ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державні вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації
Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Вищі навчальні заклади Міністерства оборони УкраїниДержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю. КОНДРАТЮКА

36601, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

(05322) тел. 7-33-27; факс 2-28-50

Факультети і спеціальності: 1) Архітектурний: архітектура будівель і споруд; дизайн архітектурного середовища; містобудування; декоративно-прикладне і образотворче мистецтво. 2) Будівельний: промислове та цивільне будівництво; сільськогосподарське будівництво; проектування та будівництво об'єктів нафтодобувного комплексу; міське будівництво та господарство; автомобільні дороги та аеродроми; технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 3) Економічний: облік і аудит; економіка підприємства; правове регулювання економіки підприємства; фінансово-кредитна діяльність підприємства; менеджмент організацій. 4) Електромеханічний: обладнання нафтових і газових промислів; електромеханічні Системи автоматизації та електропривод; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини та обладнання; автомобілі та трактори; технологія машинобудування. 5) Санітарно-технічний: екологія; теплогазопостачання та вентиляція; водопостачання та водовідведення.

Діє ПВ.


ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Г. КОРОЛЕНКА

36003, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

(05322) тел. 7-33-28, 2-58-67

E-mail: allmail@pdpu.septor.net.ua; Web-site: www.pdpu.septor.net.ua

Факультети; психолого-педагогічний; педагогічно-індустріальний; природничий; історичний; фізико-математичний; філологічний; фізичного виховання.

Спеціальності: початкове навчання; дошкільне виховання; психологія; соціальна педагогіка; музика; хореографія; образотворче мистецтво; трудове навчання; біологія; хімія; історія; географія; культурологія; математика; фізика; інформатика; укр. мова та літ.; мова та літ. (англ., нім., фр., рос.); фізична культура.

Місця: 65% безкоштовних (ДФН); 19% безкоштовних (ЗФН). Вартість навчання за рік: 1736 грн. (ДФН); 694 гри. (ЗФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), профілююча дисципліна (усно).

ДФН. ЗФН. Екстернат. Т.н.: бакалавр — 4 р.; спеціаліст — 5 р.; магістр — 6р. Прийом документів: з 16 червня по 13 липня 2003 р.; вступні іспити: з 16 по 31 липня 2003 р. На базі вищої освіти університет готує магістрів зі спеціальностей: початкове навчання; дошкільне виховання; історія; біологія; хімія; фізика; математика; трудове навчання; укр. мова та літ.; мова та літ. (англ., нім.).

Тел. для довідок: (05322) 7-33-28.


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

(05366) тел. 3-62-19, 3-20-02 (приймальна комісія)

E-mail: kdpu@polytech.poltava.ua

Web-site: www.polytech.poltava.ua

Факультети і спеціальності: 1) Автомобільний: колісні та гусеничні транспортні засоби; автомобілі та автомобільне господарство; екологія та охорона навколишнього середовища. 2) Машинобудівний: землевпорядкування та кадастр; технологія машинобудування; металорізальні верстати та системи. 3) Менеджменту: менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; переклад. 4) Економічний: облік і аудит; економіка підприємства; маркетинг. 5) Юридичний: правознавство. 6) Електромеханічний: електронні апарати банківських систем та засоби захисту інформації; біотехнічні та медичні апарати і системи; електронна побутова апаратура; системи управління і автоматики; комп'ютерні системи та мережі; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв. 7) Кременчуцький технікум КДПУ: бухгалтерський облік; економіка підприємства; виробництво автомобілів і тракторів; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; зварювальне виробництво; обслуговування та ремонт електропобутової техніки; обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях; ливарне виробництво чорних і кольорових металів; банківська справа; обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж. 8) Підвищення кваліфікації: облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент організацій; бухгалтерський облік; правознавство. 9) Скорочений термін навчання: автомобілі та автомобільне господарство; технологія машинобудування; економіка підприємства; облік та аудит; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; менеджмент організацій.

Місця: 30-40% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 900-1700 грн. — автомобільний та машинобудівний факультети; 1300-2700 грн. — факультет менеджменту; 1350-2700 грн. — економічний факультет; 1750-3500 грн. — юридичний факультет; 1000-2500 грн. — електромеханічний факультет; 750-1500 грн. — Кременчуцький технікум КДПУ; 1200-1600 грн. — факультет підвищення кваліфікації.

Вступні іспити: автомобільний, машинобудівний та електромеханічний ф-ти — математика (письмово), фізика (усно), укр. мова (диктант), медалістам — рейтингова співбесіда з математики; юридичний ф-т — основи права, історія України, укр. мова (диктант), медалістам — рейтингова співбесіда з основ права; економічний ф-т, ф-т менеджменту — математика (письмово), економічна та соціальна географія (усно), укр. мова (диктант), медалістам — рейтингова співбесіда з математики (спеціальність "Переклад" — англ. мова (усно), укр. мова (диктант)).

ДФН. ЗФН. Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів ведеться на базі 11 кл. або технікумів, коледжів та училищ; підготовка молодших спеціалістів — на базі 9 та 11 кл. Університет розташований на березі Дніпра, має 14 корпусів, стадіон, спортивний манеж, плавальний басейн, базу відпочинку.

Тел. для довідок: (05366) 3-20-02.


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

36003, м. .Полтава, вул. Сковороди, 1/3

(05300) тел.50-02-73; факс 2-29-57

Факультети і спеціальності: 1) Агрономічний: агрономія. 2) Ветеринарної медицини: ветеринарна медицина. 3) Зооіженерний: зооінженерія. 4) Економіки та менеджменту: менеджмент організацій; економіка підприємства. 5) Механізації сільського господарства: механізація сільського господарства. 6) Обліку та аудиту: облік та аудит; фінанси.

Міста: 45% безкоштовних. Вартість навчання: 1200-2200 грн. рік.

ДФН. ЗФН. Екстернат (спеціальності: облік і аудит; менеджмент організацій; механізація сільського господарства; агрономія; зооінженерія). Магістратура (спеціальності: облік і аудит; менеджмент організацій; агрономія; зооінженерія; ветеринарна медицина). Академія здійснює перепідготовку (в т.ч. з наданням другої вищої освіти) за базовими спеціальностями і підвищення кваліфікації спеціалістів агро­промислового комплексу.


УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23

(05322) тел. 7-43-51

Факультети і спеціальності: 1) Медичний: лікувальна справа; педіатрія. 2) Медсестринський: сестринська справа. 3) Стоматологічний: стоматологія. 4) Зуботехнічне відділення: стоматологія ортопедична.

Діє факультет довузівської підготовки. Працює кафедра військової та екстремальної медицини.


Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


ШСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

39600, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 24/37

(05366) тел. 3-11-44, 3-30-38

E-mail: ksa@ient.poltava.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій. 2) Гуманітарний: переклад (англ. і нім. мови); видавнича справа і редагування; екологія та охорона навколишнього середовища. 3) Нових технологій: автомобілі і автомобільне господарство; системи управління і автоматики; гнучкі комп'ютеризовані системи і робототехніка; металознавство. 4) Учбово-консультаційний пункт Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету: ЗФН — організація і регулювання дорожнього руху; організація перевезень і управління на транспорті.

Місця: 10% безкоштовних. Вартість навчання: 1600-2990 грн. рік. ЗФН — 60% від стаціонару. Гнучка система пільг (діти-сироти вчаться безкоштовно, з багатодітних сімей — 50% оплати; відмінники одержують знижку 10% і т.д.).

Здійснюється перепідг. і підв. кваліфікації зі спеціальностей: облік і аудит; маркетинг; системи управління і автоматики. Діють курси: оператор персональних комп'ютерів; бухгалтер широкого профілю з основами комп'ютерних знань; організатор торгівлі, продавець.


ПОЛТАВСЬКА ФІЛІЯ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, морфокорпус, к.103

(0532) тел. 50-07-35; (05322) 2-14-76

Факультет і спеціальність: Медичний: лікувальна справа (рівень кваліфікації — "лікар-спеціаліст").

Міста: 100% платних. Вартість навчання: 3500-4100 грн. рік.

В інституті діє кафедра з військової підготовки. Виробничу практику студенти на конкурсній основі можуть проходити за кордоном (Великобританія).


ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ "СВІТОЧ"

36014, м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 10

(0532) тел. 56-13-85, 18-36-93

E-mail: info@svitoch.poltava.ua; Web-site: www.svitoch.poltava.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки та підприємництва: облік і аудит; менеджмент організацій; фінанси (ДФН, ЗФН). 2) Коледж інституту: бухгалтерський облік; організація виробництва; фінанси (ДФН).

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 1500-2100 грн. — ДФН; 950 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: диктант, співбесіда на всі спеціальності. Особливі умови прийому учасникам Конкурсу економічних знань та обласної школи бізнесу.


Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

36000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 8За

(05322) тел. 7-29-53

Спеціальності: 1) Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд. 2) Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок. 3) Виробництво електричних машин і апаратів. 4) Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. 5) Економіка підприємства.


ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 10

(05322) тел. 2-48-05, 7-23-20

Спеціальності: 1) Правознавство. 2) Організація та технологія ведення фермерського господарства. 3) Менеджмент організацій. 4) Фінанси. 5) Організація виробництва.


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 17/6

(05366) тел. 3-01-38

Спеціальності: 1) Льотна експлуатація повітряних суден (тільки ДФН; пілот вертольота; т.н. — 3 роки). 2) Технічне обслуговування повітряних суден та авіадвигунів. 3) Технічна діагностика та неруйнівні методи контролю. 4) Агрегати та паливно-регулююча апаратура для газотурбінних двигунів (т.н. — 2 роки 6 міс.). 5) Бухгалтерський облік (т.н. — 2 роки). 6) Комп’ютерний облік (т.н. — 2 роки). 7) Податковий облік (т.н. — 2 роки). 8) Фінансовий облік (т.н. — 2 роки). 9) Управлінський облік (т.н. — 2 роки).

Місця: 120 безкоштовних, платних — без обмежень. Вартість навчання: 1111 грн.

Створена військова кафедра. На спеціальності 2-9 — ДФН і ЗФН. На перший курс приймаються громадяни України на базі 11 кл. На спеціальність "Льотна експлуатація повітряних суден" приймаються юнаки віком від 17 до 23 років, придатні за станом здоров'я, які пройшли професійно-психологічний відбір і виконали норми по фізичній підготовці.


ХОРОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ

37800, м. Хорол, вул. Леніна, 73

(05362) тел. 9-15-06, 9-15-51, 9-47-94

Відділення і спеціальності: 1) Механізація сільського господарства: механізація сільського господарства. 2) Електрифікація і автоматизація сільського господарства: електрифікація і автоматизація сільського господарства. 3) Організація і технологія ведення фермерського господарства: організація і технологія ведення фермерського господарства; організація виробництва (спеціалізація: менеджмент у сільському господарстві). 4) Обслуговування устаткування і систем газопостачання: обслуговування устаткування і систем газопостачання.

Місця: 75% безкоштовних на всіх спеціальностях, "Організація виробництва" — 80% платних. Вартість навчання: 860 грн. (ДФН); 430 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), біологія (усно) — "Організація і технологія ведення фермерського господарства"; укр. мова (диктант), математика (усно) — інші спеціальності.

При коледжі працює регіональний центр практичної підготовки фермерів і курси водіїв категорії "В" і "С". Тел. для довідок: (05362) 9-15-51.


АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 18

(05322) тел. 7-30-12, 7-37-85

ДФН. І курс навчання на базі 9 кл.

Спеціальності: 1) Організація виробництва (правове забезпечення агробізнесу; т.н. — 3 роки 6 міс.). 2) Агрономія (агроном-хімік; т.н. — 3 роки 10 міс.). 3) Бджільництво (зоотехнік по бджільництву; т.н. — 3 роки 6 міс.). 4) Землевпорядкування (регулювання земельних та майнових відносин; т.н. — 3 роки 10 міс.). 5) Бухгалтерський облік (бухгалтер; т.н. — 2 роки 10 міс.).

ДФН. II курс навчання на базі 11 кл.

