Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Вчитель"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  учитель
  адаптація - формалізація
  гуманітарні, природничі чи науки математика і статистика (залежить від спеціальності), рівень 3, високий (теоретичний)
  педагогіка і психологія, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  педагогіка
  часто по типу "разом"
  соціальний
  артистичний
  у приміщенні, мобільний

  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • навчання різним наукам;
 • пояснення нового матеріалу доступними для даного віку й індивідуальних особливостей засобами;
 • контроль за засвоєнням матеріалу;
 • проведення виховної роботи з дітьми;
 • допомога в розкритті творчого потенціалу, здібностей і можливостей учнів;
 • виявлення інтересів і схильностей учнів для адекватного підбора програм і методів навчання;
  foto
 • вивчення індивідуальних особливостей дітей і надання ефективного психолого-педагогічного впливу на них;
 • розробка програми навчання на основі знання загальних вікових закономірностей розвитку дітей;
 • надання допомоги у формуванні особистості учня;
 • сприяння розвитку в учнів прагнення до освоєння нових знань;
 • організація позакласних групових заходів, ведення дискусій, диспутів, зборів;
 • пояснення поточних соціальних подій і явищ;
 • участь у розробці і впровадженні освітніх, навчальних програм;
 • складання тематичних і визначених планів;
 • оформлення документації (журналів, звітів).
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • викладацькі здібності;
 • ораторські здібності;
 • організаторські здібності;
 • вербальні здібності (уміння говорити ясно, чітко, виразно);
 • комунікативні здібності (навички спілкування і взаємодії з людьми);
 • гарний розвиток пам'яті;
 • високий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу декільком об'єктам одночасно);
 • психічна й емоційна врівноваженість;
 • здатність до співпереживання.
  foto Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • схильність до роботи з дітьми;
 • уміння зацікавити своїм задумом, повести за собою;
 • високий ступінь особистої відповідальності;
 • самоконтроль і урівноваженість;
 • терпимість, безоцінне ставлення до людей;
 • інтерес і повага до іншої людини;
 • прагнення до самопізнання, саморозвитку;
 • оригінальність, спритність, різнобічність;
 • тактовність;
 • цілеспрямованість;
 • артистизм;
 • вимогливість до себе й інших;
 • спостережливість (здатність побачити тенденції в розвитку дитини, у формуванні його умінь, навичок, зароджені потреб і інтересів).
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • неорганізованість;
 • психічна й емоційна неврівноваженість;
 • агресивність;
 • ригідність мислення (нездатність змінювати способи рішення задач відповідно до умов середовища, що змінюється,);
 • егоїстичність;
 • відсутність організаторських здібностей.
  Області застосування професійних знань:
 • освітні установи (школи, дитячі сади, вузи);
 • соціальні організації (дитячі будинки, притулки, інтернати, дитячі центри творчості і дозвілля);
 • робота в правоохоронних органах (дитячі приймачі-розподільники, колонії);
 • Академія освіти;
 • міські і муніципальні учбово-методичні центри.
  Історія професії
  Педагогіка як, напевно, відомо багатьом, у перекладі з грецького означає "дітоведення", тобто виховання дітей, підготовка їх до життя в суспільстві. Як сформована наука педагогіка займається розкриттям сутності, цілей, задач і закономірностей виховання, визначає зміст освіти і методику навчання.
  Початок розвитку педагогіки відноситься до древніх століть. Зародилася педагогіка у виді правил і наставлянь для дорослих по догляду за дітьми і спостереженню за їхньою поведінкою. Педагогічні традиції, що поклали початок розвитку педагогіки як науки, з'явилися в Древній Греції в V-IV століттях до нашої ери. Особливий інтерес викликають афінська і спартанська системи виховання.
  Афінська система виховання припускала початок навчання з 7 років, коли педагог (так називали чорного раба) вів дитину в школу, де спочатку він проходив читання і рахунок, потім наставала черга літературного і естетичного виховання. Велика роль приділялася і фізичному вихованню (бігу, стрибкам, плаванню, метанню списа і диска).
  Спартанська школа основну увагу приділяла вихованню сили духу, фізичної витривалості, загартовуванню характера.
  Освіта епохи Середньовіччя носила в основному релігійний характер.
  Великий внесок у розвиток вітчизняної педагогіки внесли Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинський, А. С. Макаренко і багато хто інші.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і артистичний):
 • вихователь дитячого саду;
 • прокурор;
 • адвокат;
 • косметолог;
 • арбітр (суддя);
 • дитяча медсестра.
  Професію вчителя можна одержати у вищих навчальних педагогічних закладах (учитель середніх і старших класів) і в середніх спеціальних навчальних закладах (учитель молодших класів).
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії вчитель

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости