Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Юрист"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  юрист
  адаптація - формалізація
  суспільні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  право, юридичні науки, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  право, юриспруденція
  часто по типу "поруч"
  підприємницький
  соціальний
  у приміщенні, сидячий
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • консультування осіб, що потребують юридичної допомоги (правова допомога, довідково-інформаційна робота з законодавства з застосуванням технічних засобів);
 • вивчення законів, підзаконних актів, нормативно-правових актів, міжнародних договорів (також облік діючого законодавства й інших нормативних актів) і застосування їх на практиці;
 • складання юридичних документів, контрактів, актів (договорів, ліцензій) майново-правового характеру, сприяння в їхньому оформленні;
 • тлумачення законів;
 • контроль за дотриманням законності (правове регулювання соціальних норм і відносин);
 • здійснення методичного керівництва правової роботи на підприємстві;
 • створення архіву судових і арбітражних справ;
 • участь у процесі законотворчості (розробка законів і правових документів);
 • забезпечення правового захисту громадян, організацій, держави;
 • вивчення правової практики закордонних колег;
 • правова пропаганда;
 • участь у судових процесах (захист справ у суді чи підтримка обвинувачення).
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • логічне, аналітичне мислення;
 • високий рівень розвитку понятійного мислення (володіння науковими поняттями і здатність сприймати і розуміти різні терміни);
 • гарний розвиток концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на визначеному виді діяльності);
 • високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;
 • вербальні здібності (уміння правильно і зрозуміло виражати думку);
 • здатність переконання;
 • комунікативні навички (навички спілкування з людьми);
 • схильність до дослідницької діяльності;
 • гарні пізнання в різних областях наук;
 • високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння мислити від загального до окремого);
 • здатність до всебічного, адекватного сприйняття ситуації;
 • уміння вести переговори.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • організованість;
 • впевненість у собі;
 • чесність і порядність;
 • відповідальність;
 • акуратність;
 • ерудованість;
 • ділова хватка;
 • об'єктивність;
 • комунікабельність;
 • гарна інтуїція;
 • емоційно-психічна стійкість;
 • енергійність;
 • наполегливість, принциповість;
 • прагнення до самовдосконалення;
 • уміння швидко відновлювати працездатність.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • нерішучість;
 • невміння швидко приймати рішення;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам (особам, ситуаціям);
 • нечесність;
 • непринциповість;
 • нездатність глибоко осмислювати що відбувається;
 • безтурботність;
 • непогашена судимість;
 • погана дикція.
  Області застосування професійних знань:
 • державні і недержавні організації, підприємства, установи, організіції різних форм власності, що є юридичними особами;
 • адвокатура, прокуратура;
 • суди;
 • приватне чи індивідуальне підприємництво;
 • органи попереднього слідства і дізнання;
 • нотаріальні контори;
 • юридичні консультації;
 • державні органи забезпечення охорони порядку і безпеки (ОВД, органи забезпечення безпеки, органи податкової служби і податкової поліції, митні органи, органи юстиції (Міністерство юстиції, служба судових приставів);
 • освітні установи;
 • приватні детективні служби.
  Історія професії
  Першими основоположниками права як галузі стали древні філософи: Сократ, Аристотель, Платон. Великий внесок у розвиток законотворчості внесла релігія. Саме 12 біблійних заповідей лягли в основу створення законів.
  Першими юристами були жреці (понтифи), що тлумачили закон. Протягом багатьох століть людство удосконалювало свої міжособистісні і міжнародні відносини, і тому право повинне було прогресувати разом згодом і охоплювати всі сфери людської діяльності.
  Зараз право міцно укоренилося у всіх областях життя людей і являє собою самостійну галузь знань. А діяльність юристів здобуває усе більше і більше значення в життєдіяльності людей.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • рекламний агент;
 • брокер;
 • перекладач;
 • соціальний працівник;
 • продавець;
 • торговий агент;
 • офіціант;
 • менеджер;
 • коментатор;
 • страховий агент.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії юрист

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости