ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

18006, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 460

(0472) тел. 43-35-64; факс 43-44-81

E-mail: cheti@cheti.cherkassy.ua

Факультети: 1) Комп'ютеризованих систем у машинобудуванні. 2) Електронних технологій. 3) Інформаційних технологій і систем. 4) Економіки і управління. 5) Лінгвістичний. 6) Будівельний. 7) Фінансово-економічний. 8) Довузівської підготовки молоді. 9) По роботі з іноземними студентами. 10) Перепідготовки фахівців.

Спеціальності: 1) Фінанси. 2) Облік і аудит. 3) Економіка підприємств. 4) Менеджмент організацій. 5) Програмне забезпечення автоматизованих систем. 6) Комп'ютерні системи. 7) Радіотехніка. 8) Прилади точної механіки. 9) Технологія машинобудування. 10) Металорізальні верстати та системи. 11) Промислове та цивільне будівництво. 12) Екологія. 13) Хімічна технологія неорганічних речовин. 14) Прикладна лінгвістика. 15) Економічна кібернетика. 16) Електротехнічні системи електроспрживання. 17) Дизайн. 18) Медичні прилади. 19) Управління проектами.

Матеріально-технічна база: 8 навчальних корпусів, навчально-виробничі майстерні, навчально-спортивний комплекс, редакційно-видавничий центр, 24 комп'ютерні класи, бібліотека. Конкурс абітурієнтів у 2002 р.: навчання за держзамовленням — 2; за контрактом. Професорсько-викладацький склад: 24 професори, доктори наук; 120 доцентів, кандидатів наук.

ДФН. ЗФН. Екстернат. Навчання за держзамовленням і за контрактом. У м. Сміла розташований радіотехнікум ЧДТУ. Студенти університету проходять практику на підприємствах, у лабораторіях, майстернях. Університет співпрацює з навчальними закладами Великої Британії, Німеччини, Польщі, Швеції, США, Росії, Білорусії. Університет має 3 гуртожитки (оплата проживання — 20 грн.), їдальню, кафе, буфети, лікувально-оздоровчий центр, фізкультурно-оздоровчий комплекс із стадіоном на 6 тис. глядачів, бази відпочинку на березі Чорного моря та на р. Рось. Діє факультет перепідготовки фахівців з 32 спеціальностей.