Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Захисник, навколишнього середовища"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  захисник навколишнього середовища
  адаптація - координація
  природничі науки (біологія, фізика, хімія), рівень 3, високий (теоретичний)
  безпека, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  охорона навколишнього середовища
  часте, по типі "навпроти"
  дослідницький
  підприємницький
  поза приміщенням, мобільний
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • контроль за повним використанням сировини підприємствами й організаціями при її видобутку і переробці;
 • контроль за використанням спеціальних фільтрів, що уловлюють відходи виробництва чи перетворюють їх у корисну продукцію;
 • робота по запобіганню забруднення ґрунту промисловими відходами і ядохімікатами;
 • робота по запобіганню забруднення водних джерел і атмосферного повітря промисловими, комунальними й іншими викидами;
 • контроль за виробництвом, збереженням і використанням атомного, хімічного й іншого видів зброї;
 • створення суспільних інспекцій по охороні природи;
 • організація суспільного захисту водойм, повітряного басейну, населених пунктів, місць відпочинку від забруднення промисловими, транспортними і побутовими відходами;
 • охорона флори і фауни;
 • контроль за охороною рідких і тих, що знаходяться під загрозою знищення
  тварин і рослин;
 • контроль за застосуванням пестицидів у сільському господарстві;
 • розробка шляхів виходу з екологічної кризи в регіоні;
 • розробка заходів для очищення водойм;
 • розробка заходів для охорони й очищення особливо цінних водойомів;
 • посадка полезахисних і лісових придорожніх смуг, декоративних і плодових дерев, квітів;
 • перевірка виконання заходів щодо збереження і відновлення природного багатства;
 • агітація лісонасаджень;
 • пропаганда охорони природи по радіо, телебаченню, через друк, випуск брошур, плакатів;
 • проведення різного роду кампаній ("День птахів", "Тиждень лісу" і ін.);
 • організація змагань і конкурсів по охороні природи.
  foto Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • комунікативні здібності;
 • організаторські здібності;
 • уміння переконати;
 • розвиті вербальні здібності (уміння лаконічно і переконливо виразити свою думку);
 • розвите аналітичне мислення;
 • розвите логічне й образне мислення;
 • гарні мнемонічні здібності;
 • самостійність і гнучкість мислення (здатність змінювати плани і способи рішення задач відповідно до мінливого умовами);
 • здатність переносити тривалу фізичну і психічну напругу в різних погодних умовах і в різній місцевості;
 • уміння глобально мислити.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • ініціативність;
 • відповідальність;
 • енергійність;
 • впевненість у собі;
 • комунікабельність;
 • спостережливість;
 • сумлінність;
 • акуратність.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • безініціативність;
 • нерозвинені комунікативні і вербальні здібності;
 • ригідність мислення (нездатність змінювати поводження до мінливих умов);
 • відсутність організаторських здібностей;
 • безвідповідальність;
 • неуважність;
 • недбалість;
 • неорганізованість.
  Області застосування професійних знань:
 • екологічні суспільства, організації і служби;
 • фонд охорони навколишнього середовища;
 • заповідники;
 • Навчальні заклади.
  Історія професії
  Професія захисника навколишнього середовища з'явилася з початком аграрно-промислової діяльності людини. Обробляти землі людина почала з незапам'ятних часів. Виснаження орних земель привело людини до думки, що необхідно продумати раціональне використання земель. Саме тоді виникла ідея поділу використовуваних земель на кілька частин (оброблювані землі і землі, що знаходяться під пором). Згодом люди навчилися більш різноманітно
  використовувати природні ресурси, що привело до їхнього виснаження. Система правових заходів щодо охорони природних ресурсів у Росії вперше була розроблена Петром I. Він увів регламентацію вирубки лісу в інтересах правильного ведення лісового господарства. Крім того, їм була створена перша в Росії служба лісового контролю. У 1719 році були розроблені суворі заходи покарання за забруднення Неви й інших рік.
  Наприкінці XIX століття в Росії були прийняті закони про заощадження лісу і про полювання. Вже в цей час по всьому світу починають створюватися громадські організації по охороні навколишнього середовища. Це було пов'язано з витратами науково-технічної революції і прогресу в області промисловості, які спричинили сильне забруднення навколишнього середовища. У 1854 році створюється національне товариство для охорони природи у Франції, у 1889 - у Великобританії, а потім подібні суспільства створюються і по всій Європі.
  У Росії перше суспільство - Всеросійське суспільство охорони природи було засновано в 1924 році. У середині XX століття починає розвиватися міжнародне співробітництво в цій області. У 1948 році створюється Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів (МСОП). У 1972 році ООН приймає резолюцію про організацію і фінансові заходи щодо міжнародного співробітництва в питаннях охорони навколишнього середовища. Таким чином, із середини XX століття професія захисника навколишнього середовища стає популярною. На сьогоднішній день ця професія дуже важлива в зв'язку з погіршенням екології у світі.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і підприємницький):
 • пожежний;
 • технолог по тканинах;
 • програміст.
  По даній професії можуть працювати люди, що мають вищу освіту в області екології і природокористування. Таке утворення можна одержати в наступних вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії захисник навколишнього середовища

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости