Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Секретар-референт"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  секретар-референт
  адаптація - аналіз
  діловодство й архівознавство, рівень 3, високий (теоретичний)
  канцелярська робота з використанням оргтехніки, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  соціальна (суспільна) сфера
  часто по типу "віч-на-віч"
  конвенціональний
  соціальний
  у приміщенні, сидячий

  foto
  Домінуючі види діяльності:
 • виконання технічних функцій по забезпеченню й обслуговуванню роботи керівника організації чи її підрозділів;
 • одержання для керівника зведень від працівників підрозділів, виклик їх по його дорученнях, організація прийому відвідувачів;
 • організація телефонних переговорів керівника;
 • оформлення ділового листування керівника, сортування кореспонденції;
 • здійснення роботи по підготовці засідань чи нарад, проведених керівником (збір необхідних матеріалів, оповіщення учасників про час, місце, повістку дня чи засідання наради і їхня реєстрація);
 • друк за вказівкою керівника різних матеріалів, документації і відправлення їх по адресатах з використанням оргтехніки;
 • стенографування текстів підготовлюваної керівником документації, протоколів засідань з наступною їхньою розшифровкою і друкуванням на комп'ютері;
 • складання на прохання керівника різних доповідей, листів, документів;
 • формування справ відповідно до затверджених правил, забезпечення їхньої схоронності й у встановлений термін здача в архів;
 • забезпечення керівника канцелярськими приладами, організаційною технікою, створення умов, що сприяють ефективній роботі керівника.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  foto Здібності:
 • висока поміхостійкість (здатність ефективно працювати, не зважаючи на перешкоди);
 • високий рівень розвитку стійкості, розподілу і переключення уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному предметі чи дії, утримувати в полі зору кілька предметів чи робити одночасно кілька дій, швидко переключати свою увагу з одного предмета на інший чи з одного виду діяльності на іншу);
 • гарний розвиток дрібної моторики рук (здатність швидко і чітко виконувати рухи за допомогою пальців рук);
 • уміння чітко і ясно говорити, правильно будувати фрази і вимовляти слова, уміння лаконічно (коротко) виражати свої думки;
 • високий рівень розвитку зорового сприйняття тексту (швидкість сприйняття);
 • розвиток мнемонічних здібностей (добре розвита короткочасна і довгострокова пам'ять, здатність до механічного й осмисленого запам'ятовування інформації, розвиток слухової і зорової пам'яті);
 • розвиток рухової пам'яті (здатність запам'ятовувати рухи для кожного пальця обох рук);
 • здатність швидко діяти;
 • уміння добре розбирати рукописний текст.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • емоційна стійкість;
 • пунктуальність;
 • акуратність;
 • організованість;
 • відповідальність;
 • доброзичливість, тактовність;
 • послідовність у справах;
 • наполегливість і твердість;
 • комунікабельність (товариськість);
 • здатність планувати свою роботу;
 • схильність до роботи з документами.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший;
 • нездатність працювати в підпорядкуванні, сильно виражена схильність до лідерства, керівництва;
 • повільність, нерозторопність;
 • невміння планувати свою роботу;
 • низький рівень розвитку усіх видів і типів пам'яті.
  Області застосування професійних знань:
 • фірми, організації, підприємства будь-якого профілю (приймальні керівників, директорів).
  Історія професії
  З виникненням писемності в стародавності з'явилася невелика група грамотних людей, що займалася переписуванням різних текстів. Такі писцові копії на Русі відомі ще з XI століття. У XIX столітті в численних департаментах Росії над переписуванням величезного числа паперів і документів трудилися чиновники - титулярні радники. З розвитком технічного прогресу усе більше відчувалася необхідність у створенні високопродуктивних друкарських машин. Перша промислова модель пишучої машини була винайдена в США в 1867 році Н. Шолсом, С. Суле, К. Тлидденом.
  В даний час на зміну їй прийшов персональний комп'ютер.
  Безсумнівно, робота з друкування різних документів стала значно легше. Проте діяльність секретарів-референтів не зводиться тільки лише до механічного набивання текстів. Крім цього вони повинні мати ще багато умінь. По суті, секретар-референт - це "права рука" керівника.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (конвенціональний і соціальний):
 • бухгалтер;
 • касир;
 • судовий виконавець;
 • експедитор;
 • нотаріус;
 • страховий агент;
 • суфлер.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії секретар-референт

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости