Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Виконавець робіт (виконроб)"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  виконавець робіт
  адаптація - координація
  вища математика, нарисна геометрія, опір матеріалів, рівень 3, високий (теоретичний)
  документоведення, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  будівництво
  часто по типу "разом"
  підприємницький
  реалістичний
  поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • ознайомлення з технічною документацією і розробка рекомендацій з них;
 • керівництво виробничою і господарською діяльністю прорабскої ділянки;
 • організація виробництва і забезпечення дотримання технологічної послідовності будівельно-монтажних і ремонтних робіт;
 • контроль за проведенням будівельних робіт;
 • пошук і замовлення необхідних будівельних матеріалів;
 • контроль за якістю матеріалів, що поставляються;
 • підбор фахівців на різні ділянки робіт;
 • установлення майстрам завдання по обсягу будівельно-монтажних і ремонтних робіт;
 • контроль за технологією виконання робіт;
 • введення будівельних об'єктів в експлуатацію.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • розвиті комунікативні навички (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, професійна компетентність і т.д.);
 • організаторські здібності;
 • здатність виявляти якості лідера в спілкуванні з підлеглими;
 • уміння ставити перспективні цілі, використовувати сприятливі можливості і т.д.;
 • здатність керувати;
 • вербальні здібності (уміння говорити чітко і ясно);
 • уміння переконувати;
 • розвите просторове мислення й уява;
 • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший, а також утримувати в центрі уваги кілька предметів і робити одночасно кілька дій);
 • здатність контролювати свої емоції.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • відповідальність;
 • чіткість, зібраність;
 • спритність;
 • реалістичність;
 • самоконтроль;
 • організованість;
 • ділова хватка, наполегливість;
 • об'єктивність;
 • комунікабельність;
 • енергійність;
 • гнучкість (уміння швидко реагувати на зміну ситуації);
 • уміння швидко відновлювати працездатність.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • непевність у собі, нерішучість;
 • безвідповідальність;
 • низький рівень розвитку комунікативних здібностей;
 • низький рівень розвитку організаторських здібностей;
 • неорганізованість, недисциплінованість;
 • неврівноваженість;
 • ригідність;
 • схильність перекладати відповідальність на інших;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи.
  Області застосування професійних знань:
 • державне і муніципальне керування;
 • туристичні компанії;
 • рекламні агентства і компанії;
 • промисловість (керування).
  Історія професії
  Будівельне мистецтво виникло в далекій давнині. Підготовка будівельників спочатку здійснювалася під керівництвом майстрів безпосередньо в процесі будівництва різних споруджень.
  Джерела будівельного утворення в Росії відносяться до X століття. Навчання майстрів-будівельників здійснювалося безпосередньо на будівництві.
  У1724 році по розпорядженню Петра I у Москві було створено кілька так званих архітектурних команд, учні яких вивчали арифметику, креслення, малювання й одержували практичні навички по архітектурному ремонті і перебудові будинків. В міру удосконалювання майстерності їх підвищували в сержанти (що надавало право проектувати і будувати), із сержантів - у гезели (виконавці робіт).
  Виконроб - фахівець, що забезпечує введення об'єктів в експлуатацію у встановлений термін, організує виробництво будівельно-монтажних робіт відповідно до проектної документації. В даний час виконроб - це стержень будь-якого будівництва, оскільки без нього жодне будівництво взагалі не зможе відбутися.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і реалістичний):
 • завгосп;
 • начальник експлуатаційної служби аеропорту;
 • стюард (готель, ресторан);
 • військовий розвідник;
 • керуючий будівництвом.
  Професію виконавця робіт можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії виконавець робіт

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости