Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Історик"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  історик
  додаток - регуляція
  гуманітарні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  гуманітарні науки, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  історія
  рідке
  дослідницький
  конвенціональний
  у приміщенні, сидячий

  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • вивчення основних історичних подій життя людства;
 • вивчення політичних, економічних, культурних факторів, що впливають на хід історичних подій;
 • вивчення закономірностей розвитку суспільства;
 • установлення причинно-наслідкових зв'язків між історичними явищами, прогнозування можливих подій;
 • збір і систематизація різної інформації, фактів, подій і їхнє наступне пояснення з погляду історичної науки;
 • дослідження і тлумачення історичних першоджерел (літописів, рукописів, листів, біографій і ін.) відповідно до конкретної епохи;
 • оформлення результатів історичного дослідження в науковій, публіцистичній, художній формі;
 • постановка наукового експерименту з використанням досягнень і методів інших наук;
 • розробка й удосконалення методів історичного дослідження;
 • участь в археологічних розкопках.
  Якості, що забезпечують успішність освоєння професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку мнемонічних здібностей (пам'яті);
 • гнучкість і самостійність мислення;
 • гарний розвиток логічного мислення (здатність групувати, узагальнювати безліч фактів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки між подіями);
 • високий рівень концентрації уваги (здатність зосереджуватися на одному предметі чи виді діяльності протягом тривалого часу);
 • здатність сприймати велику кількість інформації;
 • здатність займатися тривалий час кропіткою роботою (робота з архівними документами).
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • спостережливість;
 • уважність;
 • терплячість, посидючість;
 • допитливість;
 • акуратність;
 • наполегливість;
 • ерудованість, широкий кругозір.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • неуважність;
 • неорганізованість;
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • обмеженість кругозору;
 • відсутність схильності до роботи з документами;
 • відсутність цілеспрямованості.
  Області застосування професійних знань:
 • науково-дослідні інститути;
 • державні архіви;
 • бібліотеки;
 • музеї;
 • освітні установи (школи, коледжі, вузи).
  Історія професії
  За всіх часів, починаючи з найдавніших, люди прагнули запам'ятати основні періоди і події свого життя. До появи писемності історія племен, народів передавалася від покоління до покоління у формі усних переказів. Деякі письмові джерела дійшли до нас з часів Античності (твори Геродота, Тацита). Хроніки і записки вчених-ченців Середньовіччя теж допомагають відновити хід історичних подій того часу.
  Велику роль у відтворенні історичної картини минулого нашої країни грають літописи. Наприкінці X століття був створений перший літописний звід. Першим літописним зводом, текст якого може бути реконструйований, є так називаний Початковий звід кінця XI століття. На початку XII сторіччя в Києво-Печерському монастирі ченцем Нестором створюється "Повість часових років", де найбільше повно відбивається картина російської історії.
  Великий внесок у розвиток історичної науки нашої Батьківщини внесли історики XVIII століття В. Н. Татищев, Г. Ф. Міллер, М. В. Ломоносов, корифеї XIX століття С. М. Соловйов, В. О. Ключевський, С. Ф. Платонов і ін.
  "Не любити історію може тільки людина, зовсім нерозвинена розумово", - писав Н. Г. Чернишевський.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і конвенціональний):
 • інженер;
 • ревізор;
 • кресляр;
 • мікробіолог;
 • програміст;
 • хімік;
 • токсиеколог;
 • конструктор.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії історик

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости