Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "Архіваріус"
  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань №2 і їхній рівень

  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  архіваріус
  додаток - процедура
  діловодство й архівознавство, рівень 3, високий (теоретичний)
  канцелярська робота з використанням оргтехніки, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  соціальна (суспільна) сфера
  рідке
  конвенціональний
  реалістичний
  у приміщенні, мобільний

  Домінуючі види діяльності:
 • забезпечення концентрації і збереження документів;
 • контроль за використанням документації;
 • видача документів і довідок зі зведень для користування;
 • підбор документів по запиту зацікавлених осіб;
 • участь у складанні списку документів, що підлягають збереженню;
 • прийом від канцелярської установи і її підрозділів справ постійного і тривалого збереження;
 • перевірка правильності оформлення інформації, що надходить;
 • систематизація інформації, що надходить, (складання описів, картотек і ін.);
 • надання зведень про справи в державний архів;
 • знищення справ після закінчення терміну їхнього збереження;
 • складання опису матеріалів, що знаходяться в архіві;
 • участь у проведенні експертизи (оцінки) цінності архівних документів.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • гарні мнемонічні здібності (гарна пам'ять);
 • розвита увага до деталей;
 • канцелярські здібності;
 • ручна тонка моторика;
 • здатність аналізувати і систематизувати велику кількість інформації;
 • здатність займатися тривалий час монотонною кропіткою роботою;
 • комунікативні здібності.
  Особистісні якості, інтереси, схильності:
 • організованість;
 • акуратність;
 • педантичність;
 • чіткість, зібраність;
 • завзятість;
 • самоконтроль;
 • посидючість.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • неуважність;
 • запальність, імпульсивність;
 • неакуратність;
 • вузькість кругозору;
 • неорганізованість.
  Області застосування професійних знань:
 • державні архіви, що складають архівний фонд країни (центральні, крайові, обласні, муніципальні);
 • архіви промислових підприємств;
 • архіви при навчальних установах і закладах;
 • архіви міністерств, комітетів, організацій;
 • архіви установ, організацій охорони здоров'я і медицини;
 • архіви історико-культурних установ.
  Історія професії
  Виходячи з доказів археологічних розкопок, з виникненням писемності кожен народ починав роботу зі створення свого архіву. Існували архіви в Древньому Єгипті, Ассирії, Римі і Греції.
  Документи, що зберігаються в архівах країни, складають державний архівний фонд. Ці матеріали віднесені до пам'ятників історії культури російського народу. Найперші з них датуються XI століттям, самі пізні - нашим часом.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (конвенціональний і реалістичний):
 • бухгалтер;
 • програміст;
 • податковий інспектор;
 • комірник;
 • оптик елементів квантових приводів;
 • оптик медичний;
 • механік по ремонту кіно- і радіоапаратури.
  Професію архіваріуса можна одержати у вищих навчальних закладах.
 • Експрес-методика придатності до професії архіваріус

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости