Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Аудитор"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  аудитор
  додаток - регуляція
  фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік, рівень 3, високий (теоретичний)
  математика і статистика, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  економіка
  рідке
  дослідницький
  конвенціональний
  у приміщенні, сидячий
  Домінуючі види діяльності:
 • перевірка звітності фірми, підприємства і його фінансового стану (за дорученням самого підприємства, що перевіряється,);
 • здійснення незалежного контролю господарської, за дорученням господарчо-фінансової діяльності підприємства, перевірка його документації з доручення визначеного фінансового органа, що бажає проаналізувати діяльність якої-небудь організації, фірми (ревізори);
 • надання практичної допомоги керівництву й економічним службам підприємства у веденні справ і керуванні фінансами, постановці бухгалтерського обліку, надання різних юридичних консультацій;
 • перевірка роботи банківських організацій;
 • перевірка фінансової діяльності іноземних компаній;
 • перевірка наказів, цінних паперів;
 • оцінка передбачуваних операцій, ступеню їхнього ризику, інформування про це керівників фірм і організацій, а також здійснення необхідного консультування їх з питань підвищення ефективності виробництва;
 • незалежна фінансова експертиза й аналіз фінансової звітності фірми з метою підтвердження її вірогідності для державних податкових органів і власників;
 • перевірка правильності начислення податків, відповідності податкових операцій і числень Податкового кодексу;
 • спостереження за розвитком виробничих, соціальних, економічних і політичних тенденцій, аналіз впливу соціальних, економічних і політичних факторів на виробничо-фінансову діяльність підприємства і своєчасне інформування про це компанії-наймача;
 • участь у розгляді позовів про неплатоспроможність (банкрутство) підприємств і організацій в арбітражному суді.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку пам'яті (короткочасної і довгострокової);
 • високий рівень математичних (рахункових) здібностей;
 • здатність тривалий час займатися одноманітним видом діяльності (схильність до роботи з документами і цифрами);
 • гарний розвиток концентрації і переключення уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на одному предметі і швидко переходити з одного виду діяльності на іншій);
 • аналітичне мислення;
 • логічне мислення.
  Особистісні якості, інтереси, схильності:
 • обов'язковість;
 • відповідальність;
 • акуратність;
 • ввічливість;
 • зосередженість;
 • ретельність;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • комунікабельність;
 • наполегливість;
 • посидючість, терпіння;
 • вимогливість до себе й інших;
 • чесність;
 • уміння зберігати комерційну таємницю.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність математичних здібностей;
 • відсутність аналітичних здібностей;
 • відсутність схильності до роботи з цифрами;
 • швидка стомлюваність;
 • неуважність;
 • нетерплячість;
 • нечесність.
  Області застосування професійних знань:
 • аудиторські фірми, компанії;
 • викладацька діяльність в освітніх установах (коледжах, навчальних центрах, курсах, вузах).
  Історія професії
  Професія аудитора (від лат. auditor - слухач) виникла зовсім недавно. Хоча ще в царській Росії існувала така посада, але мала вона зовсім інше значення, ніж зараз (тоді це була посада у військово-судових установах). У нашій країні аудиторська служба була утворена в 1991 році.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (дослідницький і конвенціональний):
 • ревізор;
 • мікробіолог;
 • навігатор;
 • програміст;
 • статистик;
 • хімік.
  Для оволодіння професією аудитора необхідне одержання вищої економічної освіти, а потім підвищення кваліфікації на спеціальних факультетах чи комерційних курсах за фахом "аудит". Також можливе освоєння цієї професії на базі бухгалтерської і юридичної освіти.
 • Експрес-методика придатності до професії аудитор

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости