Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Бухгалтер"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  Бухгалтер
  додаток - регуляція
  фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік, рівень 3, високий (теоретичний)
  математика і статистика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  економіка
  часто по типу "поруч"
  конвенціональний
  підприємницький
  у приміщенні, сидячий
  Домінуючі види діяльності:
 • облік основних ресурсів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, облік реалізації продукції, результатів фінансово-господарської діяльності (визначення розміру прибутку), розрахунок з постачальниками і замовниками, за надані послуги і т.д.;
 • здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідним ділянкам бухгалтерського обліку (перевірка законності їхнього складання, повноти записів, правильності зазначених вимірників, вірності підписів) і підготовка їх до рахункової обробки;
 • розгруповування отриманих документів по визначених ознаках;
 • проведення економічного аналізу господарської діяльності і надання інформації про діяльність окремих підрозділів і підприємства в цілому;
 • виявлення резервів підприємства і джерел витрат на базі звітів;
 • ліквідація втрат і невиробничих витрат;
 • нарахування і перерахування платежів у державний бюджет, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників та службовців, податків і інших виплат і платежів, а також відрахування засобів у фонди економічного стимулювання й ін.;
 • здійснення функції попереднього контролю (з'ясування доцільності і необхідності здійснення операцій по видачі і прийому грошей, товарно-матеріальних і інших цінностей);
 • складання щомісячних, щоквартальних, річних звітів за результатами роботи й оформлення їх у балансову таблицю;
 • участь в інвентаризаціях (зіставлення наявних матеріалів, коштів, розрахунків і платіжних зобов'язань за даними бухгалтерських документів);
 • забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;
 • використання в роботі сучасної комп'ютерної техніки.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку математичних (рахункових) здібностей;
 • здатність до аналізу, синтезу, узагальненню отриманої інформації;
 • гарний розвиток концентрації, стійкості і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі, займатися визначеним видом діяльності, а також здатність швидко переходити з одного виду діяльності на інший);
 • гарні мнемонічні здібності (гарний розвиток короткочасної і довгострокової пам'яті);
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність
  до роботи з документами і цифрами);
 • висока поміхостійкість;
 • технічна підготовка (навички роботи на персональному комп'ютері).
  Особистісні якості, інтереси, схильності:
 • посидючість, терплячість;
 • обов'язковість;
 • відповідальність;
 • акуратність;
 • емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю);
 • наполегливість;
 • педантизм у роботі;
 • чесність;
 • справедливість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність математичних здібностей;
 • відсутність аналітичних здібностей;
 • швидка стомлюваність;
 • неуважність;
 • відсутність схильності до роботи з цифрами;
 • недисциплінованість;
 • відсутність морально-етичних норм.
  Області застосування професійних знань:
 • сфера банківської діяльності;
 • фінансові організації (податкові інспекції, пенсійні фонди, страхові агентства);
 • будь-які державні установи, що не відносяться до сфери економіки і фінансів (сфера промисловості, сільського господарства, медицини й охорони здоров'я, сфера торгівлі, сфера транспорту і т.д.);
 • недержавні підприємства малого і великого бізнесу.
  Історія професії
  Професія бухгалтера відноситься до однієї з найстарших. Вже в Древній Індії існували бухгалтери по обліку ведення сільськогосподарського виробництва. Перші друковані книги з'явилися в XIV-XV століттях, і серед них "Трактат про рахунки і записи" італійського математика Луки Пачолі - перша книга по бухгалтерському обліку.
  Посада бухгалтера була офіційно заснована Петром I на початку XVIII століття.
  У перекладі з німецького слово "бухгалтер" означає "книгознавець", тому що раніше надходження і витрати товарно-матеріальних цінностей і коштів записували в спеціальну книгу.
  Деякі професії конвенціонального і підприємницького типів:
 • нотаріус;
 • торговий агент;
 • секретар;
 • архіваріус;
 • касир;
 • страховий агент;
 • експедитор.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії бухгалтер

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости