НАЦІОНАЛЬНА ГІРНИЧА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

49027, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19

(0562) тел. 45-05-60

Напрями підготовки і спеціальності: 1) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами. 2) Геологія: геологія; гідрогеологія; геофізика. 3) Гірництво: розробка родовищ корисних копалин; збагачення корисних копалин; шахтне та підземне будівництво; буріння; маркшейдерська справа. 4) Екологія: екологія. 5) Економіка та підприємництво: економічна кібернетика; фінанси; облік і аудит, економіка підприємництва; 6) Електромеханіка: електромеханічні системи автоматизації та електропривод. 7) Електротехніка: електротехнічні системи електроспоживання. 8) Інженерна механіка: технологія машинобудування; гірниче обладнання. 9) Інформаційна безпека: захист інформації з обмеженим доступом та автоматизації її обробки. 10) Комп'ютерні науки: програмне забезпечення автоматизованих систем; інформаційні управляючі системи та технології. 11) Комп'ютеризовані системи, автоматика й управління: системи управління та автоматики. 12) Менеджмент: менеджмент організацій; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 13) Право: правознавство. 14) Специфічні категорії: енергетичний менеджмент.