Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання

 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.
  ПРО ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВНЗ УКРАЇНИ

     На перший курс вищих навчальних закладів України приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну загальну середню освіту. Особи з базовою загальною середньою освітою мають право вступати на перший курс вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Особи мають право одночасного вступу до декількох вищих навчальних закладів (подання документів, участь у вступних випробуваннях та зарахуванні) на конкурсній основі.

  Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах.

     Прийом до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації (університетів, академій, консерваторій, інститутів та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  - бакалавр;
  - спеціаліст, магістр.
     Прийом до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледжів, технікумів, училищ та прирівняних до них закладів) здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  - молодший спеціаліст;
  - бакалавр.
     Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах проводиться:
  - за рахунок державного бюджету (безкоштовне навчання);
  - за рахунок юридичних, фізичних осіб (платне навчання - за контрактом).
     Цільовий прийом організовується відповідно до Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" і постанови "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості".
     У Правилах прийому вищого навчального закладу незалежно від конкурсної ситуації при вступі на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть визначатися особливі умови вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування тощо). Ці особливі умови випробувань установлюються для осіб, які досягли високих успіхів у навчанні.
     Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу.
     Зараховуються до вищого навчального закладу без вступних випробувань учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профілюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад.
     Зараховуються до вищого навчального закладу за наслідками співбесіди:
  - особи, яким надане таке право Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
  - призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профілюючим є випробування з предмета, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів.
     Зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок:
  - особи, яким Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
  - діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
  - інваліди І та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
  - особи, яким Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
  - діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями.

  ДОРОГИЙ ДРУЖЕ!

  Рекомендуємо заздалегідь звернутися у приймальну комісію обраного навчального закладу. Там ти дізнаєшся:
  * терміни подачі необхідних документів;
  * перелік необхідних документів;
  * терміни проходження вступних співбесід;
  * терміни здачі вступних іспитів;
  * перелік вступних іспитів і форми їх проведення;
  * порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
  * порядок зарахування вступників, які закінчили підготовче відділення;
  * порядок зарахування вступників, які мають пільги;
  * порядок проходження медкомісії для вступників на спеціальності, які потребують спеціального медичного відбору.
  Ось речі, які ти повинен знати:
  1. За умовами прийому, якщо ти одночасно проходиш вступні випробування у кілька навчальних закладів, то у п'ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку рекомендованих до зарахування ти зобов'язаний подати до приймальної комісії оригінал документа про освіту.
  2. Але у деяких ВНЗ його краще подати до приймальної комісії відразу після успішної здачі співбесіди чи іспитів, бо перевага при зарахуванні надається тим вступникам, які вже здали оригінали документів про освіту!
  3. Прослідкуй, щоб секретар приймальної комісії у твоїй присутності зробив відмітку у твоїй особовій справі про те, що здано саме оригінал.
  4. Деякі престижні вищі навчальні заклади можуть встановлювати свої терміни прийому документів і здачі вступних випробувань.
  5. Як правило, за один день до початку вступних співбесід або іспитів необхідно отримати в приймальній комісії екзаменаційний листок.
  6. Вступна співбесіда у більшості ВНЗ проходить у вигляді розгорнутого письмового тестування із завданнями, які охоплюють весь програмовий матеріал з даного предмета і можуть містити як теоретичні, так і практичні завдання.
  7. Потрібно уміти здавати співбесіди і екзамени! На вступних випробуваннях ти повинен показати екзаменаторові все, що знаєш по даному питанню додатково .
  8. Велике значення для екзаменатора при оцінюванні роботи вступника може мати хід думки. Тому обов'язково здавай всі чернетки і навіть незакінчені повністю завдання.
  9. Може існувати багато нюансів, про які необхідно дізнатися заздалегідь, щоб бути допущеним до іспитів чи співбесіди у даному ВНЗ. Якщо є можливість, звертайся особисто до приймальної комісії і уточнюй терміни подачі документів та вступних випробувань.

   
  Последние Новости