Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Іміджмейкер"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень

  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  іміджмейкер
  адаптація - координація
  психологія, соціологія, політологія, культурологія, рівень 3, високий (теоретичний)
  прикладна психологія, прикладна соціологія, іноземна мова, маркетинг, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  психологія
  часто по типу "разом"
  соціальний
  підприємницький
  у приміщенні/поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • розробка принципів побудови образа;
 • розробка іміджу організації;
 • вивчення суспільної думки населення з метою з'ясування тих якостей, що повинні бути присутніми у політика, підприємця і т.д.;
 • створення відповідного іміджу людини на основі отриманих даних;
 • підготовка проектів по просуванню і реалізації отриманого результату;
 • проведення рекламних акцій і презентацій продукту, що просувається, (іміджу).
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • добре розвиті аналітичні Здібності: уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її;
 • високий рівень понятійного мислення;
 • уміння приймати рішення в невизначених ситуаціях;
 • здатність керувати собою;
 • розвиті організаторські здібності (які включають такі якості, як цілеспрямованість, рішучість, творчий підхід і т.д.);
 • розвиті комунікативні здібності (уміння входити в контакт, налагоджувати взаємини, розвиненість каналів вербального і невербального спілкування, професійна компетентність і т.д.).
  Особистісні якості, інтереси, схильності:
 • відповідальність (здатність брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності);
 • гнучкість (уміння гнучко реагувати на зміну ситуації);
 • здатність до планування організаторської діяльності;
 • креативність;
 • наявність розвинутої інтуїції;
 • критичність;
 • цілеспрямованість, дієвість;
 • вимогливість;
 • прагнення до постійного особистісного росту.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • нерішучість, непевність у собі;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • низький рівень розвитку чи відсутність організаторських і комунікативних здібностей;
 • неорганізованість, недисциплінованість, безініціативність;
 • відсталість, ригідність;
 • схильність перекладати відповідальність на інших;
 • вузькість кругозору;
 • невміння керувати собою (запальність, імпульсивність);
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • готельний і ресторанний бізнес;
 • туристичні компанії;
 • політика;
 • промислові, торгові, будівельні компанії.
  Історія професії
  Іміджмейкер (від англ, image - образ; make - робити) - фахівець, що професійно займається формуванням образа клієнта.
  Зачатки іміджелогії можна знайти вже в стародавності. Так, вожді індійських племен привертали увагу народу до своєї персони яскравим, вигадливим фарбуванням свого тіла й обличчя, тобто зовнішні особливості відігравали велику роль вже в житті первісних народів.
  У конкретну професію іміджелогія оформилася порівняно недавно, приблизно наприкінці XIX - початку XX століть. Але, незважаючи на те що дана професія існує в нас уже близько 30 років, фахівців у цій області, що професійно займаються розробкою образа, небагато.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і підприємницький):
 • начальник виробництва;
 • службовець по контрактах і договорах;
 • мер міста;
 • дитячий вихователь;
 • лікар-терапевт у санаторії;
 • педагог у дитячому саду.
  Професію іміджмейкера можна одержати в різних навчальних закладах і на комерційних курсах.
 • Експрес-методика придатності до професії іміджмейкер

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости