Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання










 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Хірург"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень

  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  хірург
  адаптація - аналіз
  природничі науки (біологія, фізика, хімія), анатомія, фізіологія, фармакологія, рівень 3, високий (теоретичний)foto
  патоанатомія, хірургія, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  охорона здоров'я, медицина
  часто по типу "разом"
  дослідницький
  реалістичний
  у приміщенні і поза приміщенням, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • збір анамнезу (історії хвороби);
 • заповнення історії хвороби (робота з медичними картами);
 • виявлення причин різних захворювань;
 • проведення дослідницької роботи для постановки чи підтвердження діагнозу;
 • проведення передопераційної підготовки;
 • проведення планових і позапланових (екстрених) операцій;
 • ведення пацієнта після операції (здійснення реабілітаційно-профілактичних заходів);
 • здійснення тривалого стеження за пацієнтом;
 • розробка і впровадження нових методів діагностики і лікування різних захворювань.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • здатність аналізувати, зіставляти факти, логічно мислити (схильність до раціонального логічного аналізу);
 • високий рівень розвитку довільної уваги (здатність знайти навіть незначні прояви симптомів захворювання);
 • гарний розвиток мнемонічних здібностей;
 • ручна спритність при проведенні різних лікувальних процедур (тонка моторна координація, точність рухів і т.д.);
 • швидкість реакції;
 • психоемоційна стабільність і здатність переносити великі фізичні навантаження;
 • вербальні здібності (уміння грамотно й у той же час доступно для пацієнта викладати свої думки);
 • комунікативні навички (спілкування і взаємодія з людьми, уміння встановлювати контакти);
 • навички письмового викладу думки;
 • уміння переконувати.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • самостійність, самомотивація, орієнтованість на задачу, заглибленість у роботу;
 • допитливість, інтелектуальність, оригінальність, креативність;
 • впевненість у собі;
 • терплячість і витриманість;
 • безоцінне ставлення до людей;
 • відповідальність;
 • акуратність;
 • тактовність;
 • доброзичливість і привітність;
 • прагнення до самовдосконалення, навченість;
 • інтуїція, уміння прогнозувати;
 • уміння зберігати таємницю.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нездатність аналізувати, зіставляти факти, робити прогнози;
 • безвідповідальність;
 • неуважність;
 • низький рівень розвитку чи відсутність комунікативних і вербальних здібностей;
 • відсутність самомотивації, недопитливість, небажання підвищувати свою професійну компетентність;
 • емоційна нестриманість;
 • егоїстичність;
 • непевність;
 • нетерпимість,
 • бридливість;
 • невміння зберігати таємницю;
 • психічні захворювання (епілепсія, шизофренія і т.д.).
  Області застосування професійних знань:
 • медичні установи (лікарні, санаторії, поліклініки, диспансери, травматологічні пункти і т.д.);
 • викладацька діяльність (медичні училища, медичні вузи);
 • науково-дослідна діяльність;
 • МЧС, служба порятунку;
 • військові організації, спортивні організації;
 • приватні медичні клініки.
  Історія професії
  Хірургія (греч. cheirurgia, від cheir - рука і ergon - дія, робота) - область медицини, що вивчає хвороби, основний метод лікування яких - оперативне втручання, яка розробляє прийоми, методи і техніку виконання операцій.
  Поряд з терапією й акушерством хірургія належить до древніх медичних спеціальностей. Архітектурні знахідки і древні рукописи свідчать, що спроби хірургічного лікування були ще в кам'яному віці. У Єгипті за 2-3 тис. років до н.е. застосовували кровопускання, вправляння вивихів, кесарев розтин. У Древній Індії практикували пластику дефектів носа. Давньогрецька медична епоха Гіппократа залишила твори по хірургії, у яких описані трепанація черепа, лікування переломів і ін. оперативні втручання.
  Середньовічна медицина, відповідаючи релігійним догматам, наказувала уникати пролиття крові і забороняла займатися вивченням анатомії на трупах.
  Розквіту хірургії в XIX столітті сприяло впровадження в хірургічну практику наркозу й антисептики, що дозволило вирішити дві проблеми, що гальмували розвиток хірургії, незважаючи на досить розвинену оперативну техніку: знеболювання операцій і запобігання подальшого нагноєння ранн.
  В даний час хірургія постійно знаходиться в розвитку, удосконалюються старі і розробляються нові методи діагностики і лікування різних захворювань.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і дослідницький):
 • антрополог;
 • фармаколог;
 • інженер-хімік;
 • геолог;
 • програміст (машинобудування і наука).
  Професію хірурга можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії хірург

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми




  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости