ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.ІВАНА ФРАНКА

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1

(0322) тел. 74-12-62, 72-20-68

Факультети і спеціальності: 1) Біологічний: мікробіологія та вірусологія; біологія; біохімія; біофізика; зоологія; ботаніка; генетика; фізіологія. 2) Геологічний: геологія; геохімія та мінералогія; екологія та охорона навколишнього середовища. 3) Географічний: географія; економічна та соціальна географія; менеджмент організацій. 4) Журналістики: журналістика. 5) Економічний: соціологія; економічна теорія; економічна кібернетика; фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; економічна статистика; менеджмент організацій. 6) Історичний: історія; етнологія; архівознавство. 7) Механіко-математичний: математика; статистика; механіка. 8) Міжнародних відносин: міжнародні відносини; міжнародне право; міжнародні економічні відносини; країнознавство. 9) Прикладної математики та інформатики: інформатика; прикладна математика; соціальна інформатика; системний аналіз і управління. 10) Фізичний: фізика; радіофізика та електроніка; прикладна фізика. 11) Філологічний: філологія (фольклористика); укр. мова та літ.; рос. мова та літ.; перська мова та літ.; чеська мова та літ.; сербська мова та літ.; болгарська мова та літ.; польська мова та літ.; словацька мова та літ.; хорватська мова та літ.; бібліотекознавство та бібліографія; театральне мистецтво. 12) Іноземних мов: англ. мова та літ.; нім. мова та літ.; фр. мова та літ.; ісп. мова та літ.; філологія (класична філологія); прикладна лінгвістика. 13) Філософський: філософія; Психологія; політологія. 14) Хімічний: хімія. 15) Юридичний: правознавство.

Діють правничий коледж, педагогічний коледж та інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.