Спеціальності: 1) Агрономія (агроном-хімік; т.н. — 2 роки 10 міс.). 2) Бджільництво (зоотехнік по бджільництву; т.н. — 2 роки 6 міс.). 3) Землевпорядкування (технік-землевпорядник; т.н. — 2 роки 10 міс.). 4) Організація виробництва (менеджер; т.н. — 2 роки 6 міс.). 5) Бухгалтерський облік (бухгалтер; т.н. — 1 рік 10 міс.). 6) Фінанси (економіст з фінансів; т.н. — 1 рік 10 міс.).

ЗФН. III курс навчання на базі 11 кл.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік (т.н. — 2 роки). 2) Землевпорядкування (т.н. — 3 роки).

Місця: 40%безкоштовних. Вартість навчання: 600-1200 грн.

Вступні іспити: математика (усно), укр, мова (диктант) — держзамовлення; співбесіда — навчання за контрактом. Прийом документів з 10.06 по 20.07 (ДФН), ; 10.06 по 30. 11 (ЗФН).

Випускникам технікуму надасться право вступу на старші курси Полтавської державної аграрної академії та Харківського державного аграрного університету на відповідний факультет за співбесідою. Тел. для довідок: (05322) 7-37-85.


ПОЛТАВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

36030, м. Полтава, площа Слави, 1

(0532) тел. 52-06-19

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Будівництво: будівництво, експлуатація ремонт автомобільних доріг та аеродромів. 2) Інженерна механіка: експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання. 3) Транспортні технології: організація і регулювання дорожнього руку.

Місця: 61% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1000 грн. на всіх спеціальностях Вступні іспити: математика (письмово), українська мова (диктант).


ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

36021, м. Полтава, вул. Фрунзе, 100

(0532) тел. 59-24-69, 59-22-91

Спеціальності: 1) Технологія харчування. 2) Товарознавство та комерційні діяльність.


ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ

36003, м. Полтава, вул. Леніна, 9/17

(05322) тел. 7-23-69

ДФН. На базі II кл.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Фінанси. 3) Правознавство. 4)Товарознавство та комерційна діяльність. 5) Товарознавство в митній справі. 6)Технологія харчування. 7) Організація обслуговування населення.

ДФН. На базі 9 кл.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Товарознавство та комерційна діяльність. 3) Технологія харчування.

ЗФН. На базі 11 кл.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Фінанси. 3) Правознавство. 4) Товарознавство та комерційна діяльність. 5) Товарознавство в митній справі. 6) Технологія харчування. 7) Технологія харчування (на базі профтехучилищ).

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 1420 гри. (ДФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант). З 01 квітня 2003 р. працюють ПК.

Тел. для довідок: (5322) 7-51-20.


ПОЛТАВСЬКИЙ НАФТОВИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

36021, м. Полтава, вул. М. Гру шевського, 2а

(05322) тел. 3-00-09, 3-14-16

E-mail: nafteh@barhan.poltava.ua

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Гірництво: буріння нафтових і газових свердловин; експлуатація нафтових і газових свердловин. 2) Інженерна механіка: обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів. 3) Геологія: розвідування нафтових та газових родовищ. 4) Економіка і підприємництво: економіка підприємства. 5) Культура: діловодство.

Місця: 100% платних — діловодство, економіка підприємства; 32% безкоштовних — решта спеціальностей. Вартість навчання: 1000 грн. рік — ДФН; 500 грн. рік — ЗФН.

При технікумі працює відділення з перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів для нафтогазової галузі із 19 спеціальностей.


ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

36039, м..Полтава, вул. Пушкіна, 56

(05322) тел. 7-45-18, 2-57-04

Спеціальності: 1) Виробництво молочних продуктів. 2) Виробництво м'ясних продуктів. 3) Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв. 4) Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизованого технологічного виробництва.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання: 900 грн. рік — ДФН; 450 грн. рік — ЗФН.

ДФН. ЗФН. При технікумі працює навчально-консультативний центр підготовки спеціалістів (ЗФН) Українського державного університету харчових технологій з т.н. 4 роки для випускників технікумів вказаних вище спеціальностей (960 грн. рік). Працюють 3-міс. курси з роб. професій: оператор ЕОМ; слюсар-ремонтник (100 грн. за міс.).


БЕРЕЗОВОРУДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ

37040, Пирятинський р-н, с. Березова Рудка

(05358) тел. 4-61-16, 4-61-17, 4-62-51

Відділення і спеціальності: 1) Агрономічне: рільництво; захист рослин; технологія і економіка аграрного виробництва. 2) Зоотехнії: загальна зоотехнія, зооветеринарія. 3) Механізації сільського господарства: експлуатація машинно-тракторного парку; ремонт машин. 4) Організація і технологія ведення фермерського господарства.

Місця: 100% безкоштовних. При технікумі працює регіональний навчально-практичний центр по вивченню нової техніки і технологій.


КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

39800, м. Комсомольськ, вул. Миру, 2

(05348) тел. 2-23-33, 2-57-46

Спеціальності: 1) Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання. 2) Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 3) Економіка підприємств. 4) Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств. 5) Будівництво та експлуатація будівель і споруд.


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

39612, м. Кременчук, вул. Леонова, 14

(05366) тел. 2-33-10, 291-35-27, 291-36-65

E-mail: ktzt@ktzt.org.ua; Web-site: www.ktzt.org.ua

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Колійне господарство: технічне обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства. 2) Вагонне господарство: обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту. 3) Локомотивне господарство: обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту.

Місця: 61% безкоштовних. Вартість навчання: 695 грн. рік — ДФН; 495 грн. рік — ЗФН.


ЛУБЕНСЬКИЙ ЛІСНИЙ ТЕХНІКУМ

37500, м. Лубни, вул. Тернівська, 21

(05361) тел. 5-40-46, 5-48-36

Спеціальності: 1) Лісове господарство (ДФН, ЗФН). 2) Бухгалтерський облік (ДФН). 3) Обробка деревини (ДФН).

Місця: 90% безкоштовних — "Лісове господарство"; 8% безкоштовних — "Бухгалтерський облік"; 50% безкоштовних — "Обробка деревини". Вартість навчання за рік: 900 грн. (ДФН); 450 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), математика (усно), відмінникам — співбесіда; на навчання за контрактом відмінники зараховуються без іспитів.

Гарантоване працевлаштування за спеціальностями "Лісове господарство", "Обробка деревини". При технікумі функціонують курси підготовки водіїв за категоріями "А", "В", "С". Тел. для довідок: (05361) 5-40-46.


ЛУБЕНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ

37536, м. Лубни, вул. Леніна, 23/1

(05361) тел. 5-26-06, 5-26-57, 5-57-70

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Економіка підприємства. 3) Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції.


МИРГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЕРАМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ім. М.В. ГОГОЛЯ

37602, м. Миргород, вул .Гоголя, 146

(05355) тел. 5-21-53, 5-31-26, 5-21-56; факс 5-21-58

ДФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Мистецтво: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (спеціалізації: художня кераміка "ХК" (на базі 11 кл., т.н. — 2 р. 10 міс.; на базі 9 кл., т.н. — 3 р. 10 міс.); викладач образотворчого мистецтва "ХКВ" (на базі 11 кл., т.н. — 2р. 10 міс.)). 2) Будівництво: обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання "ТО" (на базі 11 кл., т.н. — 2 р. 6 міс.; на базі 9 кл., т.н. — 3 р. 6 міс.). 3) Хімічна технологія та інженерія: виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів "ТС" (на базі 11 кл., т.н. — 2 р. 8 міс.; на базі 9 кл., т.н. — 3 р. 8 міс.). 4) Екологія: прикладна екологія (спеціалізація: екологія хімічних виробництв "ЕК" (на базі 11 кл., т.н. — 2р. 10 міс.)). 5) Менеджмент: організація обслуговування в готелях, туристичних комплексах і санаторно-курортних закладах "ОО" (на базі 11 кл., т.н. — 2р. 10 міс.). 6) Культура: діловодство "ДС" (секретар-референт-перекладач, на базі 11 кл., т.н. — 2 р.).

ЗФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Мистецтво: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (спеціалізація: художня кераміка "ХК" (на базі 11 кл., т.н. — 2 р. 10 міс.)). 2) Будівництво: обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання "ТО" (на базі 11 кл.;т.н. — 2р. 10 міс.). 3) Хімічна технологія та інженерія: виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 'ТС" (на базі 11 кл.; т.н. — 2р. 10 міс.).

Місця: 75% безкоштовних — "ХК", "ТО", "ТС" (ДФН); "ТО", "ТС" (ЗФН); 100% платних — "ХКВ", "ЕК", "ОО", "ДС" (ДФН); "ХК" (ЗФН). Вартість навчання: ДФН — 700 грн. ("ТС", 'ТО"), 800 грн. ("ХК"), 1000 грн. ("ХКВ"), 1200 грн. ("ЕК", "ДС", "ОО"); ЗФН — 400 грн. ("ТС", 'ТО"), 800 грн. (ХК).

Вступні іспити: укр. мова (диктант) — на всі спеціальності; "ТО", "ОО" — математика; "ТС", "ЕК" — хімія; "ДС" — іноз. мова; "ХК", "ХКВ" — малюнок, малярство, композиція. При технікумі працюють комп'ютерні курси, керамічні майстерні. Надасться допомога у працевлаштуванні.


ХОМУТЕЦЬКИЙ ВЕТЕРИНАРНО-ЗООТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

37634, Миргородський р-н, с. Хомутець

(05355) тел. 9-22-89, 9-22-66

Відділення і спеціальності: 1) Ветеринарної медицини: ветеринарна медицина. 2) Зоотехнічне: зоотехнія (спеціалізація: зооветеринарія). 3) Заочне: зоотехнія.

Місця: 75% безкоштовних — відділення ветеринарної медицини; 100% безкоштовних — зоотехнічне і заочне відділення. Вартість навчання за рік: 724-750 грн. — ДФН.

Вступні іспити: на всі спеціальності — українська мова (диктант); для вступників з відмінним атестатом і нагороджених похвальним листом та грамотою — співбесіда з біології та української мови. При технікумі працюють курси водіїв категорії "В". Здійснюється допомога у працевлаштуванні. Тел. для довідок: (05355) 9-22-66.


ЛОХВИЦЬКА ФІЛІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ТЕХНІКУМУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

37240, Лохвицький р-н, м. Червонозаводське, вул. Матросова, 31

(05356) тел. 9-84-45, 9-84-46

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Харчова технологія та інженерія: бродильне виробництво і виноробство; зберігання і переробка зерна. 2) Інженерна механіка: експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв.

Місця: 75% безкоштовних. Вартість навчання: 700 грн. за рік.

Вступні іспити: твір, хімія, відмінникам та медалістам — співбесіда з хімії і міні-диктант ("Харчова технологія та інженерія"); твір, математика, відмінникам та медалістам — співбесіда з математики і міні-диктант ("Інженерна механіка").

Тел. для довідок: (05356) 9-84-46, 9-84-54.


ПОЛТАВСЬКЕ БАЗОВЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

36011, м. Полтава, вул. Комсомольська, 51 а.

(05322) тел. 50-25-93, 2-78-13, 2-76-18

E-mail: pbmu@poltava.ukrtel.net

Відділення і спеціальності: 1) Лікувальна справа: фельдшер (на базі 9 кл.; т.н. — 3 р. 6 міс.). 2) Лікувальна справа: фельдшер (на базі 11 кл.; т.н. — 2 р. 6 міс.). 3) Сестринська справа: медична сестра (на базі 9 кл.; т.н. — 2р. 10 міс.). 4) Сестринська справа: медична сестра (на базі 11 кл.; т.н. — 1 р. 10 міс.).

Місця: 52% безкоштовних. Вартість навчання: 1440 грн. рік —ДФН.

Вступні іспити: біологія (усно), укр. мова (диктант).

При училищі працюють курси підготовки та підвищення знань абітурієнтів з біології та укр. мови. Тел. для довідок: (05322) 2-76-18.


ПОЛТАВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. М.В. ЛИСЕНКА

36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 11

(05322) тел. 7-40-35

Спеціальності: 1) Музичне мистецтво (спеціалізації: фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; народні інструменти; спів; хорове диригування; теорія музики). 2) Театральне мистецтво.


ГАДЯЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ ім. І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

37300, м. Гадяч, пл. Революції, 9

(05354) тел. 2-34-37, 2-16-50

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Народна художня творчість: видовищно-театралізовані заходи; народне пісенне мистецтво; народне інструментальне мистецтво (народні і духові інструменти). 2) Бібліотечна справа. 3) Хореографія: народна хореографія. 4) Образотворче мистецтво: декоративно-прикладне мистецтво.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 600-900 грн. (ДФН); 200-500 грн. (ЗФН).

На платній основі училище надає додаткові кваліфікації: секретар-референт; дизайнер інтер'єрів; вчитель музики; вчитель народознавства; ведучий урочистих подій; диктор радіо і телебачення; викладач музичного інструменту. На базі училища працює відділення МАУП, яке надає освіту за спеціалізацією "Соціально-правова робота" за такими кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст (ДФН), спеціаліст (ЗФН). Навчання платне. Училище має гуртожиток, їдальню.


КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

39602, м. .Кременчук, вул. Червона Гірка, 41

(05366) тел. 5-32-15, 5-31-86

Спеціальності: 1) Лікувальна справа (фельдшер). 2) Сестринська справа (медична сестра). 3) Акушерська справа (акушерка). 4) Стоматологія ортопедична (зубний технік).

Вартість навчання за рік: 1800 грн. — "Стоматологія ортопедична"; 1500 грн. — інші спеціальності.

Училище має міцну сучасну матеріально-технічну базу: 2 комп'ютерні класи, бібліотеку з читальним залом (безкоштовне забезпечення підручниками, фаховою літературою; сучасними довідниками та періодикою), навчальні кабінети та клінічні лабораторії, кінозал зі стаціонарною кіноустановкою, спортивний зал, їдальню на 200 посадочних місць, гуртожиток на 408 місць. Для студентів діють клінічні гуртки: спортивно-лікувальний масаж; медична сестра хірургічного відділення; медична сестра кардіологічного відділення; догляд за важкохворими; інформатика та медичні інформаційні системні зуботехнічний гурток. Працюють 2-міс. курси фітотерапії, косметології та масажу.


КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 3

9673, м. Кременчук, вул. Лізи Чайкіної, 33

(05366) тел. 5-33-01, 5-31-85

Спеціальності: 1) Дошкільне виховання. 2) Початкове навчання.


ЛОХВИЦЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

37200, м. Лохвиця, вул. Шевченка, 27

(05356) тел. 3-12-32

Спеціальності: 1) Сестринська справа (т.н. — 3 роки (на базі 9 кл.), 2 роки (на базі 11 кл.)). 2) Лікувальна справа (т.н. — 3 роки 6 міс. (на базі 9 кл.)).

Місця: 20% безкоштовних. Вартість навчання (у 2000 р.): 1020 грн. рік. Вступні іспити з біології (усно), укр. мови (диктант).


ЛУБЕНСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

37500, м. Лубни, вул. Інститутська, 74

(05361) тел. 5-27-38, 5-21-79

E-mail: lmu@poltava.urktel.net

Спеціальності: 1) Сестринська справа (медична сестра). 2) Лікувальна справа (фельдшер).

Місця: 51% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1200 грн.

Вступні іспити: диктант, біологія; співбесіда з біології та української мови — платне навчання. Тел. для довідок: (05361) 5-27-38.Вищі навчальні заклади Міністерства оборони України


ПОЛТАВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗВ'ЯЗКУ

36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 44

(05322) тел. 7-26-41, 7-52-48

E-mail: pvizua@pi.net.ua; Web-site: pvizua.pi.net.ua

Факультети і спеціальності: 1) Інженерний: системи та комплекси військового зв'язку. 2) Командний: бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з'єднань) Сухопутних військ. 3) Цивільний "Телекомунікації": телекомунікаційні системи та мережі; інформаційні мережі зв'язку; поштовий зв'язок.

Місця: навчання на інженерному та командному факультетах за держзамовленням, на факультеті "Телекомунікації" — за контрактом. Вартість навчання: 1000 грн. семестр.