Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Психолог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  психолог
  адаптація - формалізація
  суспільні чи природничі науки (залежить від спеціальності), рівень 3, високий (теоретичний)
  педагогіка і психологія, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  психологія
  часто по типу "поруч"
  соціальний
  дослідницький
  у приміщенні, сидячий
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • дослідження розвитку психіки і закономірностей психічних процесів;
 • вивчення загальних закономірностей розвитку дітей різного віку і складення програм навчання;
 • вивчення внутрішнього світу і поведінкових особливостей людини;
 • вивчення поводження людей у малих і великих групах;
 • вивчення питань, пов'язаних із творчою діяльністю людей, особливостей сприйняття;
 • вивчення питань, пов'язаних із творчою діяльністю людей, особливостей сприйняття;
 • вивчення діяльності людини, особливостей її праці;
 • вивчення особливостей поводження в стресових ситуаціях;
 • дослідницько-аналітична робота (робота з одержаною інформацією, адаптація психодіагностичних методик до умов реальної практики);
 • інформування клієнта про те, що з ним відбувається;
 • психологічне консультування, спрямоване на надання допомоги людині в вирішенні різних скрутних ситуацій;
 • організація групових заходів, ведення тренінгів, семінарів, читання лекцій;
 • профілактика і корекція небажаних проявів психіки людини, а також зміцнення і формування необхідних психологічних якостей особистості;
 • професійний добір і підбор кадрів;
 • здійснення психологічного супроводу кар'єри;
 • вивчення особливостей судового процесу, мотивів поводження злочинця, розробка мір профілактики злочинності.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному предметі, не відволікаючись на інші об'єкти і не послабляючи уваги);
 • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший чи з одного виду діяльності на інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити одночасно кілька дій);
 • гарний розвиток образної і словесно-логічної пам'яті;
 • високий рівень розвитку образного мислення;
 • розвиток логічного мислення;
 • гарний розвиток мнемонічних здібностей (довгострокова і короткочасна пам'ять);
 • комунікативні здібності (спілкування і взаємодія з людьми, уміння встановлювати контакти);
 • уміння слухати;
 • вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);
 • ораторські здібності (грамотне вираження думки);
 • здатність до самоконтролю.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • високий ступінь особистої відповідальності;
 • терпимість, безоцінне ставлення до людей;
 • інтерес і повага до іншої людини;
 • прагнення до самопізнання, саморозвитку;
 • оригінальність, спритність, різнобічність;
 • допитливість і навченість;
 • тактовність, вихованість;
 • схильність до співпереживання;
 • ініціативність;
 • цілеспрямованість, наполегливість;
 • інтуїція, уміння прогнозувати події;
 • спритність;
 • уміння зберігати таємницю;
 • творчий початок;
 • ерудованість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • психічна й емоційна неврівноваженість;
 • агресивність;
 • замкнутість;
 • нерішучість;
 • відсутність схильності до роботи з людьми;
 • невміння зрозуміти позицію іншої людини;
 • ригідність мислення (нездатність змінювати способи рішення задач відповідно до умов середовища, що змінюються,);
 • низький інтелектуальний рівень розвитку.
  Області застосування професійних знань:
 • соціальні організації (дитячі будинки, притулки, будинки старих, інвалідів, дитячі центри творчості і дозвілля);
 • освітні установи (школи, дитячі сади, вузи);
 • установи по підбору і добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації);
 • медичні установи (лікарні, поліклініки, наркологічні центри, реабілітаційні центри);
 • психотерапевтичні, психологічні консультативні служби;
 • підприємства, фірми;
 • правоохоронні органи (суди, дитячі приймачі-розподільники, колонії, прокуратура, районні управління внутрішніх справ);
 • робота на телефоні довіри;
  //
 • робота в МНС, службах порятунку;
 • військові організації.
  Історія професії
  З найдавніших часів людей цікавив внутрішній світ людини. ' Сам термін "психологія" походить від грецьких слів "psyche" - душу і "logos" - наука. Проблемою душі цікавилися філософи стародавності - Платон і Аристотель. Надалі в зв'язку з розвитком науки і техніки психологія здобуває усе більше значення в суспільстві. Датою виникнення психології як науки прийнято вважати відкриття першої експериментальної лабораторії в Лейпцизі в 1879 році. З'являються психологічні лабораторії в Європі, Росії.
  З часом з'являлися і розвивалися різні напрямки психологічного знання: психоаналіз Зиґмунда Фрейда, гуманістична психологія Абрахама Маслоу і Карла Роджерса, аналітична психологія Карла-Густава Юнга, біхевіоризм Дж. Уотсона, гештальт-психология тощо.
  У Росії істотний внесок у розвиток психології як науки внесли вітчизняні фізіологи И. П. Павлов, И. М. Сєченов, психологи А. Ф. Лазурский, Л. С. Виготський, С. Л. Рубинштейн і багато інших.
  В даний час психологія охоплює майже всі сфери життя і діяльності людей, психологічні знання використовуються в політиці, економіці, медицині, культурі і мистецтві, на виробництві й в сфері освіти.І, безсумнівно, кожній людині буде корисно і цікаво довідатися побільше про себе й інших людей.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і дослідницький):
 • медсестра;
 • священнослужитель;
 • логопед;
 • бібліотекар;
 • стоматолог;
 • психіатр;
 • фельдшер.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії психолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости