ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58

(0622) тел. 91-08-89

Факультети і спеціальності: 1) Геотехнологій і управління виробництвом: розробка родовищ корисних копалин (спеціалізації: фізичні процеси гірничого виробництва; охорона праці в гірничому виробництві); розробка родовищ корисних копалин (прискорена підготовка); екологія і охорона навколишнього середовища (спеціалізація: екологія в гірничій справі); комп'ютерний еколого-економічний моніторинг; менеджмент організацій з одержанням другої спеціальності "Розробка родовищ корисних копалин" і поглибленим вивченням англ. мови; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціалізація: базові галузі промисловості); менеджмент організацій (спеціалізація: менеджмент організацій природоохоронної діяльності). 2) Гірничо-геологічний: геологія (спеціалізація: геологічна зйомка, пошук і розвідка); екологія і охорона навколишнього середовища (спеціалізація: екологічна геологія); геодезія; землевпорядкування і кадастр; інформаційні управляючі системи та технології (спеціалізація: геоінформаційні системи та технології); шахтне і підземне будівництво; менеджмент організацій з одержанням другої спеціальності "Шахтне і підземне будівництво"; буріння (спеціалізація: технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин); маркшейдерська справа. 3) Енергомеханіки і автоматизації: гідравлічні і пневматичні машини; гірниче обладнання (спеціалізації: енергомеханічні комплекси гірничого і гірничо-збагачувального обладнання; енергомеханічні комплекси гірничого і гірничо-збагачувального обладнання (прискорена підготовка)); підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та устаткування; збагачення корисних копалин; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (прискорена підготовка); електромеханічне обладнання енергоємних виробництв з одержанням другої спеціальності "Менеджмент організацій"; автоматизоване управління технологічними процесами; автоматизоване управління технологічними процесами (прискорена підготовка). 4) Механічний: технологія машинобудування; технологія машинобудування (прискорена підготовка); металорізальні верстати та системи; металургійне обладнання. 5) Фізико-металургійний: прикладне матеріалознавство; металознавство; екологія і охорона навколишнього середовища (спеціалізація: екологія металургії); металургія чорних металів; обробка металів тиском; промислова теплотехніка; термічна обробка металів; теплоенергетика; теплоенергетика (прискорена підготовка); теплоенергетика з одночасним одержанням другої спеціальності "Менеджмент організацій" (спеціалізація: теплоенергетика); теплові електричні станції. 6) Екології! хімічної технології: екологія і охорона навколишнього середовища (спеціалізація: екологія хімічних виробництв); обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів; хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; хімічна технологія високомолекулярних сполук. 7) Електротехнічний: електричні станції; електричні системи і мережі; електричні системи і мережі (прискорена підготовка); електротехнічні системи електроспоживання; електромеханічні системи автоматизації і електропривод; електромеханічні системи автоматизації і електропривод (прискорена підготовка). 8) Обчислювальної техніки і інформатики: економічна кібернетика; програмне забезпечення автоматизованих систем; комп'ютерні системи і мережі; системне програмування. 9) Комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики: інформаційні управляючі системи і технології; електронні системи; наукові, аналітичні, екологічні прилади і системи; системи управління і автоматики; телекомунікаційні системи і мережі; спеціалізовані комп'ютерні системи (спеціалізація: комп'ютерні системи діагностики в медицині і техніці). 10) Економіки і менеджменту: економічна теорія; міжнародна економіка; фінанси; облік і аудит; економіка підприємства (спеціалізації: гірнича промисловість; маркетинг підприємств); менеджмент організацій (спеціалізація: організаційно-економічне і правове забезпечення діяльності підприємств); менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Місця: 55% безкоштовних. Вартість навчання: цільова підготовка — 300 грн. рік, повна оплата — 600-1100 грн. семестр (факультет геотехнологій і управління виробництвом); цільова підготовка — 220 грн. рік, повна оплата — 700 грн. семестр (гірничо-геологічний факультет); цільова підготовка — 250 грн. рік, повна оплата — 600-650 грн. семестр (факультет енергомеханіки і автоматизації); цільова підготовка — 1000 грн. все навчання, повна оплата — 800 грн. семестр (механічний факультет); цільова підготовка — 300 грн. рік, повна оплата — 800-900 грн. семестр (фізико-металургійний факультет); цільова підготовка — 200 грн. рік, повна оплата — 850 грн. семестр (факультет екології і хімічної технології); цільова підготовка — 1250 грн. все навчання, повна оплата — 600-900 грн. семестр (електротехнічний факультет); цільова підготовка — 2050 грн. все навчання, повна оплата — 1200 грн. семестр (факультет обчислювальної техніки і інформатики); цільова підготовка — 1920 грн. все навчання, повна оплата — 1225 грн. семестр (факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики); цільова підготовка — 2000 грн. все навчання, повна оплата — 1000-1400 грн. семестр (факультет економіки і менеджменту). 350-500 грн. семестр (ЗФН).

ДФН. ЗФН. Екст. з більшості спеціальностей. Військова кафедра. Перепідг. Підв. кваліфікації. Діють ПК.