Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Дизайнер"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  дизайнер
  адаптація - координація
  образотворче мистецтво, рівень 3, високий (теоретичний)
  креслення, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  дизайнерське мистецтво
  часто по типу "поруч"
  артистичний
  підприємницький
  у приміщенні, мобільний

  foto
  Домінуючі види діяльності:
 • створення нових проектів предметного оточення сучасної людини для поліпшення умов праці;
 • розробка художньо-конструкторських проектів виробів виробничого і побутового призначення, оформлення інтер'єра приміщень, офісів;
 • розробка деталей зовнішнього оформлення виробів, інтер'єра;
 • вивчення вимог замовників до проектованих виробів і технічних можливостей їхнього виготовлення;
 • підбор матеріалів для виготовлення виробів;
 • контроль за реалізацією задуму на етапах проектування, виготовлення, іспиту і презентації готового виробу замовнику;
 • розробка технічної документації на проектовані вироби (ескізні і робочі креслення, демонстраційні малюнки, схеми, робочі проекти, моделі);
 • робота, пов'язана з упакуванням і рекламою виробів, які конструюються;
 • проектування виробів і об'єктів з урахуванням наявних недоліків, вимог сучасних тенденцій;
 • оцінка значимості створюваних виробів для кожного споживача окремо і для суспільства в цілому;
 • надання консультативної допомоги підприємствам, організаціям і приватним особам.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • творчі здібності;
 • художні здібності;
 • уміння донести, передати основний задум (ідею) за допомогою графічного зображення, макета;
 • аналітичні здібності;
 • високий рівень розвитку уяви;
 • розвите просторово-образне мислення;
 • гарні зір і окомір;
 • почуття гармонії і смаку;
 • здатність сприймати, розрізняти широкий спектр кольорів і їх відтінків.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • відкритість для сприйняття нового;
 • оригінальність, спритність;
 • незалежність, самостійність;
 • інтуїтивність;
 • відповідальність;
 • реалістичність;
 • спостережливість (здатність помічати навіть незначні дріб'язки і недоліки);
 • товариськість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність смаку;
 • ригідність мислення (нездатність коректувати програму діяльності відповідно до умов середовища, що змінюються,);
 • недостатньо розвите просторово-образне мислення;
 • відсутність уяви.
  Області застосування професійних знань:
 • сфера культури і побуту;
 • моделюючі і виробничі організації;
 • конструкторські бюро при міністерствах і відомствах;
 • дослідницькі, проектні інститути;
 • художньо-конструкторські підрозділи на промислових підприємствах;
 • театри, палаци культури;
 • освітні установи (коледжі, технікуми, вузи).
  Історія професії
  Слово "дизайнер" походить від англійських слів "industrial desighn", що у перекладі означають проектування, створення промислових виробів. Ще з древніх часів людина намагалася якось поліпшити умови свого існування. Завжди приємно бачити свій будинок теплим і затишним, а робоче місце зручним і комфортним. Усі предмети, що оточують нас, можуть бути корисні, зручні, економічні і красиві, повинні служити збереженню здоров'я і сприяти щиросердечному спокою людини. Створення таких речей і є основною задачею дизайнера.
  XX століття охарактеризоване розвитком науки і техніки, успіхами науково-технічної революції, прагненням до економічності і краси, що дало можливість з'явитися новій професії дизайнера, без якого в даний час не обходиться жодна галузь промисловості.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (артистичний і підприємницький):
 • критик;
 • декоратор;
 • актор;
 • хореограф;
 • диригент;
 • письменник;
 • ілюстратор;
 • бібліотекар;
 • фотограф;
 • співак.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
  Професію дизайнера можна отримати в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії дизайнер

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости