Logo
   
Про нас
 • Головна сторінка
 • Гостьова книга
 • Новини
 • Структура Порталу
 • Працевлаштування
  Пошук роботи
 • Вакансії
 • Розмістити резюме
 • Пошук роботи
 • Наша база
 •  
  Пошук персонала
 • Резюме
 • Розмістити вакансію
 •  
  Законодавство
 • Законодавчі акти
 • Поставити запитання
 • Форум
 •  
  Профдіагностика
 • Професійне тестування
 • Блок тестів
 • Словник професій
 • Професіограми
 • Рейтинг професій
 • Чат
 •  
  Інформація
 • Всеукраїнські конференції
 • Довідник навчальних закладів України
 • Каталог кадрових агенств
 • Центри зайнятості України
 • Інформація для батьків
 • Методичні рекомендації
 • Реєстр освітніх ресурсів
 • Корисні посилання


 • ©2000-2006
  Осадчий В.В., Сисоєва С.О.


  Реклама

  "АДВОКАТ"

  Найменування професії
  Домінуючий спосіб мислення
  Область базових знань № 1 і їхній рівень
  Область базових знань № 2 і їхній рівень
  Професійна область
  Міжособистісна взаємодія
  Домінуючий інтерес
  Додатковий інтерес
  Умови роботи
  Адвокат
  адаптація - формалізація
  суспільні науки, історія, рівень 3, високий (теоретичний)
  юридичні науки, право, адвокатська діяльність, рівень 2, середній (практичне використання знань)
  право, юриспруденція
  часто по типу "поруч"
  соціальний
  підприємницький
  у приміщенні, мобільний (сидячий)
  foto

  Завантажити відео демонстрацію

  Домінуючі види діяльності:
 • вивчення законів, підзаконних актів, нормативно-правових актів, міжнародних договорів (також облік діючого законодавства й інших нормативних актів) і застосування їх на практиці;
 • надання юридичної допомоги за допомогою консультацій, надання усних і письмових довідок по законодавству (роз'яснення діючого законодавства як у цілому по виниклій проблемі, так і по окремих її нюансах);
 • правовий захист громадян, організацій, держави;
 • складання позовних заяв, скарг, претензій і інших документів правового характеру;
 • запит через юридичну консультацію довідок, характеристик і інших документів, необхідних у зв'язку з наданням юридичної допомоги, з державних і громадських організацій, що зобов'язані у встановленому порядку видавати ці документи чи їхні копії;
 • підготовка безпосередніх звертань від імені клієнта в державні, суспільні, виробничі, наукові, навчальні, культурні й інші організації по необхідних питаннях;
 • представництво від імені клієнта в державних (правоохоронних, судових, адміністративних), суспільних, підприємницьких і інших структурах;
 • збір різних доказів на користь клієнта на основі запитів, експертиз, наукових висновків, організації експериментів, висновків експертів і фахівців, додаткових обстежень, ревізій, перевірок, показань свідків і очевидців, логічних умовиводів;
 • інформування в розумних межах клієнта про стан розглянутої справи, своєчасні відповіді на обґрунтовані запити, надання інформації і документів;
 • організація зустрічей з підзахисним у місцях його затримання для уточнення обставин, що зм'якшують провину підозрюваного, підслідного, узгодження з клієнтом заходів для його захисту чи безперечного виправдання при застосуванні правоохоронними органами мір затримання під варту;
 • підтримка захисту прав клієнта при виконанні слідчих дій у судочинстві, прояснення обставин справи на користь підзахисного.
  Беручи участь у судовому розгляді, адвокат:
 • строго стежить за дотриманням правил, установлених процесуальним законом і інших нормативних актів в інтересах підзахисного чи клієнта;
 • звертається з зауваженнями, запитами до учасників судового розгляду, свідкам з питань уточнення, перевірки окремих положень, доказів і дій;
 • заявляє відводи у випадках необхідності учасникам процесу (складу суду, прокурору, засідателям, присяжним);
 • вимовляє захисні промови;
 • за результатами судового розгляду організує оскарження неправильних, помилкових рішень і постанов по визначених питаннях на підставі можливостей діючого законодавства.
  Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності:
  Здібності:
 • високий рівень розвитку аналітичного і синтетичного мислення;
 • високий рівень розвитку понятійного мислення (володіння науковими поняттями і здатність сприймати і розуміти різні терміни);
 • високий рівень розвитку дедуктивного мислення (уміння мислити від загального до конкретного);
 • схильність до дослідницької діяльності (розвита увага до деталей, здатність групувати безліч фактів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки і т.д.);
 • високий рівень розвитку короткочасної і довгострокової пам'яті;
 • наявність розвитих якостей комунікативної групи:
  а) уміння встановлювати психологічний контакт зі своїм підзахисним;
  б) уміння встановлювати психологічний контакт зі складом суду і з всіма іншими учасниками судового процесу(реалізація якостей адвоката як судового оратора);
  в) уміння вести переговори, здатність переконання;
 • наявність гарно розвитих вербальних здібностей (уміння правильно і зрозуміло спілкуватися);
 • високий рівень розвитку концентрації і стійкості уваги (здатність протягом тривалого часу зосереджуватися на визначеному виді діяльності);
 • здатність займатися тривалий час кропіткою роботою (робота з досьє, архівними документами);
 • здатність сприймати велику кількість інформації (всебічне адекватне сприйняття ситуації);
 • здатність контролювати свої емоції.
  Особистісні якості, інтереси і схильності.
 • чесність і порядність;
 • організованість;
 • ерудованість, широкий кругозір (гарні пізнання в різних областях наук);
 • пунктуальність, відповідальність;
 • високі моральні якості (принциповість, переконаність, чуйність і уважність до людей і т.д.);
 • тактовність (здатність виявляти почуття міри);
 • гнучкість, наявність розвитої інтуїції;
 • ділова хватка, наполегливість, об'єктивність;
 • самоконтроль, холоднокровність;
 • комунікабельність, енергійність;
 • уміння швидко відновлювати працездатність;
 • прагнення до самовдосконалення.
  Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:
 • вузькість кругозору;
 • непевність у собі, нерішучість;
 • низький рівень розвитку чи відсутність комунікативних здібностей, погана дикція;
 • неврівноваженість, безтактність;
 • інертність;
 • безпринципність;
 • непогашена судимість;
 • відсутність інтересу до виконуваної роботи;
 • запальність, імпульсивність;
 • нездатність зіставляти й аналізувати факти;
 • невміння протистояти зовнішнім факторам.
  Області застосування професійних знань:
 • адвокатура
 • юридичні консультації;
 • приватне чи індивідуальне підприємництво;
 • викладацька діяльність в освітніх установах;
 • наукова діяльність;
 • державні чи недержавні організації, підприємства, установи, суспільства різних форм власності, що є юридичними особами.
  Історія професії
  Слово "адвокат" походить від латинського advocatio, що означає "кликати на допомогу".
  Адвокати - це люди, професійний борг яких надавати юридичну допомогу громадянам і організаціям. Адвокати своєю діяльністю сприяють усуненню порушень законів, займаючи позицію захисту прав і законних інтересів громадян і організацій, і тим самим виконують професійний обов'язок і моральний борг перед суспільством.
  Вже в III столітті до н.е. перший понтифік із плебеїв Тиберій Корунканий почав першим надавати юридичну допомогу всім громадянам без розходження. Йому наслідували багато відомих римських громадян, і після цього юриспруденція стає світської, що благотворно позначається на теорії і практиці права.
  У Росії адвокатура виникла після реформ Олександра II 1881 року. Саме з цього моменту адвокати починають допускатися на судові розгляди, і зароджується інститут адвокатури.
  В даний час існує багато адвокатур. Усі колегії, гільдії, союзи адвокатів - це громадські організації, що поєднують людей по професійному інтересу.
  Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (соціальний і підприємницький):
 • диск-жокей;
 • директор бібліотеки;
 • лікар у навчальному закладі;
 • начальник виробництва;
 • професійний спортсмен;
 • диктор радіо і телемовлення.
  Навчальні заклади, що навчають даної професії.
  Професію адвоката можна одержати, закінчивши юридичний факультет вузу і, здавши іспит, надійти в адвокатуру.
 • Експрес-методика придатності до професії адвокат

  Описання розповсюджених спеціальностей та їх професіограми
  mobivid.net - мобильное видео для Smartphone и Pocket PC
  Разработка WEB-проектов, поддержка, продвижение...
  Последние новости