Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Фізик"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень

  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  фізик
  адаптація - координація
  природничі науки (фізика, хімія, біологія), рівень 3, високий (теоретичний)
  природничі науки (фізика, хімія, біологія), рівень 2, середній (практичне використання знань)

  фізикаfoto
  часто по типу "поруч"
  дослідницький
  реалістичний
  у приміщенні, сидячий

  Домінуючі види діяльності:
 • проведення фізичних досліджень за допомогою експерименту;
 • побудова математичних моделей фізичних явищ;
 • опис базових властивостей навколишнього світу;
 • вивчення структури простору, елементарних часток, взаємодії між ними, поводження фізичних макрооб'єктів;
 • вишукування фізичних закономірностей, законів природи;
 • вивчення законів руху тіл;
 • вивчення поводження рідин і газоподібних речовин;
 • вивчення температурних процесів;
 • вивчення законів взаємодії мікрочастинок;
 • вивчення законів електричної взаємодії;
 • вивчення питань випромінювання електромагнітної енергії, поширення і перетворення її в речовині;
 • дослідження будови атомного ядра, природи космічних променів і процесів перетворення атомних ядер, а також властивостей елементарних часток.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • гарна пам'ять на числа і символи;
 • математичні здібності;
 • аналітичне мислення;
 • схильність до раціонального, логічного аналізу.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • схильність до науково-дослідної діяльності;
 • методичність;
 • схильність до аналізу;
 • інтуїція (уміння робити правильні висновки з недостатніх даних);
 • самостійність;
 • емоційна стійкість;
 • самоорганізованість;
 • відповідальність;
 • прагнення переборювати труднощі і виправляти помилки, не боятися невдач;
 • допитливість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • неорганізованість;
 • невміння сконцентруватися на розв'язуваній задачі;
 • нерозвиненість аналітичного мислення і математичних здібностей;
 • нераціональність;
 • необережність, необачність.
  Області застосування професійних знань:
 • лабораторії при науково-дослідних інститутах і Академії наук;
 • наукомісткі виробництва (електростанції, атомні електростанції);
 • підприємства (легкої, важкої промисловості, конструкторські бюро);
 • освітні установи (школи, вузи);
 • військові організації.
  Історія професії
  Задовго до нашої ери народи Древнього Сходу накопичили багато технічних і природно-наукових знань через необхідність будувати піраміди, храми, з виникненням мореплавання. Але ці знання не містили в собі ніяких даних про будівлю тіла і про причини явищ природи. Перші дослідження з цих питань належать вченим античного світу: Гераклітові, Анаксимену. Давньогрецький учений Геракліт уперше висловив припущення про те, що всі тіла складаються з дрібних неподільних часточок - атомів.
  Споконвічно фізика існувала в нерозривному зв'язку з філософією, а народження її як самостійної науки відбулося в епоху освіти і зв'язано з іменами Ньютона, Гука, Лейбница.
  В даний час новим напрямком у фізиці є квантова фізика, що дозволяє нам дізнаватися все нові і нові мікрочастинки.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і дослідницький):
 • етнолог;
 • анатом;
 • астроном;
 • хімік;
 • географ;
 • геолог;
 • металург;
 • лікар;
 • програміст;
 • зоолог;
 • криміналіст;
 • кресляр.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.

 • Експрес-методика придатності до професії фізик

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости