№ п/п Назва методики Автор, розробник Джерело Модифікація / локалізація Комп'ютерна версія

Обов'язковий мінімум 1 "Анкета інтересів"
Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 2-5
В.В. Осадчий Професійно-орієнтовані Профдіагностичні
2 "Особистий запитальник Г. Айзенка (особливості вашої поведінки)" Г. Айзенк Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 5-9
В.В. Осадчий
3 "Автономність – залежність"
Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 10-11
В.В. Осадчий
4 “ Диференційно-діагностичний запитальник" Є.А. Клімов Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 11-13
В.В. Осадчий
5 "Потреба в досягненнях"
Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 16-17
В.В. Осадчий
6 "Вибір професії" Я.Л. Холанда Професійна орієнтація: як зробити вибір // Позакласний час. – К., 2001. - № 28. – С. 17-18
В.В. Осадчий
7 "Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ-2)" А.Є Голомшток, О.І. Мешковська Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалко. За заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – С.73-80 С.Я. Карпіловська, Б.О. Федоришин В.В. Осадчий
Додаткові методики 8 "Формула темпераменту"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва
9 "Ваша поведінка в групі"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва
10 "Психологічний портрет за ключовим словом"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва
11 "Здібності учня"

В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
12 "Визначення спрямованості особистості"
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 61-66. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
13 “Методика виявлення й оцінки комунікативних і організаторських схильностей старшокласників (КОС-2)” Б.Федоришин, В. Синявський Психодіагностика в службі зайнятості: Методичний посібник / За ред. Синявського В.В., Яцишина О.О. -К., 1998. - С.34-51.
В.В. Осадчий
14 "Типи акцентуацій характеру у підлітків"
Готовність учня до профільного навчання / Упоряд. В. Рибалко. За заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – С.60-73 С.І. Подмазін В.В. Осадчий
15 "Діагностичний опитувальник "Людина – машина" В.А. Семіченко Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 126-128. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

16 “Методика виявлення депресивних станів (Шкала депресії)”
Психодіагностика в службі зайнятості: Методичний посібник / За ред. Синявського В.В., Яцишина О.О. - К., 1998. - С.128-130. В.В. Синявський, С.М, Оганесян В.В. Осадчий
17 Визначення темпераменту С.І, Вершинин Бондарев В.П. Выбор профессии: Из опыта работы центра профориентации молодежи Ленинградского района Москвы. – М.: Педагогика, 1989. – С. 61-63 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
18 Визначення нахилів до певного типу професій. Диференційно – діагностичний опитувач Мельник О. В. Романчук В. Г. Мельник О.В., Романчук В.Г. Основи вибору професії (Експериментальна програма та збірник практичних завдань). - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - С. 63-66
В.В. Осадчий
19 Методика “Багатоступінчатий опитувальник професійних інтересів ” Мельник О. В. Романчук В. Г. Мельник О.В., Романчук В.Г. Основи вибору професії (Експериментальна програма та збірник практичних завдань). - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - С. 51-63
В.В. Осадчий

20 "Експрес-методики професійної придатності" (153) В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

В.В. Осадчий Експрес-методики

21 "Експрес-ідентифікатор соціонічних типів" І. Каганець Тест взятий з сайту www.perehid.org.ua В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

22 "Чи можете ви знайти вихід із конфліктної ситуації?"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва
Особистісно-орієнтовані

23 "Самопочуття, активність, настрій"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

24 "Шкала пошуку гострих відчуттів"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

25 "Чи знаєте ви себе?"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

26 "Чи боїтеся ви відповідальності?"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

27 "Рівень мотивації учня до навчання"

В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

28 “Визначення особливостей мислення: рівень інтелекту” Мельник О. В. Романчук В. Г. Мельник О.В., Романчук В.Г. Основи вибору професії (Експериментальна програма та збірник практичних завдань). - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - С. 67-69
В.В. Осадчий

29 Визначення пізнавальних інтересів. Методика “Карта інтересів” Мельник О. В. Романчук В. Г. Мельник О.В., Романчук В.Г. Основи вибору професії (Експериментальна програма та збірник практичних завдань). - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - С. 34-41
В.В. Осадчий

30 Визначення типу темпераменту (Методика Айзенка) Г. Айзенк Мельник О.В., Романчук В.Г. Основи вибору професії (Експериментальна програма та збірник практичних завдань). - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - С. 80-85
В.В. Осадчий

31 "Тест шкільної тривожності Філіпса"
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 56-61. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

32 "Опитувальник К.Роджерса для виявлення адаптованості/неадаптованості особистості"
Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 140-146. Н.А. Чайкіна В.В. Осадчий

33 "Стиль керівництва"
Энциклопедия тестов: Тайны вашего характера / С.А. Касьянов (сост.). - М: Вече, 1997. - С.76-85 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
Для професіоналів

34 "Тест-опитувальник Шмішека" (дорослий варіант)
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 74-79. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

35 "Який ви керівник?" В.А. Семіченко Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 132-135. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

36 "Тест пристосування Х.М. Белла"
Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 146-151. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

37 "Опитувальник на задоволеність роботою" В.А. Семіченко Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 77-79. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

38 "Творчий потенціал вашої дитини"
Тест взятий з сайту http://testforall.narod.ru В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва

Для батьків

39 "Анкета для батьків" М.С. Савіна Бондарев В.П. Выбор профессии: Из опыта работы центра профориентации молодежи Ленинградского района Москвы. – М.: Педагогика, 1989. – С. 122-125 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
Flash-методики 40 "Намалюй людину" К. Маховер на основі тесту Ф. Гудінаф Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С.94-95. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
Для дітей
41 "Тест на перевірку математичного мислення" Вправа Є.Н Прощицької Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст.кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. –С.85 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
42 "Тест на перевірку довільної пам’яті" Вправа Є.Н Прощицької Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст.кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. –С. 67-68 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
43 "Тест на перевірку рівня розвитку вміння узагальнювати" Вправа Є.Н Прощицької Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст.кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. –С.77-79 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий
44 "Тест на перевірку рівня просторового мислення" Вправа Є.Н Прощицької Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст.кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. –С. 80-81 В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий

45 "Тест-опитувальник Шмішека" (дитячий варіант)
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 74-79. В.В. Осадчий, С.О. Сисоєва В.В. Осадчий