Документ 47/96-вр, редакцiя вiд 14.02.1996 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 09:27 ]


              
Герб України
           З А К О Н У К Р А Ї Н И

        Про внесення доповнення до статті 22
      Закону України "Про зайнятість населення"

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 9, ст. 42 )

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Абзац третій пункту 2 статті 22 Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 2, ст.3) після слів "всіх форм власності" доповнити словами
"(крім сільськогосподарських підприємств)".

   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                 Л.КУЧМА

 м. Київ, 14 лютого 1996 року
     N 47/96-ВР

Публiкацiї документа:
•  Відомості Верховної Ради України  N 9, стаття 42  вiд 27.02.1996
•  Голос України  вiд 29.02.1996

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]