Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Біолог"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень

  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  біолог
  адаптація - координація
  природничі науки (біологія, хімія, фізика), рівень 3, високий (теоретичний)
  природничі науки (біологія, хімія, фізика), рівень 2, середній (практичне використання знань)
  біологія
  часто по типу "поруч"
  дослідницький
  реалістичний
  у приміщенні, мобільний
  foto
  Завантажити відео демонстрацію
  Домінуючі види діяльності:
 • дослідження загальних властивостей і закономірностей розвитку живих організмів;
 • вивчення питань систематизації живих істот;
 • вивчення видового різноманіття рослин, їхньої будови, особливостей життєдіяльності, закономірностей індивідуального й історичного розвитку, поширення цих рослин, взаємини їх із середовищем існування (ботаніки);
 • вивчення особливостей анатомії і фізіології різних тварин, закономірностей їхнього розвитку, Особливостей поводження, різноманіття видів і типів(зоологи);
 • дослідження закономірностей розмноження і поширення хвороботворних бактерій і вірусів, а також паразитичних організмів і виявлення на основі цього способів успішної боротьби з інфекційними і паразитарними захворюваннями людини і тварин (вірусологи, мікробіологи);
 • вивчення будови людини, й особливостей її життєдіяльності, аномалій розвитку окремих органів і організму в цілому (анатоми і фізіологи);
 • вивчення форми розмноження живих організмів, особливостей розмноження і розвитку різних класів і видів;
 • вивчення основ спадковості і мінливості, закономірностей спадкування і зміни ознак у ряді поколінь організмів, дослідження структури і функції генів (генетики);
 • виведення більш продуктивних сортів рослин і порід тварин з використанням знань генетики і селекції;
 • розробка комплексу заходів щодо охорони і збільшення чисельності тварин, поліпшення їхніх продуктивних властивостей;
 • розгляд проблем удосконалювання агротехніки і зоотехніки;
 • вивчення фізичних і фізико-хімічних явищ у живих організмах, впливу різних фізичних факторів на живі системи (біофізики);
 • проведення біохімічних досліджень, що дозволяють повніше використовувати одержувані речовини рослинного і тваринного походження, а також їхнього лабораторного і промислового синтезу (біохіміки);
 • підготовка і постановка біологічних досліджень (технічна робота);
 • робота в лабораторних дослідженнях з біологічним матеріалом на клітинному і внутрішньоклітинному рівнях (проби, аналізи);
 • проведення різних досліджень з метою поліпшення умов в області сільського господарства, лісового і промислового господарства;
 • розгляд і вирішення питань охорони природи і збільшення її багатств.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  foto Здібності:
 • високий рівень розвитку зорового сприйняття кольору;
 • гарний розвиток концентрації уваги (здатність тривалий час зосереджуватися на одному об'єкті, предметі, не відволікаючись на інші);
 • творче мислення;
 • багата уява;
 • здатність помічати незначні зміни в навколишньому оточенні;
 • розвиток образної зорової пам'яті;
 • здатність швидко приймати важливі рішення;
 • аналітичні здібності.
  Особистісні якості, інтереси, схильності:
 • допитливість;
 • терплячість;
 • спостережливість, споглядальність;
 • скрупульозність у роботі;
 • акуратність;
 • інтерес до живих організмів;
 • схильність до лабораторної роботи.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність інтересу до природи;
 • низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (нездатність тривалий час утримувати увага на одному предметі, не відволікаючи і утримувати увагу);
 • схильність до рухливих видів діяльності;
 • поганий розвиток ручної моторики;
 • прагнення до активної взаємодії з іншими людьми.
  Області застосування професійних знань:
 • лабораторії при науково-дослідних інститутах;
 • природоохоронні організації;
 • екологічні організації;
 • ботанічні і зоологічні сади, заповідники;
 • галузі сільського господарства;
 • сфера освіти (вузи, коледжі, школи).
  Історія професії
  Біологія (від греч. bios - життя і logos - наука) вивчає життя у всіх її проявах, різні рівні її організації. Сам термін "біологія"
  був запропонований у 1802 році Ж. Б. Ламарком і Г. Р. Тревиранусом незалежно один від одного. Сучасна біологія сягає коренями в стародавність і бере початок у країнах Середземномор'я (Древній Єгипет, Древня Греція). Найбільшим біологом стародавності був Аристотель. У середні століття нагромадження біологічних знань диктувалося в основному інтересами медицини. Праці учених стародавності, продовжені в епоху Відродження, поклали початок ботаніці і зоології, а також анатомії і фізіології людини (тут відомі праці Везалия, Галена і т.д.). У XIX столітті різко зросло число досліджуваних біологами об'єктів, тому ботаніка, зоологія теж стали дробитися на розділи, що згодом сформувалися в самостійні галузі біології (ембріологія, гістологія, мікробіологія і т.д.).
  В даний час робота біологів здобуває величезне практичне значення для медицини, сільського господарства, промисловості, розумного використання природних ресурсів і охорони природи. Ведеться багато цікавих і нових досліджень, особливо в таких областях, як біотехнологія, генна інженерія. Ці перспективні напрямки дозволяють:
 • у лабораторних умовах конструювати генетичні системи заздалегідь заданого складу і будови;
 • на їхній основі отримувати різноманітні лікарські препарати;
 • виправляти деякі генетичні дефекти в людини;
 • створювати організми з новими, у тому числі і не існуючими в природі, комбінаціями спадкоємних ознак і властивостей.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і реалістичний):
 • агроном;
 • тваринник;
 • ентомолог;
 • геофізик;
 • садівник;
 • лікар;
 • метеоролог;
 • ветеринар;
 • антрополог;
 • археолог;
 • хімік;
 • астроном;
 • етнолог;
 • геолог;
 • фармаколог;
 • криміналіст.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
 • Експрес-методика придатності до професії біолог

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости