Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Рекламний агент"
  Назва професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  рекламний агент
  адаптація - координація
  економіка, психологія, математика, статистика, соціологія, рівень 3, високий (теоретичний)
  прикладна соціологія, маркетинг, прикладна психологія, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  сфера послуг
  часто по типу "поруч"
  підприємницький
  соціальний
  поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • привернення уваги потенційного покупця;
 • надання додаткової інформації про товар споживачам;
 • просування товарів, послуг чи ідей;
 • надання покупцю можливості для додаткового вивчення товару;
 • формування в споживача визначеного рівня знань про товар чи послугу;
 • створення сприятливого образа (іміджу) виробника чи продавця, а також торгової чи промислової марки в споживачів і ділових партнерів;
 • формування потреби в даному товарі, послузі;
 • формування позитивного ставлення до фірми;
 • стимулювання збуту товару, послуги;
 • сприяння прискоренню товарообігу;
 • формування образа надійного партнера.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • розвиті організаторські здібності (які включають такі якості як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т.д.);
 • розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.);
 • добре розвиті аналітичні Здібності: уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її;
 • високий рівень понятійного мислення;
 • вербальні здібності (уміння правильно і зрозуміло роз'яснятися);
 • ораторські здібності (грамотне вираження думки);
 • уміння вести переговори, здатність переконувати;
 • уміння слухати;
 • гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті;
 • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька об'єктів чи робити кілька дій);
 • здатність впливати на навколишніх;
 • уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 • здатність керувати собою.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • креативність;
 • енергійність, ерудованість;
 • відповідальність (здатність брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності);
 • гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в ситуаціях);
 • здатність до планування організаторської діяльності;
 • розвита інтуїція;
 • критичність;
 • впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
 • цілеспрямованість, дієвість;
 • вимогливість;
 • оригінальність, спритність, різнобічність;
 • ініціативність;
 • прагнення до постійного особистісного росту.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • нерішучість, непевність у собі;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • замкнутість;
 • відсутність схильності до роботи з людьми;
 • неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
 • відсталість, ригідність;
 • схильність перекладати відповідальність на інших;
 • вузькість кругозору;
 • невміння керувати собою (запальність, імпульсивність);
 • агресивність;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • рекламні агентства і компанії.
  Історія професії
  Незважаючи на те що реклама в її найбільш примітивних формах існувала протягом багатьох століть, тільки в середині XIX століття вона почала поступово проникати в пресу, тобто стала надбанням широких кіл громадськості.
  Знадодилося не менше півстоліття, щоб наприкінці XIX сторіччя в США й у 30-х роках XX століття у Франції з'явилися рекламні агентства, що стали прообразом існуючих.
  За свою тривалу історію реклама якісно еволюціонувала. Вона пройшла шлях від інформування до вмовляння, від вмовляння - до вироблення умовного рефлексу, від вироблення умовного рефлексу - до підсвідомого впливу, від підсвідомого впливу - до проектування символічного зображення.
  Реклама послідовно домагалася спочатку свідомого, обміркованого сприйняття покупцем рекламного образа, потім автоматичного здійснення покупки. Тепер же їй від покупця потрібна згода, нехай неусвідомлена, проте реальна.
  По офіційним даним, у даний час на території Росії діє близько 3 тис. вітчизняних і закордонних рекламних агентств, що володіють могутньою поліграфічною базою, а також дослідницькими центрами.
  Реклама все частіше втручається в життя людини, керуючи їм на свідомому і несвідомому рівнях.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • юрист;
 • торговий представник;
 • страховий агент;
 • керуючий рекламним агентством;
 • перекладач.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
  Професію рекламного агента можна одержати в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії рекламний агент

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости