Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Проектувальник-інженер"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  інженер-проектувальник
  адаптація - координація
  вища математика, фізика, теоретична механіка, нарисна геометрія, рівень 3, високий (теоретичний)
  креслення, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  будівництво
  часто по типу "поруч"
  дослідницький
  підприємницький
  у приміщенні, сидячий

  foto
  Домінуючі види діяльності:
 • розробка окремих розділів (частин) проекту;
 • проектування різних виробничих і спеціальних об'єктів (заводи, будинки, дитячі сади, школи і т.д.);
 • збір вихідних даних для проектування;
 • координація проектних рішень за завданням із проектними рішеннями інших розділів проекту;
 • проведення патентних досліджень з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень;
 • здійснення авторського нагляду за будівництвом проектованих об'єктів, що входять у його компетенцію;
 • складання заявок на винаходи;
 • розробляє проекти промислових і здійснює реконструкцію діючих підприємств.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  foto Здібності:
 • розвите просторове мислення й уява;
 • здатність до конструювання і проектування;
 • математичні й аналітичні здібності;
 • гарний окомір;
 • навички креслення;
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному предметі, не відволікаючись на інші об'єкти і не послабляючи уваги);
 • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший чи з одного виду діяльності на іншу, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити одночасно кілька дій);
 • здатність займатися тривалий час монотонною кропіткою роботою;
 • комунікативні здібності (уміння встановлювати контакти);
 • вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);
 • уміння переконувати.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • посидючість;
 • акуратність, чіткість, зібраність;
 • самоконтроль;
 • відповідальність;
 • оригінальність;
 • реалістичність;
 • почуття гармонії і смаку.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність просторової уяви і мислення;
 • нездатність до конструювання і проектування;
 • неуважність;
 • неакуратність;
 • відсутність комунікативних навичок;
 • запальність, імпульсивність.
  Області застосування професійних знань:
 • проектні інститути;
 • конструкторські бюро;
 • науково-дослідні установи;
 • освітні установи (коледжі, технікуми, вузи);
 • будівельні організації;
 • управлінська сфера.
  Історія професії
  Проектування (від лат. projectus, буквально - кинутий уперед) - процес створення проекту - прототипу, прообразу передбачуваного чи можливого об'єкта. Перші свідчення існування проектування зустрічаються вже в Древньому Єгипті (досить згадати дуже добре зроблену для того часу єгипетську водопровідну систему).
  Серед яскравих зразків інженерного проектування епохи Відродження не можна не згадати щоденники і записи Леонардо да Вінчі з описом і кресленнями багатьох технічних пристроїв.
  У Росії розквіт проектування пов'язаний насамперед з реформами Петра I, що запрошував іноземних гірських і будівельних інженерів для роботи на державу Російську.
  Предметна область проектування постійно розширюється. Поряд із традиційними видами проектування (архітектурно-будівельне, машинобудівельне і т.д.) складаються і розвиваються такі види проектування, як екологічне, соціальне, інженерно-психологічне, генетичне.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і підприємницький):
 • інженер адміністративного керування залізничної служби;
 • інженер пожежної служби;
 • програміст інформаційних систем;
 • інженер виробництва.
  Професію інженера-проектувальника можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії проектувальник-інженер

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости