Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Математик"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи

  математик
  адаптація - координація
  математика, статистика рівень 3, високий (теоретичний)
  математика, статистика рівень 2, середній (практичне використання знань)
  математика
  рідке
  дослідницький
  конвенціональний
  у приміщенні, сидячий
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • дослідження теоретичних об'єктів самої математики і розробка методів рішення задач із застосуванням обчислювальних методів і обчислювально-технічних засобів;
 • рішення теоретичних проблем математики, тобто побудова математичних моделей (кількісних характеристик реальних речей) для вивчення життєвих процесів;
 • вивчення властивостей математичних моделей і добуток операцій з ними;
 • переклад даних математичного дослідження з мови чисел на мову слів і понять;
 • розробка системи математичного забезпечення рішення науково-технічних і виробничих задач;
 • вивчення інформації про розв'язувану задачу і її наступний аналіз;
 • складання алгоритму рішення задачі (математичний опис задачі, приведення її до математичної форми, вибір найбільш раціональних методів рішення задачі);
 • розробка математичної моделі задачі;
 • аналіз, координація і визначення можливостей використання вже існуючих алгоритмів рішення задач;
 • розробка нових і удосконалювання наявних методів математичного забезпечення рішення задач;
 • наукові проектні роботи з розширення областей застосування математичного знання й обчислювальної техніки.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • математичні здібності;
 • аналітичні здібності;
 • логічне мислення;
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність зосереджуватися і тривалий час зберігати увагу на визначеному об'єкті чи виді діяльності);
 • гарний розвиток короткочасної пам'яті;
 • пам'ять на числа і символи;
 • просторова уява.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • ерудованість;
 • схильність до аналізу;
 • допитливість;
 • методичність;
 • схильність до деталізації інформації;
 • схильність до науково-дослідної роботи;
 • терплячість;
 • "педантизм" у роботі з цифрами.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • гуманітарний склад розуму;
 • невміння аналізувати інформацію;
 • неуважність;
 • непослідовність у діях;
 • мрійність.
  Області застосування професійних знань:
 • лабораторії;
 • оборонна промисловість;
 • галузеві, спеціалізовані науково-практичні організації (НДІ, науково-виробничі центри різних напрямків);
 • робота в обчислювальних центрах;
 • учбово-освітні заклади (школи, коледжі, технікуми, вузи).
  Історія професії
  Математика народилася з практичних нестатків людини, з необхідності рахувати предмети, вимірювати величини. Розгляд математичних задач, що розв'язувалися в Древньому Єгипті і Вавилоні, показує, що ще в далекій давнині виникли деякі прийоми обчислень. Розробкою методів рішення алгебраїчних рівнянь займалися ще вчені Древнього Китаю, арабські і середньоазіатські вчені, серед яких був і Червон-каші. Першим європейським математиком, що вирішував числові рівняння, був Вієт.
  Потреба виміру відстанеі і площини привела до створення на Русі рукописів геометричного змісту практичного характеру. Перші зведення про такі рукописи відносяться до XVI століття. В Ермітажу зберігається камінь з написом про те, що була обмірювана відстань між містами Таманню і Керчю по льоду через Керченську протоку.
  Поступово під впливом вчених визначалися нові математичні галузі. Зародженню алгебри ми зобов'язані французькому математику Е. Галуа. Серед вчених нашого часу виділяються і російські вчені Н. Г. Чеботарьов, О. Ю. Шмідт і інші.
  Праця математиків має в наші дні всебічне прикладне значення. Процес упровадження математичних методів дослідження відбувається практично у всіх науках, у техніці, у тому числі в області суспільних наук. Цей процес одержав назву математизації наукового знання. Він прискорився, коли з'явилися обчислювальні машини, і зараз без математики не обходиться жодна сучасна людина.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і конвенціональний):
 • ревізор;
 • кресляр;
 • мікробіолог;
 • навігатор;
 • хімік;
 • токсиеколог;
 • конструктор.
  Професію математика можна одержати у вищих навчальних закладах, і насамперед у класичних університетах.
 • Експрес-методика придатності до професії математик

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости
  return_links(); ?>