Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Маркетолог"
  Назва професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  маркетолог
  адаптація - координація
  економіка, соціологія, психологія, рівень 3, високий (теоретичний)
  математика, статистика, іноземна мова, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  сфера послуг
  часто по типу "поруч"
  підприємницький
  соціальний
  у приміщенні/поза приміщенням, мобільний
  Домінуючі види діяльності:
 • підготовка проектів по просуванню і реалізації продукції;
 • проведення опитувань із приводу товару, що просувається, (анкетування і т.д.);
 • збір інформації про товари схожих груп, схожі ситуації на ринку;
 • збір інформації про торгові марки, фірми, що займаються випуском схожих товарів, комерційної інформації;
 • проведення рекламних акцій і презентацій продукції, що просувається;
 • формування визначеного іміджу товару на ринку.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • добре розвиті аналітичні Здібності: уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її;
 • високий рівень понятійного мислення;
 • уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 • здатність керувати собою;
 • розвиті організаторські здібності (які включають такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т.д.);
 • розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.).
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • креативність;
 • критичність;
 • вимогливість;
 • відповідальність (здатність брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності);
 • гнучкість (уміння гнучко реагувати на різні зміни в ситуаціях);
 • здатність до планування організаторської діяльності;
 • прагнення до порядку, технологічності і нормативності;
 • розвита інтуїція;
 • ерудованість, енергійність;
 • впевненість у собі, прийнятих рішеннях;
 • цілеспрямованість, дієвість;
 • прагнення до постійного особистісного росту.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • нерішучість, непевність у собі;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
 • відсталість, ригідність;
 • схильність перекладати відповідальність на інших;
 • вузькість кругозору;
 • невміння керувати собою (запальність, імпульсивність);
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • промисловість;
 • торгівля;
 • будівництво і сільське господарство;
 • транспорт і зв'язок;
 • готельний і ресторанний бізнес;
 • туристичні компанії.
  Історія професії
  Маркетинг - діяльність, спрямована на просування продукції до споживача, заняття визначеної ринкової ніші шляхом дослідження ринкової кон'юнктури сформованої групи товарів на ринку. Ціль маркетингової діяльності - сформувати потребу, а потім попит споживачів на визначений товар, просунути його на ринку, максимізувати збут і прибуток.
  Професія маркетолога має великий історичний шлях розвитку. Уже з часів перших торгових підприємств (купців) гостро постало питання конкуренції між ними. Поступово починалися перші кроки до вивчення ринку. Цей факт можна вважати передумовою до виникнення даної професії.
  Згодом технічний прогрес народжував усе більше укрупнення ринків і витонченість методів конкуренції, що найбільш яскраво проявилося в епоху капіталізму. Саме в цей час професія маркетолога оформилася як самостійна діяльність.
  На сьогоднішній день, з огляду на бурхливі процеси глобалізації й інтернаціоналізації ринку, можна сказати, що професія маркетолога стає незамінною й однією з найважливіших в економіці.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (підприємницький і соціальний):
 • помічник адміністратора;
 • юрист;
 • перекладач;
 • керуючий рекламним агентством;
 • керуючий у торгівлі.
  Професію маркетолог можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії маркетолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости