Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

  Зміст праці. Менеджер по персоналу організує, координує, оцінює і стимулює діяльність персоналі з метою підвищення продуктивності і якості праці, по задоволеності професією (посадою) працівника.
  Менеджер по персоналу виконує роботи по з забезпеченню організації кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації. Вивчає особовий склад організації і підрозділів. Формує резерв на висування. Бере участь в розміщенні і переміщенні кадрів. Бере участь в організації і проведенні роботи атестаційних, кваліфікаційних, конкурсних комісій і оформленні їхніх рішень. Підбирає і розробляє засоби оцінки якостей персоналу. Бере участь в розробці посадових інструкцій. Підбирає персонал на заміщення вакантних посад. Подає заявки на підбор у кадрові агентства і центри зайнятості, проводити співбесіди зі здобувачами.
  Менеджер даного профілю займається питаннями перспективного розвитку персоналу організації. Прагне знайти і розкрити резерви. Аналізує рух кадрів, бере участь в розробці заходів щодо усунення плинності. Виявляє необхідність перепідготовки. Організує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників і фахівців. Контролює оформлення документів і ведення документації по обліку кадрів, пов'язану з прийомом, перекладом, трудовою діяльністю і звільненням працівників. Веде встановлену звітність по кадрових питаннях. Уживає заходів по дотриманню трудової дисципліни і правил трудового розпорядку.
  Менеджер по персоналу повинний знати законодавчі і нормативні документи, що стосуються питань роботи з кадрами, питань підготовки і підвищення кваліфікації працівників, положення про роботу кваліфікаційних і атестаційних комісій, порядок ведення звітності по кадрам, правила внутрішнього розпорядку і т.д. Він повинний добре розбиратися в питанні-організації праці, керування, психології, педагогіки, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Повинний орієнтуватися в основних питаннях роботи чи організації виробництва.
  Умови праці звичайні. Спілкування в праці інтенсивне.
  Області застосування. Менеджери по персоналу працюють в організаціях різних форм власності з численним штатом співробітників.
  Домінуючі інтереси - суспільна робота, педагогіка, психологія, керування, економіка, право; супутні -- історія, журналістика, знання по галузях.
  Домінуюча професійна спрямованість - на роботу з людьми і документами. Професійний тип особистості - соціальний, конвенціональний, підприємницький.
  Необхідні якості. Для успішної роботи менеджеру по персоналу необхідні аналітичні здібності, розвиті комунікативні навички, уміння працювати з людьми, чуйність, доброзичливість, проникливість, високий соціальний інтелект, стресостійкість, витримка, здатність без напруги тривалий час контактувати з великою кількістю людей, розвиті організаторські здібності, відповідальність, організованість, заповзятливість, уміння працювати з документацією.
  Бажані приємна зовнішність і добре розвита мова.
  Перешкоджають успішної діяльності відсутність емпатії і знижений емоційно-вольовий контроль.
  Родинні професії: фахівець кадрової служби, менеджер організації, адміністратор, керуючий.
  Перспективи професійного росту - адміністративне просування, оволодіння суміжними спеціальностями.
  Професія затребувана на ринку праці, особливо в області торгівлі, сфері послуг і на виробництвах, що розширюються.
  Шляхи одержання професії - економічні і факультети менеджменту вищих навчальних закладів.
  Фахівцям з вищою освітою в області економіки, керування, менеджменту, психології, педагогіки і т.д. професію менеджера по персоналу можна одержати шляхом додаткової підготовки в області спеціальних дисциплін.

  Експрес-методика придатності до професії менеджер по персоналу

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости