Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Інспектор міліції"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи

  інспектор міліції
  додаток - регуляція
  право, юридичні науки, рівень 3, високий (теоретичний)
  безпека, рівень 2, (практичне використання знань)
  право, юриспруденція
  часто по типу "поруч"
  соціальний
  реалістичний
  у приміщенні сидячий, поза приміщенням мобільний
  Домінуючі види діяльності:
 • забезпечення суспільного порядку;
 • виявлення причин, що сприяють здійсненню злочинів;
 • з'ясування умов, що спонукали здійсненню злочинів;
 • вживання заходів по усуненню факторів, що впливають на ріст злочинності на території, що обслуговується;
 • охорона прав і законних інтересів громадян підприємств, установ і організацій від злочинних зазіхань чи незаконних дій;
 • організація правової пропаганди і проведення заходів щодо попередження правопорушень;
 • створення умов і проведення виховних і навчальних програм із правопорушниками;
 • ведення протоколів (зняття показань свідків, підозрюваних осіб і ін.);
 • взаємодія з громадянами своєї ділянки для рішення професійних задач;
 • регулярні звіти про пророблену роботу перед вищестоящими посадовими особами;
 • надання допомоги громадянам, які потребують правового захисту;
 • участь у пошуку доказів на місці події чи здійснення злочину.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
  foto
 • здатність швидко організовувати себе й інших на виконання справи;
 • дуже високий рівень розвитку волі;
 • вибірковість уваги;
 • уміння швидко переключати увагу на інший об'єкт;
 • уміння зосереджувати увагу на необхідному об'єкті потрібну кількість часу (стійкість уваги);
 • здатність переконувати людей;
 • розвиток логічного мислення;
 • уміння грамотно виражати свої думки;
 • уміння слухати людей;
 • швидкість реакції;
 • гарний розвиток образної, словесно-логічної пам'яті;
 • здатність швидко приймати рішення в залежності від ситуації.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • порядність, моральність;
 • спостережливість;
 • гарна інтуїція, уміння розбиратися в людях;
 • рішучість;
 • уміння прогнозувати ситуації;
 • справедливість;
 • ініціативність, енергійність;
 • вимогливість до себе і до людей;
 • ерудованість;
 • уміння швидко орієнтуватися в навколишнім оточенні;
 • гарна фізична і психічна витривалість;
 • емоційна стійкість, витриманість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • брутальність, невихованість;
 • несамостійність у прийнятті рішень;
 • некритичне ставлення до себе;
 • імпульсивність;
 • дратівливість;
 • агресивність, ворожість;
 • невміння зберігати таємницю.
  Області застосування професійних знань:
 • ВВС (відділення внутрішніх справ);
 • РУВС (районне управління внутрішніх справ);
 • МУВС (міське управління внутрішніх справ).
  Історія професії
  Інспекція (inspectio) у перекладі з латинської мови означає огляд. Це орган, що здійснює контроль за дотриманням установлених державою правил. Міліція (militia) у перекладі з латинської мови означає військо. У Росії під час російсько-прусько-французької війни 1806-1807 років було створене ополчення в зв'язку з погрозою вторгнення наполеонівських військ на теріторію країни. Воно набиралося з державних і поміщицьких селян, офіцери - із дворян. Це ополчення було розпущене після підписання Тильзитського миру.
  Міліція в сучасній Росії - це система органів по охороні суспільного порядку, захисту прав і інтересів громадян від злочинних і інших зазіхань, що була створена в жовтні 1917 року. В даний час вона підрозділяється на кримінальну і міліцію суспільної безпеки.
  Сьогодні інспектор міліції - фахівець, що безпосередньо забезпечує охорону суспільного порядку, захист прав і інтересів громадян від злочинних і інших зазіхань.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і реалістичний):
 • слідчий прокуратури;
 • лікар;
 • бібліотекар;
 • митний службовець;
 • офіціант;
 • метрдотель;
 • учитель.
  По даній професії може працювати фахівець, що має вищу чи середню фахову освіту.
 • Експрес-методика придатності до професії інспектор міліції

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости