"). Діють ПК. Технікум працює в комплексі з Тернопільською академією народного господарства і Харківським національним технічним університетом радіоелектроніки. Тел. Для довідок: (03344) 3-24-73, 3-10-66, 3-25-92.


РОЖИЩЕНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

45100, м. Рожище, вул. Гру шевського, 14

(03368) тел. 2-11-64, 2-13-71, 2-23-69

Спеціальності: 1) Ветеринарна медицина. 2) Зоотехнія.


ШАЦЬКИЙ ЛІСНИЙ ТЕХНІКУМ ім. В.В. СУЛЬКА

44000, смт Шацьк, вул.50 років Перемоги, 20

(03355) тел. 2-35-31

Е-таіl: shlt@shatsk.Lutsk.ua

Спеціальність: Лісове господарство.

Місця: 63% безкоштовних. Вартість навчання: 800 грн. рік — ДФН; 400 грн. рік — ЗОН. ДФН. ЗФН.


ВОЛИНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

43001, м. Луцьк, вул. Шевченка, 50

(03322) тел. 2-42-98, 2-51-27; факс (0332) 72-44-92

ДФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Мистецтво: музичне мистецтво (фортепіано, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, хорове диригування, теорія музики); хореографія (народна хореографія); образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (декоративно-ужиткове мистецтво); театральне мистецтво (акторське мистецтво. 2) Культура: народна художня творчість (народне пісенне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи); бібліотечна справа.

ЗФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Мистецтво: музичне мистецтво (оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, хорове диригування). 2) Культура: народна художня творчість (народне пісенне мистецтво, видовищно-театралізовані заходи); бібліотечна справа.

Місця: 61% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 365-1330 грн. (ДФН); 304-832 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: фах, укр. мова (диктант), сольфеджіо — "Мистецтво"; фах, укр. мова (переказ) — "Культура"; укр. мова (переказ), укр. мова та літ. (усно) — "Бібліотечна справа". Тел. для довідок: (0332) 72-44-92.


ЛУЦЬКЕ БАЗОВЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 2

(03322) тел. 2-36-55, 2-37-46,2-63-53

Спеціальності: 1) Лікувальна справа. 2) Акушерська справа. 3) Лабораторна діагностика. 4) Сестринська справа.


ЛУЦЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

43010, м. Луцьк, просп. Волі, 36

(03322) тел. 4-47-21, 4-47-67, 4-40-97, 4-81-50

Напрям підготовки і спеціальності: Педагогічна освіта: початкове навчання (додаткові кваліфікації: вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови в початкових класах (англ., нім.); вчитель початкових класів з правом навчання інформатики в початкових класах; оператор ПЕОМ; організатор дитячого колективу; керівник гуртка образотворчого мистецтва; керівник дитячого хореографічного колективу; керівник гуртка художньої праці); дошкільне виховання; музичне виховання; ПМСО. Фізичне виховання.

Місця: 70% безкоштовних - очаткове навчання", "Музичне виховання", "ПМСО. Фізичне виховання"; 50% безкоштовних — "Дошкільне виховання". Вартість навчання: 850 грн. рік — "Початкове навчання", "Музичне вихованця", "ПМСО. Фізичне виховання"; 650 грн. рік — "Дошкільне виховання".

При училищі працюють курси по підготовці операторів ГІЕОМ (персональні електронно-обчислювальні машини).


ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО

44700, м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 42

(03342) тел. 2-26-06, 2-05-79

Е-таіl: vvteach@lutsk.ukrpack.net

Спеціальності: 1) Дошкільне виховання. 2) Початкове навчання. 3) Образот­ворче мистецтво. 4) ПМСО. Технічна праця.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання: 700-800 грн. рік. Всі Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. По закінченні училища всі студенти отримують посвідчення "Оператор комп'ютерного набору".


КІВЕРЦІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

45200, м. Ківерці, вул. Київська, 4

(03365) тел. 2-13-49, 2-21-41, 2-17-82

Спеціальності: 1) Лікувальна справа. 2) Сестринська справа. 3) Акушерська справа. Місця: 94% безкоштовних — "Лікувальна справа"; 23% безкоштовних — "Сестринська справа"; 100% безкоштовних — "Акушерська справа". Вартість навчання: 1300 грн. за рік.

Вступні іспити: укр. мова (диктант), біологія (усно) — на всіх спеціальностях. Надається допомога у працевлаштуванні. Тел. для довідок: (03365) 2-13-49.


КОВЕЛЬСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

45000, м. Ковель, вул. Незалежності, 182

(03352) тел. 4-53-39, 4-82-65, 4-55-87, 4-75-82, 4-87-60

Спеціальності: 1) Акушерська справа. 2) Сестринська справа. 3) Лікувальна справа. Місця: 30 чол. держзамовлення — акушерська справа; 10 чол. держзамовлення, 20 чол. платні — лікувальна справа; 5 чол. держзамовлення, 25 чол. платні — сестринська справа. Вартість навчання: 1150 грн. рік.


Недержавні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


СПІЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЛУЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ"

43005, м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 8

(03322) тел. 3-39-35, 3-03-13, 3-15-47

Відділення і спеціальності: 1) Товарознавчо-заготівельне: товарознавство і комерційна діяльність; товарознавство в митній справі; організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції. 2) Бухгалтерський облік: бухгалтерський облік; технологія харчування; організація обслуговування населення.

Місця: 10% безкоштовних. Вартість навчання: 850-1200 грн. рік.

ДФН. ЗОН. Вступні іспити: укр. мова (диктант), математика (усно). Технікум готує працівників масових професій: продавець; кухар-кондитер; оператор комп’ютерного набору; офіціант, бармен, буфетник; бармен із знанням іноземної мови. За цими професіями здійснюється перепідготовка вивільнених працівників і незайнятого населення.