КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

50027, м. Кривий Ріг, вул. ХХII Партз'їзду, 11

(0564) тел. 23-24-25

Факультети і спеціальності: 1) Геологозбагачувальний: геологія; збагачення корисних копалин. 2) Механіко-машинобудівний: технологія машинобудування; металорізальні верстати та системи; гірниче обладнання; теплоенергетика. 3) Економічний: фінанси; облік і аудит; економіка підприємства; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 4) Гірничий: екологія та охорона навколишнього середовища; геодезія; розробка родовищ корисних копалин; маркшейдерська справа (спеціалізації: підземна розробка корисних копалин; відкриті гірничі роботи; охорона праці в гірничому виробництві). 5) Металургійний: металургійне обладнання; металургія чорних металів; ливарне виробництво чорних та кольорових металів; обробка металів тиском. 6) Електротехнічний: електротехнічні системи електроспоживання; електромеханічні системи автоматизації та електропривод; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв. 7) Інформаційних технологій: професійне навчання; економічна кібернетика; програмне забезпечення автоматизованих систем; системи управління і автоматики; комп'ютерні системи та мережі. 8) Транспортний: автомобілі та автомобільне господарство. 9) Будівельний: шахтне і підземне будівництво; промислове та цивільне будівництво; міське будівництво і господарство; технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; теплогазопостачання і вентиляція.

ДФН; ЗФН; екстернат із 17 спеціальностей; існує платна форма навчання. Діє Центр довузівської підготовки та післядипломної освіти (ПК і ПВ — довузівська підготовка; курси підвищення кваліфікації та факультет другої вищої освіти — післядипломна освіта).