Документ 295-14, нечинна редакцiя вiд 17.12.1999 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 09:29 ]


              
Герб України
           З А К О Н У К Р А Ї Н И

  ( Закон втратив чинність на підставі Закону 
   N 1310-XIV ( 1310-14 ) від 17.12.99, ВВР, 2000, N 3, ст.22 )

       Про строк введення в дію підпункту "б"
        пункту 1 статті 26 Закону України
          "Про зайнятість населення"

    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 1, ст. 6 )


   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   На часткову  зміну  абзацу другого пункту 1 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про  зайнятість населення" ( 665/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44) установити, що
підпункт "б" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) вводиться в дію з 1 січня 2000 року.


 Президент України                Л.КУЧМА

 м. Київ, 4 грудня 1998 року
     N 295-XIV

Публiкацiї документа:
•  Голос України  вiд 19.12.1998
•  Урядовий кур'єр  вiд 19.12.1998
•  Офіційний вісник України  N 50, стор. 6  вiд 31.12.1998
•  Відомості Верховної Ради України  N 1, стаття 6  вiд 07.01.1999

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]