Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Геолог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень

  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  геолог

  адаптація - аналіз

  хімія, ядерна фізика, вища математика, геологія, палеонтологія, метаморфізм (горотворення), сейсмологія, рівень 3, високий (теоретичний)
  технологія геологорозвідувальних робіт, геодезія, картографія, океанологія, буравлення, дешифрування (розвідка родовищ за допомогою аеро-и космозйомки), рівень 2, середній (практичне використання знань)
  географія, геологія
  часто по типу "разом"

  дослідницький
  реалістичний
  поза приміщенням, мобільний; у приміщенні, сидячий
  foto
  Домінуючі види діяльності:
 • організація і виконання польових робіт зі збору фактичного матеріалу про геологію досліджуваного району;
 • участь у розробці геологічного завдання;
 • підрахунок запасів корисних копалин;
 • складання графічних матеріалів по геологічній будівлі досліджуваного району робіт (схеми, карти, розрізи, плани, діаграми);
 • складання еталонних колекцій зразків гірських порід і корисних копалин;
 • визначення категорії гірських порід по їхніх технологічних властивостях (буримість, міцність, розпушуваність);
 • визначення категорії складності районів робіт;
 • прогнозування руху поверхні;
 • робота зі спеціалізованою технікою й інструментами;
 • промислова розробка родовищ;
 • установлення місць закладення гірських вироблень і свердловин нафти і газу;
 • розробка планів гірських робіт і експлуатаційної розвідки;
 • вивчення геологічної будівлі родовищ;
 • промислові і геофізичні дослідження шпар;
 • апробування гірських вироблень;
 • здійснення геологічного контролю за горно-експлуатаційми і розвідницькими роботами, станом розробки нафти і газу;
 • контроль за повнотою і якістю будови родовищ, звільненням шпар;
 • облік втрат, руху розвіданих і готових до виїмки корисних копалин;
 • проведення ремонту шпар;
 • узагальнення геологічного матеріалу і результатів промислових і геофізичних досліджень.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • гарне здоров'я;
 • уміння глобально мислити;
 • розвите логічне і наочно-образне мислення;
 • математичні здібності;
 • аналітичне мислення;
 • гарні мнемонічні здатності (короткочасна і довгострокова пам'ять);
 • самостійність і гнучкість мислення (здатність змінювати плани і способи вирішення задач відповідно до зміни умов);
 • здатність переносити тривалу фізичну і психічну напругу в різних погодних умовах і в різній місцевості;
 • здатність тривалий час займатися кропіткою роботою (робота в лабораторії);
 • високий рівень концентрації уваги;
 • здатність працювати в умовах ненормованого робочого дня.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • витривалість(здатність працювати в різних погодних умовах і непрохідній місцевості);
 • оперативність (швидке реагування й ухвалення рішення в різних ситуаціях);
 • спостережливість;
 • відповідальність;
 • завзятість;
 • посидючість;
 • акуратність;
 • уважність;
 • емоційно-вольова стійкість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • бридливість;
 • неакуратність;
 • неуважність;
 • недбалість;
 • неорганізованість;
 • ригідність мислення;
 • швидка стомлюваність.
  Області застосування професійних знань:
 • науково-дослідні установи геологічного профілю;
 • незалежні геологічні організації, що виконують геологічні роботи;
 • гірничодобувні промислові організації;
 • нафтогазовидобувні промислові організації.
  Історія професії
  Геологія (із грец. ge - земля і logos - навчання) - комплекс наук про склад, будову й історію розвитку земної кори і Землі.
  З древніх часів люди використовували різні корисні копалини для своїх цілей. Таким чином, неорганізований, непромисловий видобуток корисних копалин почався ще з древніх часів, коли рудокопи добували глину і вугілля, крім цього, люди володіли знаннями про гірські породи, мінерали і руди. Ще в Древньому Китаї в XX-XIX століттях до н.е. почали складати колективний твір "Древнє сказання про гори і моря". Грецький філософ Піфагор (VI століття до н.е.) затверджував, що стан морів не постійний. Цю ж ідею згодом (у XII столітті) висловлював і Леонардо да Вінчі.
  З початком епохи Великих географічних відкриттів почалося вивчення Землі. Люди стали цікавитися, як виникають пустелі, гори і т.д., і намагатися науково обґрунтувати свої здогади. У ці часи і з'являються перші геологи-мислителі, що намагалися припустити, де можуть знаходитися корисні копалини. Термін "геологія" ввів норвезький учений М. Ешольт у 1657 році.
  У Росії широкі пошуки руд заліза, міді і срібла почалися в епоху Петра I (початок XVIII століття).
  Промислова розробка корисних копалин почалася 300 років тому, на початку XVIII століття в Німеччині. Там почали першу у світі організовану розробку кам'яного вугілля. У самостійну галузь природознавства геологія виділилася в XVIII - початку XIX століття (У. Сміт, Дж. Геттон, М. В. Ломоносов - учені, що внесли великий вклад у розвиток геології). Якісний стрибок в історії геології (кінець XIX - початок XX століття) пов'язаний із введенням фізико-хімічних і математичних методів дослідження.
  На сьогоднішній день більшість родовищ вже розвідано. А для висування прогнозів уже не обов'язково виїжджати на місцевість, досить у більшості випадків зробити фото- і кінозйомку. Однак дотепер ця професія є символом романтики й у ній залишається багато відкритих питань: не доведена теорія руху материків, залишаються непоясненими деякі геомагнітні аномалії.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і дослідницький):
 • антрополог;
 • археолог;
 • архітектор;
 • етнолог;
 • металург;
 • терапевт;
 • зоолог;
 • пілот літака.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії геолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости