Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Програміст"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  програміст
  адаптація - аналіз
  математика і статистика, рівень 3, високий (теоретичний)
  інформатика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  інформатика
  рідке
  дослідницький
  конвенціональний
  у приміщенні, сидячий

  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • розробка на основі аналізу математичних алгоритмів програм (повний і точний опис процесу обробки інформації на спеціально придуманій формальній мові), що реалізують рішення різних задач:
 • вибір методу чисельного рішення для данної задачі, тобто зведення складних математичних формул до елементарних арифметичних дій;
 • складання алгоритму - детального плану рішення задачі - чи вибір оптимального для рішення даної задачі алгоритму;
 • визначення інформації, що підлягає обробці на комп'ютері, її обсягів, структури, макетів і схем введення, обробка, збереження і видача інформації, методів її контролю;
 • визначення можливості використання готових програм;
 • вибір мови програмування і переклад на неї використовуваних моделей і алгоритмів;
 • підготовка програми до налагодження і проведення налагодження і коректування (попередження й усунення різних помилок, що, можливо, містяться в програмі);
 • розробка інструкції до роботи з програмами;
 • участь у створенні технічної документації;
 • супровід упроваджених програм і програмних засобів (засобів, що забезпечують нормальну роботу програми);
 • розробка і впровадження методів автоматизації програмування (використання простих програм для створення програм більш високого рівня);
 • участь у створенні каталогів і картотек стандартних програм.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  foto Здібності:
 • логічне мислення;
 • гнучкість і динамічність мислення;
 • здатність аналізувати ситуацію (аналітичні здібності);
 • гарний рівень розвитку пам'яті (особливо словесно-логічної);
 • високий рівень розвитку концентрації, обсягу, розподілу і переключення уваги;
 • здатність грамотно виражати свої думки;
 • високий рівень розвитку технічних здібностей;
 • математичні здібності;
 • розвита уява.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • уважність;
 • акуратність;
 • терплячість;
 • наполегливість;
 • цілеспрямованість;
 • відповідальність;
 • схильність до інтелектуальних видів діяльності;
 • уміння самостійно приймати рішення;
 • незалежність (наявність власної думки).
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • неуважність;
 • нетерплячість;
 • відсутність логічного мислення;
 • ригідність розумових процесів;
 • сильно розвита короткозорість.
  Області застосування професійних знань:
 • обчислювальні центри;
 • підприємства й організації різного профілю;
 • система банків;
 • науково-дослідні інститути;
 • освітні установи (школи, технікуми, коледжі).
  Історія професії
  У пору свого зародження програмування було мистецтвом, тому що ще не були розроблені основні закони і правила. Примітно, що першим програмістом була жінка - Ада Лавлейс, дочка знаменитого англійського поета Байрона. У 1833 році англійський математик Ч. Беббидж винайшов і сконструював першу модель механічної "аналітичної" машини, що виконувала найпростіші арифметичні дії. Ада Лавлейс написала кілька програм для цієї машини.
  У 40-х роках минулого сторіччя з'явилися цифрові ЕОМ. Ідея їхнього створення належить американському математику фон Нейману. Для машин першого покоління складалися гранично докладні програми, що передбачали кожен крок, кожну операцію обчислень. Причому ніякої мови, крім своєї, машина ще не розуміла.
  Пізніше створюються алгоритмічні мови вищого рівня (спеціальні мови програмування), що дозволяє звести процес складання програми до запису алгоритму в спеціальній символічній формі відповідно до правил даної мови. Були також створені спеціальні програми, що перетворять алгоритмічну мову в машинну.
  В даний час ведуться різноманітніі розробки в області обчислювальної техніки і програмування, і вже досягнуті неймовірні успіхи. Про майбутнє комп'ютеризації ведуться оживлені суперечки серед учених, але, безсумнівно, результати прогресу в цій області перевершать усі наші чекання.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і конвенціональний):
 • ревізор;
 • інженер-випробувач;
 • кресляр;
 • мікробіолог;
 • статистик;
 • хімік;
 • конструктор.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
  Професію програміста можна одержати в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії програміст

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости