Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Фізик-атомник (фахівець з діагностики атомних реакторів)"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  фізик-атомник
  додаток - діагностика
  фізика, хімія, математика, рівень 3, високий (теоретичний)foto
  ядерна фізика, електродинаміка, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  фізика
  часте по типі,"поруч"
  дослідницький
  реалістичний
  у приміщенні, сидячий

  Домінуючі види діяльності:
 • обслуговування реакторних залів;
 • зняття показань приладів, розташованих на реакторах;
 • на основі отриманих даних винесення висновків про стан атомного реактора;
 • у разі потреби запуск і перезавантаження атомного реактора.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • аналітичні здібності (уміння отримувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати, порівнювати і засвоювати її);
 • схильність до раціонального, логічного аналізу;
 • математичні здібності;
 • аналітичні здібності;
 • гарний розвиток мнемонічних здібностей (довгострокова і короткочасна пам'ять);
 • високий рівень концентрації уваги (здатність зосереджуватися на одному предметі чи виді діяльності протягом тривалого часу).
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • схильність до науково-дослідної діяльності;
 • самоорганізованість;
 • допитливість;
 • відповідальність,
 • самостійність;
 • емоційна стійкість;
 • схильність до аналізу;
 • прагнення до подолання помилок;
 • уміння зберігати таємницю;
 • розвита інтуїція (уміння робити правильні висновки з недостатніх даних).
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • нерозвиненість аналітичного мислення і математичних здібностей;
 • неорганізованість, невміння сконцентруватися на розв'язуваній задачі;
 • нераціональність, необережність, необачність;
 • емоційна нестійкість;
 • невміння зберігати таємницю.
  Області застосування професійних знань:
 • наукомісткі виробництва (атомні електростанції);
 • лабораторії при науково-дослідних інститутах і академіях наук;
 • освітні установи (вузи).
  Історія професії
  Ядерна (атомна) фізика - розділ фізики, у якому вивчаються структура і властивості атомних ядер і їхнього перетворення - радіоактивний розпад, розподіл ядер, ядерні реакції.
  Вже в 1896 році А. Беккерель відкрив явище радіоактивності. А в період з 1911 по 1932 рік було встановлене наступне:
 • у центрі атома знаходиться важке позитивно заряджене ядро незначно малого в порівнянні з атомом розміру, у якому зосереджена майже вся маса атома;
 • атомне ядро складається з протонів і нейтронів.
  У 1935 році запропонована ідея ядерних сил, що утримують ці частки в ядрі.
  Надалі в ядерній фізиці визначилося кілька напрямків: фізика ядерних реакцій, нейтронна фізика, ядерна спектроскопія й ін.; у самостійні розділи виділилися фізика елементарних часток, фізика і техніка прискорювачів заряджених часток. Вивчення розподілу ядер у 1940-1950-х роках привело до відкриття ланцюгових реакцій розподілу ядер урану, створення ядерних реакторів (Е. Ферми. 1942), ядерної енергетики і ядерної зброї. Був відкритий також термоядерний синтез легких ядер у зірках, створена термоядерна зброя, почалися роботи зі здійснення керованого термоядерного синтезу. Результати і методи дослідження ядерної фізики набули застосування як в інших областях фізики, так і в хімії, біології, геології, технікі, медицині й ін.
  Розвиток ядерної фізики призвів до необхідності рішення проблем, пов'язаних із впливом радіації на природне середовище і людину, похованням ядерних відходів і т.п., що стимулювало розвиток різних професій, у тому числі і тієї, котра отримала назву "фізик-ядерник".
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і дослідницький):
 • аероінжнер-дослідник;
 • антрополог;
 • біофізик;
 • геолог;
 • зоолог.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії фізик-атомник

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости