Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання

 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.  ПРОГРАМА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

  1. Найдавніші часи. Початки людської цивілізації на території України
  Хронологічні рамки давньої історії України, її періодизація. Джерела вивчення. Поняття археологічної культури.
  Заселення території сучасної України. Палеоліт та мезоліт. Стоянки первісних людей. Людина сучасного типу. Форми соціальної організації. Виникнення скотарства, землеробства і ремісництва. Зародження перших релігійних уявлень і мистецтва.
  Трипільська культура. Неоліт та енеоліт. Прабатьківщина, розселення, господарство і побут трипільців. Релігійні уявлення та розвиток мистецтв. Землероби та скотарі доби бронзи.
  Виникнення найдавніших великих племінних союзів та рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку (IX ст. до н. е. - IV ст. н. е.). Кімерійці. Скіфи. Сармати. Походження та розселення. Заняття і матеріальна культура. Суспільне життя. Характерні риси релігії та мистецтва.
  Античні міста-колонії в Північному Причорномор'ї. Причини грецької колонізації Північного Причорномор'я. Найдавніші міста-колонії. Боспорське царство. Населення. Господарське життя. Політичний устрій і духовне життя. Римський період в історії Північного Причорномор'я.
  Походження та розселення слов'ян. Речові та писемні відомості про слов'ян. Анти. Господарство. Побут, звичаї та вірування. Релігія. Відносини з сусідніми народами.
  Германські племена на території сучасної України. Велике переселення народів (IV-VI ст.). Гуни. Авари.
  2. Київська Русь
  Українські землі у додержавний період. Розселення слов'янських племен - предків українців. Виникнення перших державних утворень у Середньому Подніпров'ї. Союзи племен. Основи господарського життя: рільництво, скотарство, розвиток ремесел і торгівлі. Заснування і розвиток Києва та інших міст. Князь Кий.
  Становлення держави з центром у Києві. Зміни в соціально-економічному та політичному устрої. Зародження земельної аристократії. Утворення держави з центром у Києві. Князі Дір і Аскольд. Початок поширення християнства на Русі. Перший похід на Візантію. Держава за часів Олега. Доба князя Ігоря.
  Зміцнення Київської держави в середині X ст. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішньополітична діяльність. Поширення християнства на Русі. Правління князя Святослава. Війни з хозарами, болгарами, ясами (аланами) і касетами. Підкорення в'ятичів. Війни на Дунаї.
  Київська Русь за Володимира Великого. Початок правління. Реформи князя. Війни з кочівниками. Відносини з іноземними державами та зміцнення міжнародного авторитету Русі. Передумови та причини прийняття християнства в Київській державі. Хрещення Русі 988 р. Історичне значення запровадження християнства в Київській державі.
  Піднесення Київської Русі за Ярослава Мудрого. Міжусобна боротьба після смерті Володимира Великого. Ярослав Мудрий та його внутрішня політика. Церковне життя. Митрополит Іларіон. Міжнародне становище Київської держави. Культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого. "Руська Правда".
  Соціальний устрій та господарське життя Київської Русі. Формування економічних і суспільних відносин. Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Аграрні відносини (вотчина, повинності селян, селянська громада та її функції).
  Київська Русь за Ярославичів. Боротьба за київський престол після смерті Ярослава Мудрого. "Правда Ярославичів". Любецький з'їзд 1097 р. Боротьба з половцями.
  Володимир Мономах. Прихід до влади Володимира Мономаха. Боротьба за об'єднання усіх київських земель. Міжнародне становище Київської Русі за князя Володимира. "Статут" Володимира Мономаха та його значення. Мстислав Володимирович.
  Політична роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської Русі. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Зруйнування Києва Андрієм Боголюбським.
  Культура Київської Русі. Усна народна творчість. Освіта і знання. Літописання ("Повість минулих літ", "Київський літопис"). Література ("Слово про закон і благодать", "Слово о полку Ігоревім", "Повчання дітям Володимира Мономаха"). Архітектура й живопис. Музика.
  Роль і місце Київської Русі в історії Європи.
  Боротьба проти монголо-татарських завойовників. Битва на р. Калці 1223 р. Вторгнення орд хана Батия і знищення Києва. Розорення Галицько-Волинського князі-всва та інших земель. 3. Галицько-Волинська держава - правонаступник Київської Русі
  Утворення Галицько-Волинського князівства. Волинське і Галицьке князівства у другій половині XII ст. Ярослав Осмомисл. Роман Мстиславович. Об'єднання Галицького й Волинського князівств в одну державу. Поширення влади на Київ та інші українські землі. Боротьба з боярами. Взаємовідносини з Польщею.
  Данило Галицький. Боротьба за Галицьку землю після смерті Романа Мсти-славича. Початок князювання в Галичі Данила Романовича. Монголо-татарська навала і відбудова князівства. Війни з Угорщиною і Польщею. Міжнародна політика Галицько-Волинського князівства. Відносини із Золотою Ордою. Коронація та останні роки правління Данила Галицького. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича. Занепад князівства.
  Культура Галицько-Волинської держави. Усна народна творчість. Освіта і писемність. Літописання. Галицько-Волинський літопис. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут.
  4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав
  Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського. Встановлення влади литовських князів над Волинню, Чернігово-Сіверською землею, Поділлям, Київщиною та Переяславщиною. Характер Литовсько-руської держави. Політика князів Гедиміна та Ольгерда. Київське удільне князівство Володимира Ольгердовича.
  Польська експансія на українські землі наприкінці XIV ст. Перша спроба Казимира НІ приєднати до Польщі Галичину. Боярське правління в Галичині на чолі з Дмитром Дядьком. Встановлення польської влади в Галичині. Суперечки між Польщею та Угорщиною за галицькі землі. Ліквідація автономії Галичини у складі Польщі. Зміна адміністративно-територіального устрою та системи органів державного управління. Кревська унія 1385 р. Приєднання до Польщі Галичини (1387 р.).
  Політичне становище українських земель після Кревської унії. Великий князь литовський Вітовт і його політика. Участь українців в боротьбі з Тевтонським орденом. Грюнвальдська битва 1410р. Удільні українські князівства. Спроба збереження української державності. Волинь за Свидригайла Ольгердовича. Битва під Вількомиром 1435 р. Остаточна ліквідація Волинського та Київського князівств. Повстання М. Глинського 1508 р.
  Українські землі в складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави. Завоювання Закарпаття угорським королем Стефаном І. Українські володіння у Підкарпатті (Мукачівщина). Князь Федір Корятович. Включення Буковини й Покуття до складу Молдавського князівства. Перехід Молдавії у васальну залежність від Туреччини. Крим і українське Причорномор'я. Тмутараканське князівство і Таврія. Утворення Кримського ханства. Встановлення турецького протекторату. Входження Чернігово-Сіверщини до складу Великого князівства Литовського. Московсько-литовські війни XV - початку XVI ст. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.
  Соціальний устрій та господарське життя в Україні в XIV-XV ст. Соціальна та етнічна структури населення українських земель. Національні й соціальні рухи на українських землях. Етнічні процеси в Україні. Основні риси економічного життя. Українське село. Початок процесу закріпачення. Розвиток міст. Магдебурзьке право. Ремесла й торгівля.
  Культурне й церковне життя у другій половині XIV-XV ст. Умови та стан розвитку культури. Розвиток української мови. Усна народна творчість. Освіта й писемність. Літописання. Архітектура й містобудування. Живопис. Художні ремесла. Побут. Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства.
  5. Українські землі у складі Речі Посполитої
  Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XV - у першій половині XVI ст. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського. Соціальна структура українського суспільства. Церковне життя. Сільське господарство. Розвиток міст, ремесел і торгівлі. Експансія Польщі на українські землі.
  Люблінська унія та її вплив на подальшу долю українських земель. Передумови об'єднання Великого князівства Литовського й польського королівства. Укладення Люблінської унії, її основні положення та наслідки для України. Адміністративно-політичний устрій України у складі Речі Посполитої у другій половині XVI ст. Братства. Становище української православної церкви. Берестейська церковна унія 1596 р. та її наслідки. Петро Могила.
  6. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ - козацька республіка
  Причини виникнення українського козацтва. Українська колонізація Подніпров'я і Запоріжжя. Витоки та причини виникнення українського козацтва. Перші гетьмани. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї козаків. Поява перших Січей. Дмитро Вишневецький. Життя і побут козаків. Церква в житті козаків. Козацтво як явище світової історії.
  Запорізька Січ - козацька республіка. Передумови створення військової організації козацтва. Військове мистецтво. Запорізька Січ - державно-політичне утворення українського народу. Військово-політична організація Запорізької Січі. Місце Запорожжя в міжнародній політиці тогочасної Європи. Козацька символіка. Організація реєстрового козацтва.
  Боротьба українського козацтва з іноземними загарбниками. Турецько-татарські набіги на Україну та їхні наслідки. Боротьба козаків із нападами ординців. Самійло Кішка. Морські походи козаків. Козацький флот. П. Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Хотинська війна 1621 р.
  7. Козацько- селянські рухи в Україні наприкінці XVI - у 20-30-х роках XVII ст.
  Перші козацькі повстання 90-х років XVI ст. Наростання соціального протесту після унії 1569 р. Форми соціального протесту. Початок опришківства. Козацьке повстання 1591-1593 рр. під проводом К. Косинського. Козацька війна під керівництвом С. Наливайка: хід війни, причини поразки. Наслідки козацьких повстань 1591-1596 рр.
  Розгортання народної боротьби за національне визволення у 20-30-х роках XVII ст. Повстання 1625 р. під проводом М. Жмайла. Повстання 1630-1631 рр. під керівництвом Т. Федоровича (Трясила). Іван Сулима. Зруйнування Кодака. Козацьке повстання 1637-1639 рр. П. ьут, Я. Острянин (Остряниця), Д. Гуня. Значення козацьких повстань у розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу. 8. Культурне і церковне життя у XVI - першій половині XVII ст.
  Церковне життя. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення православної ієрархії. Й. Борецький. П. Могила та церковні реформи. Уніатська церква. Спроби церковного порозуміння. Реформаційні рухи на українських землях.
  Освіта і наука. Умови національно-культурного відродження в Україні. Розвиток української мови. Пересопницьке Євангеліє. Освіта. Стан шкільної освіти в Україні. Острозька академія. Братські школи. Створення Києво-Могилянської академії. Єзуїтські колегії. Перші шкільні підручники. Початок книгодрукування. Ш.Фіоль. Діяльність І. Федорова в Україні.
  Література, музика, архітектура, мистецтво. Розвиток полемічної літератури. Продовження традицій літописання (Короткий Київський, Густинський літописи тощо). Тогочасні жанри літератури. Зародження театру. Музика. Шкільна драма. Перші українські інтермедії. Вертеп. Усна народна творчість. Кобзарство. Церковний спів. Архітектура. Живопис. Книжкова мініатюра. Гравюра.
  9. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького
  Передумови та початок Національно-визвольної війни. Причини, характер і рушійні сили Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Підготовка до війни. Повстання на Січі. Початок дипломатичної діяльності гетьмана Б. Хмельницького. Народні рухи у Подніпров'ї. Початок збройної боротьби з Річчю Посполитою. Битви під Жовтими Водами і Корсунем.
  Розгортання Національно-визвольної боротьби в 1648-1649 рр. Наростання всенародної боротьби. Битва під Пилявцями. Похід Б. Хмельницького на Галичину. Облога Львова і Замостя. Вступ української армії до Києва. Програма розбудови Української держави. Відновлення воєнних дій у 1649 р. Облога Збаража. Зборівська битва. Зборівський мирний договір.
  Утворення Української козацької держави - Гетьманщини , її політико-адміністративний устрій. Роль гетьмана. Козацька рада. Козацька старшина. Генеральна військова канцелярія. Створення регулярної української армії. Сподвижники Б. Хмельницького. Економічна й соціальна політика. Місце України в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика.
  Воєнно-політичні події 1650-1653 рр. Відновлення воєнних дій проти Польщі. Берестецька битва 1651 р. Білоцерківський мирний договір 1651 р. Батозька битва 1652 р. Жванецька облога 1653 р. Молдавські походи. Внутрішнє і зовнішнє політичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р. Українсько-московський договір 1654 р. Продовження війни в 1654-1657 рр. Відносини між Гетьманщиною та Московською державою. Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654-1655 рр. Віленське перемир'я 1656 р. Підготовка українсько-шведсько-семигородського військово-політичного союзу. Дії корпусу А. Ждановича в Галичині та Польщі 1657 р. Смерть Б. Хмельницького. Історичне значення Національно-визвольної війни українського народу. Місце Б. Хмельницького в історії.
  10. Українські землі у другій половині XVII ст.
  Україна в роки правління гетьмана І. Виговського. Становище в Україні після смерті Б. Хмельницького. І. Виговський та основні напрями його державної політики. Корсунський договір 1657 р. між Гетьманщиною і Швецією. Гадяцький договір 1658р. Агресія московської держави проти України. Конотопська битва 1659р. Кінець гетьманства І. Виговського.
  Порушення територіальної цілісності України. Гетьманство Ю. Хмельницького. Переяславські статті 1659 р. Чуднівська кампанія та укладення нового українсько-польського союзу. Поділ Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну Україну. Обрання гетьманом П. Тетері. Боротьба старшинських угруповань за владу. Чорна рада 1663 р. в Ніжині. Гетьманство І. Брюховецького. Московські статті 1665 р. Андрусівське перемир'я 1667 р.
  Правобережжя та Лівобережжя в 60-80-х роках XVII ст. Епоха "Великої руїни" на Правобережжі. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П. Дорошенка на Правобережжі. Ліквідація самостійності Української Православної Церкви. Гетьманство Д. Многогрішного. Глухівські статті. Гетьманство І. Самойловича. Заходи гетьмана щодо реорганізації державного життя Лівобережної Гетьманщини. Військово-політичний союз П. Дорошенка з Туреччиною. Бучацький мирний договір 1672 р. Зречення гетьманства П. Дорошенком. Друге гетьманування Ю. Хмельницького. Чигиринські походи. Занепад Правобережної України. Бахчисарайський мирний договір 1681 р. "Вічний мир" 1686 р. Кримський похід 1687 р.
  Запорізька Січ у другій половині XVII ст. Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах із Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Визволення полонених з турецько-татарської неволі. Кошовий отаман І. Сірко. Політика московського уряду щодо Запорізької Січі. Економічне життя на Запоріжжі.
  Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст. Українська колонізація земель у верхів'ях Псла, Ворскли, Сіверського Дінця. Заснування і розвиток слобідських міст. Сільське господарство і поземельні відносини Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України. Соціальна структура населення. Розвиток ремесел, промислів, торгівлі. Зростання міст. Утворення слобідських полків та Бєлгородського адміністративного округу. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини.
  Українська культура другої половини XVII ст. Вплив русифікації та ополячення на духовний стан суспільства. Відтік інтелігенції в Росію. Освіта і наука. Київська академія. Єзуїтські та уніатські школи. Книгодрукування. Література. Полемічні твори "Розмова білоцерківська" та "Фундамент" Іоаникія Галятовського. Публіцистичний твір "Навіти", праця Нова міра старої віри" Лазаря Барановича. Історичні праці "Синопсис", "Хроніка з літописців стародавніх", "Літопис Самовидця". Усна народна творчість. "Козак Голота", "3_ажурилась Україна", "В Царграді на риночку", "Маруся Богуславка", "Втеча з турецької неволі". Ляльковий театр-вертеп і шкільний театр. Композитор Микола Дилецький і його "Граматика музикальна". Архітектура і образотворче мистецтво. 11. Українські землі наприкінці XVII - на початку XVIII ст.
  Українська держава за гетьманування І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р Основні напрями економічної, зовнішньополітичної та культурно-просвітницької діяльності І. Мазепи. Взаємини гетьмана і Запоріжжя. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. С. Палій. Ліквідація козацьких полків на Правобережжі. Національно-визвольне повстання 1702-1704 рр.
  Україна у Північній війні. Участь українських полків у воєнних діях на землях Московії, Прибалтики і Речі Посполитої. Похід Карла XII в Україну та перехід І. Мазепи на його бік. Укладення українсько-шведського договору. Приєднання запорожців на чолі з кошовим отаманом К. Гордієнком до Карла XII. Знищення Батурина московськими військами. Обрання гетьманом (. Скоропадського. Полтавська битва 1709 р. Зруйнування Чортомлицькоі Січі. І. Мазепа, його місце і роль в українському національно-визвольному русі.
  Гетьман П. Орлик та його Конституція України. Перша політична еміграція українців у Західну Європу. Обрання гетьманом України (у вигнанні) П. Орлика. Вироблення і прийняття "Пактів і Конституції прав і Вольностей Війська Запорозького" - першої Конституції України. Похід П. Орлика у Правобережну Україну. Прутський похід Петра І. Прутський мирний договір 1711 р. і його наслідки для України. Спроби П. Орлика утворити антимосковську коаліцію із західноєвропейських держав.
  Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Царський терор в Україні після Полтавської битви. Гетьман (. Скоропадський. Решетилів-ські статті 1709 р. Заходи Петра І, спрямовані на обмеження державних прав України і русифікації її населення; підрив економіки Гетьманщини. Перша Малоросійська колегія, її завдання та функції. Правління наказного гетьмана П. Полуботка. Боротьба козацької старшини за відновлення державних прав України. Зміцнення української державності за гетьманування Д. Апостола. "Рішительні пункти" 1728 р.
  12. Українські землі в середині й наприкінці XVIII ст.
  Ліквідація Гетьманщини. Тимчасове відновлення гетьманського правління. К. Ро-зумовський. Скасування Катериною II козацького устрою на Слобожанщині у 1765 р. Остаточна ліквідація гетьманства. Друга Малоросійська колегія. Скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні.
  Запорожжя у XVIII ст. Доля запорожців після Полтавської битви. Заснування Нової Січі. Втручання російського уряду у військово-політичне і господарське життя Січі. Зруйнування Запорізької Січі і загарбання її земель. Розправа російського уряду над козацькою старшиною. П. Калнишевський. Задунайська Січ. Бузьке козацьке військо. Військо вірних козаків (Чорноморське козацьке військо). Переселення козаків на Кубань.
  Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба в Україні в середині та у другій половині XVIII ст. Селянсько-козацькі виступи. Посилення національного та соціального гніту на Правобережжі та в західноукраїнських землях. Початок гайдамацького руху, його характер і рушійні сили. Повстання 1734 р. під проводом Верлана. Гайдамацьке повстання 1750 р. Опришківський рух. О. Довбуш. Коліївщина, її соціальне та політичне підґрунтя. М. Залізняк, І. Гонта.
  Загарбання Росією та Австрією Причорномор'я, Приазов'я, Правобережної та Західної України. Характер зовнішньої політики Російської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. та участь у ній українських козаків. Приєднання Криму до Росії. Участь Чорноморського козацького війська в російсько-турецькій війні 1787-1791 рр. Ясський мирний договір 1791 р. та його значення для України. Заселення Південної України. Заснування нових міст. Участь Росії та Австрії в поділах Польщі. Приєднання Київщини, Поділля, Брацлавщини й Волині. Включення Правобережжя в загальноімперську систему. Колоніальна політика російського царизму на Правобережній Україні. Захоплення Буковини Австрією.
  Українська культура XVIII ст. Особливості розвитку культури. Відтік представників інтелектуальної еліти з українських земель до Росії. Освіта і книгодрукування. Наука. Розвиток медицини й математики. Г. Сковорода. Літописи С. Величка, Г.Ґраб'янки. Література та усна народна творчість. Театр і музика. Архітектура. Живопис. 13. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.
  Загальна характеристика становища українських земель наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. Інтеграція українських земель до Російської та Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад. Національне життя та соціальне становище українського народу.
  Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин. Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. Наслідки Бухарестського мирного договору для України. Україна в російсько-французькій війні 1812 р. Місце України в російсько-турецькій війні 1828-1829 рр. Повернення частини запорожців з-за Дунаю та утворення Азовського козацького війська.
  Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні. Криза поміщицького господарства. Визрівання ринкових відносин. Початок промислового перевороту. Міста. Зростання морських портів. Розвиток внутрішньої торгівлі. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.
  Антикріпосницька боротьба в Україні. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка на Поділлі. "Київська козаччина", "У Таврію за волею".
  Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Поширення західноєвропейських революційних ідей в Україні. Масонство в Україні. Діяльність декабристів в Україні. Пропаганда вільнолюбних ідей у навчальних закладах. Польське повстання 1830-1831 рр. та Україна.
  Кирило-Мефодіївське братство. Національна ідея в суспільно-політичному русі першої половини XIX ст. Утворення і склад Кирило-Мефодіївського братства. "Книга буття українського народу" і "Статут слов'янського братства Св. Кирила і Мефодія".
  Вплив діяльності кирило-мефодіївців на розвиток українського національного руху.
  Соціально-економічне становище та антикріпосницька боротьба на захід - на українських землях у складі Австрійської імперії. Адміністративно-територіальний устрій та населення західноукраїнських земель. Характер політики австрійського уряду щодо українців. Реформи Марії-Терези та Йосифа II, їхня роль у розвитку економічного й суспільного життя Галичини та Буковини. Стан господарства і характер економічних відносин. Рух опришків. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті ("холерні бунти").
  Українське національне відродження в західноукраїнських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. Пробудження національного життя. Поширення української національної ідеї в середовищі греко-католицьких священиків. Поширення ідеї Просвітництва. "Руська трійця". Альманах "Русалка Дністрова".
  Революція 1848-1849 рр. в Австрійській імперії та український національно-визвольний рух. Розгортання революційних подій в Австрійській імперії. Скасування кріпосницької залежності селян і панщини. Пожвавлення культурно-освітнього руху. Вихід першої української газети "Зоря Галицька". Зародження українсько-польського протистояння в Галичині. Головна Руська Рада. "Галицько-руська матиця". "Руський собор". Українці у першому парламенті Австро-Угорщини. Революційні події на Буковині та в Закарпатті. Селянське повстання під проводом Л. Кобилиці. Львівське збройне повстання 1848 р. Поразка революції в Австрії. Придушення селянського руху. 14. Українська культура в першій половині XIX ст.
  Освіта. Наука. Відкриття університетів (Київ, Харків), ліцеїв та гімназій. М. Маркевич, М. Костомаров, М. Максимович, Т. Осиповський, М. Остроградський, І. Срезневський. Література і фольклор. Т. Шевченко, [. Котляревський, П. Куліш, Г. Квітка-Основ'яненко, П. Гулак-Артемовський, С. Гребінка. Кобзарі, бандуристи, лірники. Розвиток культури на західноукраїнських землях. М. Левицький, І. Могильницький, О. Духнович та ін. Українське мистецтво. Живопис.
  15. Україна в другій половині XIX ст.
  Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. Суспільний рух за проведення реформи. Основні законодавчі акти реформи. Особливості і наслідки реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в Україні. Вплив реформ 60-70-х років на соціально-економічний розвиток і політичне становище в Україні.
  Економічний розвиток українських земель у 60-70-х роках XIX ст. Наддніпрянська Україна. Економічна політика російського царизму в Наддніпрянській Україні в пореформений період. Особливості й перебіг промислового перевороту. Міста. Торгівля. Розширення внутрішнього ринку.
  Аграрні відносини в Наддніпрянській Україні. Залишки кріпацтва. Поєднання відробіткової та вільнонайманої систем. Розвиток товарного виробництва. Застосування техніки у сільському господарстві. Спеціалізація районів сільськогосподарського виробництва. "Цукрова революція". Підприємці Терещенки. Товарне хліборобство та поширення українських сортів злакових в Російській імперії. Поширення вільнонайманої праці. Розшарування селянства.
  Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини. Особливості економічного життя Галичини, Буковини і Закарпаття. Формування фабрично-заводської промисловості на західноукраїнських землях. Провідні галузі промисловості. Розвиток сільського господарства Східної Галичини, Буковини і Закарпаття. Початок трудової еміграції. Зародження українського кооперативного руху.
  Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині XIX ст. Національна політика російського царизму щодо України. "Хлопоманство". Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна. Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність наприкінці 50-х-на початку 60-х років. Валуєвський циркуляр 1863 р. Відновлення громадівського руху на початку 70-х років. Емський указ 1876 р. та переслідування українофілів. Діяльність М. Драгоманова. Молоді громади. Братство тарасівців. Розвиток народницького руху в Україні. Народницькі гуртки в Україні. "Київська комуна", "Ходіння в народ" (1874 р.), "Чигиринська змова". Розгром і занепад народництва.
  Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. Суспільно-політичний рух після революції 1848- 1849 рр. Москвофіли. Зародження національної течії в суспільному русі. Розгортання руху народовців у Галичині, на Буковині та в Закарпатті. Періодичні видання народовців. Заснування й діяльність культурно-освітнього товариства "Просвіта" і Літературного товариства ім. Т. Шевченка (з 1892 р. - Наукове товариство ім. Т. Шевченка). Радикальний рух у Галичині. Народна рада. Виникнення й діяльність Радикальної партії. Проголошення ідеї політичної незалежності України. Наукова і політична діяльність М. Грушевського в Галичині. Утворення УНДП та УСДП. Робітничий та селянський рух на західноукраїнських землях.
  16. Українська культура у другій половині XIX ст.
  Політика русифікації. Освіта і наука. Доля недільних шкіл в Наддніпрянській Україні. Діяльність у Галичині освітнього товариства "Просвіта". Відкриття нових вищих навчальних закладів. Відкриття кафедри історії України у Львівському університеті. Література. Творчість (. Франка, П. Грабовського, П. Мирного. Становлення національного театру. М. Кропивницький, М. Старицький, І. Карпенко-Карий (Тобілевич). Перша українська професійна трупа: М. Заньковецька, М. Садовський. Архітектура. Живопис. Музика. М. Ли-сенко. Народження і поширення гімну "Ще не вмерла Україна". 17. Україна на початку XX ст.
  Економічна криза 1900-1903 рр. Посилення концентрації виробництва і створення монополістичних об'єднань. Розвиток сільського господарства. Посилення міграції українських селян. Створення сільськогосподарських і реалістичних спілок (артілей). Індустріалізація українських степових регіонів. Економічна криза 1900-1903 рр. та її прояви в Україні. Становище населення. Наростання робітничого і селянського руху. Студентські виступи.
  Розвиток українського національного руху. М. Міхновський. Земсько-ліберальна опозиція царизму. Зародження українського націоналістичного руху. Поширення марксизму в Україні. Створення українських політичних партій: РУП, "Спілка", УДП, УРП. Самостійницька та автономістська течії в тогочасній українській політичній думці. Загальноросійські політичні партії в Україні.
  Характер економіки західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії. Поглиблення соціального розшарування селянства. Економічне і політичне становище українського населення. Національне життя. Розвиток кооперативного РУХУ. Наростання національного руху в західноукраїнських землях. Мета боротьби українців Галичини. Взаємини з представниками інших народів. Діяльність національних і спортивно-фізкультурних організацій "Соколів" і "Січей". Митрополит А. Шептицький та його роль у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях.
  Україна в роки революції 1905-1907 рр. Передумови революції. Революційний рух в Україні весною і влітку 1905 р. Виникнення рад робітничих депутатів і створення профспілок. Розгортання селянського руху. Революційні виступи в армії та на флоті. Збройні повстання в Харкові, Олександрівську і в Донбасі. Каральні експедиції в Україні. Піднесення українського національного руху та поступки царизму українству. Початок процесу українізації шкільної освіти в Україні, заснування кафедр українознавства у вищих навчальних закладах. Поява масових українських періодичних видань. Гуртки "Просвіти". Боротьба української громади в І та II Державних думах Росії за автономію України та українізацію освіти.
  Україна в 1907-1910 роках. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Насадження ідеології російського великодержавного шовінізму. Ставлення всеросійських політичних партій до українського питання. Заборона використання української мови в навчальних закладах і адміністративних установах. Закриття "Просвіт", інших українських громадських установ. Створення Товариства українських поступовців (ТУПу). Столипінський циркуляр (1910 р.). Справа Бейліса. 18. Українська культура й духовне життя народу на початку XX ст.
  Освіта. Література. О. Олесь, В. Винниченко, М. Коцюбинський, В. Стефаник. Наука. М. Грушевський, О.Єфименко, Д. Вагалій, Б. Грінченко, А. Кримський, Ф. Вовк. Видатні вчені-природознавці: С. Навалишин, В. Липський, Л. Симиренко, Д. Заболотний, М. Курако, І. Пулюй. Розвиток авіації. Архітектура. Музика. М. Лисенко, К. Стеценко, М. Леонтович. Живопис. Церковне життя. Роль Української греко-католицької церкви в піднесенні національної свідомості населення Західної України.
  19. Україна в Першій світовій війні
  Українські землі напередодні війни. Плани щодо України Антанти і Троїстого союзу. Хід військових дій на території України в 1914-1916 рр. Господарська розруха. Окупація російськими військами Галичини і Північної Буковини. Українські січові стрільці. Боротьба за автономію та самостійність України на фронті та в тилу. Союз визволення України, його політична платформа і практична діяльність. 20. Українська революція
  Початок української революції. Україна напередодні 1917 р. Початок революції. Утворення Української Центральної Ради, її керівництво, партійний склад і політична програма. М. Грушевський. Початок українізації армії. Поява "Вільного козацтва".
  Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні-жовтні 1917 р. Політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Український Національний Конгрес і перевибори складу Центральної Ради. II Всеукраїнський військовий з'їзд. І Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В. Винниченко. II Універсал Центральної Ради. Збройний виступ самостійників та їхня поразка. "Тимчасова інструкція генеральному секретаріату Тимчасового уряду на Україні". Послаблення позицій Центральної Ради. Здобутки і прорахунки Центральної Ради в державотворчому процесі та соціальній політиці. Королівський заколот і Україна. Більшовизація рад. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом. "Демократична нарада" і позиція Центральної Ради. З'їзд народів Росії у Києві.
  Проголошення Української Народної Республіки. Підсумки виборів до Установчих зборів. Тактика більшовиків в Україні. Встановлення контролю Центральної Ради над Києвом. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Досягнення і невдачі Центральної Ради у внутрішній та зовнішній політиці.
  21. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР
  Прихід до влади в Росії більшовиків та вплив цієї події на Україну. Повалення влади Тимчасового уряду в Україні, загострення боротьби за владу між Центральною Радою та більшовиками. І Всеукраїнський з'їзд Раду Києві. Ультиматум російського Раднаркому та початок війни більшовиків з Центральною Радою. Проголошення у Харкові радянської влади. Похід більшовицьких військ на Київ. Бій під Крутами. Повстання робітників заводу "Арсенал". Початок переговорів у Брест-Литовську. Визнання державами німецько-австрійського блоку УНР. Мирний договір УНР у Брест-Литовську. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Перша спроба радянізаціі України. Регіональні "республіки". Ставлення населення до політичних сил в Україні.
  22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності у 1918-1920рр.
  Українська Держава. Вступ німецько-австрійських військ до України. Конфлікт Центральної Ради з німецько-австрійською адміністрацією і консервативними колами України. Прийняття Конституції УНР. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Причини падіння Центральної Ради. Гетьман П. Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Ставлення політичних партій до гетьманського режиму. Селянські повстання влітку і восени 1918 р. Н. Махно. Анулювання РСФРР Брестського миру та наслідки цієї акції для України.
  Директорія УНР. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Більшовицька агресія проти УНР. Війська Антанти на півдні України. Розклад Армії УНР. Посилення війни радянської Росії з УНР. Причини поразки Директорії.
  Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Проголошення ЗУНР. Є.Петрушевич. Організація держави на західноукраїнських землях. "Злука" УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-український конфлікт. Створення Української Галицької Армії. Наступ польських військ і відхід української армії до Збруча. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.
  Україна у 1919 році. Формування більшовицького режиму в Україні. Х. Раковський. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919 р. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура, її суть. Селянські виступи. Становище українських партій. Наступ білогвардійців в Україні. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР. Денікінський режим. Боротьба проти білогвардійців у підпіллі. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців.
  Україна у 1920 році. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УРСР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та в суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП (б) У, УКП (б), УКП). Варшавська угода та її наслідки. Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Поразка радянської армії під Варшавою. Ризький мир. Другий Зимовий похід військ УНР. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України. Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах Врангеля. Більшовицький контрнаступ. Поразка врангелівців. Терор у Криму. Розгром махновського руху.
  Україна у 1920 році. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УРСР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та в суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП (б) У, УКП (б), УКП). Варшавська угода та її наслідки. Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угода між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ і взяття Києва. Польський режим і ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Поразка радянської армії під Варшавою. Ризький мир. Другий Зимовий похід військ УНР. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України. Розгром військ Врангеля і махновців. Початок наступу військ Врангеля. Україна у планах Врангеля. Більшовицький контрнаступ. Поразка врангелівців. Терор у Криму. Розгром махновського руху.
  23. Культура і духовне життя в Україні у 1917-1920рр.
  Чинники розвитку культури в 1917-1920 рр. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Українська школа в період Центральної Ради та Директорії. Освітня політика більшовиків. Наука. Відкриття Української академії наук (УАН) і національних університетів за Української Держави. В. Вернадський. Нові тенденції в розвитку культури. Література. Театральне, музичне і хорове мистецтво та їх кращі представники. Українська академія мистецтв. Радянський план монументальної пропаганди і початок його виконання. Ставлення більшовиків до старовини. 24. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1920-1928 рр.)
  Україна наприкінці 1920-го - на початку 30-х років. Внутрішнє і міжнародне становище. Політична криза на початку 1921 р. Неп і особливості його впровадження в Україні. Причини і масштаби голоду 1921-1922 рр. в Україні. Діяльність радянських і зарубіжних організацій допомоги голодуючим. Радянська держава і церква.
  Входження УРСР до складу Радянського Союзу. Договори між РСФРР і УРСР 1920-1921 рр. Державний статус України в 1921-1922 рр. Юридичне оформлення. Статус України у складі СРСР. Ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР.
  Культура і духовне життя в роки непу. Політика більшовиків на царині культури. "Українізація" (коренізація). Г. Гринько, О. Шумський, М. Скрипник. Розширення сфери вживання української мови. Коренізація та національні меншини. Опір "українізації". Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Література і мистецтво. Українське національне відродження в літературі та його провідники. Літературно-художні об'єднання в Украіні. Літературна дискусія 1925-1928 рр. М . Хвильовий. Образотворче мистецтво. Кінематограф. О. Довженко. Релігійне життя в Україні. Виникнення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).
  25. Радянська Україна у 1928-1939рр.
  Сталінська індустріалізація України. Перехід до форсованої індустріалізації. Директивно-планове господарювання. Результати перших п'ятирічок. Матеріальне становище населення. Промисловість Радянської України напередодні Другої світової війни.
  Примусова колективізація і "розкуркулювання" в Україні. Кооперування і колективізація. Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. Доля приватних селянських господарств. Зміна ставлення радянської держави до заможного селянства. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби "розкуркулення" і доля "розкуркулених" селян.
  Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. Причини й передумови голодомору. Початок голоду. "Закон про п'ять колосків". Посилення "хлібозаготівель" та їх суть. Комісія В. Молотова в Україні. Масштаби смертності населення. Наслідки голодомору. Завершення колективізації. Сільське господарство Радянської України напередодні Другої світової війни.
  Громадсько-політичне, духовне й культурне життя. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 р. Судові процеси. "Шахтинська справа" і "Спілка визволення України". Масові репресії та їх жертви. Становище в галузі освіти. Наука. Діяльність Академії Наук України. Видатні досягнення українських учених. Труднощі в розвитку науки. Художня література і мистецтво. "Розстріляне відродження". Театральне мистецтво. Доля кобзарства і лірництва. Церковна політика. Ліквідація УАПЦ. Закриття і нищення храмів, культового майна і споруд.
  26. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.
  Українські землі в складі Польщі. Правовий статус Східної Галичини. Становище українських північно-західних земель (Волинь, Полісся, Підляшшя) і українського населення. Характер промисловості. Спроби українців створити економічну противагу іноземному капіталові. Українська кооперація. Аграрні відносини і характер аграрних реформ. Стосунки українців з представниками інших народів. Створення УВО та її діяльність. "Пацифікація".
  Українські політичні партії в Західній Україні. Політичні партії у Східній Галичині. Українське національно-демократичне об'єднання, Радикальна партія, КПЗУ. Утворення і діяльність ОУН. Є. Коновалець. С. Бандера. Інтегральний націоналізм. Д. Дон-цов. Український монархізм. В. Липинський.
  Українські землі у складі Румунії. Поглинання українських земель Румунією. Характер політики румунського уряду щодо українців. Татарбунарське повстання. Політичні партії на українських землях. Українська національна партія. Діяльність радикальних націоналістичних груп.
  Закарпаття у складі Чехословаччини. Входження Закарпаття до складу Че-хословаччини. Український національно-культурний рух. Особливості політичної боротьби в Закарпатті. Русофільство. Русинство. Українофільська течія. Надання автономії Карпатській Україні. Створення Карпатської Січі. Проголошення незалежності Карпатської України. А. Волошин. Вторгнення угорських військ у Закарпаття. Опір українців. 27. Початок Другої світової війни і приєднання західноукраїнських земель до УРСР та СРСР (1939-1940 рр.)
  Пакт Молотова-Ріббентропа та його роль у розв'язанні Другої світової війни. Західноукраїнські землі у контексті радянсько-німецьких договорів 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз'єднання з УРСР_. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Встановлення німецької окупаційної влади на Лемківщині, Підляшші та Холмщині. Радянизація західних областей України та опір населення. Репресивні акції Радянської влади в краї. 28. Україна у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.
  Окупація України військами Німеччини та її союзників. Напад Німеччини на СРСР і початок Великої Вітчизняної війни. Перші дні війни. Прикордонні бої. Відступ Червоної Армії. Мобілізаційні заходи 1941 р. в Україні. Евакуація з України в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку - восени 1941 р. Оборона Києва. Поразка Південно-Західного фронту. Героїчна оборона Одеси і Севастополя. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на півдні.
  Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр. Розчленування України. План "Ост". Нацистський "новий порядок". Злочинна політика окупаційної влади. Концтабори і масові розстріли. Трагедія Бабиного Яру. Економічне пограбування України. Культурне пограбування України. Вивіз працездатного населення на каторжні роботи до Німеччини.
  Рух антинацистського опору в Україні. Розгортання руху опору та його дві течії в Україні. Радянське підпілля і партизанський рух 1941-1942 рр. ОУН на початку війни. "Акт проголошення відновлення Української держави" ЗО червня 1941 р. Оунівське підпілля 1941-1942 рр. О. Теліга, О. Ольжич та ін. Створення Української повстанської армії (УПА).
  Початок розгрому загарбників в Україні (1943 р.). Перемога Червоної Армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Визволення Донбасу. Форсування Дніпра радянськими військами. Визволення Києва. Особливості мобілізації 1942-1943 рр. Діяльність радянських партизанів і підпілля. Політична еволюція ОУН-УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизанами.
  Україна наприкінці Великої Вітчизняної війни (1944-1945 рр.). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен та ін. Завершення вигнання окупантів з України. Радянські партизани в завершальних операціях війни і ОУН-УПА. Становище в західних областях України.
  29. Внесок українського народу в розгром нацистської Німеччини та її сателітів
  Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом. Героїчна праця людей на промислових підприємствах і в колгоспах. Евакуйовані підприємства в тилу. Праця на військових підприємствах. Праця дітей. Внесок українських вчених, письменників, акторів, художників, кінематографістів, журналістів у досягнення перемоги. Діяльність евакуйованих вузів у радянському тилу.
  Втрати мирного населення на окупованих територіях. Загибель людей у концтаборах і масових розстрілах. Вивезення населення. Допомога населення окупованих територій партизанам і каральні акції нацистів. Дитячі концтабори.
  Військові втрати України у війні. Боротьба українців проти загарбників у лавах Червоної Армії. Боротьба українців проти загарбників у партизанських загонах і підпіллі. Боротьба українців проти нацистів у складі європейського Руху Опору. Втрати України у Другій світовій війні.
  ЗО. Післявоєнна відбудова господарства і розвиток України в 1944 - середині 50-х років
  Україна в період повоєнної відбудови. Адміністративно-територіальні зміни і повоєнне формування кордонів України. Внутрішньополітичне та економічне становище України. УРСР - співзасновниця Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Голод 1946-1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення. Грошова реформа та її наслідки. Ліквідація карткової системи.
  Радянизація західних областей України в 1944 - поч. 50-х рр. Відновлення радянської влади в західних областях України. Масові репресії та депортації населення. Формування органів місцевої влади. Колективізація західноукраїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Рух опору тоталітарній системі на західноукраїнських землях. Боротьба ОУН-УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція "Вісла" та її наслідки.
  Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - поч. 50-х рр. Відбудова системи освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання дітей. Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні. Розвиток літератури і мистецтва. Становище письменників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з "космополітизмом".
  31. Завершення формування території України після Другої світової війни
  Злиття Закарпатської України з УРСР у червні 1945 р. Нові кордони між СРСР і Угорщиною та Чехословаччиною. Підписання у серпні 1945 р. радянсько-польського договору про польсько-український кордон. Радянсько-румунська угода від 10 лютого 1947 р. Передача півострова Крим зі складу Росії Україні у 1954 р. -завершення об'єднання українських етнічних земель.
  32. Україна в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)
  Україна на початку 50-х років. Внутрішньополітичне становище України на початку 50-х років. Початок десталінізації в Україні. Пропагандистська кампанія до 300-річчя Переяславської ради. Постанова Верховної Ради СРСР про передачу Криму до складу Української РСРу 1954 р. Стан промисловості. Збільшення колгоспів.
  Спроби лібералізації суспільно-політичного життя в Україні. XX з'їзд КПРС і Україна. Початок політичних реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку сталінських сил. Масштаби демократизації державного життя. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М. Хрущова від влади. Л. Брежнєв і Україна.
  Стан економіки України наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. Раднаргоспи та їхній вплив на економічний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловості. Аграрна політика наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. Обмеження індивідуальної трудової діяльності селянства. Рівень життя населення. Стан продовольчого і товарного забезпечення.
  Культура і духовне життя в Україні за часів хрущовської "відлиги". Ідеологізація культурного життя. Курс на "зближення і злиття націй". Посилення русифікації. Науково-технічна революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики. Стан суспільних наук. Початок десталінізації та пожвавлення літературно-мистецького життя. "Відлига" в українській літературі. "Шестидесятники". В. Симоненко, Л. Костенко, Є. Сверстюк, І. Світличний, М. ВІнгранрвський, І. Драч та ін. Стаття І. Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?". "Проробки" і критика в пресі представників творчої інтелігенції. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.
  Зародження українського правозахисного руху та громадянського опору. Причини появи та особливості дисидентського руху в Україні. "Відкритий лист до ООН" політв'язнів мордовських таборів у 1955 р. Період 1953-1959 рр.: виникнення Українського національного комітету (УНК), Українського національного фронту (УНФ), Об'єднаної партії визволення України та ін. Виникнення у 1958 р. Української робітничо-селянської спілки та її програма. Л. Лук'яненко. Судові процеси над дисидентами.
  33. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985рр.)
  Політико-ідерлогічна криза системи. Порушення прав людини в СРСР. Неосталінізм. Діяльність в Україні П. Шелеста і усунення його з посади першого секретаря ЦК КП України. В. Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Відносини керівництва України з союзним центром.
  Наростання економічної кризи. Особливості індустріального розвитку України. Індустріальна гігантоманія. Посилення бюрократичного централізму. Свобода дій союзних відомств в Україні. Нарощення військово-промислового комплексу (ВПК). Стан колгоспно-радгоспної системи. Міграції сільського населення до міста.
  Перетворення України в зону екологічного лиха. Наслідки зосередження індустріального потенціалу СРСР на території України. Екстенсивне ведення сільського господарства і промисловості. Забруднення атмосфери у містах-промислових гігантах. Пересихання річок і зневоднення ґрунтів Полісся. Розширення посівних площ і активізація ерозійних процесів. Реалізація проектів по зрошуванню півдня України та Криму. Атомні електростанції; низька якість проектування, виготовлення і обслуговування. Зростання кількості онкологічних та інших важких захворювань, особливо серед дітей, внаслідок байдужого ставлення керівництва Радянського Союзу і республіки до екології.
  Зміни в демографічному та соціальному складі населення України в 60-80-х рр. Сповільнення темпів зростання населення і його причини. Широке залучення жіночої праці до суспільного виробництва. Показник старіння населення. Зменшення частки сільського населення і фактори, які до цього призводили. Зростання чисельності робітничого класу та інтелігенції. Національний склад населення і неухильне зменшення питомої ваги українців.
  Життєвий рівень населення. Стан забезпеченості товарами і послугами радянських людей у 70-80-х роках. Житлове будівництво. Стан медичного обслуговування. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.
  Наростання кризових явищ у культурі. Русифікаторський наступ тоталітарної держави на духовність українського народу. Становище у сфері культури. Освіта. Поглиблення ідеологізації та денаціоналізації навчального процесу. Стан науки, вплив її на виробництво. Умови розвитку літератури і мистецтва. Панування офіціозу і соціалістичного реалізму. Антитоталітарні тенденції в українській літературі. Становище українських письменників. Суперечливі тенденції в мистецькому житті. Театр. Русифікація театрального мистецтва. Пісенна творчість. Українське "поетичне кіно". Скульптура. Живопис. Провідні тенденції в розвитку скульптури.
  Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху. Вереснева демонстрація в київському кінотеатрі "Україна" 1965 р. Форми діяльності дисидентів. Найвидатніші представники дисидентського руху в Україні. Репресії проти правозахисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС). Релігійне дисидентство. Боротьба за легалізацію Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Посилення переслідувань опозиції наприкінці 70-х - на початку 80-х років. 34. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
  Суспільно-політичне життя України у 80-ті роки. Зміни у вищому партійно-державному керівництві після смерті Л. Брежнєва. М. Горбачов. Спроби оздоровлення суспільно-політичного життя та економіки у період проголошеної М. Горбачовим "перебудови .
  Невдача спроб реформування СРСР. Політика керівництва України в період "перебудови".
  Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Характер економічної політики. Погіршення економічних показників. Становище в сільському господарстві. Продовольча криза 1989-1990 рр. та її чинники. Скорочення обсягів виробництва. Зменшення національного доходу України. Формування економічних передумов розпаду СРСР.
  Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Вибух 26 квітня 1986 р. Причина найбільшої в історії людства атомної катастрофи. Радіоактивне забруднення території України, Білорусії, Росії. Виселення близько 135 тис. чоловік з радіоактивних зон. Вилучення близько 190 тис. га земель з сільського господарства. Брехливість офіційної пропаганди. Чорнобильська катастрофа - лихо всього людства.
  Зростання політичної активності суспільства. "Гласність" і повернення народові правди про минуле України. Мітинги й демонстрації. Нові громадські об'єднання. Відновлення Української Гельсінської спілки. Політклуби. Створення Товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка. Історико-просвітнє товариство "Меморіал". Початок формування Народного руху України. Закон Української РСР "Про мови".
  Початок формування багатопартійності в Україні. Виникнення нових політичних партій. Криза в Компартії України. Виникнення "демократичної платформи" в КПУ.
  Проголошення незалежності України. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р. та акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Заборона діяльності Компартії України 26 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум та вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Символіка України. Припинення існування СРСР. Історичне значення відновлення незалежності України.
  35. Україна в умовах незалежності
  Розгортання державотворчих процесів. Становлення владних структур. Особливості трансформації Верховної Ради УРСР у вищий законодавчий орган незалежної України. Виконавча влада. Судова влада. Воєнна доктрина України. Перегрупування партійно-політичних сил. Партійне життя. Економічні проблеми країни. Труднощі формування національної економіки і прорахунки в її реформуванні. Стан виробництва промислової та сільськогосподарської продукції. Проблема утвердження приватної власності на землю. Становлення національної фінансової системи. Запровадження гривні.
  Становище в соціальній сфері. Зміни в чисельності та соціальному складі населення. Безробіття. Падіння життєвого рівня населення. Міжнаціональні відносини. Права національних меншин в Україні.
  Зовнішня політика незалежної України. Визнання України міжнародним співтовариством. Основні напрямки зовнішньої політики незалежної України. Участь України в загальноєвропейському процесі. Діяльність України в ООН. Вступ України до Ради Європи. Відносини України з сусідніми державами. Міжнародні торговельні, економічні, культурні та спортивні зв'язки України.
  Політичне життя 1993-2000 рр. Вибори 1994 р. до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування; їх наслідки. Новий Президент України. Діяльність Верховної Ради України XIII скликання (1994-1998 рр.) та Президента України. Прийняття Конституції України. Виборча система України. Результати виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування у 1998 р. Вибори Президента України у 1999 р., їх особливості та історичне значення.
  Нові тенденції в культурному та духовному житті. Утвердження принципів плюралізму в ідеологічно-культурній сфері. Процес національного відродження. Труднощі розвитку культури. Освіта. Необхідність демократизації освіти. Закон України "Про освіту". Програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). Розширення сфери вживання української мови. Навчальні заклади нового типу. Зміни в характері діяльності вищої школи. Художня творчість. Утвердження багатоманітності в літературно-мистецькому процесі. Повернені імена. Релігійне життя в Україні. Реалізація в Україні принципу свободи совісті.
  Всесвітня історія XX ст.
  1. Світ на початку XX ст.
  Визначальні тенденції світового розвитку на початку XX ст. Економічний, технічний, інтелектуальний прогрес, соціальні та національно-визвольні рухи, революції, світова війна, розпад імперій, встановлення тоталітарних режимів у ряді країн світу, протистояння демократії й тоталітаризму. Періодизація світового розвитку у першій половині XX ст.
  Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу. Особливості соціально-економічного розвитку провідних країн світу (США, Англії, Франції, Німеччини, Росії та Японії) на початку XX ст. Державний устрій та політичні системи США, Англії, Франції, Німеччини, Росії та Японії. Основні ідейно-політичні течії в суспільному житті США та Європи.
  2. Національно-визвольна боротьба народів світу та міжнародні відносини на початку XX ст.
  Національно-визвольна боротьба народів світу. Національно-визвольний рух народів Індії та Китаю. Революції в Ірані та Туреччині. Виникнення незалежних держав на Балканах. Мексиканська революція 1910-1917 рр. Особливості національно-визвольного руху в Африці.
  Міжнародні відносини на початку XX ст. Посилення англо-німецьких протиріч. Створення Троїстого блоку та Антанти. Міжнародні кризи та конфлікти на початку XX ст. Гонка озброєнь.
  3. Розвиток культури на початку XX ст.
  Найважливіші досягнення науки. Радіотехніка, хімія та атомна фізика. Е. Резерфорд, Н. Бор, А. Ейнштейн. Розвиток генетики: Т. Морган, А. Вайсман. З. Фрейд.
  Література і мистецтво. Ідеї гуманізму у творчості Е. Золя, Гі де Мопасана, О. Уайльда, Л. Тостого, Ф. Достоєвського та ін. Реалістичне мистецтво. Модерністські течії. Імпресіоністи. Ренуар, К. Моне, Й. Сезан, Ван Гог, П. Гоген, І. Рєпін, Б. Суриковтаін. Модернізм в архітектурі та музиці.
  4. Перша світова війна 1914-1918 рр.
  Початок Першої світової війни 1914 р. Липнева криза 1914 р. у міжнародних відносинах. Австро-сербський конфлікт. Вступ у війну Німеччини, Австро-Угорщини, Росії, Франції, Англії. Стратегічні плани противників. План Шліффена та його крах. Бойові дії на Балканах та на Кавказі.
  Кампанії 1915-1916 рр. Брусиловський прорив. Австро-німецький наступ на сході. Невдача військ Антанти у Дарданеллах. Вступу війну Італії. Бойові дії у 1916р. Верденська битва. Контрнаступ військ Антанти на р. Сомміо. Підводна війна.
  Події 1917-1918 рр. Вплив революції в Росії на хід війни. Вступ у війну США. Воєнні дії на Західному фронті. Поразки російських військ. Антивоєнні виступи. Революційні події в Німеччині та розпад Австро-Угорщини. Закінчення війни. Комп'єнське перемир'я. Поразка Німеччини та союзників. Масштаби втрат і руйнувань. 5. Облаштування повоєнного світу
  Паризька мирна конференція 1919 р. Наміри головних держав-переможниць на конференції. "Українське питання" на конференції. Версальський договір з Німеччиною. Утворення Ліги Націй. Мирні договори 1919-1920 рр. з Австрією, Угорщиною, Болгарією і Туреччиною. Проблема досконалості Версальськоі системи договорів.
  Вашингтонська конференція 1921-1922рр . Міждержавні суперечки на Далекому Сході й у зоні Тихого океану. Скликання Вашингтонської конференції та її головні рішення. Завершення складання Версальсько-Вашингтонської системи, її сильні та слабкі сторони.
  Спроби перегляду повоєнних договорів у 20-х роках. Невдоволеність переможених країн повоєнним розподілом територій і сфер впливу. Генуезька конференція 1922 р. Радянсько-німецький договір у Рапалло й початок зближення між двома країнами. Найголовніші постанови Гаазької, Лозанської та Локарнської конференцій. Наслідки реалізації планів Дауеса (1924 р) та Юнга (1928 р.). Значення пакту Бріана-Келлога (1928 р.). 6. Суспільно-політичні рухи
  Лібералізм та консерватизм, їх пріорітети і соціальна база.
  Комуністичний рух. Утворення, цілі й тактика комуністичних партій. Комінтерн. Стосунки компартії з соціал-демократією. Фашизм і націонал-соціалізм (нацизм). Походження, ідейні засади й соціальна база італійського фашизму та німецького націонал-соціалізму.
  Національно-визвольний рух. Його форми і методи боротьби.
  Робітничий і соціалістичний рухи. Роль профспілок після Першої світової війни. Страйкова боротьба. Соціалістичні та соціал-демократичні партії. Соціалістичний робітничий Інтернаціонал.
  7. Індустріальні країни Європи та Америки
  Сполучені Штати Америки. Зміна статусу США у світі після Першої світової війни. Період "проспериті" ("процвітання") за президентів-республіканців В. Гардінга та К. Куліджа. "Велика депресія". "Новий курс" Ф. Рузвельта.
  Велика Британія. Соціально-економічне становище країни після Першої світової війни. Внутрішня політика кабінету Д. Ллойд Джорджа та консервативних урядів. Правління лейбористів. Особливості британського трейд-юніонізму. Депресія 1929-1933 рр. та її подолання. Франція. Наслідки Першої світової війни для Франції. Соціальні конфлікти. Країна в період стабілізації (1924-1929 рр.). Лівий блок при владі. Прояви економічної депресії. Прихід до влади і політика уряду Народного фронту. Е. Даладьє.
  Німеччина. Наслідки поразки у війні. Листопадова революція 1918 р. Веймарська республіка. Встановлення нацистської диктатури. А. Гітлер. Внутрішня політика режиму.
  Італія. Наслідки Першої світової війни. Становище населення. Криза італійського парламентаризму й інститутів монархії. Встановлення фашистської диктатури. Б. Муссоліні. "Корпоративна система". Фашизація країни.
  Іспанія. Ситуація в Іспанії після Першої світової війни. Диктатура П. де Рівери. Прояви економічної кризи 1929-1933 рр. Революція 1931 р. Уряд Народного фронту. Громадянська війна 1936-1939 рр. Втручання тоталітарних держав у події в Іспанії. Встановлення диктатури Ф. Франко.
  8. Країни Центральної і Східної Європи
  Польща. Відновлення державної незалежності Польщі. Ю. Пілсудський. Польсько-українське протистояння у Галичині. "Польське питання" на Паризькій мирній конференції. Польсько-більшовицька війна 1920 р. Режим "санації" ("оздоровлення").
  Чехословаччина. Утворення Чехословаччини. Визначення кордонів. Включення Закарпаття до складу Чехословаччини. Конституція 1920 р. Внутрішня політика Т. Масарика та Е. Бенеша. "Судетська проблема". Становище українського населення.
  Угорщина. Революція 1918р. Доба радянської республіки. Угорщина за режиму М. Горті.
  Румунія. Становище країни після Першої світової війни. Анексія Бессарабії й Буковини. Конституція 1923 р. Внутрішньополітичне становище в Румунії. Встановлення режиму І. Антонеску.
  Болгарія. Революційний рух 1918-1919 рр. Політика уряду О. Стамболійського. Червневі та вересневі події 1923р. Переворот 1934р. Болгарія у другій половині 30-х років.
  Югославія. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Видовданська конституція 1921 р. Національне питання. Державні перевороти 1929 та 1941 рр.
  Росія-СРСР. Російська революція 1917 р., її причини та початок. Зречення Миколи II. Утворення Тимчасового уряду та його внутрішня і зовнішня політика. Серпневий заколот військових. Підготовка більшовицького виступу. В. Ленін, Л. Троцький та ін. Жовтневі події 1917 р. у Петрограді. Встановлення влади більшовиків. Розгін Установчих зборів. Національно-визвольний рух й утворення незалежних держав. Громадянська війна в Росії; причини, найголовніші події, наслідки. Терор у роки громадянської війни. Економічна політика більшовиків у 1917-1920 роках. Нова економічна політика (НЕП). Проголошення СРСР. Й. Сталін. Тоталітарний характер сталінського режиму. Індустріалізація. Колективізація. Суспільно-політична обстановка у 20-30-х роках. Масовий терор. 9. Країни Азії, Африки та Латинської Америки
  Японія. Наслідки Першої світової війни для Японії. Мілітаризація країни. Соціально-економічне становище населення. Демократичний рух.
  Китай. "Рух 4-го травня". Сунь Ятсен. Революційні події 1925-1927 рр. Чан Кайші. Протиборство між гомінданом і комуністами. Визвольна війна народів Китаю проти японської інтервенції.
  Індія. Національно-визвольний рух після Першої світової війни. М. Ганді. Рух громадянської непокори. Ставлення різних політичних сил країни до проблеми деколонізації та майбутнього країни.
  Країни Південно-Східної Азії. Національно-визвольний рух в Індокитаї, Бірмі та Індонезії.
  Країни Середнього і Близького Сходу. Здобуття незалежності Афганістаном. Іран у міжвоєнний період. Резахан. Революція в Туреччині. Ататюрк. Арабський світ. Палестинська проблема.
  Країни Африки. Національно-визвольний руху Північній Африці. Здобуття незалежності Єгиптом. Країни й території Тропічної й Південної Африки.
  Країни Латинської Америки. Особливості економічних і політичних процесів у регіоні. Вплив іноземних держав. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.
  10. Розвиток культури
  Освіта. Наука. Техніка. Вдосконалення системи освіти. Найважливіші досягнення науки. Відкриття А. Ейнштейна, Н. Бора, В. Резерфорда, М. Планка, З. Фрейда та ін. Технічний прогрес.
  Література. Основні напрямки в розвитку світової літератури. Творчість Р. Тагора, Р. Ролана, А. Франса, Б. Шоу та ін.
  Мистецтво. Основні ідеї і напрямки у розвитку мистецтва у першій половині XX ст. Реалізм, авангардизм, сюрреалізм тощо. Театр. Кіно. Спорт. Олімпійський рух.
  Відмінності в розвитку культури у демократичних та тоталітарних державах. 11. Міжнародні відносини у 30-х роках
  Зовнішньополітичні пріоритети провідних країн світу. Вектори зовнішньої політики США. Загострення англо-німецьких і англо-японських суперечностей. Зовнішня політика Франції. Франко-німецькі відносини. Відмова Німеччини від дотримання статей Версальського договору. Експансіоністські претензії Італії. Зовнішньополітична доктрина СРСР. Радянсько-французький та радянсько-чехословацький пакти 1935 р. Зовнішня політика Польщі.
  Виникнення двох вогнищ війни. Зростання агресивності Японії, загарбання нею Північно-Східного Китаю. Підготовка Німеччини та Італії до війни. Діяльність Ліги Націй в умовах наростання воєнної небезпеки.
  Консолідація сил агресії. Напад Італії на Ефіопію. Вторгнення Японії до Центрального Китаю. Вісь Берлін - Рим - Токіо. Політика "умиротворення" агресорів. Захоплення Німеччиною Австрії. Мюнхенська угода й розчленування Чехословаччини.
  Переддень війни. Ліквідація чехословацької держави. Німецькі претензії до Литви і Польщі. Радянсько-німецьке зближення. Англо-франко-радянські переговори 1939 р. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. та таємний додатковий протокол до нього. Вплив угоди на подальший розвиток подій у світі.
  12. Друга світова війна (1939-1945 рр.)
  Початок війни. Події 1939 - червня 1941 рр. Причини, характер та періодизація Другої світової війни. Напад Німеччини на Польщу. Вступ Червоної Армії в Західну Україну та Західну Білорусію і приєднання їх до СРСР. Включення до Радянського Союзу Північної Буковини, Бессарабії, Латвії, Литви та Естонії. Радянсько-фінська війна. Загарбання Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії. Розгром Франції. Агресія на Балканах.
  Воєнні дії у середині 1941-1942 років. "План Барбаросса". Напад Німеччини на СРСР. Створення антигітлерівської коаліції. Перебіг подій на радянсько-німецькому фронті. Напад Японії на Перл-Гарбор і початок бойових дій на Тихому океані. Війна в Північній Африці.
  Перебіг війни у 1943 році. Сталінградська битва, її наслідки та значення. Розгром німецьких військ на Орловське-Курській дузі. Висадка англо-американських військ в Сицілії. Капітуляція Італії. Тегеранська конференція, рішення та значення.
  Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Нацистський "новий порядок" у Європі. Голокост. Рух Опору, його політична орієнтація та форми боротьби. Внутрішнє становище та життя населення у США, Великій Британії, Франції, СРСР.
  Воєнні дії в 1944 р. Наступальні операції Червоної Армії. Визволення території СРСР, перенесення воєнних дій у Центральну і Східну Європу. Відкриття Другого фронту в Європі. Успіхи англо-американських військ на Тихому океані та в Європі. Становище у Німеччині та Японії.
  Завершення та підсумки війни. Кримська (Ялтинська) конференція. Військова поразка і капітуляція Німеччини. Берлінська (Потсдамська) конференція та її рішення. Розгром Японії. Підсумки та наслідки Другої світової війни.
  Світ після Другої світової війни: загальні тенденції. Зміни у світі внаслідок світової війни. Створення ООН. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини у війні. Сан-Франциський договір з Японією. Нюрнберзький і Токійський процеси над військовими злочинцями. "План Маршалла".
  Формування пост-індустріального суспільства. Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав. Нове співвідношення сил у світі внаслідок краху комуністичних режимів у Центральній і Східній Європі та після розпаду СРСР.
  13. США і Канада
  США у 194&-1960 роках. Зміцнення міжнародного статусу США внаслідок Другої світової війни. Наростання консервативних тенденцій у внутрішньополітичному житті. Особливості економічного розвитку.
  США у 60-70-х роках. Політика адміністрацій Дж. Кеннеді та Л. Джонсона. (Стан економіки. Карибська криза. Війна в Індокитаї. Рух за громадянські права.). Загострення внутрішньополітичної боротьби у 70-х роках. Уотергейтська справа. Депресія 1974- 1975 рр. Другий етап науково-технічної революції.
  США у 80-90-х роках. Президенство Р. Рейгана, "Рейганоміка". Зовнішньополітична стратегія. Економічне піднесення 80-90-х років. Політичний курс Б. Клінтона. Зростання ролі США у міжнародних відносинах після розпаду СРСР. Українці у США. Українсько-американські відносиниКанада. Політика Ліберальної та Консервативної партій після Другої світової війни. Проблема Квебеку. Конституційна рефома 1982 р. Соціально-економічний розвиток країни у 80-90-ті роки. Зовнішня політика, встановлення відносин з Україною. Українці у Канаді. 14. Країни Західної Європи
  Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Захід ної Європи у 40-90-ті роки. План Маршалла та відбудова економіки. Європейська інтеграція.
  Велика Британія. Країна в другій половині 40-60-х років. Ліквідація Британської колоніальної імперії. Консервативні уряди М. Тетчер і Дж. Мейджора, їх соціально-економічна стратегія. "Тетчеризм". Вибори 1997 р. і прихід до влади лейбористського кабінету Т. Блера. Зовнішньополітичні пріоритети Великої Британії. Українці у Британії. Українсько-британські відносини.
  Франція. Співвідношення політичних сил після визволення. Четверта республіка. Політична боротьба 40-50-х рр. П'ята республіка. Ш. де Голль. Травневі події 1968 р. Франція у 70-ті роки. Ф. Міттеран, Ж. Ширак. Зовнішньо-політична доктрина Франції. Взаємини Франції з Україною.
  Німеччина. Розкол Німеччини на ФРН і НДР. Західнонімецьке "економічне диво . Об'єднання Німеччини. Г. Коль. Економічно-соціальні здобутки і проблеми 90-х років. Німеччина на міжнародній арені. Українсько-німецьке співробітництво.
  Італія. Політична боротьба в країні після визволення. Проголошення республіки.
  Підписання мирного договору. Італійське "економічне диво". Політика лівоцентристських і правоцентристських урядів у 60-70-х роках. Наростання політичної нестабільності. Італія у 80-90-х роках. Вектори зовнішньої політики. Українсько-італійські відносини. 15. СРСР. Відновлені та нові незалежні держави
  СРСР у 1945-1964 роках. Повоєнна розруха в країні. Відбудова господарства. Суспільно-політичне життя. Смерть Й. Сталіна і боротьба за владу всередині верхівки Компартії.
