КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

(044) тел. тел. 221-32-20; факс 220-83-91

E-mail: root@univ.kiev.ua; Web-site: http://www.univ.kiev.ua

Факультети і спеціальності: 1) Біологічний: біологія; мікробіологія та вірусологія біохімія; біофізика; зоологія; ботаніка; фізіологія; генетика. 2) Географічний: географія; економічна і соціальна географія; метеорологія; гідрологія та гідрохімія; картографія. 3) Геологічний: геологія; гідрогеологія, геохімія і мінералогія; геофізика. 4) Економічний: економічна теорія; економіка підприємства; облік і аудит; фінанси; банківська справа; економічна кібернетика; менеджмент організацій; адміністративний менеджмент; міжнародна економіка, 5) Кібернетики: інформатика; соціальна інформатика; прикладна математика. 6) Механіко-математичний: математика; механіка; статистика. 7) Радіофізичний: радіофізика і електроніка. 8) Фізичний: фізика; астрономія; фізика твердого тіла; фізика ядра та елементарних частинок; лазерна та оптико-електронна техніка. 9) Хімічний: хімія. 10) Історичний: історія; етнологія; архівознавство. 11) Соціології та психології: соціологія; соціальна робота; психологія. 12) Філософський: філософія; релігієзнавство; політологія. 13) Юридичний: правознавство. 14) Підготовчий ф-т. 15) Інститут міжнародних відносин: міжнародне право; міжнародні відносини; міжнародні економічні відносини; міжнародна інформація; міжнародний менеджмент. 16) Інститут журналістики: журналістика; видавнича справа та редагування. 17) Інститут філології: укр. мова і літ.; фольклористика; літературна творчість (з поглибленим вивченням іноземної мови); класична філологія; польська, болгарська, хорватська мови і літ.; російська мова і літ. (з поглибленим вивченням другої іноз. мови); англ., нім., фр., ісп. мови і літ.; перекладач англ., нім., фр., ісп. мови; арабська, перська, узбецька, китайська, японська мови і ЛІТ. 18) Військовий інститут: фінанси; картографія; переклад; правознавство; радіотехніка; бухгалтерський облік і аудит; психологія. 19) Інститут післядипломної освіти: фінанси; облік і аудит; правознавство; психологія.

ДФН. ЗФН. Навчання за держзамовленням і на контрактній основі. Вартість навчання за рік: 4060-16230 грн.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — це багатогалузевий навчально-науковий комплект який об'єднує 14 факультетів, 5 навчальних інститутів. В університеті за 63 спеціальностями та 157 спеціальностями навчаються понад 18 тисяч студентів, 1600 аспірантів. Навчальний процес в університеті здійснюється 158 кафедрами, на яких працюють 1832 фахівці, понад 82% викладачів мають вчені ступені і звання, майже 20% викладачів — доктори наук, професори, близько 100 серед них — працівники Національної Академії Наук.