Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Аташе"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  аташе
  адаптація - формалізація
  історія, міжнародні відносини, міжнародне право, рівень 3, високий (теоретичний)
  іноземні мови, дипломатичні відносини, архівознавство, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  міжнародні відносини
  часто по типу "разом"
  соціальний
  конвенциальный
  у приміщенні, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • збір інформації за дорученням вищестоящих службовців:
  1) про зовнішньополітичні відносини країни;
  2) про внутрішньополітичне положення;
  3) про стан економічного розвитку країни;
  4) про зовнішньоекономічні зв'язки й ін.;
 • зустрічі з людьми з метою збору вищевикладеної інформації; готує довідки по заданому колу проблем;
 • політичний огляд і аналіз друкованих видань;
 • у залежності від відомства, виконання ряду спеціалізованих видів діяльності (оскільки в дипломатичній практиці існують різні категорії аташе).
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • добре розвиті комунікативні здібності (уміння налагоджувати зв'язки і взаємини);
 • вербальні здібності;
 • здатність керувати собою (здатність до саморегуляції);
 • здатність контролювати свої емоції;
 • добре розвиті аналітичні здібності (уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію);
 • високий рівень розвитку словесно-логічної пам'яті (довгострокової і короткочасної);
 • розвита увага до деталей;
 • здатність до аналізу і систематизації великої кількості різнорідної інформації;
 • гарний розвиток логічного мислення (здатність групувати безліч фактів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки між подіями);
 • здатність сприймати велику кількість інформації;
 • здатність займатися тривалий час кропіткою роботою (робота з архівними документами);
 • уміння бути цікавим для співрозмовників;
 • уміння зберігати таємницю;
 • уміння чітко і коротко формулювати інформацію як усно, так і письмово.
  Особистісні якості, інтереси і схильності:
 • патріотизм (любов до батьківщини);
 • високі моральні якості (почуття боргу, принциповість, переконаність, чуйність і уважність до людей);
 • ерудованість, широкий кругозір;
 • акуратність, чіткість, зібраність (готовність до несподіваних ситуацій);
 • самоконтроль, холоднокровність;
 • емоційно-психічна стійкість, урівноваженість;
 • вихованість;
 • пунктуальність;
 • ініціативність;
 • мужність;
 • чесність і порядність;
 • прагнення до самовдосконалення;
 • уміння швидко відновлювати працездатність.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам;
 • нездатність глибоко осмислювати що відбувається;
 • непогашена судимість;
 • вузькість кругозору;
 • безтактність, безпринципність;
 • неакуратність, неорганізованість;
 • запальність, імпульсивність;
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • відсутність схильності до роботи з документами;
 • балакучість;
 • відсутність почуття боргу.
  Області застосування професійних знань:
 • державні архіви;
 • освітні установи (вузи);
 • науково-дослідні інститути.
  Історія професії
  Аташе (фр. attache) - посада чи ранг дипломатичного працівника. У міжнародній дипломатичній практиці існують наступні категорії аташе: аташе військові і військово-морські, військово-повітряні й спеціальні аташе (представники різних відомств своєї країни - по промисловості, сільському господарству, праці, фінансам, торгівлі, культурі, техніці, науці і т.п.), аташе з питань печатки (прес-аташе). В Україні аташе - молодший ранг дипломатичної служби, що привласнюється після року роботи на дипломатичній службі.
  Дипломатична діяльність виникає в зв'язку з практичною потребою підтримувати відносини з державами. Як тільки виникли перші держави, у них відправлялися так називані "посланці", метою яких було встановлення мирних, дружніх відносин між державами.
  В міру розвитку міждержавних відносин виникають і оформляються і вимоги до дипломатів (важливо, щоб вони вміли захищати державні інтереси, були патріотичні, знали кілька іноземних мов і т.д.). Нерідко в поїздках їх супроводжували товмачі (перекладачі). Дипломатія оформлялася, обростала інститутами, виробляла принципи дипломатичної служби. На первісних етапах розвитку дипломатичної діяльності існували дипломатичні місії (а не посольства). Але згодом виникла потреба мати постійного представника в іншій країні. Так виникають посольства. Перші постійні представництва виникли в період правління Олексія Михайловича у Швеції (1634), і Польщі (1673). До цього, у середині XVI століття, був створений Посольський наказ, на чолі якого стояли посольські, чи думні, дяки і бояри.
  Якісно новий етап у розвитку дипломатичної служби і міжнародних зв'язків починається в епоху Петра I. У цей період значно ускладнилася організація Посольського наказу, і в грудні 1717 року він перетвориться в Колегію іноземних справ. На початку XIX століття відбувається заміна колегіального керування міністерським (8(20) вересня 1802 р.) і виникає Міністерство закордонних справ, що існує і донині.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і конвенциальный):
 • економіст;
 • бухгалтер;
 • працівник страхової установи;
 • фахівець із кредитів;
 • методист-консультант по професіях.
  Професію аташе можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії аташе

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости