Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Перекладач"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  перекладач
  адаптація - формалізація
  гуманітарні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  філологія, іноземні мови, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  іноземна мова
  рідке
  соціальний
  підприємницький
  у приміщенні, поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • організація і проведення екскурсій по культурно-історичних місцях для іноземних громадян;
 • супровід іноземних громадян під час їхніх візитів у країну;
 • надання допомоги в розміщенні і проживанні іноземних громадян;
 • переклади на презентаціях, ділових зустрічах, переговорах (синхронні переклади);
 • здійснення письмових перекладів (спеціалізованої наукової, технічної, художньої, публіцистичної літератури);
 • складання інформаційно-тематичних планів, звітів;
 • супровід російськомовних груп при поїздках за кордон;
 • здійснення перекладів іноземних теле- і радіопрограм, кінофільмів;
 • викладацька діяльність.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • комунікативні здібності (уміння налагоджувати, установлювати контакти з людьми різного віку, статі, соціального стану і культури);
 • вербальні здібності (уміння зв'язно і чітко викладати свої думки, добре поставлена мова, багатий словниковий запас);
 • високий рівень організаторських здібностей;
 • гарні мнемонічні здатності (гарна пам'ять);
 • гнучкість розумових процесів;
 • високий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу декільком об'єктам одночасно);
 • здатність швидко приймати рішення в умовах ситуації, що змінюється;
 • здатність підносити матеріал з урахуванням особливостей кожної конкретної аудиторії;
 • фізична і психічна витривалість.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • увічливість, тактовність;
 • вихованість;
 • спритність;
 • дотепність;
 • енергійність, наполегливість;
 • почуття власного достоїнства;
 • ерудованість;
 • порядність;
 • витриманість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • замкнутість;
 • агресивність;
 • дратівливість;
 • брутальність, невихованість;
 • неуважність;
 • пасивність;
 • некомунікабельність.
  Області застосування професійних знань:
 • туристичні фірми, агентства, бюро;
 • міжнародні організації, компанії;
 • готелі, ресторани;
 • презентації, переговори, ділові зустрічі;
 • музеї, галереї, виставки;
 • освітні установи.
  Історія професії
  Професія перекладача - одна з найдавніших. Необхідність у ній виникла, як тільки склалися національні мови, відмінні одна від одної. Досить згадати відомий біблійний сюжет про Вавілонську вежу і про те, якими безпомічними стали люди, переставши розуміти один одного.
  Кілька разів робилися спроби створити і використовувати універсальну, загальну мову "есперанто". Однак ці спроби загального визнання не одержали. Адже кожна мова, кожен діалект несе національну своєрідність, відбиває історію і культуру кожного народу. Тому нестаток у перекладачах залишається і росте з розвитком міжнародного туризму і міжнаціональних відносин.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і підприємницький):
 • юрист;
 • суддя;
 • соціальний службовець;
 • продавець;
 • страховий агент;
 • медсестра.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії перекладач

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости