Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Політолог"
  Назва професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  Політолог
  адаптація - аналіз
  історія, політологія, психологія, політичні відносини, рівень 3, високий (теоретичний)
  прикладна політологія, прикладна соціологія, вища математика, статистика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  політика
  часто по типу "поруч"
  соціальний
  дослідницький
  поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • вивчення політичних явищ у їх послідовному тимчасовому розвитку, виявлення зв'язків між минулим, сьогоденням і майбутнім;
 • дослідження залежності політики, політичних процесів від суспільства, економічних відносин, соціальної структури суспільства, ідеології і культури;
 • визначення значення політичних явищ для суспільства й особистості, їхню оцінку з погляду загального блага, справедливості, поваги людського достоїнства;
 • вивчення залежності між політичними явищами в досвіді і рівнем економічного розвитку, політичним ладом, між ступенем урбанізації населення і його політичною активністю, між кількістю партій і виборчою системою і т.д.;
 • дослідження й аналіз вербального, практичного, усвідомленого і підсвідомого поводження окремих особистостей і груп;
 • вивчення й аналіз діяльності інститутів, за допомогою яких здійснюється політична діяльність (держави, партії, урядові програми і т.д.);
 • дослідження і виявлення суб'єктивних механізмів політичного поводження, індивідуальних якостей, рис характеру, а також типових механізмів психологічної мотивації;
 • аналіз політичних явищ з метою виявлення їхніх загальних рис і специфіки, аналіз найбільш ефективних форм політичної організації чи оптимальних шляхів вирішення задач;
 • прогнози з приводу політичного майбутнього держави, партії, політика.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку аналітичного і синтетичного мислення (уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її);
 • високий рівень розвитку понятійного мислення (володіння науковими поняттями);
 • високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння будувати умовиводи від загального до окремого);
 • схильність до дослідницької діяльності (увага до деталей, здатність групувати безліч фактів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки і т.д.);
 • високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;
 • розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.).
 • наявність гарно розвитих вербальних здібностей (уміння правильно і зрозуміло роз'яснятися);
 • уміння слухати;
 • ораторські здібності (грамотне вираження думки);
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на визначеному виді діяльності);
 • здатність займатися тривалий час кропіткою роботою (робота з досьє, архівними документами);
 • здатність сприймати велику кількість інформації (всебічне адекватне сприйняття ситуації);
 • здатність контролювати свої емоції.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • чесність і порядність;
 • організованість і відповідальність;
 • цілеспрямованість;
 • креативність;
 • ерудованість, широкий кругозір (гарні пізнання в різних областях наук);
 • пунктуальність, відповідальність;
 • високі моральні якості (принциповість, переконаність, чуйність і уважність до людей і т.д.);
 • допитливість;
 • тактовність (здатність виявляти почуття міри);
 • гнучкість, наявність розвитої інтуїції;
 • наполегливість, об'єктивність;
 • самоконтроль, холоднокровність;
 • комунікабельність, енергійність;
 • уміння швидко відновлювати працездатність;
 • прагнення до самовдосконалення.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • користь;
 • агресивність;
 • вузькість кругозору;
 • непевність у собі, нерішучість;
 • низький рівень розвитку чи відсутність комунікативних здібностей, погана дикція;
 • неврівноваженість, безтактність;
 • інертність;
 • безпринципність;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • запальність, імпульсивність;
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • періодичні видання (газети, журнали і т.д.);
 • телебачення (телевізійні програми, круглі столи і т.д.);
 • інформаційні агентства (Інтерфакс, Ріа-новини і т.д.);
 • Навчальні заклади;
 • науково-дослідні установи.
  Історія професії
  Політологія - це одна з наук про політику, область наукового знання, що вивчає політику, політичні відносини і владу в суспільстві.
  Ця професія має древню історію. Уже мислителі Древньої Греції і Древнього Рима трактували державу філософськи: держава - найвище втілення розуму. Заклопотані проблемою "кращого життя" людей, мислителі цього періоду намагаються вирішити її за допомогою створення моделі держави, що уособлює розум. Першими мислителями в цій області були видатні філософи Древньої Греції - Платон і Аристотель.
  Аврелій Августин (354-430) і Хома Аквінський (1226-1274) - творці християнської політичної теорії. В їхніх навчаннях християнська переконаність, навіть фанатизм, сполучалася з реалізмом і помірністю. Так, Аврелій Августин, на відміну від Платона й Аристотеля, з'єднав свою концепцію "кращого життя" (щастя від Бога) з можливостями і здібностями людини.
  Теоретиків політики початку Нового часу менше цікавить проблема "кращого життя", залежності людини від зовнішніх сил. Їхня увага переключається з мети держави на її походження і підставу. Систему поглядів на державу, суспільство, особистість раннього етапу Нового часу можна назвати цивільною концепцією. У ній відправним пунктом був індивідуум-громадянин. Держава розглядалася як унікальна незалежна організація, необхідна для захисту і безпеки людей.
  У XX столітті істотний внесок у політичну думку був зроблений Максом Вебером (1864-1920), чудовим німецьким політичним економістом і теоретиком-соціологом. Вебер звернув увагу на бюрократизацію громадського життя, що підсилюється, у правових державах XX століття, що, на його думку, могло привести до можливого конфлікту між бюрократією і демократією. Він одним з перших відзначив парадокс демократизації: результатом залучення мас у соціально-політичне життя є виникнення великої кількості організацій, що потім стають деструктивними для демократичного політичного функціонування.
  Проблема застосування держави і суспільства, як її позначили видатні мислителі XIX століття, залишається актуальною і сьогодні. Сучасні західні політики, теоретики, серед яких багато чудових імен, вносять свій позитивний внесок у її рішення.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і дослідницький):
 • видавець словників;
 • учений-натураліст;
 • психолог-консультант;
 • терапевт;
 • дієтолог-викладач.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії політолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости