Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Менеджер по туризму"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  менеджер по туризму
  адаптація - координація
  економіка, математика, рівень 3,високий (теоретичний)
  прикладна психологія, соціологія, менеджмент, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  туризм
  часто по типу "разом"
  підприємницький
  соціальний
  у приміщенні, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • формування туристичного продукту: розробка туристичного маршруту, вибір країни, визначення міст, готелів і т.д.;
 • розробка екскурсійних маршрутів, визначення об'єктів архітектури для огляду й ін.;
 • вивчення й аналіз туристської індустрії (огляд готелів і інших місць в розміщення, об'єктів пізнавального, ділового, оздоровчого, спортивного призначення);
 • вивчення й аналіз діяльності конкурентів, що надають туроператорські і турагентські послуги (проведення маркетингу);
 • просування і реалізація туристського продукту: реклама, участь у спеціалізованих виставках, ярмарках; організація туристських інформаційних центрів із продажу туристського продукту, видання каталогів, буклетів і т.д.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини і т.д.);
 • вербальні здібності (уміння говорити чітко, ясно, виразно);
 • ораторські здібності (уміння грамотно виражати свої думки, уміння переконувати);
 • уміння слухати;
 • розвиті організаторські здібності;
 • уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 • здатність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін;
 • здатність керувати собою (здатність до самоконтролю);
 • гарний розвиток словесно-логічної й образної пам'яті;
 • гарний розвиток мнемонічних здібностей (довгострокова і короткочасна пам'ять);
 • високий рівень розвитку переключення і розподілу уваги (здатність швидко переводити увагу з одного предмета на інший, а також утримувати в центрі уваги одночасно кілька предметів чи робити одночасно кілька дій);
 • здатність впливати на оточуючих.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • енергійність, ерудованість;
 • терпимість, інтерес і повага до людей;
 • оригінальність, спритність, різнобічність;
 • артистизм;
 • спостережливість;
 • тактовність, вихованість;
 • прагнення до саморозвитку;
 • впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
 • цілеспрямованість, наполегливість;
 • творчий початок;
 • гнучкість (уміння гнучко і швидко реагувати на зміни ситуації);
 • упорядкованість (прагнення до порядку, технологічності і нормативності);
 • наявність розвитиої інтуїції.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність схильності до роботи з людьми;
 • агресивність, нетерпимість до людей;
 • нерішучість, замкнутість;
 • ригідність мислення (нездатність змінювати способи рішення задач відповідно до умов середовища, що змінюються,);
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • відсутність ораторських здібностей;
 • невміння слухати клієнта;
 • егоїзм;
 • неорганізованість, недисциплінованість;
 • вузькість кругозору;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
 • Області застосування професійних знань:
 • туристичні агентства і туроператорські компанії;
 • готельний і ресторанний бізнес;
 • рекламні агентства і компанії;
 • освітні установи (школи, дитячі сади, вузи).
  Історія професії
  Туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян, іноземних громадян і осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних і інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.
  "Подорожі для молодих - частина їхньої освіти, для літніх - частина їхнього досвіду" (Ф. Бекон).
  Історія туризму тісно пов'язана з економікою, технологією і суспільною історією. Подорожі і туризм особливо розвилися в XX столітті й оформилися в сучасному виді в основному за рахунок автомобілів і літаків з реактивними двигунами. Однак ще з часів античності подорожі відбувалися заради торгівлі, завоювань і релігійних цілей.
  У Росії наприкінці ХІХ- початку XX століття переважав неорганізований туризм. Але вже з'являлися перші туристські клуби, бюро подорожей. У 1920-х роках туризмом займалися безліч організацій, здебільшого зв'язаних або з комсомолом, або з профспілками. У 1925 році було створено державне акціонерне товариство "Радянський Турист" і тим самим установлена державна монополія у вітчизняному туризмі. Про міжнародний туризм у радянській Росії 1920-х років говорити не доводиться. У СРСР в основному приїжджали делегації, масовий в'їздний і тим більше виїзний туризм практично був відсутній. Що стосується іншого світу, то після закінчення Першої світової війни обсяг розвитку туризму дуже швидко перевершив рівень 1913 року. Якщо до війни максимальне число американців, що виїжджали за кордон, склало 287 тис. чоловік, то вже в 1923 році ця цифра зросла до 308 тис. чоловік.
  Темпи розвитку туризму в першій половині XX століття особливо вражають, якщо врахувати, що росли вони на тлі економічної депресії 30-х років і напруженості, що наростала, у міжнародних відносинах - від фашистської Німеччини надходила погроза нової війни.
  Протягом наступних шести років (1939-1945) слово "туризм" знову зникло з лексикона - йшла Друга світова війна. Ще п'ять років відняло післявоєнне відновлення. І лише з 1950 року відзначається новий підйом туризму.
  У сучасній Росії це одна із галузей, що швидко розвиваються.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • адміністративний секретар;
 • керуючий страховою конторою;
 • продавець;
 • касир у банку;
 • юрист.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії менеджер по туризму

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости