Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Криміналіст-експерт"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи

  експерт-криміналіст
  адаптація - аналіз
  право, юридичні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  криміналістика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  юриспруденція
  часто по типу "поруч"
  дослідницький
  конвенціальний
  поза приміщенням/у приміщенні, мобільний

  Домінуючі види діяльності
 • пошукова діяльність на місці події;
 • пізнавальна діяльність (як початковий етап дослідження);
 • аналіз і синтез отриманої інформації (реконструктивна діяльність);
 • формулювання робочої гіпотези, розробка плану дослідження;
 • огляд місця події разом зі слідчим;
 • пошук і фіксація слідів злочину;
 • експертні дослідження наданих предметів, зброї і т.д., встановлення їхньої належності і взаємозв'язків з підозрюваним, їхня ідентифікація;
 • протоколювання своєї діяльності на місці події.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • аналітичне мислення (здатність аналізувати, синтезувати, зіставляти факти, робити логічні висновки);
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному предметі, не відволікаючись на інші об'єкти і не послабляючи уваги);
 • навички письмового викладу думки;
 • схильність до дослідницької діяльності;
 • високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;
 • висока поміхостійкість;
 • психоемоційна стабільність;
 • здатність займатися тривалий час монотонною кропіткою роботою;
 • вербальні здібності.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • самостійність, самомотивація;
 • стриманість, інтроспективність;
 • схильність до аналізу, раціональність, методичність;
 • допитливість, інтелектуальність, ерудованість;
 • впевненість у собі;
 • організованість;
 • акуратність;
 • об'єктивність;
 • відповідальність;
 • чіткість, зібраність;
 • завзятість;
 • самоконтроль, урівноваженість;
 • прагнення до саморозвитку.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність аналізувати, зіставляти факти;
 • неуважність;
 • відсутність допитливості, схильності до дослідницької діяльності;
 • нездатність глибоко осмислювати що відбувається;
 • емоційна неврівноваженість;
 • безвідповідальність, неакуратність;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи.
  Області застосування професійних знань:
 • ВВС (відділення внутрішніх справ);
 • РУВС (районне управління внутрішніх справ);
 • МУВС (міське управління внутрішніх справ);
 • викладацька діяльність;
 • науково-дослідна діяльність.
  Історія професії
  Криміналістика - наука про механізм злочину, виникнення інформації про злочин і його учасників, а також про закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання доказів, заснованих на пізнанні цих закономірностей, засобах і методах судового дослідження і запобігання злочинів.
  Виходячи із сукупності перших наукових узагальнень, що з'явилися в другій половині XIX століття в різних країнах світу, прийнято вважати, що криміналістиці як науці понад 120 років.
  У числі її основоположників варто назвати Альфонса Бертильона, помічника письмоводителя паризької префектури поліції; Вільяма Гершеля, чиновника англійської колоніальної адміністрації в Бенгалії (Індія); Френсиса Гальтона, видного англійського натураліста і мандрівника; Гансу Гросса, відомого австрійського юриста, судовий слідчого, потім професора декількох європейських університетів, і ін.
  А. Бертильон розробив і впровадив у роботу французької поліції антропометричний метод реєстрації злочинців, заклав основи
  створення і використання словесного портрета. У. Гершель, Ф. Гальтон - засновники дактилоскопії.
  З виникненням російської криміналістики тісно пов'язані імена відомого російського хірурга Н. И. Пирогова, судового медика Н. Щеглова (дослідження вогнепальних ушкоджень); знаменитих
  хіміків Д. И. Менделєєва і И. И. Зініна; одного з перших російських вчених-криміналістів Е. Ф. Буринського (1842-1918).
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і конвенціональний):
 • інженер-випробувач;
 • ревізор;
 • головний кресляр;
 • аналітик менеджменту;
 • навігатор.
  Професію криміналіста можна одержати у вищих навчальних закладах:
 • Експрес-методика придатності до професії криміналіст-експерт

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости