Документ 206/94-вр, редакцiя вiд 14.10.1994 (1 сторiнка)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 22.01.04 09:27 ]


              
Герб України
          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

       Про внесення змін і доповнень до Закону
        України "Про зайнятість населення"


   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 45, ст.408 )

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Внести до Закону  України  "Про  зайнятість  населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170;
Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р.,
N 2, ст. 3) такі зміни і доповнення:

   1. Статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:
   "У разі проведення  на  підприємствах,  в  установах  і
організаціях скорочення  чисельності  або штату працівників у
розмірі, що перевищує 5 процентів загальної кількості робочих
місць, місцеві Ради народних депутатів зменшують або взагалі не
встановлюють квоти для  зазначених  підприємств,  установ  та
організацій".

   2. У тексті Закону слова "місцеві державні адміністрації,
виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів", "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "місцеві Ради народних депутатів", "виконавчі
комітети місцевих Рад народних депутатів" у відповідних відмінках.


 Президент України                    Л.КУЧМА

 м.Київ, 14 жовтня 1994 року
   N 206/94-ВР

Публiкацiї документа:
•  Відомості Верховної Ради України  N 45, стаття 408  вiд 08.11.1994
•  Голос України  вiд 10.11.1994

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 2004 [ друкувати ]