Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Дефектолог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 , і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  дефектолог
  адаптація - аналіз
  медицина, рівень 3, високий (теоретичний)

  педагогіка і психологія, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  педагогіка
  часто по типу "поруч"
  соціальний
  дослідницький
  у приміщенні, сидячий

  Домінуючі види діяльності:
 • виховання і навчання дітей, що мають фізичні і розумові недоліки: олігофренопедагогіка - виховання і навчання розумово відсталих дітей, сурдопедагогіка - робота з глухими і поганочуючими дітьми, тифлопедагогіка - робота зі сліпими і поганочуючими дітьми, логопедія - постановка правильного й усного мовлення, його недоліків.
 • робота з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку по попередженню і корекції окремих порушень;
 • добір дітей у спеціальні групи з урахуванням їх відхилень;
 • діагностика і наступна корекція наявних порушень у дітей;
 • складання програм діяльності спеціалізованих навчально-виховних установ;
 • організація діяльності навчально-виховних установ для дітей з фізичними і розумовими недоліками;
 • адаптація (підготовка) аномальних дітей до життя в суспільстві;
 • розробка різних програм адаптації дітей з відхиленнями;
 • підготовка дітей, що мають які-небудь порушення, до трудової діяльності.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • уміння грамотно виражати свої думки (вербальні здібності);
 • навички спілкування і взаємодії з людьми;
 • ораторські здібності;
 • гарний слух (здатність уловлювати дрібні зміни й особливості вимови різних звуків);
 • гарне володіння артикуляцією (здатність правильно показати мімікою способи й особливості вимови слів і звуків);
 • гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам'яті;
 • високий рівень концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі при одночасному відключенні від інших і здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інші);
 • логічне мислення;
 • високий рівень розвитку творчого мислення.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • уміння слухати і розуміти інших людей;
 • тактовність;
 • доброзичливість, етичність;
 • безкорисність;
 • чуйність;
 • терпимість до недоліків людей;
 • уважність;
 • чуйність;
 • креативність (творчий початок).
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • дефекти мови, слуху у фахівця даної професії;
 • нетовариськість;
 • відсутність схильності до роботи з дітьми;
 • емоційна неврівноваженість;
 • агресивність;
 • ригідність мислення (нездатність коректувати програму діяльності відповідно до вимог ситуації).
  Області застосування професійних знань:
 • поліклініки;
 • дитячі навчально-виховні установи (дитячі сади і школи, інтернати);
 • спеціалізовані дитячі сади для дітей з недоліками розвитку;
 • спеціальні школи для дітей з різними порушеннями;
 • приватна практика.
  Історія професії
  Поняття "дефект" відбулося від латинського слова defectus, що означає ваду, недолік. У свою чергу, слово "дефектологія" містить у собі дві частини ("дефект" і "логія") - це педагогічна наука, що вивчає особливості розвитку, навчання і виховання аномальних дітей. Вона містить у собі логопедію, олігофренопедагогіку, сурдопедагогіку і тифлопедагогіку.
  Вивченням дітей з порушеннями розвитку займаються медицина, педагогіка і психологія. Серед відомих психологів, що присвятили частину своєї діяльності даній проблемі, можна назвати Л. С. Виготського, Г. Е. Сухареву, В. В. Лебединського. Особливостями розвитку, навчання і виховання аномальних дітей почали активно займатися ще на початку XX століття, тому що тільки своєчасна діагностика може допомогти дитині з порушеннями розвиватися практично так само, як і звичайній. Дефектолог за допомогою спеціальних засобів, корекційної роботи може досягти значної компенсації - чи відновлення заміщення порушеної в дитини функції.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і дослідницький):
 • священнослужитель;
 • бібліотекар;
 • стоматолог;
 • психолог;
 • лікар-кардіолог;
 • фельдшер;
 • медсестра.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії дефектолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости
  return_links(); ?>