ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

Офіційна інформація надана ВНЗ

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

(03422) тел. 4-22-64, 4-24-53

E-mail: admin@ifdtung.if.ua; Web-site: www.ifdtung.if.ua

Факультети і спеціальності: 1 ) Автоматизації та комп'ютерних наук: системи Управління і автоматики; автоматизоване управління технологічними процесами; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп'ютерні системи та мережі. 2) Газо-нафтопромисловий: видобування нафти і газу; буріння. 3) Геологорозвідувальний: геологія нафти і газу; геофізика. 4) Економіки та менеджменту: облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент організацій. 5) Електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій: прилади та системи неруйнівного контролю; метрологія та вимірювальна техніка; електротехнічні системи електроспоживання. 6) Інженерно-екологічний: екологія та охорона навколишнього середовища; геодезія; землевпорядкування та кадастр. 7) Механіко-технологічний: технологія машинобудування; технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій, 8) Механічний: обладнання нафтових і газових промислів; автомобілі та автомобільне господарство. 9) Нафтогазопроводів: газонафтопроводи та газонафтосховища. 10) Управління та інформаційної діяльності: документознавство та інформаційну діяльність.

Місця: 56% безкоштовних. Вартість навчання: 2500-3150 грн. рік.

ДФН. ЗФН. Екстернат.

Діють ПК.

Функціонують військова кафедра, інститути гуманітарної та фундаментальної підготовки. Університет готує на базі вищої освіти магістрів державного управління. Інститут післядипломної освіти забезпечує перепідготовку та підвищення кваліфікації керівник кадрів і спеціалістів. Діють аспірантура (23 спеціальності) та докторантура (6 спеціальностей).

Створено нафтогазовий науково-технологічний парк ("Технопарк"), орган по сертифікації персоналу нафтогазової галузі.