Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Соціолог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  соціолог
  адаптація - аналіз
  суспільні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  математика і статистика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  соціальна (суспільна) сфера
  часто по типу "разом"
  дослідницький
  соціальний
  поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • вивчення суспільства як цілісної системи, а також окремих явищ і подій громадського життя, соціальних інститутів (родина, освітні установи і т.д.), процесів, суспільних груп;
 • виявлення законів функціонування суспільства;
 • прагнення досягти конкретного знання про реальних людей, їхні інтереси, про соціальні процеси, у які вони втягнуті за допомогою аналізу теоретичних матеріалів і емпіричних методів (практичного збору інформації, отримання конкретних фактів);
 • вивчення передового вітчизняного і закордонного досвіду роботи соціологів;
 • вивчення разом з іншими фахівцями найбільш актуальних питань громадського життя і проблем соціального характеру, а також пошуки шляхів усунення причин їхнього виникнення;
 • складання програм соціологічних досліджень і контролювання їхнього виконання;
 • проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення різного роду соціальних явищ, суспільної думки з використанням спеціальних методів (анкетування, інтерв'ю, спостереження, аналіз документів і т.д.);
 • статистична обробка отриманих результатів з використанням комп'ютерної техніки і математичних методів;
 • узагальнення інформації і розробка рекомендацій з поліпшення соціально-психологічного клімату в суспільстві на основі проведених досліджень;
 • розробка заходів щодо найбільш актуальних питань і проблем соціального характеру.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку комунікативних здібностей (здатність установлювати контакти з людьми, уміння привернути увагу і зацікавити велику кількість людей);
 • вербальні здібності (уміння говорити ясно, чітко, виразно);
 • розвиток логічного мислення;
 • гнучкість і динамічність мислення;
 • розвиток творчого мислення (здатність створювати нове);
 • гарний розвиток концентрації і стійкості уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному об'єкті чи предметі).
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • самоконтроль і урівноваженість;
 • ерудованість;
 • оригінальність, спритність, різнобічність;
 • тактовність, вічливість;
 • посидючість;
 • обов'язковість;
 • відповідальність;
 • акуратність;
 • зосередженість;
 • ретельність;
 • емоційно-психічна стійкість;
 • наполегливість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності;
 • психічна й емоційна неврівноваженість;
 • невміння спілкуватися з людьми,
 • замкнутість;
 • сором'язливість;
 • агресивність;
 • брутальність;
 • нерішучість;
 • нестриманість.
  Області застосування професійних знань:
 • центри соціологічних досліджень;
 • науково-дослідні інститути, академії наук;
 • соціологічні дослідження з замовлення підприємств і організацій (торгові, промислові компанії і т.д.);
 • рекламні фірми;
 • освітні установи (викладацька діяльність у вузах).
  Історія професії
  Спроби пояснення громадського життя були ще в античності в Платона, Аристотеля і т.д., але соціологія як самостійна наука виникла тільки в середині XIX століття. Термін "соціологія" запропонував О. Конт, і буквально він означав "наука про суспільство, соціальне життя". Зрозуміло, багато наук, що виникли до соціології, займалися вивченням суспільства (філософія, історія, юриспруденція), але саме соціологія зробила своєю задачею звести воєдино знання про реальні процеси, що відбуваються в суспільстві, і використовувати ці знання як ефективний засіб регулювання громадського життя у всіх її сферах.
  Розвиток соціології в XXI столітті характеризується виникненням численних напрямків, кожен з який привносить щось нове в науку, розробляє свої теорії і методи.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і соціальний):
 • психолог з питань освіти;
 • інженер (по впровадженню нової техніки);
 • ревізор;
 • начальник відділу кадрів;
 • профконсультант;
 • фармацевт;
 • психолог-дослідник;
 • лікар-терапевт;
 • слідчий.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії соціолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости