КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Державні вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації
Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Недержавні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації
Вищі навчальні заклади СБУ
Вищі навчальні заклади Міністерства оборони України
Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України

Державні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

(044) тел. тел. 221-32-20; факс 220-83-91

E-mail: root@univ.kiev.ua; Web-site: http://www.univ.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Біологічний: біологія; мікробіологія та вірусологія біохімія; біофізика; зоологія; ботаніка; фізіологія; генетика. 2) Географічний: географія; економічна і соціальна географія; метеорологія; гідрологія та гідрохімія; картографія. 3) Геологічний: геологія; гідрогеологія, геохімія і мінералогія; геофізика. 4) Економічний: економічна теорія; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси; банківська справа; економічна кібернетика; менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; міжнародна економіка, 5) Кібернетики: інформатика; соціальна інформатика; прикладна математика. 6) Механіко-математичний: математика; механіка; статистика. 7) Радіофізичний: радіофізика і електроніка. 8) Фізичний: фізика; астрономія; фізика твердого тіла; фізика ядра та елементарних частинок; лазерна та оптико-електронна техніка. 9) Хімічний: хімія. 10) Історичний: історія; етнологія; архівознавство. 11) Соціології та психології: соціологія; соціальна робота; психологія. 12) Філософський: філософія; релігієзнавство; політологія. 13) Юридичний: правознавство. 14) Підготовчий ф-т. 15) Інститут міжнародних відносин: міжнародне право; міжнародні відносини; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний менеджмент. 16) Інститут журналістики: журналістика; видавнича справа та редагування. 17) Інститут філології: укр. мова і літ.; фольклористика; літературна творчість (з поглибленим вивченням іноземної мови); класична філологія; польська, болгарська, хорватська мови і літ.; російська мова і літ. (з поглибленим вивченням другої іноз. мови); англ., нім., фр., ісп. мови і літ.; перекладач англ., нім., фр., ісп. мови; арабська, перська, узбецька, китайська, японська мови і ЛІТ. 18) Військовий інститут: фінанси; картографія; переклад; правознавство; радіотехніка; бухгалтерський облік і аудит; психологія. 19) Інститут післядипломної освіти: фінанси; облік і аудит; правознавство; психологія.

ДФН. ЗФН. Навчання за держзамовленням і на контрактній основі. Вартість навчання за рік: 4060-16230 грн.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — це багатогалузевий навчально-науковий комплект який об'єднує 14 факультетів, 5 навчальних інститутів. В університеті за 63 спеціальностями та 157 спеціальностями навчаються понад 18 тисяч студентів, 1600 аспірантів. Навчальний процес в університеті здійснюється 158 кафедрами, на яких працюють 1832 фахівці, понад 82% викладачів мають вчені ступені і звання, майже 20% викладачів — доктори наук, професори, близько 100 серед них — працівники Національної Академії Наук.


ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

(044) тел. 213-09-90; факс 213-07-67

Відділення: 1) Міжнародного права. 2) Міжнародних економічних відносин. 3) Міжнародних відносин. 4) Міжнародної інформації. 5) Післядипломної освіти (заочна магістратура). 6) Центр Європейських студій.

Спеціальності: 1) Міжнародне право. 2) Міжнародні економічні відносини. 3) Міжнародний бізнес, 4) Міжнародні відносини. 5) Міжнародна інформація.

Вартість навчання за рік: 1800-3000 у.о.

ДФН. ОЗФН (післядипломна освіта). Діють філії у містах Благоєвград (Болгарія) та Ужгород.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1

(044) тел. 483-41-05, 484-94-80, 484-93-95

E-mail: post@nau.edu.uz; Web-site: www.nau.edu.uz

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Авіація та космонавтика: виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів; літаки і вертольоти; обладнання повітряних суден; обслуговування повітряного руху; системи аеронавігаційного обслуговування; технології та технологічне обладнання аеропортів; якість, стандартизація та сертифікація. 2) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматика та автоматизація на транспорті; комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси виробництва. 3) Будівництво: автомобільні дороги та аеродроми; промислове та цивільне будівництво. 4) Геодезія, картографія та землевпорядкування: землевпорядкування та кадастр. 5) Екологія: екологія та охорона навколишнього середовища. 6) Економіка і підприємництво: економіка підприємства; маркетинг; міжнародна економіка; облік і аудит. 7) Електронні апарати: біотехнічні та медичні апарати і системи. 8) Електротехніка: електротехнічні системи електроспоживання; світлотехніка та джерела світла. 9) Енергетика: газотурбінні установки і компресорні станції; енергетичний менеджмент. 10) Інформаційна безпека: адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом; захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки; захист інформації в комп'ютерних системах та мережах; системи захисту від несанкціонованого доступу. 11) Комп'ютерні науки: інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення автоматизованих систем. 12) Комп'ютерна інженерія: комп'ютерні системи та мережі. 13) Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління: системи управління і автоматики. 14) Культура: документознавство та інформаційна діяльність. 15) Менеджмент: логістика; менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 16) Метрологія та вимірювальна техніка: інформаційно-вимірювальні системи. 17) Мистецтво: дизайн. 18) Радіотехніка: апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення; радіоелектронні пристрої, системи та комплекси. 19) Транспортні технології: організація авіаційних перевезень; організація перевезень та управління на транспорті. 20) Право: правознавство. 21) Психологія: психологія. 22) Соціологія: соціальна робота; соціологія. 23) Філологія: переклад. 24) Хімічна технологія та інженерія: біотехнологія; хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів.

Набір за держзамовленням: 1200 осіб. Вартість навчання: 173-595 грн. на місяць.

ДФН. ЗФН. Дистанційна форма навчання. Екстернат. Т.н.: молодший спеціаліст — 2 р.; бакалавр — 4 р.; спеціаліст, магістр — 5,5 р.


ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

03058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8

(044) тел. 484-93-49, 484-90-34; факс 484-90-62

E-mail: ipn@nau.edu.ua

Web-site: www.nau.edu.ua/ipn

Друга вища освіта

Напрями: авіація та космонавтика; автоматизовані системи управління; будівництво; екологія; економіка; електронні апарати; електротехніка; енергетика; інформаційна безпека; комп'ютерна інженерія; комп'ютерні науки; комп'ютеризовані системи, автоматика та управління; радіотехніка; транспортні технології; технологічне обладнання аеропортів; інші перспективні спеціальності.

Курси підвищення кваліфікації

Основні тематики: авіаційне страхування; державне регулювання авіатранспортної діяльності; фінансова безпека підприємств; використання кредитів міжнародних фінансових організацій; бізнес-етика; ділова англ. мова; розслідування та попередження авіаційних подій; аеродромне забезпечення польотів; управління якістю та системи кості виробництв; об'єктивний контроль польотів п.с. Боїнг-737; бухгалтерський облік та аудит з урахуванням реформування системи у відповідності до міжнародних стандартів; інші актуальні для сьогодення тематики.

Вартість навчання залежить від обраної спеціальності та терміну навчання.

Приймаються особи, що мають повну вищу освіту, а також студенти 4-5 курсів, що навчаються на стаціонарі. Працює автошкола, центр підготовки кваліфікованих яхтсменів проводиться підготовка за робітничими професіями, стажування спеціалістів за індивідуальними графіками, діє навчальний центр з охорони праці. Проводяться наукові конференції, науково-практичні семінари та круглі столи.

Тел для довідок: (044) 484-93-49, 484-90-62, 484-90-34.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15

(044) тел. 267-82-42, 263-71-55, приймальна комісія: 267-82-64

E-mail: rectorat@nauu.kiev.ua; Web-site: www.nauu.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Аграрного менеджменту: менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; маркетинг; економічна кібернетика. 2) Агрономічний: агрономія; селекція і генетика сільськогосподарських культур. 3) Агрохімії та ґрунтознавства: агрохімія і ґрунтознавство; екологія та охорона навколишнього середовища. 4) Ветеринарної медицини: ветеринарна медицина. 5) Водних біоресурсів і аквакультури: водні біоресурси. 6) Економічний: економіка підприємства; облік і аудит; фінанси. 7) Електрифікації та автоматизації сільського господарства: енергетика сільськогосподарського виробництва; автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами. 8) Захисту рослин: захист рослин. 9) Земельного впорядкування: землевпорядкування та кадастр. 10) Зооінженерний: зооінженерія. 11) Лісогосподарський: лісове господарство; технологія деревообробки. 12) Механізації сільського господарства: механізація сільського господарства; професійне навчання. 13) Педагогічний: соціальна педагогіка; професійне навчання (перепідготовка для освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"). 14) Плодоовочівництва: плодоовочівництво і виноградарство. 15) Садово-паркового господарства та ландшафтної архітектури: садово-паркове господарство. 16) Сільськогосподарського машинобудування: машини та обладнання сільськогосподарського виробництва. 17) Юридичний: правознавство. 18) Якості і безпеки продукції АПК: якість, стандартизація та сертифікація.

Місця: 70-90% безкоштовних (залежно від спеціальностей).

Вступні іспити проводяться у письмовій формі. На ДФН за держзамовленням абітурієнти складають такі іспити: біологія, хімія (агрономія, селекція і генетика с.-г. культур, агрохімія і ґрунтознавство, екологія та охорона навколишнього середовища, захист рослин, плодоовочівництво і виноградарство, зооінженерія, водні біоресурси, ветеринарна медицина); математика, біологія (землевпорядкування та кадастр, лісове господарство, садово-паркове господарство); математика, фізика (технологія деревообробки, механізація сільського господарства, професійне навчання, машини та обладнання с.-г. виробництва, енергетика с.-г. виробництва, автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами); математика, іноз. мова (економіка підприємства, облік і аудит, фінанси, менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг, економічна кібернетика); історія України або правознавство (залежно від дисципліни, оцінка з якої виставлена в документі про освіту), іноз. мова (правознавство); біологія, Історія України (соціальна педагогіка). Третім іспитом на всі спеціальності є укр. мова (диктант).

Друга вища освіта (економіка підприємства; облік і аудит; фінанси; менеджмент організацій; екологія; садово-паркове господарство; професійне навчання за такими базовими напрямами та спеціальностями: агрономія, ветеринарна медицина, зооінженерія, менеджмент, економіка і підприємництво, лісове господарство, механізація с.-г. виробництва, енергетика с.-г. виробництва) — виключно на контрактній основі, ЗФН. Вартість навчання за рік: від 2900 до 4800 грн. —ДФН; від 1450 до 2400 грн. — ЗФН; від 870 до 1440 грн. — екстернат.

Національний аграрний університет здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст" (лише в 6-ти своїх регіональних вищих закладах освіти: Бережанському і Ніжинському агротехнічних інститутах, Заліщицькому, Ірпінському та Немішаєвському коледжах, Боярському технікумі), "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" за ДФН, ЗОН та екстернатом. Існує ПВ, навчання на якому здійснюється на контрактній основі (вартість, як і за рік навчання на ДФН). Студенти чоловічої статі мають відстрочку від призову на військову службу до закінчення т.н. і проходять підготовку на військовій кафедрі для отримання звання офіцера запасу. Протягом всього періоду навчання, починаючи з першого курсу, студенти мають можливість оволодіти комп'ютером і комп'ютерними технологіями. За бажанням студенти мають змогу здобути спеціальність водія категорії "В" за незначну плату (270 грн.). У структурі університету діє Інститут післядипломної освіти, в якому підвищують кваліфікацію службовці, керівники і фахівці сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, викладачі ВНЗ освіти І-ІV рівнів акредитації.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31

(044) тел. 248-49-05, 248-30-46

Web-site: http://212.111.197.10

Факультети і спеціальності: 1) Будівельний: промислове і цивільне будівництво; менеджмент організацій. 2) Геоінформаційних систем і управління територіями: міське будівництво та господарство; землевпорядкування та кадастр; геодезія; геоінформаційні системи та технології. 3) Будівельно-технологічний: технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. 4) Санітарно-технічний: теплогазопостачання і вентиляція; споруди і обладнання водопостачання та водовідведення; водопостачання та водовідведення; екологія та охорона навколишнього середовища. 5) Автоматизації і інформаційних технологій: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; автоматизоване управління технологічними процесами; інформаційні управляючі системи та технології; інформаційні технології проектування; управління проектами, професійне навчання (профіль підготовки "виробництво, експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання"). 6) Архітектурний: архітектура будівель і споруд; містобудування; дизайн архітектурного середовища; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. 7) Підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів: менеджмент організацій; теплогазопостачання і вентиляція; водопостачання та водовідведення; міське будівництво та господарство; землевпорядкування та кадастр; охорона праці в будівництві.

Місця: 75% безкоштовних — ДФН; 25% безкоштовних — ЗФН. Вартість навчання за рік: 3500-4500 грн. (ДФН); 2100-2700 грн. (ЗФН).

ДФН. ЗФН. Екстернат. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр; спеціаліст; магістр. На базі вищої освіти здійснюється підготовка магістрів із спеціальності "Управління проектами".

Діють військова кафедра та ФДП (ПВ, ПК).


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

03680, м. Київ, прості. Перемоги, 54/1

(044) тел.459-62-75, 459-62-05, 446-31-62; факс 226-25-73

Факультети: міжнародної економіки і менеджменту; економіки та управління; фінансово-економічний; обліково-економічний; маркетингу; інформаційних систем і технологій; юридичний; аграрного менеджменту; вечірній; заочний; ФДП; післядипломної освіти; центр магістерської підготовки; деканат по роботі з іноз. студентами.

Спеціальності: економічна теорія; економічна кібернетика; міжнародна економіка; фінанси; банківська справа; облік і аудит (в тому числі облік та аудит у сільському господарстві); економіка підприємства; маркетинг; управління трудовими ресурсами; економічна статистика; менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент промислових підприємств; менеджмент державних установ; аграрний менеджмент); правознавство (господарсько-правова спеціалізація).

Місця: 55% безкоштовних.

Вартість навчання: 1000 у.о. — ДФН; 500 у.о. — ВФН та ЗФН.


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ

03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19

(044) тел. 223-42-80, 245-46-82; факс 245-46-87

Факультети: 1) Інфраструктура і рухомий склад залізничного транспорту. 2) Управління залізничним транспортом. 3) Комерційна діяльність залізниць. 4) Довузівської підготовки. 5) Перепідготовки і підвищення кваліфікації.

IV рівень акредитації.

Спеціальності: 1) Облік і аудит. 2) Менеджмент організацій. 3) Організація перевезень і управління на залізничному транспорті. 4) Залізничні споруди та колійне господарство.

ІІІ рівень акредитації.

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Економіка підприємства. 3) Автоматика та автоматизація на транспорті. 4) Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони, локомотиви). 5) Електричний транспорт.

Вартість навчання за рік: 3000 грн. — ДФН; 1800 грн. — ЗФН (економічні спеціальності), 1500 грн. — ЗФН (технічні спеціальності).

ДФН. ЗФН. Діє аспірантура із спеціальностей: залізничні колії; рухомий склад залізниць та тяга поїздів; економіка транспорту і зв'язку. Діють ПК.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

01133, м. Київ, вул. Щорса, 36

(044) тел. 295-85-27, 269-93-37, 269-93-32

Факультети і спеціальності: 1) Юридичний: правознавство. 2) Менеджменту: менеджмент організацій (менеджмент шоу-бізнесу; менеджмент міжнародного туризму; менеджмент модельного бізнесу; менеджмент готельного сервісу; менеджмент зв'язків з громадськістю; менеджмент і економіка соціально-культурної сфери). 3) Культурології: культурологія (теорія і історія культури; соціологія культури; організація і менеджмент індустрії дозвілля; міжнародне культурне співробітництво); музейна справа та охорона пам'яток історії та культури (експертиза культурних цінностей). 4) Хореографічного мистецтва: хореографія (народна, бальна, класична сучасна хореографія; естрадно-спортивна хореографія). 5) Режисури і телебачення: театральне мистецтво (режисура драматичного театру; режисура естради та масових свят); кіно-телемистецтво (режисура телебачення; звукорежисура телебачення; операторське мистецтво; ведучі телепрограм; телекоментатори; диктори телебачення; публіцисти-комунікатори; фотохудожники-рекламісти). 6) Музичного мистецтва: музичне мистецтво (диригування академічного (народного) хору; диригування оркестру народних інструментів; диригування естрадного, духового, камерного оркестру; народнопісенне та народно-інструментальне виконавство; естрадний спів; музичний фольклор і етнологія; кобзарське мистецтво і бандура; духові та ударні інструменти); музична педагогіка та виховання. 7) Документних комунікацій та міжнародної інформації: документознавство та інформаційна діяльність (документознавство-менеджмент органів державної влади і управління; документознавство-менеджмент комп'ютерно-інформаційних систем; архівознавство); бібліотекознавство і бібліографія (бібліотекознавство-бібліографія; менеджмент міжнародних інформаційних ресурсів; інформаційний менеджмент; менеджмент видавничої діяльності; менеджмент книжкового бізнесу; маркетинг; брокерська справа; інформаційно-аналітична служба).

Вартість навчання: 3000-6000 грн. рік — ДФН; 1500-2000 грн. рік — ЗФН.

ДФН. ЗФН. Екст. Діє ФДП. ФПО (всі спеціальності). ПК.

Філіал у м. Миколаєві. Співробітництво з міжнародними організаціями, фондами, які надають стипендії, гранти талановитим студентам та аспірантам. Участь у міжнародних фестивалях і конкурсах в галузі музичного, хореографічного та режисерського мистецтва. Випускники працевлаштовуються в державних і комерційних структурах за державним розподілом на посадах, які відповідають одержаним спеціальностям. Державний диплом, конвертований за кордоном.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2

(044) тел. 416-45-15, 416-60-22

Web-site: www.ukma.kiev.ua

Факультети: 1) Гуманітарних та суспільних наук. 2) Правничих наук. 3) Природничих наук. 4) Економічних наук. 5) Інформатики. 6) Соціальних наук і технологій.

Спеціальності: 1) Історія. 2) Політологія. 3) Культурологія. 4) Філологія (укр. мова, літ.). 5) Філософія. 6) Правознавство. 7) Екологія. 8) Біологія. 9) Фізика. 10) Хімія. 11) Економічна теорія. 12) Інформаційні управляючі системи та технології. 13) Інтелектуальні системи прийняття рішень. 14) Соціологія. 15) Соціальна робота.

Навчання за держзамовленням і на контрактній основі.

ДФН. Навчання ведеться укр. і англ. мовами. Університет готує спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Відбір студентів на бакалаврат здійснюється шляхом тестування, яке відбувається у другу неділю липня. На магістерські програми конкурсний відбір проводиться за кількістю балів, отриманих за реферат, письмовий іспит з укр. мови, тест з англ. мови, письмовий іспит та співбесіду зі спеціальності. Діє філія університету в м. Миколаєві. Університет співпрацює більш, ніж з 50 університетами Європи і Америки. Бакалаври можуть вступати на магістерські програми університетів інших країн, магістри — на докторські програми зарубіжних університетів. Діє центр працевлаштування. Є гуртожиток, кафе, їдальня, тренажерний зал. Орендується стадіон.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

04650-МПС, м. Київ, вул. Червоноармійська, 73

(044) тел. 269-82-86

Факультети: 1) Англійської мови. 2) Німецької мови. 3) Французької мови. 4) Іспанської мови. 5) Перекладацький. 6) Гуманітарний інститут. 7) Інститут східних мов. 8) Заочного та вечірнього навчання. 9) Післядипломної освіти. 10) Слов'янських мов (для іноземних громадян).

Спеціальності: 1) Мова та літ. (дві іноземні мови). 2) Мова та література (англ.) і укр. мова та літ. 3) Мова та літ. (англ.) і психологія. 4) Переклад (дві іноземні мови). 5) Менеджмент організацій (із знанням двох іноземних мов). 6) Інформатика (з поглибленим вивченням англ. мови). 7) Прикладна лінгвістика.

Навчання безкоштовно і платне.


НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 13

(044) тел. 224-22-79, 224-92-76, 224-40-62

Факультети і спеціальності: 1) Медичний: лікувальна справа; педіатрія; медико-профілактична справа. 2) Стоматологічний: стоматологія. 3) Фармацевтичний: фармація. 4) Підготовки лікарів для Збройних сил України: лікувальна справа; педіатрія; фармація; медико-профілактична справа.

Існують курси підв. кваліфікації, ПВ/ПК (в т.ч. іноз. громадян).


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.П. ДРАГОМАНОВА

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9

(044) тел. 239-30-17, 239-30-85

Факультети: фізико-математичний; природничо-географічний; педагогічно-індустріальний; дефектологічний; соціально-гуманітарний; історичний; української філології; іноземної філології; фізичного виховання; вечірній.

Спеціальності: математика і інформатика; математика і основи економіки; фізика і інформатика; математика і фізика; фізика, інформатика і астрономія; хімія; біологія; екологія; географія; правознавство; політологія; релігієзнавство; соціальна педагогіка; дошкільне виховання; дефектологія (сурдопедагогіка; логопедія; тифлопедагогіка; корекційна педагогіка); виробничі технології (менеджмент; інформатика; конструювання і моделювання одягу); початкове навчання; психологія; історія; укр. мова і літ.; іноземні мови; музичне виховання; хореографія.

Місця: 74% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1100-5000 грн,

Вступні іспити: профілюючий іспит з відповідної дисципліни, укр. мова (диктант).

При університеті функціонують 3 інститути: Інститут педагогіки і психології. Педагогічний інститут мистецтв, Інститут дистанційного навчання. Діють філії: Ялтинський гуманітарний інститут, заочне відділення в Євпаторії,

Тел. для довідок: (044) 239-30-17.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

(044) тел. 441-11-10, 441-93-23

Факультети: 1) Інженерно-фізичний. 2) Інженерно-хімічний. 3) Зварювальний. 4) Приладобудівний. 5) Видавничо-поліграфічний. 6) Теплоенергетичний. 7) Електроенергетики та автоматики. 8) Авіаційних і космічних систем. 9) Радіотехніки. 10) Електроніки. 11) Інформатики та обчислювальної техніки. 12) Прикладної математики. 13) Фізико-математичний. 14) Хіміко-технологічний. 15) Біотехнології. 16) Менеджменту та маркетингу. 17) Лінгвістики. 18) Соціології. 19) Права. 20) Фізичного виховання та спорту.

Діють Фізико-технічний інститут, Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу", Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Механіко-машинобудівний Інститут, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (готує кадрових офіцерів та офіцерів запасу), Інститут доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації, Міжгалузевий інститут післядипломної освіти.

ДФН, ЗФН, екстернат.


ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115

(044) тел. 241-76-27; факс 241-70-38

Спеціальності: 1) Енергетичний менеджмент. 2) Електротехнічні системи електроспоживання. 3) Електромеханічін системи автоматизації та електропривод (спеціалізації: автоматизація енергоуправляючих процесів у цивільних спорудах; електромеханічне обладнання і автоматизація машин і установок гірничого виробництва). 4) Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (спеціалізації: машини та електрообладнання гірничого та нафтового виробництва; технічний менеджмент та діагнозування електромеханічного обладнання нафтогазового комплексу; електромеханічне обладнання метрополітенів та міських підземних споруд). 5) Розробка родовищ корисних копалин (спеціалізації: відкриті гірничі роботи; видобуток та обробка природного каменю; технологія і обладнання видобутку та обробка будівельних матеріалів). 6) Шахтне та підземне будівництво (спеціалізації: будівництво міських та спеціальних підземних споруд; моніторинг надзвичайних геотехнічних ситуацій). 7) Екологія та охорона навколишнього середовища (спеціалізації: екологія енергетики; економічний менеджмент та аудит; екологічні технології; обладнання та моніторинг видобутку питної води з підземних родовищ; екологія гірництва).

Вартість навчання за рік: 3720 грн. —ДФН; 1600 грн. — без відриву від виробництва. Діють магістратура та аспірантура.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2

(044) тел. 256-29-75

E-mail: kgutd@vtv.kar.net; Web-site: www.kgutd.com.ua

Факультети і спеціальності: 1) Дизайну: дизайн (одягу; текстильний, інтер'єру та меблів); художнє моделювання; теорія та історія дизайну та декоративно-прикладного мистецтва. 2) Технологій легкої промисловості: інформаційні технології проектування; швейні вироби; конструювання та технологія взуття та шкіргалантерейних виробів; прядіння натуральних і хімічних волокон; технологія та дизайн тканин та трикотажу; професійне навчання (технологія текстильної та легкої промисловості). 3) Технологічного обладнання та систем керування: обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; електронні системи; метрологія та вимірювальна техніка; стандартизація та сертифікація; електропобутова техніка; автоматичне управління технологічними процесами і виробництвами; автоматизоване управління комп'ютерно-інтегрованими технологічними процесами. 4) Хімічних технологій: хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва; технологія переробки пластмас і еластомерів; технологія шкіри та хутра; технологія хімічних волокон; технологія фармацевтичних препаратів; технічна електрохімія. 5) Інженерно-економічний: облік і аудит; фінанси; економіка підприємства; маркетинг; менеджмент організацій; економічна кібернетика.

Місця: 56% безкоштовних. Вартість навчання: 1300-4500 грн. за рік.

Вступні іспити: ф-т дизайну — рисунок, живопис, спецкомпозиція, укр. мова та літ.; інші ф-ти — математика, фізика, хімія (в залежності від спеціальності), укр. мова та літ.

ДФН. ЗФН. Дистанційна форма навчання. На більшість спеціальностей проводиться набір на скорочену форму навчання (ДФН, ЗФН, дистанційна). Є військова кафедра, діють ПК (550 грн. за предмет за навчальний рік). Тел. для довідок: (044) 256-29-75.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

(044) тел. 513-63-63, 518-70-55

E-mail: ksteu@ksteu.kiev.ua

Web-site: www.KSTEU.KIEV.UA; www.knteu.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки, менеджменту та права: економіка підприємства (спеціалізація: економіка підприємництва на ринку товарів і послуг); фінанси (спеціалізація: фінанси підприємства); маркетинг (спеціалізації: маркетинг на ринку товарів та послуг; рекламний бізнес); менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент на ринку товарів та послуг; менеджмент митної справи); менеджмент антимонопольної діяльності; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; правознавство (спеціалізації: комерційне право; фінансове право; правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності); комерційна діяльність (спеціалізації: міжнародна торгівля; комерційна діяльність на ринку товарів). 2) Ресторанно-готельного та туристичного бізнесу: менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент туристичної індустрії; менеджмент готельне-ресторанного бізнесу); технологія харчування (спеціалізація: технологія громадського харчування, ресторанна справа та сервіс). 3) Банківської справи: банківська справа; фінанси (спеціалізація: фінансове посередництво). 4) Обліково-фінансовий: облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит в підприємництві; державний фінансовий контроль); фінанси (спеціалізації: державні фінанси; казначейська справа; страховий менеджмент); економічна кібернетика. 5) Товарознавчий: товарознавство і комерційна діяльність (спеціалізації: товарознавство і комерційна логістика; товарознавство та організація зовнішньої торгівлі; управління товарними системами та мерчандайзинг); товарознавство та експертиза в митній справі; експертиза товарів та послуг.

Підготовка фахівців здійснюється по всіх спеціальностях та спеціалізаціях за програмами та освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра. Студенти університету можуть одночасно вступити на навчання до Французько-Українського інституту управління КНТЕУ та отримати диплом про повну вищу освіту державного зразка Франції за напрямом "Менеджмент". Починаючи з III курсу, студентам додатково надається можливість отримати диплом референта-перекладача з іноз. мов (англ., нім., ісп.) та пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.

Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України (за держзамовленням) та коштів юридичних і фізичних осіб за договором. Університет має державне замовлення на підготовку спеціалістів від Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, Митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Рахункової палати України, Пенсійного фонду України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

До складу університету входять Вінницький та Чернівецький торговельно-економічні інститути, Інститут вищої кваліфікації, Французько-Український інститут управління, Центр ділової іноземної мови, 2 технікуми, коледж, 3 вищих професійних училища, де навчається понад 25000 студентів. Університет має аспірантуру та докторантуру. КНТЕУ підтримує зв'язки з 52 навчальними закладами 22 зарубіжних країн, виконує спільні міжнародні програми. Тел. для довідок: (044) 513-63-63.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

01010, м. Київ, вул. Суворова, 1

(044) тел./факс 290-82-03

E-mail: eugen@utu.freenet.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Автомеханічний: двигуни внутрішнього згоряння; колісні та гусеничні транспортні засоби; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини й обладнання; автомобілі і автомобільне господарство; технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій. 2) Дорожньо-будівельний: автомобільні дороги та аеродроми; мости і транспортні тунелі; менеджмент організацій (спеціалізація: менеджмент у транспортному будівництві). 3) Управління на транспорті: економіка підприємства; менеджмент організацій (спеціалізації: транспортний менеджмент; менеджмент в системі автосервісу); правознавство; транспортні системи міст; організація і регулювання дорожнього руху; організація перевезень і управління на транспорті. 4) Заочний: підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання; автомобілі і автомобільне господарство; технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій; автомобільні дороги та аеродроми; менеджмент організацій; економіка підприємства; організація і регулювання дорожнього руху; організація перевезень і управління на транспорті.

Місця: 84% безкоштовних — ДФН; 57% безкоштовних — ЗФН. Вартість навчання: 3000-5600 грн. рік — ДФН; 1300-2500 грн. рік — ЗФН.

В університеті створено Інститут економіки і бізнесу, який здійснює перепідготовку і підвищення кваліфікації зі спеціальностей, діючих в університеті, згідно ліцензії ДФН і ЗФН. Підготовка на базі вищої освіти магістрів вищезгаданих спеціальностей. Діє факультет довузівеької підготовки: ПК (80грн. міс.)та ПВ (1260 грн. рік). Діє військова кафедра.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68

(044) тел. 220-64-00, 227-94-92, 220-67-13

E-mail: info@nuft.edu.ua; Web-site: www.nuft.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Технології цукристих речовин та функціональних харчових продуктів: технологія цукристих речовин; екологія та охорона навколишнього середовища; біотехнологія; технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення. 2) Технології бродильних і хлібопекарських виробництв: технологія зберігання і переробки зерна; технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентрятів; технологія бродильних виробництв і виноробства; технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів. 3) Технології м'ясомолочних виробництв: технологія жирів і жирозамінників; технологія зберігання, консервування та переробки м'яса; технологія зберігання, консервування та переробки молока. 4) Механічний: обладнання переробних і харчових виробництв; машини і технологія пакування; обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості; машини і технології переробки використаної упаковки. 5) Енергетичний: теплоенергетика; холодильні машини і установки; електротехнічні системи електроспоживання. 6) Автоматизації та комп'ютерних систем: автоматизоване управління технологічними процесами; комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва; інформаційні управляючі системи та технології. 7) Економіки і менеджменту: фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент організацій; маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Місця: 80% безкоштовних. Вартість навчання: 3100-4990 грн. за рік.

Вступні іспити: технологічні факультети — хімія (письмово), укр. мова та літ. (твір); інші факультети — математика (письмово), укр. мова та літ. (твір).

ДФН. ЗФН. Підготовка фахівців здійснюється також на заочних факультетах у Сімферополі і Сваляві, в навчально-консультаційних центрах у Львові, Кам'янці-Подільському, Полтаві та в коледжі М.Сімферополя. Університет здійснює згідно з умовами договорів (контрактів) післядипломну освіту: підвищення кваліфікації і перепідготовку викладачів коледжів і технікумів, що входять до складу навчального комплексу. Надається друга вища освіта, за умови оплати, фізичним особам та студентам університету, які успішно виконують навчальний план. Підготовку до вступу в університет здійснює Центр довузівської підготовки через ПК та ПВ.

Тел. для довідок: (044) 220-64-00.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1

(044) тел. 227-04-91

E-mail: NUPESU@ukr.net; NUPESU@yandex.ru

Web-site: www.uni-sport.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Олімпійського та професійного спорту: олімпійський та професійний спорт (теорія та методика викладання обраного виду спорту і фізичного виховання; менеджмент і управління фізичним вихованням і спортом). 2) Спортивної медицини та фізичної реабілітації: спортивна медицина; фізична реабілітація. 3) Фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури: фізичне виховання (рекреація, оздоровча фізична культура). 4) Заочного навчання та післядипломної підготовки: олімпійський та професійний спорт; фізичне виховання (рекреація, оздоровча фізична культура); фізична реабілітація.

Місця: 80% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 5320 грн. (ДФН); 2820 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: обраний вид спорту, загальна фізична підготовка, біологія (усно), хімія (усно), математика (усно), укр. мова та літ. (твір) — в залежності від обраної спеціальності.

В університеті здійснюється підготовка офіцерів запасу за контрактом. Випускникам факультетів надасться право отримати поглиблену підготовку на бюджетній та договірній основах на освітньо-кваліфікаційному рівні "Магістр" за 10 спеціалізаціями. Діють ПК. Навчальний заклад має навчально-тренувальні бази, гуртожитки, медичний центр, студентську їдальню, кафе, буфети.


ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

(04467) тел. 5-66-96

E-mail: uf@gala.net

Факультети і спеціальності: 1) Підготовки вчителів історії: історія й українознавство; історія й правознавство. 2) Підготовки вчителів іноземних мов: англ., нім. мови та літ.; англ., фр. мови та літ.; англ., рос. мови та літ. 3) Підготовки вчителів фізичної культури: фізична культура та методика спортивно-масової роботи, туристична робота; фізична культура і допризовна підготовка, туристична робота. 4) Педагогічно-індустріальний: основи інформатики та трудове навчання (основи економіки); основи інформатики та трудове навчання (автосправа); математика і основи інформатики. 5) Природничих дисциплін: біологія та фізична культура; біологія (організатор позашкільної еколого-натуралістичної роботи); географія і біологія (краєзнавчо-туристична робота). 6) Підготовки вчителів української мови та літератури: укр. мова і літ., соціальна педагогіка (організація рекламно-інформаційної соціальної роботи); укр. мова і літ., українознавство; укр. мова і літ., шкільне бібліотекознавство; укр. мова і літ., редагування освітніх видань. 7) Педагогіки і психології: психологія (практична психологія) й соціальна педагогіка (психолого-педагогічне консультування в реабілітаційних центрах); психологія (практична психологія) й соціальна педагогіка (соціальний менеджмент); дошкільне виховання; психологія (практична психологія); дошкільне виховання й соціальна педагогіка (соціально-правовий захист дітей і молоді). 8) Підготовки вчителів початкової школи: початкове навчання й дошкільне виховання; початкове навчання й практична психологія; початкове навчання, англ. мова і літ.; початкове навчання, образотворче мистецтво; початкове навчання та хореографія; музика і методика виховної роботи; образотворче мистецтво, методика виховної роботи; практична психологія. 9) Економічний: економіка підприємства; маркетинг; облік та аудит. 10) Довузівської підготовки. 11) Післядипломної освіти.

Місця: 48% безкоштовних — ДФН; 18% безкоштовних — ЗФН.

Вартість навчання за рік: 1500-2700 грн. (ДФН); 820-1750 грн. (ЗФН).

ЗФН (спеціальності: історія і правознавство; мова (англ., нім., рос., фр.) та літ.; укр. мова і літ., редагування освітніх видань; укр. мова і літ., шкільне бібліотекознавство; фізична культура, методика спортивно-масової роботи, туристична робота; трудове навчання й основи інформатики (основи економіки); математика і основи інформатики; біологія; географія (краєзнавчо-туристична робота); початкове навчання, англ. мова і літ.; початкове навчання, образотворче мистецтво; початкове навчання й дошкільне виховання; початкове навчання та практична психологія; початкове навчання, хореографія; музика, методика виховної роботи; дошкільне виховання, соціальна педагогіка (соціальний менеджмент); дошкільне виховання (методика виховної роботи), соціальна педагогіка (соціально-правовий захист дітей і молоді); образотворче мистецтво, методика виховної роботи; фізичне виховання; облік та аудит).

Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 34 кафедри, у складі яких працюють 3 дійсні члени-кореспонденти і 4 члени-кореспонденти АГШ України, 40 докторів наук, 21 професор, 203 кандидати наук, 154 доценти.

В університеті створені навчально-виробничі комплекси, до складу яких входять Прилуцьке педагогічне училище, Ржищівський індустріально-педагогічний технікум, Переяслав-Хмельницьке ПТУ-22.

На базі університету відкриті навчально-консультаційні центри у Вінницькому педагогічному училищі та Богуславському педагогічному коледжі.

Діє екстернат (15 спеціальностей). Підготовка на бязі вищої освіти магістрів зі спеціальностей "Історія", "Англ. мова і зарубіжна літ-ра", "Нім. мова і зарубіжна літ-ра", "Фр. мова і зарубіжна літ-ра", "Фізична культура", "Біологія", "Трудове навчання", "Укр. мова і літ-ра", "Початкове навчання", "Музика", "Дошкільне виховання".

Факультет післядипломної освіти проводить прийом слухачів на ДФН і ЗФН на базі вищої освіти (т.н. на ДФН — 1 рік; 1500 грн.; на ЗФН — 2 роки, 1000 грн. за рік). Працює факультет довузівської підготовки (т.н. на ДФН — 7 міс., 850 грн.; очно-заочна форма навчання — 6 міс., 350 грн.).

До послуг студентів комп'ютерні класи, сучасна копіювальна техніка, добре обладнані лабораторії та навчальні кабінети, відео- та фонотеки, Інтернет-кафе, актовий зал на 600 місць, 2 читальних зали, дискотечний зал, їдальня, студентські кафе.

Функціонує замкнута комп'ютерна мережа та студія навчального телебачення.


БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

09117, м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1

(04463) тел. 5-35-44, 5-12-88; факс 5-25-87, 5-59-57

Web-site: www.btsau.kiev.ua

Спеціальності: 1) Агрономія (спеціалізації: агролісомеліорація; буряківництво; насінництво; картоплярство; кормовиробництво). 2) Ветеринарна медицина (спеціалізації: біотехнологія у ветеринарній медицині; ветеринарна санітарія і ветеринарно-санітарна експертиза; ветеринарна фармація; хвороби дрібних тварин; хвороби коней). 3) Зооінженерія (спеціалізації: бджільництво; птахівництво; племінна справа; технологія кормів і кормових добавок). 4) Екологія та охорона навколишнього середовища. 5) Фінанси (спеціалізації: податкова справа; фінанси підприємств в галузях АПК; страхова справа; казначейська справа; банківське обслуговування АПК). 6) Облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит в АПК; облік і аудит в банках; облік і аудит в бюджетних установах; контроль і ревізія). 7) Економіка підприємства (спеціалізації: економіка фермерських господарств; економіка сільськогосподарських кооперативів; економіка аграрних сервісних підприємств; економіка підприємств малого бізнесу; ціни і ціноутворення на підприємстві; біржова діяльність в АПК). 8) Менеджмент організацій (спеціалізації: аграрний менеджмент; менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент сільськогосподарських кооперативів; інформаційні системи в менеджменті; правове забезпечення АПК). 9) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 10) Правознавство. 11) Переклад.

Навчання в університеті фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб, пільгових довгострокових кредитів.

ДФН. ЗФН. Екстернат. Здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. В структурі університету налічується 5 науково-дослідних інститутів та 7 проблемних лабораторій. Навчальний заклад займає 9 корпусів, має бібліотеку, комп'ютерну техніку з виходом у Інтернет, парк сільгосптехніки, 8 гуртожитків (забезпечуються всі студенти), 2 їдальні, спортивний комплекс. Діють санаторій-профілакторій, табір відпочинку, база відпочинку в Алушті, 5 колективів художньої самодіяльності. Університет очолює Міжобласний освітній комплекс, до якого входять 18 технікумів Вінницької, Київської, Кіровоградської, Черкаської та Чернігівської областей та ліцей сільськогосподарського профілю. В університеті здійснюється ступенева підготовка випускників навчальних закладів І та П рівнів акредитації (технікумів, коледжів). Випускники з освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" мають можливість за вибором отримати другу вищу освіту. Університет має єдиний в Україні Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини. Діють аспірантура і докторантура. Студенти всіх факультетів проходять виробничу практику як в Україні, так і за кордоном (Англія, Німеччина, США, Франція та ін.). Проводиться обмін студентами.


КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 9

(044) тел. 417-17-57

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка та підприємство: облік і аудит. 2) Менеджмент: менеджмент організацій. 3) Право: правознавство. 4) Судноводіння і енергетика суден: експлуатація суднових енергетичних установок; судноводіння.


ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

(044) тел. 211-45-68, 211-44-53; факс 213-71-02

Спеціальність: Зовнішня політика. Вартість навчання за 2 роки: 7000 у.о.

ДФН. Освітньо-кваліфікаційний рівень — "магістр". Обов'язковою умовою вступу до академії є наявність вищої освіти. За держзамовленням приймаються співробітники МЗС України та службовці інших державних установ, які мають стаж роботи не менш ніж 3 роки, а також відповідне направлення установи.


ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

01042, м. Київ, вул. Глазунова, 2/4 (вул. І. Кудрі, 31а)

(044) тел. 261-14-68, 261-17-21

E-mail:master@dajkg.com.ua; Web-site: www.dajkg.com.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки і менеджменту: економіка підприємства; облік і аудит; менеджмент організацій. 2) Підприємництва (м. Донецьк): облік і аудит; менеджмент організацій.


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 57а

(044) тел. 269-57-71, 268-10-05, 295-52-09, 269-25-55

Факультети і спеціальності: 1) Підготовки бакалаврів: міжнародне право; міжнародна економіка; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 2) Підготовки магістрів: міжнародне право; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

ДЗФ. ЗФН. Академія здійснює підвищення кваліфікації фахівців з питань зовнішньої та внутрішньої торгівлі. Діє ПВ.


ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп.15

(044) тел. 573-80-81, 290-22-82, 290-53-43; факс 290-11-17

Факультети і спеціальності: 1) Гуманітарний: менеджмент організацій (менеджер-економіст; менеджер органів зовнішньокультурної діяльності; менеджер виставкового бізнесу); соціологія; документознавство та інформаційна діяльність. 2) Мистецтв: режисура театралізованих вистав і масових свят; звукорежисура; режисура оригінально-трюкового жанру; дизайн ландшафту; сучасне хореографічне мистецтво; народне хореографічне мистецтво; мистецтвознавець-експерт; музикознавець-експерт.

Місця: 100% платних.

Вартість навчання: 3000 грн. рік — ДФН; 1800-2200 грн. рік — ЗФН.

Державний диплом. Діє факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури.


НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ім. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1/3

(044) тел. 229-73-44

Напрям підготовки і спеціальності: Мистецтво: музичне мистецтво (фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні інструменти; народні інструменти; спів; диригування; композиція; музикознавство; музичне виховання); театральне мистецтво (режисура).


АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

01601 ГСП, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33

(044) тел. 269-00-58, 269-00-23; факс 269-05-16

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: облік і аудит; фінанси. 2) Менеджменту: (менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 3) Юридичний: правознавство. 4) Довузівської підготовки.

Орієнтовна вартість навчання за рік: ДФН: 3200 грн. — менеджмент організацій, облік і аудит, 3500 грн. — менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, фінанси, 4600 грн. — правознавство; ЗФН: 1600 грн. — менеджмент організацій, облік і аудит, 1750 грн. — менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, фінанси, 2300 грн. — правознавство.

ДФН. ЗФН. Т.н.: бакалавр — 4 роки, спеціаліст — 5 років. Проводиться набір студентів на навчання за програмою перепідготовки для отримання другої вищої освіти (на базі спорідненої середньої освіти) за спеціальностями: менеджмент організацій; облік і аудит. Т.н.: 1 рік — ДФН; 2 роки — ЗФН. Орієнтовна вартість ДФН: 3600 грн. — менеджмент організацій, 3800 грн. — облік і аудит; ЗФН: 1800 грн. — менеджмент організацій, 1900 грн. — облік і аудит. Навчання в академії поєднує фахову освіту менеджера, економіста, юриста з набуттям знань та навичок, необхідних для роботи в державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, що забезпечується функціональною спеціалізацією "Державне управління та місцеве самоврядування". Передбачено вивчення іноземних мов, сучасних комп'ютерних технологій, набуття світового досвіду муніципального управління. В академії діє військова кафедра. Психологічна служба допомагає студентам краще зорієнтуватись і підготуватись до майбутньої роботи з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей. Обов'язкове стажування в Київській міській та районних в м.Києві державних адміністраціях, в кращих трудових колективах столиці, а на старших курсах — в апаратах центральних органів державної влади. Документи приймаються з 15 червня по 15 липня. Вступні іспити з 16 по 25 липня. Зарахування до складу студентів до 30 серпня. Іногороднім надається гуртожиток. З метою адаптації до вимог вступних іспитів з 20 червня по 15 липня проводяться курси інтенсивної підготовки з конкурсних дисциплін.


АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 20

(044) тел. 212-14-21

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Архітектура: архітектура будівель і споруд. 2) Мистецтво: образотворче мистецтво.


АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

08201, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 321

(04497) тел. 5-65-95, 5-63-20, 5-75-71; факс 5-33-00

Факультети і спеціальності: 1) Фінансовий: фінанси (спеціалізації: податкова справа; державні фінанси). 2) Обліково-економічний: облік і аудит (спеціалізації: облік і аудит у промисловості; облік і аудит у бюджетних організаціях і установах; облік платежів та платників податків; контроль і ревізія; податковий контроль і аудит); економіка підприємства (спеціалізація: економіка і оподаткування підприємств). 3) Юридичний: правознавство (спеціалізація: фінансове право). 4) Податкової міліції: правоохоронна діяльність (спеціалізації: оперативно-розшукова діяльність; кримінально-процесуальна діяльність). 5) Заочного навчання: фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; правознавство. 6) Військовий факультет (студенти здобувають другу військову освіту).

У структурі академії діє Київський фінансово-економічний коледж, який готує молодших спеціалістів з фінансів, бухгалтерського обліку та правознавства. Працюють факультети (ЗФН) у Вінниці, Житомирі, Сімферополі та у м. Стороженець (Чернівецька обл.). ВНЗ має аспірантуру, спеціалізовані ради з підготовки науковців (кандидатів наук) у сфері економіки та правознавства. В академії зосереджений майже весь науковий потенціал країни з проблем фінансового права та оподаткування, серед 500 викладачів — 5 академіків, 49 докторів наук, майже 150 кандидатів наук. Академія має належну навчально-методичну, матеріально-технічну базу, високий науково-педагогічний потенціал; створено належні умови для духовного, творчого та фізичного розвитку особистості; на території ВНЗ діє православний храм Святого Миколая. У структурі ВНЗ діють Науково-дослідний центр з проблем оподаткування, Науково-дослідний інститут з фінансового права, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників державної податкової служби.


КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ім. МИХАЙЛА БОЙЧУКА

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 32

(044) тел. 295-32-77, 295-16-38, 295-75-16; факс 295-32-75

Факультети і спеціальності: 1) Дизайну: дизайн середовища; дизайн ландшафту; дизайн меблів; графічний дизайн; дизайн реклами; дизайн упаковки; промисловий дизайн; дизайн комп'ютерних технологій. 2) Образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: монументально-декоративний розпис; художній текстиль; моделювання костюму; моделювання етнічного костюма та вишивка; художні вироби з дерева; художні вироби з кераміки; художні вироби з металу; сакральне мистецтво; реставрація творів декоративно-прикладного мистецтва. 3) Заочне відділення: дизайн середовища промисловий дизайн; дизайн ландшафту; графічний дизайн.

Місця: 60% безкоштовних — ДФН; 100% платних — ЗФН. Вартість навчання: 4200 гри. рік — ДФН; 2100 грн. рік — ЗФН.

Вступні іспити (після представлення творчих робіт) з рисунку, живопису, композиції, української мови (диктант). Випускники споріднених Мистецьких навчальних закладів мають можливість прискореної підготовки. На ЗФН набір за співбесідою.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19

(044) тел. 223-42-80

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: автоматика та автоматизація на транспорті. 2) Залізниці та залізнична техніка: локомотиви, вагони та залізнична техніка; залізничні споруди та колійне господарство. 3) Економіка та підприємництво: облік та аудит. 4) Менеджмент: менеджмент організацій. 5) Транспортні технології: організація перевезень і управління на залізничному транспорті; організація митного контролю на транспорті; організація міжнародних перевезень.


ІНСТИТУТ МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕСУ

03115, м. Київ, вул. Верховинна, 14

(044) тел. 444-87-50, 444-74-42, факс 450-11-03

E-mail: admin@immb.edu.ua; Web-site: www.immb.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки та менеджменту: міжнародна економіка; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; економіка підприємства; маркетинг; фінанси; менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент у виробничій сфері; менеджмент у невиробничій сфері; муніципально-адміністративний менеджмент; менеджмент природоохоронної діяльності; паблік рілейшинз). 2) Заочного навчання. 3) Центр довузівської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, коледж.

Місця: 100% платні. Вартість навчання за рік: 3200-4000 грн. (ДФН); 2200 грн. (ЗФН).

Матеріально-технічна база інституту: аудиторний фонд, комплекс мультимедійних засобів подання інформації, комп'ютерні класи, відео-, аудіотехніка, редакційно-видавничий центр, розмножувальна техніка, центр інформаційних технологій (ЦШТ), бібліотека.

В інституті навчається понад 2000 студентів. Більше 90% викладачів мають наукові звання і ступені, близько 30% з них — доктори наук, професори.

ДФН. ЗФН. Дистанційна форма навчання. Інститут має навчально-підготовчі центри в Чернігові, Житомирі. Практику студенти проходять більш як на 70 виробничих підприємствах, у банківських установах, науково-дослідних організаціях різних форм власності. Інститут співпрацює з навчальних технологій та програм із закладами освіти Великої Британії, США, Німеччини, Польщі; Бельгії, у яких також можливе стажування студентів. Післядипломна освіта здійснюється за спеціальностями: міжнародна економіка; економіка підприємства; маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Т.н. — 1,5-2 роки. При інституті відкритий коледж, який здійснює підготовку молодших спеціалістів зі спеціальностей: фінанси; економіка підприємства; організація виробництва. Діє аспірантура за спеціальностями: організація управління, планування і регулювання економіки; економіко-математичне моделювання. Працюють курси: підготовчі; підприємництва і менеджменту; інформаційно-комп'ютерних технологій 1 мереж; іноз. мови. Студенти мешкають у гуртожитку, до їхніх послуг — бар-кафе, спортивні секції, групи оздоровлення. Під час канікул організовуються туристично-оздоровчі поїздки до Криму, у Карпати, за кордон.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ

ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

01650, м. Київ, вул. Солом'янська, 7

(044) тел. 276-13-32; факс 276-50-00

Факультети і спеціальності: 1) Автоматичного електрозв'язку: інформаційні мережі зв'язку; поштовий зв'язок. 2) Багатоканального електрозв'язку: телекомунікаційні системи та мережі. 3) Промислового менеджменту: менеджмент організацій.


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17

(044) тел. 536-14-85, 536-14-93, 239-07-94

E-mail: ipk@ukrtel.com

Факультети і спеціальності: 1) Підприємництва та самозайнятості: підвищення кваліфікації за професійним спрямуванням "підприємництво, організація та менеджмент малого і середнього бізнесу". 2) Післядипломної освіти: перепідготовка за спеціальностями: менеджмент організацій; психологія; соціальна робота. 3) Підвищення кваліфікації: підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості — державних службовців.

Навчальний процес в інституті організовано за новітніми освітніми програмами і технологіями, включаючи сучасні інтерактивні і діалогові форми та комп'ютерні і технічні засоби навчання. В інституті діє видавництво, сучасна бібліотека, редакція "Бюлетня ІПК ДСЗУ" та курси "Користувач персонального комп'ютера".

Тел. для довідок: (044) 536-14-85.


ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, 65/67

(044) тел. 417-20-10, 417-41-55, 417-32-02

Друга вища освіта.

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Облік і аудит.

Технікум. Т.н. 2 роки —ДФН, 3 роки — ЗФН.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Фінанси.

Курсова підготовка.

Спеціальності: 1) Менеджер з реклами та продажу. 2) Оператор, користувач персонального комп'ютера. 3) Офіс-менеджер, спеціаліст відділу кадрів (персональний комп'ютер з "нуля", відділ кадрів, швидкісний друк, діловодство, первинна бухгалтерія). 4) WЕВ-дизайн, графіка і верстка (НТМL, Corel DRAW, Photoshop, PageMaker, Adobe Illustrator, QuarkXPress). 5) Програмування (С++, Java). 6) Кухар-кондитер (III розряд, єврокухня, практика у ресторанах Києва). 7) Перукар-універсал. 8) Бармен-офіціант (III розряд, англійська мова, касовий апарат). 9) Продавець-касир, консультант (III категорія). 10) Манікюр-педикюр (II категорія, II клас, класичний, французький, розпис, пірсинг нігтів). 11) Косметолог-візажист (7 видів масажу, аромотерапія, основи апаратної косметології, таласотерапія). 12) Масаж (лікувальний, дитячий, класичний, антицелюлітна програма, ПІР).

Навчання платне (можлива помісячна оплата).


ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ

04053, м. Київ, вул. Артема, 52а

(044) тел. 244-50-96, 211-39-65, 219-23-68

Факультети і спеціальності: 1) Менеджменту та психології: менеджмент організацій; психологія; управління трудовими ресурсами. 2) Підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій закладів освіти.

Навчання платне. Вартість навчання: 1050-1100 грн. за семестр. Вступні іспити: співбесіда.

ОЗФН. Підготовка фахівців за ступеневою освітою: бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Тел. для довідок: (044) 219-23-68, 211-35-57.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СХІДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ПРАВА

03115, м. Київ, вул. Львівська, 25

(044) Тел./факс 450-21-99, 444-31-71

E-mail: office_kislip@gala.net

Факультет і спеціальність: Сходознавства: мова та література (японська, китайська, перська, арабська, турецька, гінді та англ.)

Вартість навчання за рік: 4200 грн. ДФН. Надається гуртожиток (50 грн. за міс.).


ІНСТИТУТ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ

04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1

(044) тел. 213-32-42, 213-09-68, 213-09-63

E-mail: ipssr@ipssr.kiev.ua; Web-site: www.ipssr.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Обліково-економічний: облік і аудит; економічна статистика. 2) Фінансово-економічний: фінанси; економічна кібернетика. 3) Заочний.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 1100-1375 грн. за семестр.

Вступні іспити: на І курс всіх факультетів — математика (письмово), укр. мова (диктант), медалістам — співбесіда з математики; на ІІ-Ш курси — співбесіда за спеціальністю (для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста).

ДФН, ЗФН. Друга вища освіта надається на ЗФН на базі повної вищої освіти за спеціальностями: облік і аудит; економічна статистика. Перепідготовка і підвищення кваліфікації зі спеціальностей: облік і аудит; фінанси; економічна статистика. Діють аспірантура, ПК (безкоштовно). Тел. для довідок: (044) 213-09-68.


МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА. ЦЕНТР "РИНОК"

02125, м. Київ, вул. Березняківська, 266

(044) тел. 553-66-07, 553-69-46, 553-65-96 (приймальна комісія); факс 553-66-09

E-mail: icmr@mail.kar.net; mirop@ukr.net

Факультети: фінансово-економічний; менеджменту і аудиту; заочний; післядипломної освіти.

Спеціальності: фінанси; банківська справа; облік і аудит; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; економічна кібернетика; маркетинг; правознавство.

Напрямки освітньої діяльності інституту: 1) На базі незакінченої вищої та середньої спеціальної освіти: фінанси; облік і аудит. 2) На базі середньої освіти: фінанси; банківська справа; облік і аудит; економічна кібернетика; маркетинг; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; правознавство. 3) Аспірантура: фінанси; грошовий обіг і кредит.

ДФН. ЗФН. Дистанційна форма навчання. Кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Т.н.: 1 р.; 2,5 р.; 5 р.; 5,5 р. Професорсько-викладацький склад: 200 викладачів, з яких 20 професорів і докторів наук, 149 доцентів і кандидатів наук, 2 академіки, 6 заслужених діячів науки і техніки, 2 заслужених працівники освіти і науки України, 12 відмінників освіти і науки України. Матеріально-технічна база: комп'ютерні класи, сучасна копіювальна техніка, добре обладнані лабораторії та навчальні кабінети, відео- та фонотека, бібліотека, Інтернет, театр-студія. До послуг студентів — бібліотека, кафе-бар, їдальня, медичне обслуговування.

Випускники шкіл, нагороджені медалями, зараховуються за співбесідою. Для медалістів знижка в оплаті — від 10%.

Інститут відзначено Указом Президента, Почесною грамотою Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, Медаллю Президента США Американського Біографічного Інституту. ВНЗ забезпечує поглиблене вивчення теорії ринкової економіки та грошей, практики банківської і страхової справи, іноземної мови і сучасних комп'ютерних технологій. Інститут є членом Міжнародного фонду з розвитку менеджменту (ЕFМD — Брюссель). Європейської асоціації міжнародної освіти (Голландія), Європейського клірингового Дому Кейсів (Лондон). При Інституті створено Українсько-Австрійський бізнес-клуб "Київ — Відень". Постійними партнерами Інституту у сфері вищої освіти є Боннська академія (Німеччиа), Академія страхування (Швеція), Інститут сприяння економіки,(Австрія), Університет Гілдхолл (Велика Британія). Московський університет економіки, статистики та інформатики. За допомогою Уряду Німеччини на базі інституту відкрито Навчально-тренувальний банк. Кращі студенти та слухачі навчаються за міжнародними програмами і по закінченні інституту, поряд з державним дипломом України, одержують міжнародні дипломи та сертифікати з правом роботи за кордоном.

На базі структурного підрозділу інституту — Київській Вищій Банківській Школі — випускники можуть отримати другу вищу освіту за спеціальностями: фінанси; банківська справа; облік і аудит; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. На відділенні Московського державного університету економіки, статистики та інформатики (дистанційна форма навчання) можна без виїзду до Москви отримати вищу освіту зі спеціальностей: фінанси і кредит (спеціалізація — банківська справа); менеджмент (спеціалізація — управління координацією); юриспруденція (спеціалізація — фінансове право).

Студенти проходять практику на підприємствах, в установах та організаціях м. Києва. Юнаки мають змогу на контрактній основі оволодіти програмою "Офіцер запасу". Працюють філії у м. Феодосія та м. Миколаїв.


КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО

МИСТЕЦТВА ім. І.К. КАРПЕНКА-КАРОГО

01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40

(044) тел. 212-10-32, 212-02-20, 212-10-14

Факультети і спеціальності: 1) Театрального мистецтва: акторське мистецтво драматичного театру та кіно (ДФН); режисура драматичного театру (ДФН, ЗФН); режисура цирку (ЗФН); педагогіка та режисура класичної хореографії (ДФН, ЗФН); театрознавство (ДФН, ЗФН); організація театральної справи (ДФН, ЗФН). 2) Кінематографії і телебачення: режисура художнього фільму (ДФН); телережисура (ДФН, ВФН, ЗФН); звукорежисура (ДФН, ВФН, ЗФН); диктори та ведучі телепрограм (ДФН); кіно-телеоператорство (ДФН, ЗФН); кінознавство (ДФН, ЗФН); організація виробництва фільму (ДФН, ЗФН).

Місця: 68% безкоштовних. Вартість навчання: 1500-4000 грн. н.р.

ДФН. ЗФН. ВФН. Діють 3-міс. ПК.


ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

03035, м. Київ, вул. Солом'янська, 1

(044) тел. 248-81-31 (приймальна комісія), 248-81-48; факс 248-81-20

E-mail: diuevr@akcecc.kiev.ua

Факультет і спеціальності: Підготовки та перепідготовки кадрів: менеджмент організацій — друга вища освіта (приймаються особи, що мають вищу освіту та студенти IV-V курсів); бухгалтерський облік — друга середня спеціальна освіта (приймаються особи, що мають середню спеціальну або вищу освіту); економіка підприємства — середня спеціальна освіта (приймаються особи, що мають середню освіту).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 350-500 грн. семестр.

Інститут заснований у 1972 році і є одним з найстаріших закладів післядипломної освіти в Україні. Інститут має сучасну матеріально-технічну базу, бібліотеку, читальний зал, комп'ютерні класи, лабораторії, доступ до мережі Інтернет, поліграфічну базу для видання навчальної і навчально-методичної літератури. Іногороднім надається гуртожиток. При інституті працюють місячні курси "Оператор персонального комп'ютера" по 100 год. програмі (250 грн.).


МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 15

(044) тел. 242-38-66; факс 242-58-97

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: облік і аудит. 2) Менеджменту: менеджмент організацій. 3) Юридичний: правознавство.

Місця: 100% платних.

Вартість навчання за міс. (у 2002р.): 298 грн.—ДФН; 208 грн.—ЗФН. Оплата помісячна за 12 місяців року.

Вступні іспити: основи економічних знань, диктант — економічний факультет; математика (усно), диктант — факультет менеджменту; основи правознавства, диктант — юридичний факультет.

Тел. для довідок: (044) 242-38-66, 242-27-03.


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ"

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корп. 14

(044) тел. 274-39-87, 441-14-79

Кафедра і спеціальності: 1) Математичних методів системного аналізу: системний аналіз і управління (спеціалізація: системний аналіз фінансового ринку); соціальна інформатика; інтелектуальні системи прийняття рішень (спеціалізації: інтелектуальні системи прийняття рішень в макроекономіці; інтелектуальні системи прийняття рішень в бізнесі; інтелектуальні системи прийняття рішень в менеджменті проектів).

Місця: 38% безкоштовних. Вартість навчання: 3000 грн. н.р.

ДФН. Перепідготовка з наданням другої вищої освіти за спеціальністю "Інтелектуальні системи прийняття рішень" (спеціалізації: в макроекономіці, в бізнесі). Військова підготовка здійснюється в НТУУ "КПІ". Діє ФДП. Працюють літні місячні курси з інтенсивної підготовки до вступу на І курс НТУУ "КПІ".


УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

01133, м. Київ, прав. Лабораторний, 1

(044) тел. 248-47-65; факс 268-80-52

E-mail: uilm@i.com.ua

Факультети і спеціальність: 1) Прикладної лінгвістики: прикладна лінгвістика (спеціалізації: переклад; інформатика; менеджмент).2) Другої вищої освіти.

ДФН. ЗФН. ОЗФН.


Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4

(044) тел. 444-33-35

Напрям підготовки і спеціальність: Право: правознавство.


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

04071, м. Київ, вул. Хорива, 1г, корп.1

(044) тел. 416-23-22, 416-34-68, 416-73-61, 416-10-84

E-mail: office@vmurol.com.ua; Web-site: www.vmurol.com.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки та менеджменту: банківська справа; фінанси; облік і аудит; менеджмент організацій; комерційна діяльність; маркетинг. 2) Інженерно-технологічний: технологія харчування; екологія та охорона навколишнього середовища; дизайн; побутова електронна апаратура. 3) Соціальних технологій: фізична реабілітація; соціальна робота; психологія. 4) Філологи та масової комунікації: видавнича справа та редагування; укр. мова та літ.; документознавство та інформаційна діяльність; переклад; діловодство. 5) Правознавства та міжнародних відносин: правознавство; міжнародна інформація. 6) Автомеханічне відділення: автомобілі та автомобільне господарство; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 7) Комп'ютерних технологій: комп'ютерні системи та мережі; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп'ютерний еколого-економічний моніторинг.

Місця: безкоштовні (для пільговиків) та платні (за гнучкими цінами). Вартість навчання: 1050-5050 грн. за рік (залежить від спеціальності та регіону навчання). Прийом на навчання проводиться за результатами комплексного тестування.

Університет "Україна" -— унікальний навчальний заклад, який дає можливість навчався всім, в тому числі молоді з особливими потребами. При університеті працюють відділення довузівської підготовки, комп'ютерні курси, Центр професійної реабілітації, юридична клініка. Прийом документів здійснюється на ДФН до 10 вересня (пільгові категорії абітурієнтів) та до 25 вересня (інші абітурієнти), на ЗФН — до 20 жовтня. Вилається диплом державного зразка. Університет має представництва в 24 містах України.

Тел. для довідок: (044) 416-74-08, 416-74-10, 416-74-11.


МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

02094, м. Київ, пров. Магнітогорський, 3

(044) тел. 559-24-33, 551-50-60, 551-50-53

E-mail: istu@istu.kiev.ua

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Гірництво: видобування нафти і газу; газонафтопроводи та газонафтосховища. 2) Економіка: міжнародна економіка; фінанси; облік і аудит. 3) Комп'ютерні науки: інформаційні управляючі системи та технології; програмне забезпечення автоматизованих систем. 4) Менеджмент: менеджмент організацій. 5) Право: правознавство. 6) Філологія: переклад.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 4000-5000 грн. (в залежності від фахового спрямування). Під час навчання студенти користуються пільгами по оплаті.

ДФН. ЗФН. Університет готує фахівців за магістерською програмою "Єврознавство" із спеціальностей: міжнародна економіка; сучасні комп'ютерні технології; право Європейського Союзу. Вступні іспити: основи правознавства, диктант — "Право"; англійська мова, диктант — "Філологія"; математика, диктант — "Економіка", "Менеджмент", "Комп'ютерні науки", "Гірництво". Випускники одержують диплом державного зразка. Є військова кафедра. Мовне стажування у Великобританії. Включене навчання в університетах Європи та Америки. Паралельне навчання на двох факультетах. ПВ (ВФН, ЗФН), Відкрито філії МНТУ в містах Луцьку, Краматорську, Чернігові, Івано-Франківську, Полтаві, Житомирі, Ялті. Тел. для довідок: (044) 551-50-60.


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26

(044) тел. 543-86-19, 543-86-31, 543-88-14; факс 543-91-64

E-mail: kitep@kitep.infcomsc.net

Web-site: Http://www.kitep.infcomsc.net

Спеціальності: туризм; готельне господарство; менеджмент організацій; облік і аудит; маркетинг; економіка підприємств; правознавство; міжнародні економічні відносини.

ДФН. ЗФН. Т.н. —1 5 р. (для випускників технікумів — 3 р.). Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. В університеті діє військова кафедра. Працюють ПК (підсумкові іспити за результатами навчання на курсах зараховуються як вступні до університету). Діють факультет післядипломної освіти, аспірантура, докторантура.

Навчання здійснюється на контрактній основі. Прийом документів проводиться протягом року, іспити з 21 липня.


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

01135, м. Київ, вул. Шолуденка, 16

(044) тел. 236-20-74, 236-12-73

E-mail: univer@solomon-un.kiev.ua; Web-site: www.isu.edu.ua

Факультети: 1) Економічний. 2) Юридичний. 3) Комп'ютерний. 4) Соціологічний. 5) Медико-інженерний. 6) Історико-філософський. 7) Біологічний.

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Міжнародна економіка. 3) Маркетинг (з профілізаціями МСУ "банківська справа", "фінанси", "оціночна діяльність", "економіка та маркетинг засобів масової інформації (ЗМІ)" та "маркетинг нерухомості"). 4) Правознавство (в галузях цивільного, кримінального та трудового права). 5) Програмне забезпечення автоматизованих систем (з профілізацією МСУ "алгоритміка та її застосування"). 6) Соціологія (з профілізацією МСУ "прикладні соціологічні дослідження"). 7) Філософія (з профілізацією МСУ "юдаїка"). 8) Історія (з профілізацією МСУ "історія єврейського народу та культури"). 9) Біологія (з профілізацією МСУ "біологія-біоекологія""). 10) Біотехнічні та медичні апарати та системи (з профілізацією МСУ "медична інженерія").

Навчання платне.

Вартість навчання на міс.: 320-660 грн. (в залежності від факультету).

ДФН. ЗФН. Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" та "спеціаліст". Видається диплом державного зразка та диплом зразка UNESCO-CEPES. До послуг студентів гуртожиток, кафе в навчальному корпусі, спортзал, басейн.


МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, НТУУ "КІН", корп. 1

(044) тел. 241-73-28, 241-73-29

Факультети і спеціальності: 1) Банківської справи: банківський менеджмент; міжнародні валютні, розрахункові та кредитні операції комерційних банків. 2) Інтелектуальної власності: оцінка та захист інтелектуальної власності; захист прав автора, винахідників, раціоналізаторів, патентознавство. 3) Маркетингу: маркетингу виробничій сфері. 4) Менеджменту організацій: фінансовий менеджмент; менеджмент інформаційних ресурсів; менеджмент у виробничій сфері; зв'язки з громадськістю; виставкова та рекламна діяльність. 5) Обліку і аудиту: облік і аудит у банках та на підприємствах. 6) Фінансовий: фінанси підприємств; фондовий ринок; страхова справа.

Навчання платне. Діє ПВ.


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

03115, м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 16в

(044) тел. 450-64-90, 450-99-31, 423-00-40; факс 452-35-68

E-mail: office@eufimp.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Аграрного бізнесу. 2) Безпеки підприємництва. 3) Економіки і менеджменту: фінанси; банківська справа; облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент організацій; менеджмент з організації охорони здоров'я; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 4) Інформаційних систем та технологій: інформаційні управляючі системи та технології (спеціалізації: комп'ютерний дизайн, інтелектуальні системи прийняття рішень, програмне забезпечення автоматизованих систем). 5) Професійної адаптації і практичного підприємництва. 6) Юридичний: правознавство.

Вступні іспити: абітурієнти проходять співбесіду, пишуть диктант з української мови та тестування психологічного характеру. Магістратура, аспірантура, докторантура. На час навчання студентам надається відстрочка від армії. Військова підготовка при Національній академії оборони України. Автошкола; бібліотеки, гуртожитки, спортивні зали, кафе, дискозали, медично-оздоровчий комплекс, кадрова та туристична агенції, база в Карпатах. Тел. для довідок: (044) 450-64-90, 423-54-41.


МІЖНАРОДНИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - КИЇВ

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, к.210

(044) тел. 446-43-63, 456-51-06

E-mail: offce@icu.kiev.ua; Web-site: www.icu.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Менеджмент: менеджмент організацій (50 чол.); 2) Економічний: економічна кібернетика (50 чол.); маркетинг (50 чол.).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 550 грн. за місяць.

Вступні іспити: тестування з англ. мови, математики.

Навчання ведеться англ. мовою за стандартними програмами університетів США. Т.н. - 4 роки.

Університет має власну бібліотеку (більше 6000 примірників), комп'ютерний клас. Більшість професорсько-викладацького складу — викладачі іноземних ВНЗ (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Австрія та ін.). В університеті вивчаються понад 50 дисциплін, серед яких: основи бізнесу, макроекономіка, статистика, бухоблік, етика бізнесу, англ. (фр., нім., ісп., укр.) мови, біблія, психологія, соціологія, міжнародний бізнес, комп'ютерна техніка і програмування, філософія, міжнародні відносини, історія західних цивілізацій та інші. Учбова практика студентів здійснюється викладачами окремих предметів за домовленістю з компаніями. Після закінчення університету випускники одержують диплом міжнародного зразка. Випускникам університету властиві: знання культури західного бізнесу у поєднанні з обізнаністю щодо економічного та правового становища в Україні, розуміння психології західного підприємця, можливість швидкої адаптації в роботі з західними партнерами, вільне володіння англ. мовою, знання sнших іноз. мов.

Тел. для довідок: (044) 456-43-63, 456-51-06.


ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

07400, м. Бровари, вул. Щолківська, 2

(04494) тел. 5-44-17, 5-12-04; факс 6-60-18

Факультет і спеціальності: Економічний: фінанси; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій.

Коледж Економіко-технологічного університету:

Факультет і спеціальності: Економічний: фінанси; бухгалтерський облік; біржова діяльність.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 2200 грн. (ДФН); 1600 грн. (ЗФН); 2000 грн. (коледж).

Вступні іспити: ДФН, ЗФН — математика (усно), укр. мова (диктант); коледж — математика (алгебра, письмово), укр. мова (диктант); медалістам — співбесіда.

Студенти ДФН мають можливість пройти навчання за програмою "Військова підготовка" на базі Національного транспортного університету. Після закінчення коледжу студенти отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і поза конкурсом зараховуються на Ш курс ЕТУ відповідної спеціальності.

Тел. для довідок: (04494) 6-60-18, 5-44-17, 5-12-04.


КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 25, Лавра, Академія

(044) тел. 290-54-38, 254-32-51

Богословський факультет: богословіє.

Місця: 100% безкоштовних.


МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ (МАУП)

03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2

(044) тел. 264-10-51, 264-52-58; факс 264-95-11

Спеціальності: 1) Менеджмент організацій. 2) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 3) Управління трудовими ресурсами. 4) Фінанси. 5) Банківська справа. 6) Облік і аудит. 7) Маркетинг. 8) Правознавство. 9) Соціологія. 10) Соціальна робота. 11)Психологія. 12) Політологія.

Спеціалізації: 1) Економіка та управління персоналом. 2) Фінансовий менеджмент. 3) Міжнародна економіка та фінанси. 4) Банківський менеджмент. 5) Міжнародна економіка та банківська справа. 6) Облік і аудит. 7) Облік та аудит зовнішньоекономічної діяльності. 8) Облік і аналіз в бюджетних установах. 9) Облік і експертиза. 10) Облік у комерційних банках в страхових компаніях. 11) Аудит інформаційних систем та технологій. 12) Облік, контроль і ревізія. 13) Аграрний маркетинг. 14) Будівельний маркетинг. 15) Маркетинг мас-медіа та видавничо-поліграфічної справи. 16) Маркетинг медицини та фармації. 17) Міжнародний маркетинг та реклама. 18) Міжнародний маркетинг та економічна журналістика. 19) Промисловий маркетинг. 20) Торгівельний маркетинг. 21) Транспортний маркетинг. 22) Комерційне та трудове право. 23) Фінансове та банківське право. 24) Соціологія міжнародних відносин. 25) Соціологія масових комунікацій та журналістика. 26) Соціологія управління та паблік рілейшнз. 27) Соціальна робота в міжнародних організаціях. 28) Соціально-правова робота. 29) Практична психологія. 30) Медична психологія. 31) Політичний маркетинг та державне управління. 32) Політичне лідерство та зв'язки з громадськістю. 33) Політологія міжнародних відносин. 34) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 35) Аграрний менеджмент. 36) Будівельний менеджмент. 37) Економіка та управління бізнесом. 38) Інформаційні системи в менеджменті. 39) Медичний та фармацевтичний менеджмент. 40) Менеджмент мас-медіа та видавничо-поліграфічної справи. 41) Менеджмент готельного бізнесу та туризму. 42) Менеджмент телекомунікацій. 43) Менеджмент транспортних систем. 44) Менеджмент харчових технологій. 45) Промисловий менеджмент. 46) Торгівельний менеджмент. 47) Управління якістю 48) Комерційне та трудове право. 49) Фінансове та банківське право. 50) Міжнародне комерційне право.

ДФН. ВФН. ЗФН. Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "спеціаліст перепідготовки", "магістр".

У структурі МАУП діють Інститут економіки та інформаційних технологій ім.Л.Кравчука, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Єльцина, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук та міжнародних відносин ім.Г.Алієва, Інститут права ім. Князя Володимира Великого. Працюють військова кафедра, ПВ, академічний ліцей, економіко-правовий технікум. Діють аспірантура та докторантура. Студентам ДФН надається гуртожиток.


АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 27

(044) факс 234-42-42; тел. 246-55-21

Спеціальність: Правознавство.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за н.р.: 7800, 10600 грн. — ДФН; 3900 грн. — ЗФН; 4000 грн. — магістратура, ДФН; 3000 грн. — магістратура, ЗФН.

ДФН. ЗФН, Т.в. — 5 років (друга вища освіта — 3,5 роки), магістратура — 1 рік. Вступні іспити: основи правознавства (усно), українська мова (диктант). Здійснюється поглиблена підготовка до адвокатської діяльності. До послуг студентів комп'ютерний клас, видавничий центр, навчання у базових адвокатських об'єднаннях. Працюють адвокатські школи, суддівські практикуми, літературна та театральна студії.

Тел. для довідок: (044) 224-30-84.


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

03680, м. Київ, Велика Окружна дорога, 3

(044) тел.266-06-64, 252-49-40

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: фінанси (спеціалізація: фінансовий менеджмент); маркетинг (спеціалізація: комерційна та зовнішньоекономічна діяльність); банківська справа (спеціалізація: фінансовий менеджмент); економіка підприємства (спеціалізація: правове забезпечення економічної діяльності підприємства); менеджмент організацій (спеціалізація: менеджмент систем інформаційного забезпеченнях 2) Юридичний: правознавство (спеціалізації: державне право; фінансове право; господарське право; трудове право; суд, прокуратура, адвокатура). 3) Соціального управління: соціальна робота (спеціалізація: соціальне управління).

Місця: 100% платних. Вартість навчання за семестр: 1930-2750 грн. (ДФН); 1380-1925 грн. (ЗФН).

ДФН. ЗФН. Екстернат. Друга вища освіта (ЗФН, екстернат). Академія надає стипендії (200-1000 грн. за семестр); сприяння у працевлаштуванні; здійснюється військова підготовка; поглиблене вивчення іноз. мов та інформаційних технологій; діє культурно-мистецький центр (народний театр "Стіф", хореогафічна студія, команда КВК "Корифеї", джазовий квартет; видається студентська газета; працюють спортивні секції з футболу, ритмічної гімнастики, боксу, плавання); гуртожиток готельного типу; їдальня на 120 міст.


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ

01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26

(044) тел. 290-80-56, 573-94-98

E-mail: office@nam.kiev.ua; Web-site: www.nam.kiev.ua

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Банківська справа. 3) Міжнародна економіка. 4) Маркетинг. 5) Облік і аудит. 6) Правознавство.

Вступні іспити: тестування та співбесіда. Профілюючі дисципліни: математика ("Економіка і підприємництво"); основи права ("Право"); укр. мова; іноз. мова; історія України.

ДФН. ЗФН. Друга вища освіта. Кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Аспірантура (спеціальності: організація управління, планування і регулювання економікою; фінанси, грошовий обіг і кредит). Працюють ПК для старшокласників. До послуг студентів сучасні навчально-методичні матеріали, повна забезпеченість необхідними навчальними підручниками та посібниками, найсучасніша бібліотека з відділенням електронних підручників та електронним каталогом, науково-дослідний центр, комп'ютерний центр, центр вивчення іноземних мов, спортивній комплекс, гуртожиток, студентські театри-студії, музичні гурти, власні видання — журнали "Я, студент" та "Актуальні проблеми економіки".


УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛА ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г

(044) тел. 456-32-93, 230-29-87, 241-75-52

E-mail: ufbs@ufbs.kiev.ua; Web-site:www.ufbs.kiev.ua

Магістерські програми.

Спеціальності: 1) Банківська справа (програма "Банківський менеджмент"). 2) Фінанси (програми: "Фінансовий менеджмент", "Страховий менеджмент").

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 5400 грн. н.р.

Втупні іспити: співбесіда. Після закінчення надається диплом від імені Київського національного економічного університету.

Тел. для довідок: (044) 456-32-93, 230-29-87, 241-75-52.


ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 12а

(044) тел. 242-35-97

Факультети: 1) Економічний. 2) Психологічний. 3) Лінгвістики. 4) Юриспруденції.

Спеціальності: 1) Міжнародні фінанси. 2) Бухгалтерський облік. 3) Аналіз і аудит. 4) Фінанси та кредит. 5) Практичний психолог у сфері психології праці, вікової психології та психології розвитку. 6) Психологія сімейних відносин. 7) Лінгвіст-перекладач. 8) Юрист.

Вартість навчання за семестр: 700-1200 грн. — ДФН; 500-800 грн. —ЗФН. Університетський курс для учнів 10-11 кл. — 450 грн.

ДФН. ЗФН. Заняття проводяться російською мовою.


ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ ПРИ КИЇВСЬКОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60

(044) тел. 221-31-76, 227-62-46

Факультет і спеціальність: Юридичний: правознавство.

Місця: 100% платних.

ДФН. ЗФН. Т.н. — 5 років. Готує юристів, зорієнтованих на адвокатську діяльність. Діють школи відомих адвокатів. Суддівські практикуми. Вивчаються дві іноз. мови. Студенти мають можливість отримати військову підготовку офіцерів запасу у Військовому інституті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (КІМЕП)

03124, м. Ки]в, вул. Героїв Севастополя, 9а

(044) тел. 483-50-61; факс 455-48-01

E-mail: sh67@sh67.edu.ukrstat.com

Web-site: http://edu.ukrstat.com/sh67/main/htm

Факультети і спеціальності: 1) Міжнародної економіки: міжнародна економіка (спеціалізації: міжнародна комерційна діяльність; міжнародне підприємництво). 2) Економічний: економіка підприємства (спеціалізація: економіка підприємства); облік і аудит. 3) Економічної кібернетики: економічна кібернетика (спеціалізації: інформаційні системи в економіці; математичне моделювання економічних систем). 4) Відділення післядипломної освіти. 5) Курси довузівської підготовки та профільні економічні класи. 6) Навчально-консультаційні центри у регіонах України.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 650 у.о. (ДФН); 400 у.о. (ЗФН та екстернат); перепідготовка кадрів на базі вищої освіти — 1000 у.о. за весь курс перепідготовки.

Вступні іспити: співбесіда з іноз. мови або математики за вибором абітурієнта. ДФН. ОЗФН. ЗФН. Екстернат. Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст. Т.н.: для бакалаврів — 4р.; спеціалістів — 5р. Перепідготовка кадрів (друга вища освіта) за спеціальностями "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", т.н. — 1-2 р. Випускники отримують кваліфікацію "Економіст. Викладач економіки" або "Економіст з інформаційних систем. Викладач економіки". Видається диплом державного зразка, допомога у працевлаштуванні. Молодші спеціалісти економічних спеціальностей можуть бути зараховані на II курс.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

04078, м. Київ, вул. Білицька 41/43

(044) 229-75-80, 229-78-64, 430-32-64, 430-15-77

E-mail: kibit@kibit.edy.ua; Web-site: http://www.kibit.edy.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: фінанси; облік та аудит. 2) Менеджменту: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент інформаційної діяльності; менеджмент підприємницької дільності; менеджмент виробничої діяльності; менеджмент туристичної діяльності).

ДФН (т н — 5 р). ЗФН (т.н. – 5,5 р.). Умови вступу: співбесіда, тестування.

Діє ПВ (з листопада по травень). Адреса приймальної комісії: 01004, м. Київ, бульвар Т.Шевченка 4, оф. 310. Тел. для довідок: (044) 229-75-80, 229-78-64.


УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ "ВІСКОНСІНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (США) В УКРАЇНІ"

01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, к.1-4 (ректорат)

(044) тел. 236-19-16, 236-19-49; факс 216-06-66

E-mail: wiuu@wiuu.kiev.ua; Web-site: www.wiuu.kiev.ua

Факультет і спеціальності: Менеджменту: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (за українською програмою). Business Administration (за американською програмою) - BBA, МВА.

Бакалавр. Спеціаліст. Магістр.

Дипломи: український державного зразка та американський. Викладання українською та англійською мовами. Провідні українські та американські викладачі. Навчання та практика за кордоном.

ПВ; курси англ. мови; комп'ютерні курси; Internet-тренінги; підвищення кваліфікації; перепідготовка спеціалістів; ліцейні та абітурієнт-класи.


КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 5

(044) тел. 263-94-04, 263-11-06, 263-71-26; тел./факс 258-71-54, 258-72-89

E-mail: kgi@kgi.edu.ua; Web-site: www.kgi.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економічний: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; фінанси; маркетинг. 2) Міжнародних відносин: міжнародні відносини. 3) Романо-германської філології: мова та літ. (англ., нім., фр.).

Діє ПВ.


КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33

(044) тел. 456-88-02, 456-72-64

E-mail: ecoman_kiev@mail.ru

Факультети: 1) Денний. 2) Вечірній. 3) Заочний. 4) Дистанційного навчання.

Спеціальності: 1) Фінанси (спеціалізація: фінансовий менеджмент). 2) Маркетинг. 3) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 4) Менеджмент організацій (спеціалізація: менеджмент комерційної діяльності).

Місця: 100% платних. Вартість навчання на місяць: 350 грн. (ДФН); 200 грн. (ВФН); 160 грн. (ЗФН).

Прийом за результатами співбесіди з математики та укр. мови. Т.н. — 5 років (бакалавр - 4 роки). Диплом державного зразка та Євродиплом. Випускники коледжів та технікумів приймаються без іспитів на III курс. Працюють ПК, в тому числі заочні (20 грн./міс.), які дають право вступати до інституту без іспитів. Інститут організує навчання студентів за кордоном (після IV курсу). Забезпечується підготовка спеціалістів за новітніми технологіями, практичне володіння комп’ютерної технологією, діловою англ. мовою, ведеться підготовка перекладачів. Діє аспірантура, Абітурієнтам, які подадуть документи до 1 липня, знижка в оплаті — 5%, медалістам — 15%.

Тел. для довідок: (044) 456-72-64, 456-88-02.


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА "КРОК"

03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30-32

(044) тел. 455-57-57, 455-56-65

E-mail: krok@krok.edu.ua; Web-site: http://www.krok.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Економіки та підприємництва: економіка підприємства; облік і аудит; фінанси; банківська справа. 2) Міжнародних відносин: міжнародна економіка; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 3) Юридичний: правознавство.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за семестр: 1990-2775 грн. (ДФН) 1060-1670 грн. (ЗФН); 1400-1700 грн. (ВФН).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), співбесіда за вибором.

ДФН. ЗФН. ВФН. Надається можливість пройти військову підготовку. Працює ПВ (105 грн. за навчальний місяць). Діє факультет післядипломної освіти: "Фінанси", "Банківська справа", "Економіка підприємства", "Міжнародна економіка", "Правознавство". Магістратура. Аспірантура.

Тел. для довідок: (044) 455-57-57, 455-56-65.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

04053, м. Київ, Львівська площа, 14, к.320

(044) тел. 461-92-29, 490-67-91

E-mail: kimi@kimi.edu.ua; Web-site: www.kimi.edu.ua

Спеціальності: 1) Менеджмент організацій (програма "Інвестиційний менеджмент" з поглибленим вивченням іноз. мови). 2) Фінанси. 3) Маркетинг.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 1800-3200 грн. за семестр.

Вступні іспити: співбесіда з математики, іноз. мови, укр. мови.

ДФН. ЗФН. Т.н. — 5р. Діють ПК для старшокласників (є ЗФН). Є військова кафедра. Надається гуртожиток. Випускники мають можливість отримати престижний міжнародний диплом (кваліфікація в галузі фінансового аналізу).

Тел. для довідок: (044) 461-92-29, 490-67-91.


ІНСТИТУТ "КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ" ПРИ НТТУ "КПІ"

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 12, КПІ, корп.17, к.221

(044) тел. 241-77-07, 441-19-14

Спеціальності: 1) Економіка підприємства (бакалавр). 2) Економіка підприємства (спеціаліст). 3) Маркетинг (бакалавр). 4) Маркетинг (спеціаліст). 5) Менеджмент організацій (бакалавр). 6) Менеджмент організацій (спеціаліст).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 3000-3200 грн. рік — ДФН; 2000-2200 грн. рік — ВФН. В залежності від успіхів надається знижка в оплаті на 25 і 15%.

ДФН. ЗФН. ВФН. Екст. Друга вища освіта (т.н. — 2 роки). Здійснюється військова підготовка.


КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

03179, м. Київ, вул. Львівська, 49

(044) тел. 424-64-88, 450-06-31

E-mail: info@kymu.edu.ua; Web-site: http://www.kymu.edu.ua

Факультети і спеціальності: 1) Міжнародних відносиш міжнародне право: міжнародні економічні відносини; країнознавство; міжнародні відносини; міжнародна інформація. 2) Філософсько-політологічний: політологія. 3) Юридичний: правознавство. 4) Лінгвістики: мова і літ.; переклад. 5) Соціально-психологічний: соціальна робота; практична психологія. 6) Журналістики та телемистецтва: журналістика; кіно-, телемистецтво. 7) Економічний: менеджмент організацій.

Вступні випробування: "Міжнародне право" —укр. мова (диктант), основи правознавства (усно), іноз. мова (усно); "Міжнародні економічні відносини" — укр. мова (диктант), математика/економ, географія/основи економіки (на вибір) (усно), іноз. мова (усно); "Міжнародні відносини", "Країнознавство" — укр. мова (диктант), всесвітня історія/історія України/географія (на вибір) (усно), іноз. мова (усно); "Міжнародна інформація" — укр. мова (диктант), людина і світ (усно), іноз. мова (усно); "Політологія" — укр. мова (диктант), людина і світ (усно); "Правознавство" — укр. мова (диктант), основи правознавства (усно), історія України (усно); "Мова і література", "Переклад" — укр. мова (диктант), іноз. мова (усно), іноз. мова (письмово); "Соціальна робота", "Практична психологія" — укр. мова (диктант), людина і світ/біологія (людина та її здоров'я) (на вибір) (усно); "Журналістика", "Кіно-, телемистецтво" — укр. мова та літ. (усно), творчий конкурс (публікації, відеоматеріали або твір на задану тему); "Менеджмент організацій" — укр. мова (диктант), математика/економ, географія/основи економіки (на вибір) (усно).

ДФН. ЗФН. Магістратура за спеціальностями: Іноземна філологія; зовнішня політика; педагогіка вищої школи; правознавство; адміністративний менеджмент; інтелектуальна власність. Друга вища освіта за 2,5 роки на всіх факультетах. Військова кафедра. Діють ПК (т.н. — 8 міс.; з жовтня по травень).

Тел. для довідок: (044) 450-06-31, 424-86-18.


МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ

01004, м. Київ, вул. Л. Толстого, 9

(044) тел. 234-99-92, 234-99-91

E-mail: kmi@kmiuanm.org; Web-site: www.kmiuanm.org

Факультети і спеціальності: 1) Медичний: лікувальна справа (т.н. — 6 р.; спеціаліст; лікар). 2) Стоматологічний: стоматологія (т.н. — 5 р.; спеціаліст; лікар-стоматолог). 3) Фармацевтичний: фармація (т.н. — 5р.; спеціаліст; провізор). 4) Фельдшерський: лікувальна справа (т.н. —2,5 р.; молодший спеціаліст; фельдшер). 5) Медсестринський: сестринська справа (т.н. — Зр. (на базі 9 кл.), 2 р. ( на базі 11 кл.); молодший спеціаліст; медична сестра).

Навчання платне. Вартість навчання: в середньому до 5,5 тис. грн. на рік за III рівнем акредитації; в середньому 1600 грн. на рік за І рівнем акредитації.

Вступні іспити: проводяться письмово (тестування) з двох дисциплін — біологія, фізика чи хімія (за вибором абітурієнта); біологія (усно) (після 9 кл.) та укр. мова (диктант). Працює-кафедра екстремальної та військової медицини. Діє ПВ (850 грн. за 8 міс. навчання). Функціонує філія в м. Полтава ((0532) тел. 50-06-37).

Тел. для довідок: (044) 234-99-01, 234-99-92.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

01150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9

(044) тел. 268-63-83, 224-81-70

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка та підприємництво: фінанси; облік і аудит; маркетинг. 2) Історія: історія та англійська мова. 3) Менеджмент: менеджмент організацій. 4) Міжнародні відносини: міжнародні відносини; країнознавство; міжнародна інформація. 5) Філологія: укр. мова та літ.; мова та літ. (рос., польська, словацька та ін.).

Діє ПВ.


ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ "ПСИХОГЕНЕЗ"

01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 14, к.50, 51

(044) тел. 254-23-38, 248-81-37

Факультети і спеціальності: 1) Практичної психології: психологія (ліцензований обсяг прийому 50 осіб). 2) Післядипломної освіти: психологія (ліцензований обсяг прийому 60 осіб).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 350 у.о. за семестр.

ДФН. Очно-заочна. Випускники отримують диплом державного зразка. Матеріально-технічна база: навчальні приміщення орендуються, є бібліотека. Професорсько-викладацький склад: близько 70% викладачів мають науковий ступінь.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4

(044) тел. 229-31-85, 254-20-49; факс 228-75-73

E-mail: itkyiv@carrier.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Перекладу: філологія; переклад. 2) Другої вищої освіти: філологія; переклад.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 600 грн. міс.

Вступні іспити: іноземна мова, українська мова (диктант). Інститут є єдиним в Україні спеціалізованим ВНЗ, який готує перекладачів з двох мов, письмових і усних (послідовний та синхронний переклад). Діють ПК. Здійснюється підвищення кваліфікації зі спеціальності "Переклад". Надається гуртожиток. Тел. для довідок: (044) 228-75-73.


ІНСТИТУТ РЕКЛАМИ

04071, м. Київ, вул. Кожум'яцька, 126

(044) тел. 417-34-35, 417-24-43

E-mail: lifintsev@ukrnet.net

Факультети і спеціальності: 1) Рекламного мистецтва: менеджмент організацій (спеціалізації: менеджмент реклами; менеджмент рекламного бізнесу; менеджмент політичної реклами і технологій; менеджмент реклами і паблік рілейшнз; менеджмент виставкової діяльності); маркетинг (спеціалізації: маркетинг реклами; маркетинг дизайну) (ДФН, т.н. — 4-5 р.; ЗФН, т.н. — 5-6 р.; ВЗФН, т.н. — 5-5,5 р.). 2) Обліку і аудиту: облік і аудит (спеціалізації: облік і економіка; облік в рекламній галузі; аудит) (ДФН, т.н. — 4-5 р.; ВЗФН, ВФН, т.н. — 5-6 р.). 3) Дизайну: дизайн (спеціалізації: дизайн реклами; графічний дизайн і реклама; комп'ютерна графіка; WЕВ-дизайн; дизайн інте­р'єру; дизайн середовища; промисловий дизайн; ергодизайн; ландшафтний дизайн) (ДФН, т.н. — 4-5 р.; ВЗФН, т.н. — 5-6 р.; ВФН, т.н. — 5-5,5 р.).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), за вибором (математика, іноз. мова, економі­ка) — ф-ти рекламного мистецтва та обліку і аудиту; укр. мова (диктант), творчі роботи за вибором (малюнок, живопис, композиція), співбесіда — ф-т дизайну.

Факультет довузівської підготовки: "Абітурієнт — Студент" (дизайн, рекламне мистецтво; ДФН; т.н. — 1 р.); "Учень — Студент" (дизайн, рекламне мистецтво, облік і аудит; ДФН; т.н. — 2 р.). Факультет післядипломної освіти (друга вища освіта, курсо­ва підготовка): рекламне мистецтво (ЗФН, т.н. — 2 р.); облік і аудит (ЗФН, т.н. — 1 р.); дизайн (ЗФН, т.н. — до 5 р.). Пільги: для золотих медалістів, або тих, хто має диплом з відзнакою — зарахування до інституту без вступних іспитів та 20% знижка в оплаті (при відмінному навчанні); для срібних медалістів — зарахування до інституту без вступ­них іспитів та 15% знижка в оплаті на весь термін навчання (при відмінному навчанні); для осіб, які Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраж­дали в наслідок Чорнобильської катастрофи" зараховуються поза конкурсом — 5% знижка в оплаті (всі категорії); переможці конкурсів "Юний Рекламіст", "Юний Дизайнер", "Економічна Ерудиція" зараховуються до інституту без вступних іспитів на безкош­товне навчання (II місце — 50% знижка в оплаті, III місце — 25% тільки при відмінно­му навчанні); сиротам — 10% знижка (при умові відмінного і доброго навчання); інва­лідам - за рішенням голови приймальної комісії; під час навчання в інституті відмінни­кам надаються додаткові пільги.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

02121, м. Київ, вул. Вакуленчука, 1

(044) тел. 560-22-21, 560-15-67

E-mail: kiskz@ukrtel.com

Факультети і спеціальності: 1) Психології: соціальна психологія; практична психологія. 2) Соціології: соціолог-юрисконсульт; соціолог-політехнолог; адміністратор управління; соціальний працівник. 3) Культурології: культуролог-перекладач; міжна­родні культурні зв'язки з країнами Сходу; міжнародні культурні зв'язки з країнами За­ходу; мистецтвознавець (з поглибленим вивченням двох іноземних мов).

Місця: 100% платних. Вартість навчання за семестр: 1100-1350 грн. (ДФН),

940 грн. (ВФН), 800-895 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: тестування (письмово) з трьох предметів — укр. мова та історія України (для всіх факультетів); біологія (ф-т психології), англ. мова (ф-т культурології), людина і світ (ф-т соціології).

Довузівська підготовка за такими програмами: "Абітурієнт-Студент" — 11 кл., іспити в травні, за результатами яких проводиться зарахування до інституту; "Учень-Студент" - 9-10 кл., після закінчення — зарахування на а курс Інституту.

Тел. для довідок: (044) 560-22-21.


ІНСТИТУТ ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 12

(044) тел. 432-58-70, 430-16-61

E-mail: instur@gu.kiev.ua; Web-site: www.itfpu.kiev.ua

Факультет і спеціальність: Туристичного менеджменту: Менеджмент органічній (спеціалізація: туристичний менеджмент; кваліфікація: менеджер туризму; додаткові кваліфікації: гід-перекладач; референт-перекладач; екскурсовод; сомельє)

Місця: 100% платних. Вартість навчання за рік: 5500 грн. (ДФН); 3000 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: географія, співбесіда з іноземної мови.

Інститут здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації туристсько-екскур­сійних кадрів (кваліфікації: менеджер туризму, екскурсовод, гід-перекладач, офіціант, бармен, сомельє), надає другу вищу освіту. При інституті діє Український екскурсійно-методичний центе. Діють ПК для абітурієнтів.


УКРАЇНСЬКИЙ ФШАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

04116, м. Київ, вул. В. Василевської, 27/29

(044) тел. 211-85-83, 211-83-23

E-mail: ufei@linet.kiev.ua: Web-site: www.ufei.edu.ua

Факультети: і) Економічний. 2) Інформаційних систем в економіці, маркетингу. 3) Заочний. 4) Довузівської підготовки.

Спеціальності: 1) Фінанси (спеціалізації: державні фінанси; фінанси підприємств; страхування; фінансова оцінка майна та нерухомості). 2) Економічна кібер­нетика (спеціалізації: інформаційні системи в менеджменті; системи підтримки прий­няття рішень у бізнесі: комп'ютерні технології в економічних системах "комп'ютерна графіка та дизайн"). 3) Маркетинг (спеціалізація: маркетинг товарів, послуг спеціаль­ного призначення).

Навчання платне. ДФН. ЗФН. Дистанційна.


Державні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

КИЇВСЬКА ДИТЯЧА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ

04210, м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 10

(044) тел. 410-93-10, 418-90-92

E-mail: kdam@nbi.com.ua; Web-site: www.kdam.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Естрадного мистецтва: готує артистів та режи­серів естради всіх жанрів. 2) Музичного мистецтва: готує музикантів-виконавців (фор­тепіано, скрипка, віолончель, бандура, флейта, кларнет тощо); вокалістів; диригентів; композиторів та музикознавців. 3) Образотворчого мистецтва: готує художників стан­кового і монументального мистецтва; сценографів; спеціалістів з книжкової, комп'ю­терної графіки; анімалістів; скульпторів; дизайнерів (промислового та хатнього інтер’єру); флористів тощо. 4) Театрального мистецтва: готує акторів та режисерів дра­матичного, музично-драматичного та лялькових театрів; дикторів: ведучих: режисерів телебачення та радіо; театрознавців, 5) Хореографічного мистецтва: готує артистів балету; хореографів-педагогів; балетмейстерів; мистецтвознавців тощо.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 80-160 грн. міс. Для найбільш здібних дітей, які мають високі творчі досягнення і шляхетну поведінку, виплачується стипен­дія 45 гри. міс.

Вступні іспити: медична комісія, психолого-педагогічний колоквіуми, фаховий відбір у три тури.

КДАМ є державним закладом інноваційного типу. Завданням Академії є підготов­ка у структурі безперервного навчання високопрофесійних спеціалістів (бакалаврів) із різних мистецьких дисциплін (музика, театр, хореографія, образотворче та естрадне мистецтва).

Академія нагороджена бронзовою медаллю у номінації "Впровадження нових технологій навчання" на IV Міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні — 2001".

Тел. для довідок: (044) 418-90-92.


ІНСТИТУТ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

04050, м. Київ, вул. Білоруська, 22-24

(044) тел. 213-97-34; 213-97-56

Перепідготовка.

Спеціальності: 1) Моделювання та конструювання виробів народного вжитку (модельєр-конструктор; 850 грн./семестр — ДФН, 850 грн./рік — ЗФН). 2) Організація об­слуговування населення (менеджер зі знанням комп'ютерних технологій та іноземних мов; 850 грн./с. — ДФН, 850 грн./р. — ЗФН). 3) Перукарське мистецтво та декоративна косметика (художник-модельєр; 2760 грн./р. — ДФН). 4) Організація обслуговування населення в опоряджувальних (хімчистка) та оздоровчих комплексах (менеджер; 850 грн./с. —ДФН, 850 грн./р. — ЗФН). 5) Бухгалтерський облік (бухгалтер; 850 грн./с. — ДФН, 850 грн./р. — ЗФН). 6) Художня фотографія та фотографічне виробництво (фототехнік-фотопортретист; 850 грн./с. — ДФН, 850 грн./р. — ЗФН).

Підготовка за рівнем молодшого спеціаліста.

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік (бухгалтер; 1900грн./р.—ДФН, 1200грн./р. — ЗФН). 2) Організація обслуговування населення (менеджер зі знанням комп'ютер­них технологій та іноземних мов; 1900 грн./р. — ДФН, 1200 грн./р. — ЗФН). 3) Перу­карське мистецтво та декоративна косметика (художник-модельєр; 4100 грн./р. — ДФН; після ПТУ: 3300 грн./р. — ДФН, 2760 грн./р. — ЗФН). 4) Моделювання та конструю­вання виробів народного вжитку (модельєр-конструктор; 2200 грн./р. — ДФН; після ПТУ — 1800 грн./р., ДФН). 5) Художня фотографія та фотографічне виробництво (фо­тотехнік, фотопортретист; 1240 грн./р. —ДФН, 1000 грн./р. — ЗФН). 6) Швейне вироб­ництво (технолог-організатор; 1240 грн./р. — ЗФН; після ПТУ — 1000 грн./р., ЗФН).

Підготовка за рівнем бакалавра.

Спеціальності: 1) Менеджмент організацій побутового обслуговування (бакалавр з менеджменту; 2500 грн./р. — ДФН, 1 800 грн./р.. — ЗФН; після молодшого спеціалі­ста: ДФН — 1600 грн./р., ЗФН — 1600 грн./р.). 2) Дизайн (одягу) (бакалавр з дизайну; 2600 грн./р. — ДФН). 3) Дизайн (фотовідеодизайн) (бакалавр з дизайну; 2000 грн./р. — ДФН; після молодшого спеціаліста: ДФН — 1600 грн./р., ЗФН — 1600 грн./р.). 4) Ди­зайн стилю (бакалавр з дизайну; 4100 грн./р. — ДФН; після молодшого спеціаліста: ДФН — 3300 грн./р., ЗФН — 2760 грн./р.). 5) Художнє моделювання одягу (бакалавр з дизайну; 2600 грн./р. — ДФН; після молодшого спеціаліста: ДФН — 1600 грн./р., ЗФН — 1600 грн./р.).

Вступні іспити: за напрямом "Мистецтво" — малюнок, укр. мова, історія України, композиція; "Легка промисловість" — математика, укр. мова; "Менеджмент" — мате­матика, укр. мова; "Економіка та підприємництво" — математика, укр. мова.

До послуг студентів та слухачів комп'ютерні класи, тренінговий центр, вільний вихід в Internet, швейні майстерні, перукарські салони, читальна зала, бібліотека, мед­пункт, спортивна зала, гуртожиток. При інституті діє Студентський центр моди та теат­ральна студія "Дебют". Діє гнучка система знижок.

Тел. для довідок: (044) 213-97-34, 213-97-56.


КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 11

(044) тел. 225-60-58, 224-85-88, 224-00-23

Спеціальності: 1) Монтаж, обслуговування та ремонт обладнання багатоканального і електичного зв'язку. 2) Монтаж, обслуговування та ремонт обладнання автоматичного електричного зв'язку. 3) Монтаж, обслуговування та ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення. 4) Організація поштового зв'язку. 5) Бухгалтерський облік 6) Організація виробництва. 7) Обслуговування комп. та інтелектуальних систем і мереж.


КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 18

(044) тел. 263-03-07, 263-33-60, 263-50-94; факс. 263-70-91

На базі 11 кл. (ДФН).

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік; фінанси; товарознавство та комерційна діяльність. 2) Організація обслуговування населення. 3) Технологія харчування; правознавство.

На базі 9 кл. (ДФН).

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Бухгалтерський облік. 3) Товарознавство та комерційна діяльність.

ЗФН (спеціальності: бухгалтерський облік; товарознавство та комерційна діяльність; технологія живлення; правознавство.


ПЕРШІЙ КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 14

(044) тел. 213-95-15, 442-22-83

E-mail: pkmu_1@ukr.net

II рівень акредитації.

Спеціальність: Лабораторна діагностика (бакалавр; т.н. — 4 р. на базі 11 кл.).

I рівень акредитації.

Спеціальності: 1) Лабораторна діагностика (фельдшер-лаборант; т.н. — 3 р. на базі 9 кл., 2 р. на базі 11кл.). 2) Лікувальна діагностика (фельдшер; т.н. — 3,5 р. на базі 9 кл., 2,5 р. на базі 11 кл.). 3) Сестринська справа (медична сестра; т.н. — 3 р. на базі 9 кл., 2 р. на базі 11 кл.) 4) Медико-профілактична справа (санітарний фельдшер; т.н. — 2,5 р. на базі 11 кл.).

Місця: 51% безкоштовних. Вартість навчання: 1600 грн. за рік, оплата по семестрах.

Вступні іспити: укр. мова (диктант), хімія (усно); відмінники і хорошисти зараховуються за результатами співбесіди.

Тел. для довідок: (044) 213-95-15, 442-22-83,442-21-83.КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

02166, м.Київ, вул. Братиславська, 5

(044) тел. 518-26-45, 518-76-68

E-mail: medkol@carrier.kiev.ua

Web-site: www.is.svitonline.com/medcol

Спеціальності: 1) Стоматологія ортопедична (зубний технік). 2) Сестринська справа (медична сестра). 3) Сестринська справа (медична сестра-бакалавр).

Місця: 55% безкоштовних. Вартість навчання за семестр: 800 грн. — медична сестра (на базі 9 та 11 кл.); 1600 грн. — стоматологія ортопедична (на базі 11 кл.) з правом підготовки іноземних громадян.

ДФН. ВФН. Вступні іспити: українська мова (диктант), біологія (усно) — сестринсь­ка справа (на базі 9 та 11 кл.); ліплення, українська мова (диктант), хімія (усно) — сто­матологія ортопедична (на базі 11 кл.); українська мова (диктант), сестринська справа (тести з практичних навичок) — медична сестра-бакалавр. При коледжі працюють ПК російською мовою для іноземних громадян; курси масажу; курси по виготовленню зубних протезів з металокерамічним покриттям; курси ливарників; курси підвищення ква­ліфікації для викладачів медсестринської справи медучилищ України.

Тел. для довідок: (044) 518-76-68, 518-26-45, 518-42-49.


КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33

(044) тел. 269-0206

Спеціальності: 1) Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту. 2) Монтаж і обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. 3) Обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд. 4) Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами (бакалавр).


КИЇВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

01094, м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 16

(044) тел. 559-51-31, 559-83-81

Спеціальність: початкове навчання.


ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

04053, м. Київ, вул. Воровського, 2

(044) тел. 212-14-23

Спеціальності: 1) Початкове навчання (бакалавр педагогіки; вчитель початкових класів, вчитель іноземної мови (англ. або нім.) основної загальноосвітньої школи). 2) Іноземна мова (бакалавр педагогіки; соціальний педагог, організатор соціальної педагогічної допомоги населенню, практичний психолог школи). 4) Фізичне виховання (бакалавр фізичного виховання; вчитель фізичного виховання основної загальноосвітньої школи).

Місця: 68% безкоштовних.

Вартість навчання за рік: 1200 грн. – ДФН; 1000 грн. – ЗФН.

Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (усно), іноземна мова (англ. або нім.) (усно) – початкове навчання; українська мова (диктант), іноземна мова (англ. або нім.) (усно та письмово) - іноземна мова; українська мова (диктант), історія України (усно) – соціальна педагогіка; українська мова (диктант), біологія (усно) – фізичне виховання. Всі випускники коледжу одержують направлення на роботу за фахом в освітні заклади м. Києва. На навчання приймаються лише мешканці м. Києва.

Тел. для довідок: (044) 212-25-80


КИЇВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. К. УШИНСЬКОГО

02154, м. Київ, бульвар Давидова, 18/2

(044) тел. 555-59-35

Спеціальності: 1) Дошкільне виховання. 2) Музична педагогіка та виховання.


КИЇВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

(044) тел. 448-96-20, 488-60-44

Спеціальності: 1) Економіка підприємства. 2) Комерційна діяльність. 3) Бухгалтерський облік. 4) Програмування для електронно-обчислювальної техніки та автоматизованих систем. 5) Технічне обслуговування та ремонт побутової електронної техніки. 6) Технічне обслуговування та ремонт електронно-обчислювальної техніки.


КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. АНТОНА МАКАРЕНКА

01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 24

(044) тел. 236-11-11, 236-97-65

E-mail: kipk-ios@ukrnet.net

Факультети і спеціальності: 1) Педагогічний: професійне навчання (профілі підготовки: зварювальне виробництво, швейне виробництво, технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях). 2) Економічний: облік і аудит; бухгалтерський облік; маркетинг; комерційна діяльність. 3) Юридичний: правознавство.

Місця: 72% безкоштовних. Вартість навчання: 300-1400 грн. семестр.

ДФН.ЗФН. Екстернат. Вступні іспити: кваліфікаційна проба, диктант, математика – на педагогічний факультет; математика, диктант – на економічний факультет; основи правознавства, диктант – на юридичний факультет. Тел. для довідок: (044) 236-91-75


КИЇВСЬКИЙ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

03115, м. Київ, вул. Львівська, 2/4

(044) тел. 450-55-03; факс 444-71-39

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Торгівля: товарознавство та комерційна діяльність. 2) Економіка: бухгалтерський облік; біржова діяльність (спеціалізація: оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю). 3) Екологія: прикладна екологія (спеціалізації: екологічна сертифікація продовольчих товарів; екологія виробництва продовольчих товарів). 4) Менеджмент: організація обслуговування населення; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (бакалаврат).

Місця: 65-75% безкоштовних (ДФН). Т.н.: на базі 9 кл. – 3 р.; на базі 11 кл. – 2-3 р.; "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (на базі 11 кл. – 4 р.).

Вступні іспити: хімія (усно), укр. мова (диктант) – на спеціальність "Екологія"; математика (усно), укр. мова (диктант) – на інші спеціальності.

ДФН. ЗФН. Екстернат. Післядипломна підготовка за спеціальністю "Бухгалтерський облік" (т.н. – 9 міс.). Працюють ПК (т.н. – 7 міс., 6 міс., 4 міс.), підготовчий лекторій (1 міс.).

Тел. для довідок (044) 450-55-03


БОГУСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. І.С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬОГО

09700, м. Богуслав, вул. Інтернаціональна, 17

(04461) тел. 5-11-53, 5-55-97, 5-37-67

Спеціфальності: 1) Початкове навчання. 2) Дошкільне виховання. 3) Образотворче мистецтво. 4) Музичне виховання. 5) Правознавство.

По спеціальності "Правознавство" навчання платне.


ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

08200, м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9

(04497) тел. 5-62-01

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Товарознавство та комерційна діяльність.


КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

08201, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31

(04497) тел. 6-13-34, 6-24-10

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: фінанси (т.н. – 3р.); бухгалтерський облік (т.н. – 3 р.). 2) Право: правознавство (т.н. – 4 р.).

Місця: 55% безкоштовних. вартість навчання за рік: "Фінанси", "Бухгалтерський облік" – 3000 грн.; "Правознавство" – 3990 грн.

Вступні іспити: "Фінанси", "Бухгалтерський облік" – математика (профілюючий0, укр. мова (диктант); "Правознавство" – основи правознавства (профілюючий), укр. мова (диктант).

Випускники, що успішно закінчили коледж, мають можливість продовжити навчання в Академії ДПС України на ДФН або ЗФН за скороченими програмами, а юнаки ще й на ф-ті військової підготовки. Працюють курси операторів комп’ютерного набору та курси іноземних мов.


НЕМІШАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

07854, Бородянський р-н, смт. Немішаїво, вул. Технікумівська, 1-а

(04477) тел. 4-11-55, 4-17-84

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр".

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Механізація та електризація сільського господарства: механізація сільського господарства; енергетика сільськогосподарського виробництва. 2) Агрономія: агрономія.

Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: фінанси; економіка підприємства. 2) Менеджмент: організація виробництва (в АПК). 3) Механ­ізація та електрифікація сільського господарства: механізація сільського господар­ства; електрифікація та автоматизація сільського господарства. 4) Електромеханіка: обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. 5) Агрономія: агрономія. 6) Зооінженерія: зоотехнія. 7) Ветеринарна медицина: ветеринарна меди­цина.

Місця: 100% безкоштовних — технічні спеціальності, "Агрономія", "Зоотехнія", "Ветеринарна медицина" ("молодший спеціаліст"); 55% платних — економічні спеціаль­ності та бакалаврат. Вартість навчання за рік: 500-1000 грн. ("молодший спеціаліст"), 1500-1800 грн. ("бакалавр") — ДФН; 400-800 грн. ("молодший спеціаліст"), 1000-1400 грн. ("бакалавр") — ЗФН.

Вступні іспити: на базі 9 кл. — укр. мова (диктант), математика (усно); на базі 11 кл., "молодший спеціаліст" — укр. мова (диктант) і математика (технічні і економічні спеціальності), біологія (усно) ("Агрономія", "Зоотехнія", "Ветеринарна медицина"). Для відмінників, медалістів і контрактників — співбесіда з математики. Вступники, що проходять випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" здають додатково екзамен (чи співбесіду) з фізики (для технічних спеціальностей) та з хімії (для біологі­чних спеціальностей).

В коледжі є гуртожитки, їдальня, буфети, кафе, магазин та побуткомбінат. Працю­ють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, дискотека та предметні гуртки. На курсах з автосправи студенти одержують кваліфікацію водіїв транспортних засобів категорій "В" і "С", інші робітничі професії, в тому числі — оператора комп'ютерного набору. Надається допомога у працевлаштуванні.


ТАРАЩАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ ім. ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО

СОЮЗУ О.О. ШЕВЧЕНКА

09500, м. Тараща, вул. Богдана Хмельницького, З

(04466) тел. 5-18-05, 5-18-61

E-mail: techer@iptelecom.net.ua

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Механізація та електрифікація сільсько­го господарства: механізація сільського господарства; електрифікація та автоматиза­ція сільського господарства. 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік. 3) Право: правознавство. 4) Менеджмент: організація виробництва.

Безкоштовне навчання — механізація і електрифікація сільського господарства; за контрактом — всі інші напрями підготовки.

Вартість навчання за рік: 750-1100 грн. — ДФН; 500-700 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (письмово) — всі спеціаль­ності, крім "Правознавство"; українська мова (диктант), правознавство та історія Украї­ни (письмово) — правознавство. Студенти коледжу отримують робітничі професії: водій категорій "В" і "С", тракторист-машиніст (категорії "А", "Б", "С", "Д"), оператор комп'ютерного набору. Створено навчально-інформаційно-консультаційні пункти НАУ та МАУП, де випускники мають можливість здобути кваліфікацію спеціаліста відповідного напряму за скороченим т.н. (за ЗФН).

Тел. для довідок: (04466) 5-18-05, 5-18-07.


КИЇВСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ТЕХНІКУМ

01040, м. Київ, вул. Васильківська, 20

(044) тел. 263-23-38, 263-23-74

Спеціальності: 1) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 2) Бухгалтерський облік. 3) Організація перевезень і управління на автотранспорті.


КИЇВСЬКИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 9

(044) тел. 268-16-91, 268-17-00

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Геологія: пошук та розвідка геологічними методами; пошук та розвідка геофізичними методами; дослідження свердловин геофізичними методами; експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання; обробка та інтерпретація геофізичної інформації на ЕОМ; гідрогеологічні випробування. 2) Екологія: екологія геологічного і суміжних середовищ. 3) Гірництво: буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду. 4) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік. 5) Культура: діловодство. 6) Інженерна механіка: обслуговування та ремонт ав­томобілів і двигунів.

Місця: за контрактом — бухгалтерський облік, діловодство, обслуговування та ре­монт автомобілів і двигунів; за держзамовленням — всі інші спеціальності. Вартість навчання за рік: 1300-1400 грн. — бухгалтерський облік; 1200-1300 грн. — діловод­стві; 1500-1600 грн. — обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів.

Вступні іспити: на базі 9 кл.: українська мова (диктант), математика (усно), свідоц­тво з відзнакою — співбесіда з математики; на базі 11 кл.: українська мова (диктант), співбесіда з математики; спеціальності "Екологія" і "Гідрогеологічні випробування" — співбесіда з хімії, медалістам — співбесіда з математики або хімії (відповідно спеціаль­ності). При технікумі працюють курси водіїв категорій "В" і "С". Випускники отримують сертифікат "Оператор ПЕОМ". Випускники, що навчалися за держзамовленням, забезпечуються роботою; випускникам, які навчалися за контрактом, — допомога у працевлаштуванні.

Тел. для довідок: (044) 268-53-55, 269-04-94, 268-71-05 (3Н).


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

02192, м. Київ, вул. Г. Жмаченка, 26

(044) тел. 543-86-19

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка: бухгалтерський облік. 2) Менеджмент: організація обслуговування в готелях і туристських комплексах (спеціалізація: організація обслуговування в готелях і ресторанах). 3) Торгівля: товарознавство і комерційна діяльність (спеціалізація: товарознавство в митній справі). 4) Право: право­знавство (спеціалізації: судово-правова; митно-правова; господарсько-правова). 5) Хар­чова технологія: технологія харчування (спеціалізація: організація обслуговування в підприємствах харчування).

Місця: 51% безкоштовних.

Вартість навчання за рік: 2100 грн. — ДФН; 1200 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: українська мова (диктант) — на всіх спеціальностях; математика (усно) — "Бухгалтерський облік", "Технологія харчування", "Товарознавство і комерцій­на діяльність"; географія (усно) — "Організація обслуговування в готелях і туристських комплексах", "Організація обслуговування в готелях і ресторанах"; основи права — "Правознавство". При технікумі працюють курси обліковців, кухарів, офіціантів, операторів комп'ютерів.

Тел. для довідок: (044) 543-86-19.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 57

(044) тел. 269-31-51, 269-73-42; факс 269-85-22

Відділення і спеціальності: 1) Технологічне: технологія харчування; виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів. 2) Економіко-технічне: бухгалтерський облік; монтаж і експлуатація холодильно-компресорних установок.

Місця: 60% безкоштовних. Вартість навчання: 1500-2000 грн.

ДФН. ЗФН (всі спеціальності). Вступні іспити: хімія (усно), українська мова (дик­тант) — технологічне відділення; математика (усно), українська мова (диктант) — економіко-технічне відділення. При технікумі працюють ПК та курси підготовки кухарів, офі­ціантів, кондитерів, барменів.

Тел. для довідок: (044) 269-89-55.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

03035, м. Київ, пров. Миколи Островського, 16

(044) тел. 245-53-95, 245-54-94, 211-18-66

Факультети і спеціальності: 1) Економіки і підприємництва: бухгалтерський облік. 2) Торгівлі: товарознавство та комерційна діяльність. 3) Залізниці і залізничного транспорту: обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (вагони). 4) Транспортних технологій: організація перевезень і управлін­ня рухом на залізничному транспорті.

Місця: 6% безкоштовних — "Економіка і підприємництво"; 100% платних — "Торгівля"; 66% безкоштовних — "Залізниця і залізничний транспорт" та "Транспортні технології". Вартість навчання: 900-1100 грн. рік.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, З

(044) тел. 478-04-47

Напрям підготовки і спеціальності: Економіка і підприємництво: фінанси; еконо­міка підприємства; бухгалтерський облік; банківська справа.

ДФН. ЗФН.

Місця: 36% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1600 гри. (ДФН); 900 грн. (ЗФН). Вступні іспити (проводяться комплексно з трьох предметів у письмовій формі): укр. (рос.) мова і літ. (обов'язково); із математики, економічної і соціальної географії, історії України та всесвітньої історії XX ст., основ економічних знань і іноз. мови абі­турієнт вибирає самостійно ще два. Медалісти вибирають одну з профілюючих дис­циплін.

Тел. для довідок: (044) 488-83-14.


КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО

ТРАНСПОРТУ ім. М. ОСТРОВСЬКОГО

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 35

(044) тел. 249-85-97, 249-85-94

Спеціальності: 1) Електропостачання (на базі 9 кл.). 2) Обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту (локомотиви) (на базі 9 та 11 кл.). 3) Обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на заліз­ничному транспорті (на базі 9 та 11 кл.). 4) Обслуговування та ремонт пристроїв елект­розв'язку на транспорті (спеціалізації: радіозв'язок та телефонний зв'язок і передача даних) (на базі 9 та 11 кл.).

Вартість навчання за рік: 1050 грн. — ДФН; 540 грн. — ЗФН.

ДФН. ЗФН (на базі 11 кл.). Вступні іспити: математика (усно), українська мова (диктант) — на базі 9 кл.; математика (усно), українська література (твір) — на базі 11 кл. Прийом на ЗФН проводиться за конкурсом оцінок в документі про освіту з тих предметів, з яких встановлені іспити для ДФН.

Тел. для довідок: (044) 249-85-94.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ

01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 17

(044) тел. 269-12-83, 268-71-53, 268-62-64

Спеціальності: 1) Бухгалтерський облік. 2) Економіка підприємства. 3) Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях. 4) Конструювання, виробництво та техніч­не обслуговування виробів електронної техніки. 5) Радіотехнічні вимірювання. 6) Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних приладів. 7) Діловодство. 8) Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем.

Місця: 70% безкоштовних. Вартість навчання: 700-1000 грн. рік —ДФН; 450 грн. рік — ЗФН.

ДФН. ЗФН (бухгалтерський облік; економіка підприємства; радіотехнічні вимірюван­ня). Працюють ПК з 1.12 по 1.05. Проводиться підготовка по спеціальності "Бухгалтерсь­кий облік" для студентів інших спеціальностей за ЗФН.


КИЇВСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

02105, м. Київ, вул. І. Сергієнка, 7

(044) тел. 558-17-72, 559-61-66

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік (на базі 9 кл.). 2) Енергетика: монтаж і експлуатація теплоенергетично­го устаткування теплових електростанцій (на базі 9 кл.); монтаж і експлуатація тепло­енергетичного устаткування атомних електростанцій (на базі 9 кл.). 3) Електротехні­ка: монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем (на базі 11 кл.). 4) Автоматизація комп'ютерно-інтегрованої технології: обслуговування ав­томатизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях (на базі 9 кл.).

Місця: 100% платних — "Бухгалтерський облік"; 83% безкоштовних — всі інші спеціальності. Вартість навчання: від 400 до 1000 грн. в залежності від спеціальності і форми навчання.

ДФН. ЗФН. Вступні іспити: математика (усно), українська мова (диктант) — для всіх спеціальностей. При технікумі працюють 6-міс. ПК для учнів 9 кл. Здійснюється допомога у працевлаштуванні.


КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

04112, м. Київ, вул. Новоукраїнська, 24а

(044) тел. 456-20-28, 458-45-19; факс 458-45-15

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Економіка і підприємництво: біржова діяльність; оцінка цілісного майна; бухгалтерський облік. 2) Автоматизація та комп­'ютерно-інтегровані технології: монтаж, обслуговування засобів і систем автомати­зації технологічного виробництва. 3) Інженерна механіка: експлуатація та ремонт об­ладнання підприємств будівельних матеріалів. 4) Хімічна технологія та інженерія: виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів. 5) Мистецт­во: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

Місця: 69% безкоштовних. Вартість навчання: 700-1500 грн. рік ДФН; 400-600 грн. рік — ЗФН.

Допомога у працевлаштуванні.


КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 29

(044) тел. 269-14-23, 269-14-33; факс 269-01-62

ДФН.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Мистецтва: моделювання та конструю­вання виробів народного вжитку (т.н.: З р. 10 міс. (9 кл.); 2 р. 10 міс. (11 кл.)). 2) Еконо­міка та підприємництво: бухгалтерський облік (т.н.: 2р. 10 міс. (9 кл.); 1 р. 10 міс. (11 кл.)). 3) Менеджмент: організація виробництва (т.н.: З р. 6 міс. (9 кл.); 2 р. 6 міс. (11 кл.)), 4) Інженерна механіка: обладнання та ремонт підприємств текстильної та легкої промисловості (т.н.: З р. 10 міс. (9 кл.)). 5) Легка промисловість: швейне виробництво; виготовлення виробів із шкіри — взуття (т.н.: З р. 10 міс. (9 кл.); 2 р. 10 міс. (11 кл.)).

Вступні випробування: моделювання — малюнок, живопис, укр. мова (диктант); інші спеціальності — укр. мова (диктант), математика (усно).

ЗФН.

Спеціальності: моделювання та конструювання виробів народного вжитку (т.н.: 3 р.; контракт); бухгалтерський облік (т.н.: 2 р. 5 міс.); організація виробництва (менедж­мент) (т.н.: З р.); швейне виробництво (т.н.: З р.).

Вступні випробування: навчання за контрактом — співбесіда (на всі спеціальності); навчання за держзамовленням — укр. мова (диктант), математика (усно).

Прийом документів з 1 червня. Вартість навчання за контрактом: від 600 грн. за рік.

Надається гуртожиток, безкоштовне забезпечення підручниками, сприяння у працевлаштуванні, друга вища освіта, діють спортивний зал, гуртки за інтересами.
Творчі роботи студентів перемагають на Олімпіадах, престижних конкурсах, виставках.

Тел. для довідок: (044) 269-14-23, 269-14-33.


КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

03057, м. Київ, вул. Металістів, 17

(044) тел. 457-61-77

Спеціальності: 1) Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. 2) Еко­номіка підприємства. 3) Організація виробництва.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСПОРТНОГО БУДУВАННЯ

03151, м. Київ, вул. Вінницька, 10

(044) тел. 249-07-46, 249-07-51, 249-07-48, 249-07-45 (ЗФН)

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Будівництво: будівництво мостів та інших штучних споруд; будівництво тунелів та метрополітенів; будівництво, ремонт і експлуатація залізничних колій. 2) Інженерна механіка: експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин та обладнання. 3) Гірництво: маркшейдерська справа. 4) Транспортні технологи: організація і регулювання дорожнього руху.

Місця: 55% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1200 гри. — ДФН; 700 грн. — ЗФН.

Вступні іспити: українська мова (диктант), математика (усно) — всі напрями підготовки. Технікум має гуртожитки, їдальню, спортивний і актовий зали, автошколу по підготовці водіїв.

Тел. для довідок: (044) 249-07-46, 249-07-51, 249-07-48.


КИЇВСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 15

(044) тел. 559-37-00; факс 559-36-45

ДФН. На базі 9 кл.

Спеціальності: зварювальне виробництво (молодший спеціаліст, технік-технолог, т.н. — 3 р. 10 міс.); порошкова металургія (молодший спеціаліст, технік-технолог, т.н. — 3 р. 10 міс.); обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств (молодший спеціаліст, технік-механік, т.н. — 3 р. 10 міс.); обслуговування та ремонт устаткування зварювального виробництва (молодший спеціаліст, технік-електромеханік, т.н. — 3 р. 10 міс.); діловодство (молодший спеціаліст, діловод-референт, т.н. — 2р. 10 міс.); організація виробництва (молодший спеціаліст, менеджер, т.н. — З р. 6 міс.).

Вступні іспити: математика (усно), укр. мова (диктант). Особи, які в атестаті з математики та укр. мови мають 7 балів і більше, зараховуються за співбесідою.

ЗФН. На базі 11 кл.

Спеціальності: зварювальне виробництво (молодший спеціаліст, технік-технолог, т.н. — 2р. 10 міс.); порошкова металургія (молодший спеціаліст, технік-технолог, т.н. — 2р. 10 міс.); обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств (мо­лодший спеціаліст, технік-механік, т.н. — 2р. 10 міс.); діловодство (молодший спец­іаліст, діловод-референт, т.н. — 2 р. 4 міс.).

Вступні іспити: математика (усно), укр. мова (диктант). Медалісти приймають­ся до технікуму за співбесідою.

Місця: 80% безкоштовних. Вартість навчання: 700 грн. за рік.

Прийом документів на всі форми навчання з 1 лютого до 22 липня. Вступні іспити на ДФН — з 23 по 31 липня, на ЗФН — з 2 по 7 серпня. Діють ПК. Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Тел. для довідок: (044) 559-37-00.


КИЇВСЬКИЙ ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

01010, м. Київ, вул. Аніщенка, 6

(044) тел. 290-72-66, 291-47-57

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Лазерна та оптоелектронна техніка: виробництво оптичних і оптико-електронних приладів. 2) Економіка і підприємницт­во; бухгалтерський облік; економіка підприємства.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 1000 грн. рік — ДФН; 700 грн. рік —ЗФН.

ДФН. ЗФН. До складу технікуму входить Навчально-консультативний пункт м. Ізюм Харківської області (ЗФН). При технікумі працюють курси перепідготовки зі спеціаль­ності "Бухгалтерський облік" на базі середньо-спеціальної та вищої освіти. Діють ПК до вступу у ВНЗ.


КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

03053, м. Київ, Львівська площа, 14

(044) тел. 212-09-17, 212-00-86

На базі 9 кл.

Спеціальності: 1) Програмування для обчислювальної техніки та автоматичних систем. 2) Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електрон­ної техніки. 3) Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехніч­них пристроїв. 4) Інструментальне виробництво. 5) Обробка матеріалів на верста­тах та автоматичних лініях. 6) Товарознавство та комерційна діяльність. 7) Економіка підприємства.

На базі 11 кл

Спеціальності: 1) Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки. 2) Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв.

Навчання безкоштовне і платне. Вартість навчання: 800 грн. рік.

Працюють місячні ПК (з 15 червня). Вступники складають іспити з математики (усно) та укр. мови (диктант).


КИЇВСЬКИЙ РАДІОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

01099, м. Київ, вул. Бориспільська, 5

(044) тел. 556-13-91; факс 556-01-88

Спеціальності: 1) Економіка підприємства. 2) Бухгалтерський облік. 3) Об­робка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях. 4) Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5) Технічне обслуговування та ремонт побутової електронної техніки. 6) Обслуговування комп. та інтелектуальних систем і мереж.СУДНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

04211, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 2

(044) тел. 419-38-19

Спеціальності: 1) Монтаж і проектування суднових машин і механізмів. 2) Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв. 3) Судно­водіння. 4) Бухгалтерський облік.


КИЇВСЬКИЙ ТОПОГРАФІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

01113, м. Київ, вул. Дружківська, 6

(044) тел. 442-04-05, 442-02-83, 442-02-22

Спеціальності: 1) Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання. 2) Картографічні роботи. 3) Землевпорядкування.


РЖИЩІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

09231, смт. Ржищів, вул. Воровського, 1

(04473) тел. 2-32-49, 2-11-71, 2-32-45; факс 2-13-30

Спеціальності: 1) Будівництво та експлуатація будівель і споруд (ліцензований обсяг прийому — 100 осіб; т.н.: на базі 9 кл. — 3 роки 6 міс., на базі 11 кл. — 2 роки 6 міс. (ДФН і ЗФН)). 2) Економіка підприємства (125 осіб; т.н.: на базі 9 кл. — 2 роки 10 міс., на базі 11 кл. — 1 рік 10 міс. (ДФН і ЗФН)).

Місця: 75% безкоштовних. Вартість навчання: 420-840 грн. рік. Провадиться набір на навчання в платні групи до 15 листопада. Факультативно вив­чається курс автосправи (категорія "В"). Особи, не атестовані з укр. мови, складають іспит з рос. мови (диктант).


РЖИЩІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

09230, м. Ржищів, вул. Шевченка, 9

(04473) тел. 2-14-66

На базі 9 кл. Т.н. — 3 роки 10 міс.

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Педагогічна освіта: початкове навчання (молодший спеціаліст; вчитель початкових класів); трудове навчання (молодший спец­іаліст; вчитель трудового навчання; основи інформатики й основи підприємства); про­фесійне навчання (за фахом підготовки) (молодший спеціаліст; майстер виробничого ка­вчання; технік-будівельник, з отриманням додаткового освітньо-кваліфікаційного рівня - кваліфікований робітник за наступними професіями: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр будівельний, столяр будівельний, тесляр, муляр). 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік (молодший спеціаліст; т.н. — 2 роки 10 міс.; бухгалтер). 3) Комп'ютерні науки: програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем (молодший спеціаліст; технік-програміст).

На базі II кл або професійно-технічної освіти будівельного профілю.

Напрями і спеціальності: 1) Педагогічна освіта: професійне навчання (майстер виробничого навчання; технік-будівельник; т.н. — 1 рік 10 міс.). 2) Економіка і підприємництво: бухгалтерський облік (бухгалтер; т.н. — 1 рік 10 міс.).

Навчання за держзамовленням та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

ДФН. ЗФН. ("Економіка і підприємництво"). Випускники технікуму можуть продовжити навчання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, Київському Національному університеті будівництва та архітектури, Черкаському інженерно-технологічному інституті за скороченим т.н.

Технікум має гуртожиток і їдальню.


БОЯРСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

08152, м. Боярка-2

(04498) тел. 3-53-89, 3-51-69, 4-68-12

Спеціальності: 1) Агрономія (захист рослин). 2) Землевпорядкування (правове регулювання майнових і земельних відносин). 3) Прикладна екологія. 4) Зелене будівництво та садово-паркове господарство.5) Лісове господарство. 6) Організація виробництва (аграрний менеджмент).

Місця: 70% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 1000-1100 грн. (ДФН); 500-600 грн. (ЗФН).

Вступні іспити: "Агрономія", "Прикладна екологія" – диктант, біологія; інші спеціальності – диктант, математика.

ЗФН готує на базі 11 кл. молодших спеціалістів із спеціальностей: землевпорядкування; агрономія; організація виробництва; прикладна екологія. Навчальні плани технікуму адаптовані до навчальних планів Національного аграрного університету, що дає можливість випускникам технікуму продовжувати навчання в НАУ за терміном, скороченим на 1-2 роки.

Тел. для довідок: (04498) 3-53-89.


МАСЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ ім. П.Х. ГАРКАВОГО

08850, Миронівський р-н., м. Маслівка

(04474) тел. 3-33-84

ДФН.

Спеціальності: 1) Агрономія (на базі 9 та 11 кл.). 2) Зоотехнія (спеціалізація: зооветеринарія; на базі 9 кл.). 3) Організація і технологія ведення фермерського господарства (кваліфікація: технолог-організатор сільськогосподарського виробництва; на базі 11 кл.). 4) Організація виробництва (кваліфікація: менеджер; на базі 9 та 11 кл.). 5) Фінанси (кваліфікація: бухгалтер-фінансист; на базі 9 та 11 кл.).

ЗФН. На базі 11 кл.

Спеціальності: 1) Агрономія. 2) Організація виробництва. 3) Організація ведення фермерського господарства.

Місця: 61,4% безкоштовних. Вартість навчання: 600 грн. за рік.

Вступні іспити: укр. мова (диктант) - на всі спеціальності; математика (усно) – на базі 9 кл.; хімія (усно) – на базі 11 кл.; математика (усно) – "Організація виробництва", "Фінанси".

Студенти мають можливість додаткового оволодіння робітничими професіями: овочівник; квітник; оператор із штучного осіменіння тварин і птиці; бджоляр; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Працюють курси водіїв категорії "В" і "С". Тел. для довідок: (04474) 3-33-84.ТЕХНІКУМ М'ЯСНОЇ І МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

09117, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 25/2

(04463) тел. 5-35-67, 5-15-46

E-mail: mcollege@magnus.kiev.ua

Web-site: www.mcollege.magnus.kiev.ua

Спеціальності: 1) Комерційна діяльність. 2) Фінанси. 3) Монтаж і експлуатація холодильно-компресорних і кріогенних установок. 4) Ветеринарна медицина. 5) Виробництво м’ясних продуктів. 6) Виробництво молочних продуктів.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання за рік: 800-1200 грн. – ДФН; 400-500 грн. – ЗФН.

ДФН. ЗФН. ОЗФН. Екстернат. вступні іспити: українська мова, математика – комерційна діяльність, фінанси, монтаж і експлуатація холодильно-компресорних і кріогенних установок; українська мова, біологія – ветеринарна медицина; українська мова, хімія - виробництво м’ясних продуктів, виробництво молочних продуктів. Здійснюється перепідготовка із спеціальності "Виробництво м’ясних продуктів". Діють курси "Оператор комп’ютерного набору", курси англійської мови. В липні працюють ПК до вступу в технікум. Всі іногородні забезпечуються гуртожитком. Тел. для довідок: (04463) 5-35-67.


КИЇВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 15

(044) тел. 290-76-92

Спеціальності: 1) Народна художня творчість. 2) Бібліотечна справа.


КИЇВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

01125, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 16

(044) тел. 483-11-81

Спеціальності: 1) Сестринська справа. 2) Лікувальна справа. 3) Фармація.


КИЇВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 3

02096, м. Київ, вул. Привокзальна, 14/2

(044) тел. 556-15-45

Спеціальності: 1) Сестринська справа. 2) Акушерська справа.


КИЇВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. Р.М. ГЛІЄРА

01032, м. Київ, вул. Привокзальна, 14/2

(044) тел. 244-32-62; тел./факс 244-32-68

Спеціалізації І і ІІ рівня акредитації: 1) Фортепіано. 2) Оркестрові струнні інструменти. 3) Оркестрові духові та ударні інструменти. 4) Народні інструменти. 5) Співи. 6) Хорове диригування. 7) Теорія музики. 8) Музичне мистецтво естради.

Спеціалізації ІІІ рівня акредитації: 1) Музикознавство. 2) Музичне мистецтво естради.

Місця: 80% безкоштовних. Вартість навчання: 2000 грн. семестр.


КИЇВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

03112 ,м .Київ, вул. Шамрила, 4

(044) тел. 446-03-09, 446-94-70, 446-94-40

спеціальність: Хореографія.

Прийом до 5-го класу (вік 10-11 років) у червні. Термін навчання 8 років.


БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

09113, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 240

(04463) тел. 4-12-27

Спеціальності: 1) Лікувальна справа (фельдшер). 2) акушерська справа (акушерка). 3) Сестринська справа (медична сестра). 4) Стоматологія ортопедична (зубний технік).

Місця: 51% безкоштовних. Вартість навчання за семестр: 700 грн.; "Стоматологія ортопедична" – 900 грн.

Вступні іспити: укр. мова (диктант), біологія (усно), на спеціальність "Стоматологія ортопедична" додатковий іспит зі спеціальності – ліплення, різьблення.

Студенти забезпечуються гуртожитком. Працюють предметні гуртки, спортивні секції. Тел. для довідок: (04463) 4-12-27


ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

09107, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37

(04463) тел. 5-12-40, 5-04-41

Напрями підготовки і спеціальності: Педагогічна освіта: соціальна педагогіка; ПМСО. Образотворче мистецтво; початкове навчання; початкове навчання (додаткова кваліфікація – вчитель англ. мови в початкових класах); початкове навчання (додаткова кваліфікація – організатор спортивних секцій та клубів).

Місця: 47% безкоштовних. Вартість навчання: 900-1300 грн. за рік.

Вступні іспити: "Соціальна педагогіка" — диктант і біологія; "Образотворче мистецтво" — диктант і малюнок; "Початкове навчання" — диктант і математика; "Почат­кове навчання та англ. мова" — диктант та англ. мова; "Початкове навчання та органі­затор спортивних секцій та клубів" — диктант і фізична культура.

Тел. для довідок: (04463) 5-04-41.


МАКАРІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

08000, м. Макарів, вул. Ілліча, 19

(04478) тел. 5-13-73

Спеціальності: 1) Лікувальна справа. 2) Сестринська справа.


ОБУХІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

08720, Обухівський р-н, м. Українка, вул. З в'язку, 4

(04472) тел. 2-16-69

Спеціальності: 1) Лікувальна справа. 2) Сестринська справа. Працюють курси масажистів. На базі училища відкрито відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом по спеціальності "Менеджер медицини та фармації", де випускники можуть продовжувати навчання за III рівнем акредитації.


ЧОРНОБИЛЬСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

07700, м. Яготин, вул. Незалежності, 71

(04475) тел. 5-48-42, 5-48-61

Відділення і спеціальності: 1) Лікувальна справа: лікувальна справа. 2) Сестринська справа: сестринська справа.

Місця: 50% безкоштовних. Вартість навчання: 700 грн. за семестр. Вступні іспити: укр. мова (диктант), біологія (усно). Діють ПК. Тел. для довідок (04475) 5-48-42.


СТРІТІВСЬКА ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА КОБЗАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

09212, Кагарлицький р-н, с. Стрітівка

(04473) тел. 7-12-38, 7-12-85

Напрям підготовки і спеціальність: Музичне мистецтво: музичне виховання (кваліфікація: вчитель музики та кобзарського мистецтва, музичний керівник).

Вступні іспити: укр. мова (диктант), історія України (співбесіда), прослуховування музичних здібностей.

Приймаються тільки юнаки. Навчання безкоштовне тільки за держзамовленням. Безкоштовне харчування, оплата за гуртожиток — 10 грн. за місяць. Школа має ПВ: після 7-го класу — 2 роки, після 8-го класу — 1 рік. Тел. для довідок: (04473) 7-12-85.


Недержавні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації


АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВА КРАСИ

02121, м. Київ, вул. Вакуленчука, 1

(044) 560-22-21, 560-15-67

Е-таіl: kiskz@ukrtel.сот

Спеціальності: 1) Перукар-модельєр. 2) Візажист-стиліст.

Місця: 100% платних. Вартість навчання за семестр: 1345 грн. (ДФН), 673 грн. (ЗФН). Вступні іспити: тестування.

Курсове навчання.

Спеціальності: 1) Перукар широкого профілю. 2) Косметолог-візажист. 3) Візажист-стиліст. 4) Сучасний манікюр, педикюр. Можливе індивідуальне навчання.

Тел для довідок: (044) 560-22-21.


КОЛЕДЖ "БАКАЛЯР"

01601, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, к.1.9

(044) тел./факс 461-92-00, 461-79-07

Е-таіl: bakalyar@dcnit.icfcst.kiev.ua

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Право: правознавство. 2) Економіка і підприємництво: фінанси; бухгалтерський облік. 3) Менеджмент: організація виробництва.

Міста: 100% платних. Вартість навчання зарік: 2400 грн. — ДФН; 1440грн. — ЗФН.

Вступні іспити: диктант, правознавство — право; диктант, математика — економі­ка і підприємництво; диктант, економіка — менеджмент. Здійснюється забезпечення навчально-методичною літературою. Надається гуртожиток. Працюють ПК.

Тел. для довідок: (044) 461-79-07.


МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДИЗАЙНУ

03037, м. Київ, вул. Освіти, 5

(044) тел. 241-55-00

Відділення і спеціалізації: 1) Дизайну: дизайн інтер'єру; дизайн реклами; дизайн меблів; дизайн одягу та аксесуарів; дизайн взуття; дизайн стилю. 2) Перукарське мистецтво та декоративна косметика: дизайн зачісок та макіяжу.

Місця: 60% платних; 40% пільгових. Вартість навчання: від 25 до 100 у .о. на місяць.

Існує система знижок.

Т.н.: 3 роки — молодший спеціаліст, 4 роки — бакалавр (ДФН та ВФН на базі 9 та П кл.); 4 роки 5 міс. — ЗФН; ПК — 1, 2, 3 тижні (інтенсивне навчання для абітурієнтів).

Вступні іспити: екзамен-тестування на виявлення у абітурієнта рівня фантазій­ного сприйняття навколишнього світу та здібностей до дизайну.

Видається диплом державного зразка. В програмі навчання з усіх спеціальностей — комп'ютерна графіка, моделювання, а також багато декоративно-ужиткових технік: вітраж, батик, фреска, текстильний дизайн, ниткова графіка, гобілен, гравюра, екслібріс, паперопластика, техніка "бакаллайя". Починаючи з І курсу навчання, елітна практика на ТV, виконання живих проектів від реальних замовників. Працевлаштування. Найк­ращі студенти коледжу відпрацьовують майстерність на конкурсах "Таврійські ігри", "Слов'янський базар", "Перлини сезону", "Шлягер року", "Сезони мод", "Експо-Стиль", "Сукня року", чемпіонатах, конкурсах, семінарах. Курсова підготовка (професійні кур­си художнього моделювання та дизайну, професійний диплом, ціна договірна, ВФН, т.н. — 11 міс.) за спеціальностями: конструктор-закрійник (модельєр); інтер'єр; перу­карське мистецтво, стилістика, візаж, грим; фітодизайн, флористика; АРТ-дизайн фо­тографії. "Дизайн-студія" — для дітей старшого шкільного віку, надає середню худож­ню освіту (свідоцтво), готує для вступу до коледжу. Випускники студії зараховуються до коледжу без вступних іспитів.

Тел. для довідок: (044) 241-55-00.


ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 12/14

(044) тел. 245-65-97, 246-д9-92

Спеціальність: Правознавство.


БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

09100, м. Біла Церква, 2-й Комсомольський прав., 42;

бульв. 1-го Травня, 13-а

(04463) тел. 9-66-80

E-mail: info@magnus.kiev.ua; Web-site: www.vmurol.com.ua

Спеціальності: правознавство; фінанси; соціальна робота; документознавство та інформаційна діяльність.

Місця: 100% платних. Вартість навчання: 600-1400 грн. за семестр.

Вступні іспити: тестування з укр. мови, історії України та профілюючого предме­ту: математики ("Фінанси"), основ права ("Правознавство"), укр. літ. ("Соціальна робо­та").

Діє ПВ (280 грн. за навчальний рік). Працюють 2-місячні курси "Користувач персонального комп'ютера" (80 грн. за місяць). Тел. для довідок: (04463) 9-66-80.


МІЖРАЙОННА БЛАГОДІЙНА МЕДИЧНА ШКОЛА ПРИ ДАРНИЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ОБ'ЄДНАННІ

02175, м. Київ, Харківське шосе, 121

(044) тел. 560-82-16, 560-88-28

Спеціальності: 1) Сестринська справа (медична сестра). 2) Стоматологія ортопе­дична (зубний технік).

Місця: 100% платних. Вартість навчання: за домовленістю.

Окрім обов'язкових для медичних училищ програм, студенти спецгруп опанову­ють спеціальний обов'язковий мінімум для роботи в Німеччині та англомовних краї­нах. Диплом державного зразка. Працюють факультативи з масажу, металокераміки; стоматологічний та косметичний кабінети.


Вищі навчальні заклади СБУ


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

03022, м. Київ, вул. Трутенка, 22

(044) тел. 228-95-64, 228-95-46

Факультет і спеціальність: Очної п'ятирічної підготовки оперативних співробітників: правознавство.

Місця: 100% безкоштовних. З питань направлення на навчання звертатись в регіо­нальні органи Служби безпеки України.


Вищі навчальні заклади Міністерства оборони України


ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

03117, м. Київ, вул. Глушкова, 2, корп. 8

(044) тел. 266-03-58

Напрям підготовки: 1) Фінанси. 2) Переклад. 3) Топографія. 4) Психологія.


ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

03056, м. Київ, вул. Дашавська, 5

(044) тел. 241-86-31

Напрям підготовки: Спеціальний зв'язок.


КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

01015, м. Київ, вул. Московська, 45/1

(044) тел. 290-59-67, 291-23-60

Напрями підготовки: 1) Війська зв'язку. 2) АСУ військ. 3) Математичне забезпе­чення.


ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

01057, м. Київ, просп .Перемоги, 34

(044) тел. 243-15-38

Напрями підготовки: 1) Медицина. 2) Фармація.


ФАКУЛЬТЕТ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

01058, м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1

(044) тел. 483-32-43

Напрям підготовки: Будівництво та експлуатація аеродромів.


Вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

03035, м. Київ, Солом'янська площа, 1

(044) тел. 271-90-01, 245-94-91

Напрям підготовки і спеціальності: Право: правознавство; управління у сфері правопорядку.


КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

02121, м. Київ, вул. Колекторна, 4

(044) тел. 563-99-64, 563-98-71

Факультети і спеціальності: 1) Внутрішніх військ: правознавство. 2) Госпрозрахункового навчання: правознавство; психологія. 3) Психологічний: психологія. 4) Юридичний: правознавство; правоохоронна діяльність.