  "Відлига" (1953-1964 рр.). Лібералізація суспільно-політичного життя. М. Хрущов. Спроби економічних реформ. Зміни в зовнішній політиці.
  Роки "застою" (1964-1985 рр.). Усунення від влади М. Хрущова. Л. Брежнєв. "Косигінська" реформа та її результати. Падіння темпів економічного розвитку. Суспільно-політичне життя. Дисидентський рух. Зовнішня політика. Війна в Афганістані.
  "Перебудова" та розпад СРСР (1985-1991 рр.). Прихід до влади нового партійного керівництва на чолі з М.Горбачовим. Курс на "прискорення" суспільно-політичного розвитку. Політика "гласності". Лібералізація суспільного та культурного життя. Посилення національних рухів і політичної боротьби в країні. Зрушення в зовнішній політиці. Серпневий заколот 1991 р. Розпад СРСР.
  Росія в 1991-1996 рр. Перехід до ринкової економіки. Політична криза 1993 р. Взаємини центру та регіонів. Зовнішня політика. Війна в Чечні та її наслідки. Українці в Росії. Українсько-російські відносини.
  Відновлені та нові незалежні держави: початок самостійного життя (1991- 1998 рр.). Соціально-економічне та політичне становище Прибалтійських країн, Білорусі, Молдови, держав Закавказзя та Центральної Азії. Міжнародні суперечності. Збройні локальні конфлікти. Нові незалежні держави на міжнародній арені, їх відносини з Україною.
  16. Країни Центральної та Східної Європи
  Встановлення радянського домінування у східноєвропейських країнах. Встановлення комуністичних режимів. "Народна демократія". Відносини всередині радянського блоку. РЕВ і ОВД. Наростання внутрішньої нестабільності в країнах Центральної та Східної Європи.
  Революції кінця 80-х - початку 90-х років. Передумови і причини революцій, їхні характери, спільні риси та особливості. Встановлення демократичного ладу в східноєвропейських країнах.
  Польща. Встановлення комуністичного режиму та ставлення народу до нього. Кризи 50-80-х років. Створення "Солідарності". "Круглий стіл" 1989 р. і встановлення демократичного ладу. Л. Валенса. Економічні реформи, політична боротьба. Становище українського населення в Польщі. Відносини України й Польщі на сучасному етапі.
  Чехословаччина. Чеська та Словацька республіки. Встановлення комуністичного режиму після Другої світової війни. Події 1968 р. "Оксамитова" революція 1989 р., відновлення демократичного ладу. Розпад федерації, утворення незалежних Чеської та Словацької республік, їхнє внутрішнє становище і зовнішня політика. Відносини з Україною. Українське населення в Словаччині.
  Угорщина. Встановлення комуністичного режиму. Політична боротьба 1953-1956 рр. Революція 1956 р. Режим Я. Кадара. Революційні перетворення 1988-1990 рр. Сучасне становище. Зовнішньополітичні пріоритети. Українці в Угорщині. Українсько-угорські відносини.
  Румунія. Ліквідація монархії і встановлення комуністичного режиму після війни. Правління Н. Чаушеску. Революція 1989 р., крах тоталітарного режиму. Нове співвідношення суспільно-політичних сил. Зовнішня політика. Українське населення в Румунії. Українсько-румунські відносини.
  Болгарія. Прихід комуністів до влади. Ліквідація монархії. Правління Т. Живкова. Революція 1989 р. Сучасне становище Болгарії. Переорієнтація зовнішньої політики. Українсько-болгарські відносини.
  Югославія. Нові південнослов'янські держави. Комуністи при владі у Югославії. Й. Броз Тіто. Конфлікт з СРСР. Курс на розвиток самоврядування. Загострення міжнаціональних відносин та політичної ситуації в країні. Розпад СФРЮ. Проголошення незалежності югославських республік. Громадянська війна. Українці в південнослов'янських державах. 17. Країни Азії й Африки
  Національно-визвольний рух і крах колоніалізму. Особливості розвитку країн Сходу в 40-90-ті роки. Розпад колоніальної системи. Етапи деколонізації. Шляхи розвитку незалежних держав. Становлення і розвиток нових індустріальних країн Сходу. Труднощі економічного розвитку молодих держав. Міжнародні об'єднання країн Азії та Африки. Відносини України з країнами Азії та Африки.
  Японія. Сан-франциський мирний договір. Японське "економічне диво". Внутрішня та зовнішня політика урядів Ліберально-демократичної партії.
  Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзедуна. Соціально-економічні експерименти комуністів Китаю. Смерть Мао Цзедуна і боротьба за владу. Реформи Ден Сяопіна. КНР на міжнародній арені.
  Індія. Перемога народів Індії в боротьбі за незалежність. Курс Дж. Неру у внутрішній і зовнішній політиці. Уряд І. Ганді. Розвиток Індії у 80-90-х роках. Зовнішня політика. Відносини з Пакистаном.
  Країни Південно-Східної Азії. Національно-визвольна боротьба у Французькому Індокитаї. Перемога національних сил Індонезії. Події ЗО вересня 1965 р. в Індонезії. Американо-в'єтнамська війна. "Червоні кхмери" у Камбоджі та їхня модель комунізму. Економічний розвиток країн Південно-Східної Азії. АСЄАН.
  Країни Близького і Середнього Сходу. Найважливіші події післявоєнного розвитку Ірану, Пакистану, Афганістану. Утворення держави Ізраїль. Виникнення і загострення близькосхідної проблеми. Арабо-ізраїльські війни. Економічний та політичний розвиток арабських країн Сходу. Події в регіоні в 80-90-х роках. Особливості історичного розвитку Туреччини.
  Країни Африки. Здобуття незалежності народами континенту. Крах апартеїду на півдні Африки. Економічний та політичний розвиток країн Африки у 90-х роках. Проблеми "Чорного" континенту.
  18. Країни Латинської Америки
  Прискорення економічного розвитку латиноамериканських країн під час Другої світової війни і в післявоєнні роки. Нестабільність політичного життя країн регіону: втручання іноземних держав, військові перевороти, диктаторські режими. Кубинська революція 1959 р. Ф. Кастро. Економічні труднощі 80-90-х років. Ліквідація військово-диктаторських режимів і відновлення конституційного ладу в ряді країн регіону. Інтеграційні процеси в регіоні. Українці в країнах регіону. 19. Міжнародні відносини
  Поділ світу на два ворогуючі блоки (друга половина 40-х - перша половина 50-х років). Початок "холодної війни". Доктрина Трумена. Протистояння НАТО і Варшавського договору. Перші воєнні сутички. Рух за мир.
  Спроби повороту від "холодної війни" до співробітництва (друга половина 50-х - 60-ті роки). Проблеми роззброєння. Карибська криза. Договір про заборону ядерної зброї. Палестинська проблема. Втручання наддержав у внутрішні справи інших країн. Становлення Руху неприєднання.
  Курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив (70-ті - перша половина 80-х років). Нормалізація відносин ФРН із країнами Центральної і Східної Європи. Радянсько-американські угоди. Нарада з питань безпеки і співробітництва в Європі. Проблеми мирного врегулювання конфліктів на Сході. Радянсько-афганська війна.
  Кінець "холодної війни" (друга половина 80-х - 90-ті роки). Перехід від конфронтації до співробітництва у міжнародній політиці. Американо-радянські угоди. Нова роль центральне- і східноєвропейських держав на міжнародній арені. Проблема врегулювання конфліктних ситуацій у світі. Внесок України у поліпшення загальної атмосфери безпеки у світі.
  20. Культура країн зарубіжного світу у другій половині XX ст.
  Суспільно-політичні і економічні зміни в післявоєнному світі, їх вплив на розвиток культури. Загальна характеристика напрямків розвитку культури у XX ст. Проблеми розвитку освіти в зарубіжних країнах. Розвиток освіти в індустріальних державах. Технізація і комп'ютеризація освіти. Проблеми освіти в країнах, що розвиваються і основні шляхи їх вирішення.
  Розвиток науки. НТР, наукові відкриття, поява нових галузей наук. Інтеграція науки і виробництва. Загальні тенденції в розвитку науки і найважливіші досягнення в освоєнні космосу, здобутки у галузі фізики, математики, хімії, біології, медицини. Гуманітарні науки, їх розвиток і роль в утвердженні загальнолюдських цінностей. Роль науки у вирішенні глобальних проблем сучасності.
  Література. Основні тенденції і напрямки у розвитку літератури зарубіжних країн у повоєнні роки. Провідна тематика творів. Особливості розвитку літератури окремих країн. Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури.
  Образотворче мистецтво, музика, театр, кіно, архітектура. Основні тенденції в розвитку образотворчого мистецтва, театру, кіно, архітектури. Основні течії в образотворчому мистецтві. Театральне мистецтво, його особливості. Особливості архітектурного будівництва. Досягнення сучасного кіно. Розвиток музичної культури зарубіжних країн.
  Розвиток фізкультури і спорту. Основні тенденції в розвитку фізкультури і спорту в післявоєнному світі. Перехід до цілеспрямованої організації фізкультури і спорту. Фізичне виховання в індустріальних державах і країнах, що розвиваються. Розвиток олімпійського руху.
  Світ на межі двох тисячоліть. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності (екологічні, військово-політичні, соціально-економічні, етнічні). Міжнародний тероризм. Шляхи вирішення глобальних проблем.
  Початок нового тисячоліття. Загальне загострення глобальних проблем: екологічні катастрофи, військово-політичні конфлікти та протистояння, соціально-економічні кризи. Міжнародний тероризм. Знецінення людського життя.
   
  Последние Новости