Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Еколог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  еколог
  додаток - регуляція
  природничі науки (біологія, фізика, хімія), рівень 3, високий (теоретичний)
  безпека, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  охорона навколишнього середовища
  рідке
  дослідницький
  реалістичний
  поза приміщенням, мобільний
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • вивчення і дослідження джерел забруднення природного середовища (забруднення атмосфери, водяних об'єктів, ґрунту);
 • розробка методів контролю за забрудненням природного середовища;
 • зменшення і ліквідація технологічних об'єктів забруднення;
 • оцінка впливу атмосферних викидів промислових підприємств на природне середовище (атмосферу, ґрунт, водяні об'єкти);
 • контроль за дотриманням організаціями правил і норм по охороні навколишнього середовища;
 • робота з очищення промислових вод і запобігання забруднення навколишнього середовища;
 • організація і планування раціонального природокористування на підприємстві й у регіоні;
 • оцінка економічного збитку від забруднення природного середовища;
 • організація заходів щодо охорони навколишнього середовища;
 • участь у перевірці відповідності технічного стану устаткування вимогам охорони навколишнього середовища;
 • здійснення заходів щодо впровадження нової техніки з урахуванням екологічних вимог;
 • розробка шляхів виходу з екологічної кризи.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  foto Здібності:
 • аналітичні здібності;
 • математичні здібності;
 • логічне мислення;
 • гарні мнемонічні здібності (короткочасна і довгострокова пам'ять);
 • гнучкість розуму (здатність змінювати плани, способи рішення задач відповідно до зміни обставин);
 • здатність переносити тривалу фізичну і психічну напругу в різних погодних умовах.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • відповідальність;
 • самостійність;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • ініціативність;
 • сумлінність;
 • спостережливість;
 • акуратність.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • безвідповідальність;
 • неуважність;
 • неорганізованість;
 • недбалість;
 • пасивність;
 • ригідність мислення (нездатність змінювати рішення в умовах мінливих вимог навколишнього середовища).
  Області застосування професійних знань:
 • науково-дослідні інститути;
 • екологічна академія;
 • Green Peace (відділення міжнародної організації);
 • екологічні організації і служби;
 • оперативна міська екологічна інспекція;
 • фонд охорони навколишнього середовища;
 • заповідники;
 • екологічна міліція;
 • промислові підприємства.
  Історія професії
  З перших кроків свого розвитку людина була нерозривно пов'язана з природою. Вона завжди знаходилася в залежності від її ресурсів і була змушена рахуватися з особливостями способу життя звірів, риб і птахів.
  Уявлення древньої людини про навколишнє середовище не носили наукового характеру, але з часом послужили джерелом накопичення екологічних знань.
  Великий вплив на розвиток екологічних знань зробили давньогрецькі вчені: Анаксимандр, Емпедокл. Вони висунули перші теорії про походження рослин і тварин, намагалися пояснити процеси живлення і росту живих організмів.
  Сам термін "екологія" був запропонований німецьким ученим-біологом Ернестом Геккелем. А як самостійна наука екологія сформувалася до початку XX століття.
  В даний час екологія займає далеко не останнє місце серед інших наук. І її вплив на наше життя великий, тому що сфера екології охоплює всі структури нашої планети, скрізь - від мікросвіту до космосу.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і дослідницький):
 • анатом;
 • антрополог;
 • археолог;
 • астроном;
 • хімік;
 • етнолог;
 • лікар;
 • географ;
 • геолог;
 • стоматолог;
 • зоолог.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.

 • Експрес-методика придатності до професії еколог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости